Autor Wątek: Wiadomości naukowe  (Przeczytany 52241 razy)

0 użytkowników i 3 Gości przegląda ten wątek.

Online Orionid

 • Moderator
 • *****
 • Wiadomości: 22935
 • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Wiadomości naukowe
« Odpowiedź #915 dnia: Październik 07, 2022, 14:36 »
393) CBOS: 60 proc. badanych nie boi się zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2
12.11.2022 Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

60 proc. badanych nie boi się zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2, obawy deklaruje 39 proc. – wynika ze zrealizowanego w pierwszej połowie października badania CBOS. Zaszczepienie przeciw COVID-19 zadeklarowało w nim 70 proc. badanych, w tym 15 proc. dwoma dawkami przypominającymi.

CBOS w badaniu zapytał Polaków o obawy wobec zarażenia koronawirusem, ocenę działań rządu w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i o stosunek do szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

W pierwszej połowie października zarażenia koronawirusem nie bało się 60 proc. badanych, w tym 32 proc. nie bało się w ogóle, a 28 proc. raczej się nie bało. 39 proc. badanych przyznało, że boi się zakażenia, w tym 30 podało, że raczej się boi, a 9 proc., że bardzo się boi. 1 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Na początku września 58 proc. badanych podało, że nie boi się zakażenia, a 40 proc. przyznało, że się boi. Jak wskazuje CBOS, w październiku w stosunku do wrześniowego badania zwiększył się odsetek osób w ogóle nieobawiających się zakażania (wzrost o 5 punktów do 32 proc.), ubyło wyrażających brak obaw w sposób mniej kategoryczny (spadek o 3 punkty do 28 proc.).

Zarażenia koronawirusem częściej boją się badani mający co najmniej 45 lat niż młodsi badani. Najczęściej obawy deklarują najstarsi respondenci, mający 65 lat i więcej, a najrzadziej najmłodsi, w wieku 18–24 lata.

"Wykształcenie nie odgrywa w tym przypadku samodzielnej roli (ponieważ jest silnie powiązane z wiekiem), można jednak zauważyć, że wśród osób mających od 55 do 64 lat badani z wykształceniem wyższym obawiają się zachorowania na COVID-19 w większym stopniu niż pozostali, co jest w pewnym sensie odwrotnością charakterystyki ogółu ankietowanych (wśród których obawy częściej deklarują respondenci z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym niż średnim i wyższym" – czytamy w analizie CBOS.

Wskazano w niej także, że obawy przed zakażeniem koronawirusem częściej wyrażają osoby zaszczepione, szczególnie te, które przyjęły dawki przypominające. Z kolei niezaszczepieni w znacznej większości nie boją się zarażenia.

CBOS przytacza dane ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), z których wynika, że w Polsce zaszczepionych przeciw COVID-19 podstawową dawką zostało blisko 67 proc. dorosłych.

W październikowym badaniu CBOS zaszczepienie się przeciw COVID-19 zadeklarowało 70 proc. badanych. Spośród nich podstawową dawkę przyjęło 27 proc., jedną przypominającą – 28 proc., a dwie przypominające – 15 proc. 30 proc. badanych podało, że się nie zaszczepiło.

Od poprzedniego badania we wrześniu ta ostatnia grupa zwiększyła się o 6 punktów procentowych. Od 16 września drugą dawkę przypominającą, czyli czwartą dawkę szczepionki, mogą przyjąć wszystkie chętne osoby, które ukończyły 12 lat.

W badaniu sierpniowym zaszczepienie się przeciw COVID-19 zadeklarowało 76 proc. badanych. Spośród nich podstawową dawkę miało przyjść 33 proc., jedną przypominającą – 33 proc., a dwie przypominające – 10 proc. 24 proc. badanych podało, że się nie zaszczepiło.

W badaniu wrześniowym zaszczepienie się przeciw COVID-19 zadeklarowało 74 proc. badanych., Podstawową dawkę miało przyjść 24 proc. z nich, jedną przypominającą – 31 proc., a dwie przypominające – 9 proc. 26 proc. badanych podało, że się nie zaszczepiło.

Według CBOS stopniowy wzrost w ostatnich miesiącach odsetka deklarujących nieszczepienie się "może wynikać z tego, że wraz ze spadkiem śmiertelności w wyniku zakażenia koronawirusem, jak i generalnie lżejszego przechodzenia zachorowań wywoływanych najpopularniejszym obecnie wariantem, wirus powszednieje, co sprawia także, że zmniejsza się presja społeczna w kwestii szczepień. Prawdopodobnie z tego powodu stopniowo spada odsetek respondentów udzielających odpowiedzi niezgodnej z prawdą (czyli grupa niezaszczepionych deklarujących, że się zaszczepili)" – czytamy w komentarzu CBOS.

Podano w nim także, że deklaracje o zaszczepieniu się przeciw COVID-19 różnią się przede wszystkim ze względu na wiek. Więcej niezaszczepionych jest wśród badanych poniżej 45 lat, a mniej wśród osób mających co najmniej 55 lat. W tej ostatniej grupie, szczególnie wśród mających powyżej 64 lat, relatywnie wielu wskazuje na przyjęcie dawek przypominających, w tym także obu z nich.

CBOS wskazuje też, że istotny w kontekście szczepień wydaje się także status społeczno-ekonomiczny badanych i miejsce zamieszkania. Wyraźnie mniej deklaracji zaszczepiania się przeciw COVID-19 jest wśród mieszkańców wsi, a relatywnie najwięcej wśród mieszkańców dużych i – szczególnie – największych miast. Jak wynika ze wskazań, w większym stopniu niż przeciętnie szczepiły się osoby mające wyższe wykształcenie, kadra kierownicza i specjaliści oraz uzyskujący przeciętne i wysokie dochody, zwłaszcza uzyskujący dochody na osobę na poziomie 4000 zł i wyższym. Z kolei in minus wyróżniają się badani z gospodarstw domowych o najniższych dochodach (poniżej 1500 zł na głowę), a także takie grupy zawodowe, jak pracownicy usług, robotnicy (wykwalifikowani i niewykwalifikowani) i rolnicy.

