Autor Wątek: Mars Reconnaisance Orbiter - MRO (kompendium)  (Przeczytany 22377 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Scorus

  • Gość
Odp: Mars Reconnaisance Orbiter - MRO (kompendium)
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 17, 2014, 18:45 »
 7 lutego 2007 r opublikowano informację, że począwszy od końca listopada 2006 w jednej z 14 par detektorów w kamerze HiRISE nastąpił znaczny wzrost poziomu szumu. Jednoczenie pogorszył się stan innego detektora, który wykazywał podobne uszkodzenia już krótko po starcie. W grudniu 2006 zakłócenia wystąpiły w kolejnych pięciu detektorach. Tendencje do zaszumienia malały wraz ze wzrostem temperatury podczas ogrzewania elektroniki kamery. Pod koniec grudnia 2006 r wystąpiły problemy z pozycjonowaniem radiometru podczerwieni MCS. Po przesłaniu nowego oprogramowania problemy znikły, jednak w połowie stycznia 2007 pojawiły się ponownie, tym razem z większą częstotliwością. Do czasu wyjaśnienia przyczyn zaprzestano pozyskiwania danych za pomocą tego urządzenia.

16 marca 2007 r sonda weszła w tryb bezpieczny z powodu nieokreślonego błędu systemu diagnostyki. Powrót do działania z wykorzystaniem zapasowego komputera nastąpił 23 marca.

24 sierpnia 2007 r opublikowano informację, że dalsza degradacja siedmiu (a zwłaszcza dwóch z czternastu) detektorów HiRISE ustąpiła.

7 listopada 2007 r sonda weszła w tryb bezpieczny po stwierdzeniu, że jeden z paneli słonecznych obraca się wolniej niż zakładano. Stało się tak, gdy program sterujący pozwolił na dotknięcie panelem izolacji termicznej sondy. Nie pociągnęło to za sobą żadnych uszkodzeń, sonda powróciła do normalnej pracy.

Pod koniec misji podstawowej, 28 maja 2008 r do Marsa dotarła sonda Phoenix. Pojazd użył wtedy swojej anteny UHF ELECTRA do odbioru z niej danych. Za pomocą kamery HiRISE wykonał zdjęcie lądownika opadającego na spadochronie.

W listopadzie 2008 r pojazd zakończył realizację misji podstawowej. Program rozszerzony misji rozpoczął się oficjalnie 10 grudnia 2008r. Po zakończeniu programu podstawowego pojazd miał rozpocząć fazę wymiany danych, w której miał zostać przeznaczony głównie do wymiany danych pomiędzy innymi sondami. W przypadku łazików MER w wymianie danych uczestniczyła jednak głównie sonda 2001 Mars Odyssey, która nadal pozostawała w dobrym stanie.

23 lutego 2009 r sonda weszła w tryb bezpieczny z powodu resetu komputera. Został on prawdopodobnie wywołany przez promieniowanie wysokoeneregtyczne.

4 czerwca 2009 r około godziny 01:10 UTC sonda ponownie weszła w tryb bezpieczny z powodu resetu komputera. Obraz zjawiska był identyczny, jak w zdarzeniu z 23 lutego 2009 r. Wyjście z Safe Mode nastąpiło 6 czerwca. Powrót do normalnej pracy nastąpił 9 czerwca.

6 sierpnia 2009 r nastąpił reset komputera. Sonda nie weszła jednak w tryb bezpieczny. Przełączyła się na jednostkę zapasową.

26 sierpnia 2009 r nastąpiło wejście w tryb bezpieczny z powodu resetu komputera. Próby wyjaśnienia przyczyn powtarzających się awarii trwały dosyć długo. Na początku grudnia 2009 r wysłano i załadowano do pamięci komputerów sondy oprogramowanie uniemożliwiające jednoczesny reset obu jednostek, co spowodowałoby utratę misji. Nadal trwała analiza możliwych przyczyn resetów. Sonda została wyprowadzona z trybu bezpiecznego 8 grudnia . 16 grudnia powróciła do normalnej pracy. Przyczyna resetów nie została wyjaśniona.

15 września 2010 r po raz kolejny nastąpiło wejście w tryb bezpieczny z powodu resetu komputera. Sonda wróciła do normalnej pracy 18 września.