Badanie pokazało też, że w październiku – w porównaniu do pomiaru z września i szczególnie z sierpnia – zmalało zainteresowanie doszczepieniem się przeciw COVID-19. W październiku chciało się zaszczepić 26 proc. badanych (o 4 punkty mniej niż we wrześniu i o 10 punktów mniej niż w sierpniu), w tym 13 proc. zdecydowanie tak, a 13 proc. raczej tak. 67 proc. badanych nie ma takiej woli, z czego 42 proc. zdecydowanie nie chce się doszczepić, a 25 proc. raczej nie chce.

O chęci przyjęcia kolejnych dawek szczepionki przeciw COVID-19 najczęściej mówią osoby, które zaszczepiły się dawkami przypominającymi, szczególnie dwiema. Na ogół nie chcą się już szczepić badani zaszczepieni wyłącznie dawkami podstawowymi i – przede wszystkim – w ogóle niezaszczepieni.

Z badania wynika także, że w ostatnim czasie stabilne, choć w październiku minimalnie lepsze niż we wrześniu, są opinie o działaniach rządu wobec epidemii koronawirusa. Pozytywnie w październiku oceniało je 50 proc. badanych (od września wzrost o 2 punkty), a źle – 44 proc. (spadek o 2 punkty).

Ocena działań rządu wobec epidemii koronawirusa zależy w największym stopniu od politycznych i światopoglądowych cech respondentów. Zadowolenie w tym względzie najczęściej wyrażają osoby popierające Prawo i Sprawiedliwość, identyfikujące się z prawicą, zaangażowane w praktyki religijne (uczestniczące w nich co najmniej raz w miesiącu). Wyróżniają się także najstarsi ankietowani (65 plus), mający wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe i robotnicy niewykwalifikowani.

Politykę rządu w tej dziedzinie źle oceniają zwolennicy ugrupowań opozycyjnych: zwłaszcza Konfederacji Wolność i Niepodległość i Koalicji Obywatelskiej, ale także Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni, osoby o poglądach lewicowych i nieuczestniczące w praktykach religijnych.

Częstsze głosy krytyki niż aprobaty są również wśród badanych mających od 25 do 44 lat, mieszkańców największych miast (500 tys. i więcej ludności), najlepiej wykształconych, kadry kierowniczej i specjalistów, pracowników administracyjno-biurowych, techników i średniego personelu, pracowników usług i prywatnych przedsiębiorców oraz pracujących w sektorze prywatnym (poza rolnictwem), jak również ankietowanych uzyskujących najwyższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym i niezadowolonych z własnej sytuacji materialnej.

"Do czerwca tego roku obawy przed zarażeniem koronawirusem stopniowo się zmniejszały. Pod koniec sezonu wakacyjnego, w drugiej połowie sierpnia, nieco się nasiliły i od tego czasu utrzymują się na względnie stabilnym poziomie oscylującym w granicach 40 proc. W porównaniu z wrześniowym badaniem w październiku zwiększył się jedynie odsetek zupełnie niemających obaw w tym względzie kosztem odsetka nieobawiających się w stopniu umiarkowanym. W stosunku do poprzedniego pomiaru przybyło osób deklarujących maksymalne zaszczepienie przeciw COVID-19, czyli dwiema dawkami przypominającymi, ale jednocześnie wzrosła liczba tych, które przyznają się do nieprzyjęcia żadnej dawki szczepienia. Maleje też gotowość Polaków do korzystania ze szczepień w przyszłości. O polityce rządu wobec epidemii koronawirusa zdania są podzielone, z przewagą ocen pozytywnych, które umocniły się nieco od poprzedniego badania" – podsumowuje CBOS.

Badanie przeprowadzono od 3 do 13 października 2022 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1041 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 58,3 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 26,1 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 15,6 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę. (PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news,94328,cbos-60-proc-badanych-nie-boi-sie-zarazenia-koronawirusem-sars-cov-2.html

394) EMA zaleca dopuszczenie szczepionki koncernu Sanofi przeciw koronawirusowi jako dawki przypominającej
14.11.2022

Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła w czwartek dopuszczenie do obrotu w UE szczepionki na koronawirusa VidPrevtyn Beta, opracowanej przez koncern Sanofi Pasteur, jako dawki przypominającej dla osób dorosłych, które wcześniej zostały zaszczepione np. preparatami opartymi na technologii mRNA.

Szczepionka VidPrevtyn Beta zawiera substancję, która pomaga wzmocnić reakcję immunologiczną na ten preparat. Oczekuje się, że będzie "co najmniej równie skuteczna jak szczepionka Comirnaty (koncernu Pfizer) w walce z Covid-19" - napisano na stronach EMA.

Agencja podaje, że oceniono, iż istnieją wystarczająco solidne dane dotyczące jakości, bezpieczeństwa i immunogenności szczepionki VidPrevtyn Beta, by zarekomendować ją do wprowadzenia na rynek w Unii Europejskiej. (PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94349%2Cema-zaleca-dopuszczenie-szczepionki-koncernu-sanofi-przeciw-koronawirusowi

395) Szczepionka przeciw Covid pomogła w leczeniu raka
15.11.2022 Marek Matacz

Pacjenci, którzy otrzymali chińską szczepionkę SinoVac, lepiej reagowali na immunoterapię nowotworów nosogardzieli. Dotąd obawiano się, że szczepienia te mogłyby zaburzać leczenie.

Wielu pacjentów z nowotworami nosogardzieli jest poddawanych terapii, która aktywuje ich system immunologiczny - tak, aby walczył z rakiem. Jak jednak zwracają uwagę naukowcy z Uniwersytetu w Bonn, istniały obawy, że szczepienia przeciw Covid-19 obniżą skuteczność leczenia.

Zespół naukowców z Niemiec i Chin odkrył właśnie zależność odwrotną, przynajmniej w przypadku chińskiego preparatu SinoVac.

Wiele nowotworów - wyjaśniają naukowcy - unika ataku układu immunologicznego w taki sposób, że oddziałują na pewien receptor odpornościowych komórek znany jako PD-1. Znane są już leki, które temu zapobiegają.

Jak się okazało, wspomniana szczepionka działa podobnie. "Obawiano się, że szczepienia nie będą kompatybilne z terapiami anty-PD1. Szczególnie dotyczyło to raka nosogardzieli, który, podobnie jak SARS-CoV2 dotyka górnych dróg oddechowych" - wyjaśnia Jian Li ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bonn.

Analiza objęła 1500 pacjentów leczonych w 23 szpitalach w różnych częściach Chin. Udział wielu ośrodków to znacząca zaleta, ponieważ oznacza różnorodność uczestników i brak wpływu charakterystyki pojedynczego regionu. Szczepienie otrzymało niecałe 400 ochotników.

"Co zaskakujące, odpowiedzieli wyraźnie lepiej na terapię anty-PD-1, niż niezaszczepieni. Co więcej, nie doświadczali z większą częstością poważnych skutków ubocznych" - mówi jeden z autorów badania (http://dx.doi.org/10.1016/j.annonc.2022.10.002), prof. Christian Kurts.

Naukowcy nie potrafią stwierdzić, dlaczego tak się dzieje. "Zakładamy, że szczepienie aktywuje pewne komórki immunologiczne, które atakują guza. Dalej będziemy badali tę hipotezę" - dodaje dr Qi Mei ze Szpitala Uniwersyteckiego Shanxi.

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94330%2Cszczepionka-przeciw-covid-pomogla-w-leczeniu-raka.html

396) Eksperci z całego świata osiągnęli konsensus ws. walki z pandemią COVID-19
17.11.2022 PAP - Nauka w Polsce, Milena Motyl

Ponad 350 ekspertów z całego świata osiągnęło konsensus dotyczący metod trwałej eliminacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 i podobnymi epidemiami, które mogą pojawić się w przyszłości. Rekomendacje dotyczące dalszych, szeroko zakrojonych działań opublikowało czasopismo naukowe „Nature”.

W debacie zorganizowanej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym polscy eksperci omówili dotychczasowe doświadczenia w zakresie walki z pandemią COVID-19, jak również odnieśli się do wypracowanego przez ekspertów globalnego konsensusu w celu ochrony zdrowia i życia osób najbardziej zagrożonych zakażeniem COVID-19.

Do października 2022 r. na świecie odnotowano ponad 630 mln przypadków zakażenia SARS-CoV-2 i ponad 6,5 mln zgonów. Według niektórych szacunków, liczba ofiar pandemii mogła przekroczyć nawet 20 mln.

Ponieważ COVID-19 nadal stanowi zagrożenie dla systemów opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez budzące niepokój nowe warianty, 386 ekspertów z całego świata osiągnęło konsensus (#COVIDconsensus) dotyczący metod trwałej eliminacji zagrożenia, jakim jest wirus SARS-CoV-2 oraz zaleceń, które pozwolą bronić się przed pandemiami w przyszłości.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) opublikował w najnowszym numerze magazyn „Nature”. Według specjalistów z różnych dyscyplin z ponad 100 państw, zagrożenie związane z COVID-19 nie zostało zażegnane. Dla ratowania zdrowia i życia osób najbardziej zagrożonych potrzebne są dalsze skoordynowane, szeroko zakrojone działania, które pozwolą bronić się przed pandemią bez zwiększania obciążeń społecznych.

Eksperci panelu ocenili, że reakcja świata na pandemię nie może być uznana za wystarczającą. Wskazali, że utrudniły ją czynniki polityczne, społeczne i behawioralne, m.in. takie jak fałszywe informacje rozprzestrzeniane nie tylko w mediach społecznościowych, niechęć do szczepień przeciwko SARS-CoV-2, brak globalnej koordynacji oraz niesprawiedliwa dystrybucja sprzętu, szczepionek i leków.

„Każdy kraj zareagował inaczej i często nieodpowiednio, co w znacznej mierze wynikło z braku porozumienia, a także jasno określonych celów” – powiedział prof. Jeffrey V. Lazarus, badacz ISGlobal i koordynator badania.

„Wirus SARS-CoV-2, który jest stosunkowo niewielkim drobnoustrojem, zawierającym kilkanaście genów, był w stanie w tak znaczący sposób wpłynąć na funkcjonowanie całego świata. COVID-19 był i jest wyzwaniem dla nauki, życia społecznego, medycyny, gospodarki. Chcę podkreślić, że nauka stanęła tu na wysokości zadania. Identyfikacja wirusa i opracowanie testu wykrywającego zakażenie trwało nie miesiące, nie lata a tygodnie. Szczepionka pojawiła się po jedenastu miesiącach, kiedy opracowanie tradycyjnej szczepionki trwa 15-20 lat. Z kolei w styczniu tego reku zarejestrowano pierwsze leki przeznaczone do zwalczania infekcji koronawirusem dla pacjentów niewymagających hospitalizacji” – powiedział w środę prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otwierając debatę.

Jak wskazał, "to, z czym zostawił nas COVID-19, to tzw. dług zdrowotny". Miliony pacjentów onkologicznych oraz osób cierpiących na choroby przewlekłe doświadczyło niebezpiecznych opóźnień w dostępie do opieki zdrowotnej. Następstwa zdrowotne, w tym tzw. długi covid wciąż stanowi znaczące zagrożenie dla rekonwalescentów. Wiele osób nadal cierpi z powodu różnego rodzaju powikłań po przejściu zakażenia covid. Trwały ślad zostawia także w psychice, zwłaszcza u osób, które przeszły chorobę bardzo ciężko, lub straciły kogoś bliskiego.

Multidyscyplinarny panel specjalistów ds. ochrony zdrowia, w skład którego weszli także przedstawiciele organizacji pozarządowych i władz państwowych z ponad 100 krajów wydało dziesięć rekomendacji z najwyższym stopniem uzgodnień.

Zdaniem ekspertów, aby uzyskać gotowość na wypadek kolejnej pandemii, należy przyjąć wspólne podejście dla całego społeczeństwa, w tym dla wielu dyscyplin i sektorów, np. biznesu, społeczeństwa obywatelskiego, sektora technologicznego.

Kolejną istotną kwestią jest koordynacja działań między poszczególnymi ministerstwami w celu zapewnienia większej efektywności systemu opieki zdrowotnej, w tym zmniejszenie obciążenia szpitali i wzmocnienie roli podstawowej opieki zdrowotnej. Zdaniem specjalistów, ważna jest również promocja wielosektorowej współpracy mającej na celu przyspieszenie rozwoju nowych terapii, które można zastosować na wszystkich etapach zakażenia COVID-19 (opieka ambulatoryjna, hospitalizacja, długi covid).