Podczas lądowania łazika MSL na Marsie 6 sierpnia 2012 r MRO umożliw odbiór transmitowanego przez niego sygnału radiolatarni. Rozpoczął go o  godzinie 5:21:34 UTC (na Ziemi), przed wejściem sondy w atmosferę. Transmisja zakończyła się jednak przed lądowaniem łazika. W tym czasie dane z niego transmitował w czasie rzeczywistym orbiter 2001 Mars Odyssey, a Mars Express rejestrował dane. Za pomocą kamery HiRISE MRO wykonał natomiast zdjęcie MSL opadającego na spadochronie. Później MRO został użyty do zasadniczej wymiany danych z łazikiem MSL na powierzchni Marsa.

W sierpniu 2013 r system kontroli orientacji przestrzennej sondy został przełączony z podstawowego bezwładnościowego systemu pomiarowego (Inertial Measurement Unit 1 - IMU 1) na identyczną jednostkę zapasową (IMU 2). Wiązało się to z faktem, iż stan jednego z żyroskopów w IMU 1 wskazywał, iż kończy się jego okres przydatności. Przełączenie na IMU 2 odpowiednio wcześnie gwarantowało, że IMU 1 pozostanie nadal funkcjonalny i przydatny do wykorzystania w czasie przyszłych problemów. Cała procedura trwała 2 dni. W jej trakcie wyłączono instrumenty naukowe sondy, wykonano przełączenie IMU, przeprowadzono manewr pozycjonowania na Słońce i wprowadzono orbiter w stan bezpieczny. Następnie sonda wznowiła wykonywanie pomiarów nawigacyjnych i ponownie uzyskała aktualne dane na temat swojej orientacji przestrzennej. W dalszej kolejności wznowiono wykonywanie obserwacji naukowych. Cała wymiana zakończyła się 14 sierpnia.

4 listopada 2013 r ilość danych przesłanych przez MRO osiągnęła 200 terabitów. Ilość ta obejmowała tylko dane naukowe, w tym dane przesłane z łazików, ale nie dane inżynieryjne. 99.9% danych pochodziło z sześciu instrumentów MRO.

9 marca 2014 r orbiter wszedł w tryb bezpieczny. Był on połączony z przełączeniem sondy na zapasowy komputer i system nadawczo - odbiorczy, do czego nie dochodziło podczas wcześniejszych anomalii tego typu. W ciągu kolejnych dni inżynierowie przeanalizowali problem i przywrócili orbiter do stanu pełnej operacyjności. Sonda wznowiła prowadzenie obserwacji naukowych i odbiór danych z łazika MSL 13 marca.