Kolejnym zaleceniem jest utrzymanie koncepcji „szczepienia plus” obejmującej masowe szczepienia przeciwko COVID-19. W opinii naukowców rządy, prywatni darczyńcy oraz branża farmaceutyczna powinni skoncentrować się na finansowaniu prac mających na celu opracowanie szczepionek zapewniających długotrwałą ochronę przed wieloma mutacjami SARS-CoV-2.

Zdaniem specjalistów, konieczne jest także wspólne opracowanie komunikatów, które budują i wzmacniają zaufanie do naukowców i przedstawicieli władz odpowiedzialnych za zdrowie publiczne i walkę z pandemią. Bardzo ważne w tym kontekście jest aktywne zwalczanie tzw. fake newsów dotyczące szczepionek. Według naukowców istotne jest dostarczanie precyzyjnych, łatwo dostępnych informacji o pandemii i sposobach reagowania na nią.

W celu niwelowania nierówności pandemicznych, eksperci rekomendują umożliwienie producentom z krajów o niskich i średnich przychodach dostępu do transferu technologii, dzięki której mogliby zaoferować szczepionki i leki wysokiej jakości w przystępnych cenach. Konieczne jest także usunięcie barier ekonomicznych w dostępie do wiarygodnych testów PCR lub antygenowych.

Ważne są także inne środki profilaktyczne, jak również dostęp do optymalnego leczenia i wsparcia finansowego.

„Wyniki panelu wskazują, na co powinniśmy zwrócić uwagę i jak pracować, żeby następnym razem działać skuteczniej. Dotyczy to zarówno ewentualnej groźnej mutacji COVID-19, której pojawienia się nie można wykluczyć, jak i – szerzej – scenariusza reagowania na wybuch każdej pandemii” – powiedział prof. Mariusz Gujski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, współautor artykułu i uczestnik badania.

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news,94395,eksperci-z-calego-swiata-osiagneli-konsensus-ws-walki-z-pandemia-covid-19
« Ostatnia zmiana: Listopad 20, 2022, 07:18 wysłana przez Orionid »

Online Orionid

 • Moderator
 • *****
 • Wiadomości: 22935
 • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Wiadomości naukowe
« Odpowiedź #916 dnia: Październik 10, 2022, 01:41 »
397) Badania: odporność hybrydowa przeciwko Covid-19 najbardziej efektywna
17.11.2022 Autor: Zbigniew Wojtasiński

Najlepszą ochronę przeciwko Covid-19 zapewnia odporność hybrydowa, uzyskiwana dzięki szczepieniu przeciwko tej infekcji oraz przejściu samego zakażenia – wykazały badania szwajcarskich specjalistów.

Potwierdzają one potrzebę szczepień, szczególnie wśród osób najbardziej narażonych na ciężki przebieg Covid-19. Szczepienie nie chroni przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, a jedynie przed powikłaniami tej choroby. W razie infekcji można uzyskać odporność hybrydową, która jest silniejsza i trwa dłużej.

Wskazują na to badania opublikowane przez portal medRxiv, a przeprowadzono w trzech kantonach w Szwajcarii (Ticino i Zurych oraz Vaud) w okresie, gdy dominował wariant Omikron – w marcu 2022 r., a potem powtórzono je na przełomie czerwca i lipca tego samego roku. Polegały one na tym, że w pobranej od mieszkańców tych regionów próbkach krwi mierzono poziom przeciwciał IgG przeciwko białkom S (spike) oraz nukleokapsydu (N). Sprawdzano także stężenie przeciwciał neutralizujących, nakierowanych głównie przeciwko wariantom Delta i Omikron.

Z analiz tych wynika, że na przełomie czerwca i lipca 2022 r. wśród 2583 badanych osób stwierdzono poziom seroprewelencji (odsetka populacji dotkniętej wirusem) sięgający 98 proc. Jeśli chodzi o szczególne warianty SARS-CoV-2, to przeciwciała neutralizujące wykryto u 90,8 proc. badanych w przypadku Delty oraz 84,9 proc. w odniesieniu do Omikrona.

Jednocześnie co najmniej 51 proc. badanej populacji wykazywała tzw. odporność hybrydową, czyli uzyskaną po zaszczepieniu przeciwko Covid-19 oraz przejściu zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2. W tej grupie mieszkańców stwierdzono najwyższy poziom przeciwciał przeciwko białku S (spike) oraz przeciwciał neutralizujących przeciwko wariantom Delta i Omikron. Był on większy niż u tych osób, które były jedynie zaszczepienie przeciwko Covid-19 lub jedynie przeszły zakażenie koronawirusem.

Autorzy badań, specjaliści uniwersytetów w Zurychu i Lugano, podkreślają, że ich wyniki popierają stosowane w wielu krajach rekomendacje podawania dawki przypominającej szczepionki przeciwko Covid-19 (tzw. boostera) osobom najbardziej zagrożonym powikłaniami tej choroby. Z innych wcześniej publikowanych badań wynika, że odporność hybrydowa dłużej się utrzymuje, lepiej chroniąc przed kolejnym zakażeniem.

Ustalono też, że stężenie przeciwciał przeciwko białku S IgG w badanej populacji było stabilne i się utrzymywało na poziomie ponad 96 proc. Większym wahaniom ulegały przeciwciała przeciwko białku nukleokapsydu. (PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94351%2Cbadania-odpornosc-hybrydowa-przeciwko-covid-19-najbardziej-efektywna.html

398) Bakterie w jamie ustnej regulują przebieg COVID-19
17.11.2022

Zaburzenie równowagi mikrobiomu jamy ustnej ma związek z zaostrzonym przebiegiem COVID-19 – informują naukowcy z Uniwersytetu Massachusetts. Ich wnioski ukazały się w piśmie „Frontiers in Microbiology”.

Jak wykazali badacze, brak pewnych bakterii w mikrobiomie jamy ustnej, zwłaszcza Prevotella salivae i Veillonella infantium, przyczynia się do silniejszych objawów ze strony układu oddechowego.

Podobnie jak mikrobiom jelitowy, mikrobiom jamy ustnej stanowi kombinację różnych populacji bakterii, które mogą sprzyjać zdrowiu lub na odwrót – zwiększać ryzyko choroby. Choć mikrobiom jamy ustnej jest znacznie mniej liczny niż ten obecny w jelitach, to on stanowi pierwsze miejsce spotkania układu odpornościowego ze światem zewnętrznym. Zachwianie jego równowagi może prowadzić do stanu zapalnego i problemów zdrowotnych.

W badaniach (DOI: 10.3389/fmicb.2022.1009440) wzięło udział 115 pacjentów hospitalizowanych z powodu objawów COVID-19 (38 osób wymagało podłączenia do respiratora). Analizie poddano próbki krwi i śliny chorych. Naukowcy wykorzystali także takie technologie jak wysokoprzepustowe sekwencjonowanie genomu i uczenie maszynowe w celu wyselekcjonowania konkretnych bakterii i metabolitów wpływających na przebieg choroby.

Niski poziom bakterii Prevotella salivae i Veillonella infantium był związany z potrzebą zastosowania respiratora w 85 proc. przypadków, a zredukowana liczba metabolitów wpływających na syntezę lipopolisacharydów – w 82 proc. przypadków.

„Te badania wskazują, że niektóre mikroorganizmy mogą odgrywać rolę ochronną u pacjentów z COVID-19. Możliwe, że bakterie regulują szlaki prozapalne. Nie znamy jeszcze biologicznego mechanizmu ich działania, jednak jest to punkt wyjścia do dalszych analiz” – mówi autor badań dr Evan S. Bradley.(PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94362%2Cbakterie-w-jamie-ustnej-reguluja-przebieg-covid-19.html

399) Nagrano, jak wirus próbuje atakować komórki
20.11.2022 Marek Matacz

Biolodzy, po raz pierwszy zarejestrowali ruch wirusa poszukującego komórki do zakażenia. Udało im się to dzięki nowatorskiej technice mikroskopowej.

Z każdym oddechem człowiek pochłania miliony wirusów. Większość z nich jest niegroźna, ale mogą się trafić niebezpieczne, jak choćby wirus grypy czy SARS-CoV2. Nawet jednak najbardziej niebezpieczne szczepy mogą wywołać chorobę dopiero wtedy, gdy uda im się wniknąć do komórek i przejąć ich wewnętrzną maszynerię - tak, aby tworzyły kolejne wiriony.

Naukowcy z Duke University opracowali metodę, która pozwoliła im w trzech wymiarach nagrać wirusa starającego się znaleźć komórkę do zakażenia.

Oprócz tego, że wirusy są wielokrotnie mniejsze nawet od bakterii, to między komórkami poruszają się o 2-3 rzędy wielkości szybciej, niż w ich ciasnym wnętrzu.

"To dlatego jest to tak trudny problem do badania. To jak robić zdjęcie komuś, kto stoi naprzeciwko drapacza chmur. Nie da się uchwycić całego budynku i jednocześnie ukazać szczegóły osoby na jednym zdjęciu" - wyjaśnia Courtney "CJ" Johnson, współautorka nagrania.

Na filmie () widać jednak, jak cząstka wirusa miota się podskakuje między gęsto upakowanymi komórkami ludzkiego jelita. Na moment wchodzi w kontakt z komórką i ślizga się po jej powierzchni, ale nie przenika do środka i się od niej odbija.

"To moment, w którym złodziej jeszcze nie wybił w domu szyby" - mówi Johnson.

Badacze zdołali to wszystko zarejestrować dzięki opracowanej przez siebie technice, w której - w uproszczeniu mówiąc - dwa mikroskopy działają jak jeden. Jeden z nich, tysiące razy na sekundę, promieniem lasera omiata wirusa i ustala jego pozycję. Drugi tworzy trójwymiarowe zdjęcia otaczających wirion komórek. Przypomina to trochę działanie Google Maps - nie tylko widać kierunek, w którym się ktoś porusza, ale także mapę ze zdjęciami terenu.

"Czasami, gdy prezentuję tę pracę, ludzie pytają, czy to gra wideo albo symulacja" - opowiada dr Johnosn. - "Ale nie. To coś, co pochodzi z prawdziwego mikroskopu".

Teraz ona i jej współpracownicy planują dopracować metodę tak, aby działała poza laboratoryjną szalką i pozwalała obserwować wirusy w żywych tkankach, które padają ofiarom infekcji. "To prawdziwy potencjał tej techniki. Uważamy, że jesteśmy w stanie to osiągnąć" - twierdzi kierujący zespołem prof. Kevin Welsher.


Więcej informacji na stronach:

https://today.duke.edu/2022/11/watch-virus-moments-right-it-attacks
https://www.nature.com/articles/s41592-022-01672-3 (PAP)
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94380%2Cnagrano-jak-wirus-probuje-atakowac-komorki.html

400) Włochy/ Polski badacz, który wyizolował szczep koronawirusa: przeciwko Covid-19 trzeba dziś szukać nowych form szczepionki
21.11.2022 Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)

"Przeciwko Covid-19 trzeba prawdopodobnie szukać nowych form szczepionki, która będzie ukierunkowana na większą liczbę antygenów" - powiedział PAP doktor Maciej Tarkowski z Laboratorium Nauk Biomedycznych i Klinicznych uniwersytetu w Mediolanie. Jego zdaniem sytuację komplikują kolejne pojawiające się subwarianty koronawirusa.

Doktor Tarkowski to członek zespołu badawczego mediolańskiego szpitala Sacco, który na początku pandemii w 2020 roku wyizolował włoski szczep koronawirusa. Za to osiągnięcie polski naukowiec wraz z pozostałymi badaczami z zespołu został odznaczony przez prezydenta Włoch Sergio Mattarellę.

Badacz pytany o to, jaki scenariusz przewiduje na najbliższy czas, odparł: "Wygląda obecnie na to, że wszyscy zostaną zainfekowani koronawirusem, ale mało kto poniesie tego skutki. Wariant Omikron zwiąże się z komórkami, zainfekuje nas, ale większość osób będzie mieć symptomy, które dla niektórych będą może wręcz niezauważalne, a dla innych będą trwały jeden dzień i przejdą".

"Oczywiście - zaznaczył - najbardziej narażoną grupą są osoby starsze i ci, którzy z powodu swoich chorób muszą brać leki immunosupresyjne".

"Jak na razie Omikron nie ma tak mocnego działania patogennego, jakie miał pierwszy szczep koronawirusa" - podkreślił.

Mówiąc o nadchodzących nowych wariantach i subwariantach wirusa rozmówca PAP podkreślił, że na wnioski w sprawie tego, czy mogą okazać się groźne, trzeba będzie poczekać.