6 sierpnia MRO wykonał test obserwacji miejsca przelotu komety Siding Spring za pomocą instrumentów CRISM i HiRISE. Wypadł on dobrze potwierdzając, że oba instrumenty były w stanie śledzić kometę. 9 października sonda wykonała testowe obserwacje komety za pomocą instrumentów CRISM i HiRISE. Obrazy uzyskane na 10 dni przed przelotem pozwoliły na zmniejszenie niepewności w szacowaniu parametrów orbity komety. 17 września, na 2.5 dnia przed przelotem pomiary orbitera zostały w całości ukierunkowane na badania komety i jej oddziaływań z atmosferę Marsa. Okres ten potrwa 5 dni. Podczas każdej orbity (o okresie 116 minut) sonda wykonywała dwie obserwacje komety za pomocą instrumentów CRISM, HiRISE i CTX. Pozwoliły one na śledzenie zmian w aktywności komety oraz na wyznaczenie okresu rotacji jądra. CRISM pozwolił na zmapowanie zawartości cząsteczek neutralnych w komie posiadających linie spektralne w zakresie 0.4 - 1.0 mikrometrów (C2, C3, wody, CN, NH2 i tlenu). Niektóre orbity były również przeznaczone na pomiary właściwości atmosfery Marsa za pomocą instrumentów MARCI, MCS i SHARAD. Dane te dostarczyły informacji na temat stanu atmosfery przed spotkaniem z kometą. Było to istotne, ponieważ przelot komety nastąpił w okresie maksymalnej aktywności burz pyłowych i efekty wywołane przez kometę mogły być trudne do odróżnienia od efektów wywołanych przez pył. 19 października, w dniu spotkania z kometą orbiter wykonał jej najdokładniejsze obserwacje. W czasie ostatniej orbity przed największym zbliżeniem, w godzinach 16:42 - 17:12 UTC CRISM wykonał 2 skany jądra komety a HiRISE - 4 obserwacje. W tym czasie pracował również instrument CTX uzyskujący 1 obraz  w czasie około 5 minut. Następnie orbiter wykonał obserwacje atmosfery Marsa za pomocą MSC, MARCI i SHARAD. W czasie obserwacji kometa znajdowała się w odległości około 300 000 km od sondy. InstrumentHiRISE wykonał obrazowanie jądra przy różnych czasach ekspozycji, co pozwoliło na jego zaobserwowanie na tle komy niezależnie od albedo. Wielkość jądra była szacowana tylko na 1 - 2 km, jednak obrazy z HiRISE wystarczyły do określenia jego albedo i zaobserwowania kształtu. W godzinach 18:14 - 19:58 UTC CRISM wykonał 2 obserwacje komety a HiRISE - 6 przy różnych czasach ekspozycji. Obrazy były uzyskiwane co około 5 minut. Jednocześnie pracował też CTX. CRISM i CTX nie rozdzielały jądra, jednak na obrazach z HiRISE było ono nadal widoczne. Teoretycznie podczas największego zbliżenia jądro mogło mieć rozmiar 1 piksela na obrazie z CTX, jednak obdzielenie jego spektrum od spektrum komy było bardzo trudne. Następnie instrumenty MSC, MARCI i SHARAD powtórzyły obserwacje atmosfery Marsa.  W godzinach  18:47 - 20:16 UTC CRISM wykonał 2 skany komety, a HiRISE - 4. CTX pracował w tle. Uzyskane obrazy miały rozdzielczość mniejszą od uzyskiwanych w czasie największego zbliżenia, o czynnik około 2. W dalszej kolejności MSC i MARCI wykonały obserwacje atmosfery. Mogły one wykazać efekty wywoływane przez komę w atmosferze. Możliwe, że środkowa część atmosfery została nagrzana na skutek opadu pyłu. W takim wypadku atmosfera uległaby rozszerzeniu, co spowodowałoby ruchy pionowe w jej obrębie. Większa zawartość pyłu w atmosferze mogła również spowodować powstanie chmur. Największy opad pyłu komnetarnego na atmosferę Marsa nastąpi o godzinie 20:07 UTC (+/- 10 minut). Nastąpił on w obszarze o centrum w 8S, 319E. Efekty objęły znaczną część półkuli Marsa, o promieniu około 60 stopni od wymienionego punktu. 20 października MRO rozpoczął wykonywanie regularnych obserwacji atmosfery Marsa. Trwały one 2.5 dnia. Potem wrócił do normalnych badań Marsa.

 7 lutego 2015 r sonda wykonała równo 40 000 obieg wokół Marsa. Do tego czasu dostarczyła 247 terabitów danych.

1 kwietnia 2015 r nastąpiło automatyczne przełączenie systemu informatycznego sondy z komputera głównego pracującego jako jednostka główna (aktualnie B) na komputer pełniący funkcję jednostki zapasowej (aktualnie A). Było to już 7 takie wydarzenie w trakcie misji. Zespół misji dość szybko rozpoznał problem i wysłał komendy przełączające ponownie na komputer główny.

W dniach 7 - 21 czerwca 2015 r miała miejsce koniunkcja ze Słońcem, w związku z czym do sondy nie wysyłano komend. Pojazd wykonywał ograniczone obserwacje naukowe i zapisywał dane na pokładzie do późniejszej transmisji na Ziemię.

Poza obsługą misji MSL orbiter jest nadal wykorzystywany do bardzo udanych badań Marsa. Jego misja rozszerzona zakończy się 31 grudnia 2015 r.

Orbita MRO może zostać zoptymalizowana do odbioru danych z określonego punktu na powierzchni Marsa. Większość innych miejsc na Marsie ma możliwość połączenia się z sondą raz, lub dwa razy na dobę. Do odbioru danych z łazika może zostać użyta ELECTRA oraz wyposażenie telekomunikacyjne MRO.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 07, 2015, 19:33 wysłana przez Scorus »

Polskie Forum Astronautyczne

Odp: Mars Reconnaisance Orbiter - MRO (kompendium)
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 17, 2014, 18:45 »