"Jeśli chodzi o skutki zdrowotne, na razie wiemy tylko z testów, że w przypadku tych subwariantów różnego rodzaju przeciwciała są mniej efektywne lub też poprzednia infekcja albo szczepienie są mniej skuteczne w zapobieganiu zakażenia. Ale co do skutków, to musimy poczekać na razie, by stwierdzić, czy takie zakażenie przełoży się również na efekty patogenne" - zauważył.

Naukowiec zwrócił uwagę na wyniki badań z Bostonu, wskazujące na to, że patogenność wirusa sama w sobie nie jest związana z białkiem Spike, ale - jak dodał - jest duża porcja innych antygenów, które decydują o patogenności.

"Innymi słowy: zaszczepiliśmy się przeciwko Covid-19, zwłaszcza ci, którzy przyjęli szczepionki mRNA, co nie zapobiega na razie patogenności, ale bardziej infektywności. Białko Spike, które łączy się z komórką gospodarza, w Omikronie tak zmutowało, że praktycznie rzecz biorąc przeciwciała i odpowiedź immunologiczna, którą mieliśmy, ucieka" - powiedział Tarkowski.

Uspokoił: "Zarażać się będziemy, ale całe szczęście nie ma to efektów super-patogennych. Z tego badania wynika: gdyby powstał taki wirus, który ma możliwość ucieczki przed odpowiedzią immunologiczną, tak jak Omikron, i miał takie białko, jak ten oryginalny, to wtedy mielibyśmy ogromne problemy. Całe szczęście Omikron, z jakiegoś powodu, prawdopodobnie mutacji poza tym białkiem, powoduje, że jest on mało patogenny".

Zapytany o to, czy koronawirus może zmutować się "w odwrotną stronę" i znów stać się groźny, odpowiedział: "Oczywiście, że takie ryzyko jest. Tego się nie wyklucza. To jest jak loteria, jak włoskie Superenalotto. Może powstać kombinacja nukleotydów, które ułożą się w coś, co uciekałoby przed odpowiedzią immunologiczną otrzymaną w wyniku przejścia infekcji lub szczepienia".

"Taki wirus mógłby znów przemieszczać się i zakażać różne osoby; w pewnym momencie może dojść do takiej sytuacji, że może stać się groźny" - dodał.

"Na razie - podkreślił - możemy powiedzieć, że Omikron jest +super+ pod względem tego, że się przenosi bardzo łatwo, ale nie ma tej działalności patogennej. Są prowadzone badania w kierunku konsekwencji neurologicznych zakażenia, ale dalej nie wiemy, za ile lat mogą się one pojawić".

Dr Tarkowski zaznaczył, że odporność nabyta w sposób naturalny jest większa niż ta poszczepionkowa.

Wytłumaczył to następująco: "W przypadku infekcji mamy odpowiedź immunologiczną przeciwko różnym, praktycznie wszystkim komponentom antygenowym koronawirusa".

"Kolejna infekcja u osób, które już wcześniej przeszły zakażenie to będzie odpowiedź dużo szersza i mniej podatna na ewentualne mutacje w jednym tylko białku niż w przypadku osób tylko zaszczepionych" - wskazał.

Polski naukowiec odnosząc się do niskiego zainteresowania czwartą dawką szczepionki przeciwko Covid-19 stwierdził: "Niektóre osoby wręcz mówią: +no nie, tego to już za dużo+. Wcześniej szczepienie było uzasadnione troską o własne zdrowie; tak było włącznie do trzeciej dawki".

"Weźmy przykład szczepionki przeciwko grypie: co roku jest ona przygotowywana przeciwko konkretnym szczególnym szczepom, co roku jest ona inna, ukierunkowana" - podkreślił.

Teraz natomiast według naukowca część osób rozumuje następująco: "zaszczepiliśmy się, ale i tak się tym Omikronem zakażamy".

Wskazał następnie, że stymulowanie układu immunologicznego tym samym antygenem powoduje powstanie tej samej odpowiedzi immunologicznej.

Przypomniał, że są już nowe szczepionki, przeciwko pierwszym formom omikrona BA1. "Ale my już mamy teraz subwariant BA5. To sytuacja dość skomplikowana" - przyznał.

Zdaniem doktora Tarkowskiego "prawdopodobnie trzeba szukać innych form szczepionki, bo taka, która jest bardzo ukierunkowana przeciwko konkretnemu komponentowi, może już nie wystarczyć". Trzeba według niego pracować nad szczepionką ukierunkowaną na większą grupę antygenów.

Opowiedział także o skrajnym przypadku: w szpitalu w Mediolanie leży kobieta leczona onkologicznie, która ma pozytywne wyniki badań na obecność koronawirusa cały czas od lutego, bo jej organizm nie jest w stanie wyprodukować przeciwciał.

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94427%2Cwlochy-polski-badacz-ktory-wyizolowal-szczep-koronawirusa-przeciwko-covid-19

401) Potencjalny lek na nowotwory i COVID-19
21.11.2022 Autor: Paweł Wernicki

Nowy lek zakłóca działanie białka GRP78 związanego zarówno z COVID-19, jak i wieloma rodzajami nowotworów – informuje pismo „Nature Communications”.

Pomimo dostępności szczepionek w przypadku osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz przy zakażeniach nowymi niebezpiecznymi szczepami wirusa, nadal potrzebne są leki, które pomogłyby w przypadku ciężkiego przebiegu zakażenia.

Jak wykazał zespół naukowców z Keck School of Medicine of University of Southern California(USC) oraz Cleveland Clinic Florida Research and Innovation Center pod kierownictwem dr Amy S. Lee z USC, białko znane jako GRP78, zaangażowane w rozprzestrzenianie się innych wirusów, odgrywa istotną rolę także w rozprzestrzenianiu się wywołującego COVID-19 wirusa SARS-CoV-2. Co więcej, zablokowanie produkcji GRP78 lub zahamowanie jego aktywności nowym lekiem znacznie ograniczyło replikację wirusa SARS-CoV-2.

„Głównym problemem w walce z SARS-CoV-2 jest to, że stale mutuje i dostosowuje się, aby skuteczniej infekować i namnażać się w komórkach gospodarza – powiedziała dr Lee. - Jeśli będziemy nadal ścigać wirusa, może to stać się dość trudne i nieprzewidywalne”.

Jak sugerują badania, lek hamujący aktywność GRP78 może potencjalnie zapewnić nowy rodzaj ochrony przed COVID-19, skuteczny prawdopodobnie nawet w przypadku rozwoju nowych szczepów.

Badania zespołu dr Keck skupiały się na roli GRP78, kluczowego komórkowego „białka opiekuńczego”, które pomaga regulować fałdowanie innych białek komórkowych. O ile zdrowe komórki do normalnego funkcjonowania potrzebują niewiele białka GRP78, komórki w stresie potrzebują go dużo więcej. Naukowcy z Keck School of Medicine wykazali w artykule z 2021 r., że gdy dochodzi do zakażenia wirusem SARS-CoV-2, GRP78 współdziała z receptorami komórkowymi, aby wprowadzić wirusa SARS-CoV-2 do komórek, gdzie może się następnie rozmnażać i rozprzestrzeniać się. Jak wykazały badania nad replikacją SARS-CoV-2 w ludzkich komórkach płuc, im intensywniejsza infekcja wirusowa, tym zainfekowane komórki wytwarzają wyższe poziomy GRP78.

Lee i jej zespół użyli specjalnego informacyjnego RNA do zahamowania (bez przerywania innych procesów komórkowych) produkcji białka GRP78 w hodowli ludzkich komórek nabłonka płuc. Kiedy komórki te zostały później zakażone SARS-CoV-2, wytworzyły mniejszą ilość wirusowego białka i uwolniły znacznie mniej wirusa, aby zainfekować inne komórki. Jak z tego wynika, GRP78 był niezbędny do replikacji i wytwarzania wirusa.

„Mamy teraz bezpośrednie dowody na to, że GRP78 jest białkiem prowirusowym, które jest niezbędne do replikacji wirusa” – zaznaczyła dr Lee.

Aby sprawdzić, czy działając na GRP78 można by leczyć COVID-19, autorzy przetestowali niedawno zidentyfikowany lek małocząsteczkowy, znany jako HA15, na zakażonych komórkach płuc. HA15, który specyficznie wiąże GRP78 i hamuje jego aktywność został opracowany do stosowania przeciwko komórkom nowotworowym.

„Stwierdziliśmy, że ten lek w bezpiecznych dawkach był bardzo skuteczny w zmniejszaniu liczby wirusów SARS-CoV-2 wytwarzanych w zakażonych komórkach” – powiedziała Lee.

Następnie naukowcy przetestowali HA15 na myszach zmodyfikowanych genetycznie w celu ekspresji ludzkiego receptora SARS-CoV-2 i zakażone SARS-CoV-2. Lek znacznie zmniejszył miano wirusa w płucach myszy.

Jednocześnie Lee i jej koledzy z Keck School of Medicine we współpracy z naukowcami z University of Michigan badają skuteczność HA15 oraz innego inhibitora GRP78, YUM70 w leczeniu nowotworów. Jak się okazało, HA15 i YUM70 mogą hamować produkcję zmutowanych białek KRAS – powszechnej mutacji, która ma tendencję do oporności na leczenie farmakologiczne – i zmniejszać żywotność komórek nowotworowych niosących takie mutacje w raku trzustki, płuc i okrężnicy. Odkrycia te, właśnie opublikowane w czasopiśmie "Neoplasia" sugerują, że celowanie w GRP78 może pomóc w walce z tymi śmiertelnymi nowotworami.

Ponieważ badania podstawowe potwierdzają założenia, potrzebne są dalsze badania, w tym badania kliniczne, w celu ustalenia, czy HA15 i YUM70 są bezpieczne i skuteczne w stosowaniu u ludzi.


Więcej na ten temat: https://keck.usc.edu/new-drug-shows-promise-for-fighting-both-covid-19-and-cancer/ (PAP)
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94401%2Cpotencjalny-lek-na-nowotwory-i-covid-19.html
« Ostatnia zmiana: Listopad 26, 2022, 08:02 wysłana przez Orionid »

Online Orionid

 • Moderator
 • *****
 • Wiadomości: 22935
 • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Wiadomości naukowe
« Odpowiedź #917 dnia: Październik 15, 2022, 22:43 »
402) Naukowcy informują o "przebudzeniu" wirusów sprzed 48,5 tys. lat
25.11.2022 Autor: Paweł Wernicki

Udało się przywrócić aktywność wirusów, tkwiących w syberyjskiej wiecznej zmarzlinie nawet od 48 500 lat. Informują o tym naukowcy w serwisie „bioRxiv” we wstępnej, nierecenzowanej wersji artykułu.

Badania dotyczące wirusów przeprowadzili naukowcy z Universite Aix-Marseille we Francji, którzy już wcześniej "ożywili" liczącego 30 000 lat wirusa, znalezionego w syberyjskiej wiecznej zmarzlinie w 2014 roku. Teraz Francuzi pobili rekord: zidentyfikowali i „ożywili” 13 starożytnych wirusów należących do pięciu różnych kladów, które od epoki lodowcowej znajdowały się głęboko w syberyjskiej wiecznej zmarzlinie.

Autorzy badania uważają takie zamrożone wirusy za warte zbadania zagrożenie. Przypominają, że klimat się zmienia i wieczna zmarzlina rozmarza, więc ich uwolnienie się i "spotkanie" z nimi jest prawdopodobnie kwestią czasu.

Najstarsza próbka wiecznej zmarzliny, z której uzyskano aktywnego wirusa, miała około 48 500 lat. Trzy inne wirusy (Pithovirus mammoth, Pandoravirus mammoth i Megavirus mammoth) wyizolowano z liczących 27 000 lat zamrożonych odchodów mamuta, oraz fragmentu wiecznej zmarzliny zawierającego duża ilość wełny mamuta.

W zamrożonej zawartości żołądka wilka syberyjskiego (Canis lupus) odkryte zostały kolejne dwa wirusy: Pacmanvirus lupus i Pandoravirus lupus. Jak wykazały laboratoryjne eksperymenty z jednokomórkowymi amebami żyjącymi w glebie i wodzie, "odmrożone" wirusy nadal są zdolne do zakażania pierwotniaków.

"48 500 lat to światowy rekord" – powiedział "New Scientistowi" Jean-Michel Claverie, jeden z autorów artykułu i profesor genomiki i bioinformatyki w Szkole Medycznej Universite Aix-Marseille, komentując osiągnięcie.

Rosnące temperatury spowodowane zmianami klimatycznymi prawdopodobnie rozbudzą wiele zagrożeń. Zdaniem autorów badań (doi.org/10.1101/2022.11.10.515937) wysiłki należy skoncentrować na wirusach infekujących organizmy eukariotyczne, na temat których opublikowano niewiele badań.

"Jak niestety dobrze udokumentowały ostatnie (i trwające) pandemie, każdy nowy wirus, nawet spokrewniony ze znanymi rodzinami, prawie zawsze wymaga opracowania wysoce specyficznych odpowiedzi medycznych, takich jak nowe leki przeciwwirusowe lub szczepionki" – piszą naukowcy. - "Nie ma odpowiednika antybiotyków o szerokim spektrum działania przeciwko wirusom. Uzasadnione jest zatem rozważenie ryzyka, że starożytne cząsteczki wirusa pozostaną zakaźne i wrócą do obiegu poprzez rozmrożenie starożytnych warstw wiecznej zmarzliny". (PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94495%2Cnaukowcy-informuja-o-przebudzeniu-wirusow-sprzed-485-tys-lat.html

403) Wirus nietoperzy rozprzestrzenia się w wyniku braku pożywienia
26.11.2022 Autorka: Urszula Kaczorowska

Australijskie nietoperze „latające lisy” zbliżają się do siedlisk ludzkich pod wpływem „stresu żywieniowego” i zarażają najpierw konie, a potem ludzi wirusem Hendra (Hev). Trzeba odbudować naturalne siedliska nietoperzy – apeluje zespół australijskich i amerykańskich naukowców.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie naukowym „Nature”. Naukowcy przekonują w nim, że australijskie nietoperze, które roznoszą wirusa Hendra (atakuje układ oddechowy i nerwowy), zbliżają się do siedlisk ludzkich pod wpływem „stresu żywieniowego” – czyli braku pożywienia wywołanego zmieniającymi się warunkami pogodowymi. Ma to związek z występowaniem zjawiska pogodowego El Niño.

Zidentyfikowanie środowiskowych przyczyn rozprzestrzeniania się wirusa otworzyło naukowcom możliwość prognozowania — z wyprzedzeniem do dwóch lat – kiedy i na jakich obszarach może wystąpić zagrożenie powstawania skupisk wirusa.

Niedobory żywności dla australijskich nietoperzy zwykle następują po latach z silnym El Niño – zjawiskiem klimatycznym, które często wiąże się z suszą we wschodniej Australii. Zdarzało się, że drzewa, z których nietoperze czerpią pożywienie w okresie zimowym, nie miały problemu z kwitnieniem rok po wystąpieniu suszy, ale obecnie jest z tym coraz większy problem.

„Prawie nie ma już siedlisk zimowych” – mówi Raina Plowright, ekolog chorób i współautorka badań na Cornell University w Ithaca w stanie Nowy Jork.

Sarah Cleaveland, weterynarz i ekolog chorób zakaźnych na Uniwersytecie w Glasgow w Wielkiej Brytanii uważa, że spojrzenie na wpływ klimatu, środowiska, stresu żywieniowego i ekologii nietoperzy może w przyszłości przyspieszyć badania również nad innymi wirusami, np. Nipah i Ebola.

Autorzy artykułu podkreślają, że wyniki ich badań pozwalają zrozumieć czynniki napędzające zjawisko rozprzestrzeniania się wirusa Hendra, a co za tym idzie – zacząć opracowywać działania ochronne.

Wirus Hendra został zidentyfikowany w 1994 roku po wybuchu epidemii u koni i ludzi w ośrodku szkolenia koni w mieście Brisbane, w Australii. Późniejsze badania wykazały, że rezerwuarem wirusa są nietoperze z rodziny Pteropodidae. Kiedy w poszukiwaniu pożywienia ssaki zbliżają się do siedlisk ludzkich, zostawiają w trawie ślinę z cząstkami przeżutego jedzenia, odchody i mocz. W ten sposób wirus z łatwością przenosi się na pasące się konie, a dalej na człowieka.

Aby zbadać mechanizm rozprzestrzeniania się wirusa, naukowcy zebrali dane na temat lokalizacji kryjówek nietoperzy oraz ich zdrowia, klimatu, niedoborów pożywienia i utraty siedlisk na obszarze około 300 000 km kwadratowych w południowo-wschodniej Australii od 1996 do 2020 r. Następnie opracowani model matematyczny, aby określić, które czynniki i w jakim stopniu wpływały na powstawanie ognisk wirusa.

W trakcie badań naukowcy zauważyli znaczące zmiany w zachowaniu nietoperzy. „Latające lisy” przeszły od koczowniczego trybu życia – przemieszczania się w dużych grupach z jednego rodzimego lasu do drugiego, w poszukiwaniu pożywienia – do osiedlania się w małych grupach na obszarach miejskich i rolniczych – blisko koni i ludzi. Ogólnie liczba zajmowanych kryjówek nietoperzy potroiła się od początku XXI wieku do około 320 w 2020 r.

W oddzielnym badaniu udało się ustalić, że nietoperze zajmujące nowe kryjówki, wydalają wirusa Hendra każdej zimy. Jeśli natomiast doświadczą niedoboru pożywienia w jednym sezonie – w kolejnych latach wydalają więcej wirusa. „Zaobserwowaliśmy naprawdę dramatyczne, zimowe skoki infekcji” – powiedział Daniel Becker, ekolog z University of Oklahoma i współautor artykułu.

Naukowcy podkreślają, że metodą na uniknięcie kolejnej pandemii jest przywrócenie naturalnych siedlisk. Mając dostęp do pożywienia w okresie zimowym, nietoperze nie będą migrowały w kierunku terenów rolniczych i siedlisk ludzkich.


Więcej informacji w artykule źródłowym.  https://www.nature.com/articles/s41586-022-05506-2
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94424%2Cwirus-nietoperzy-rozprzestrzenia-sie-w-wyniku-braku-pozywienia.html

404) WHO: Małpia ospa będzie nazywać się mpox
29.11.2022

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w poniedziałek, że zacznie używać nowego terminu "mpox" jako nazwy dla małpiej ospy i wezwała inne kraje do pójścia w jej ślady. Zmiana terminologii jest wynikiem skarg, iż obecna nazwa choroby jest rasistowska i stygmatyzująca.

"Obie nazwy będą używane jednocześnie przez rok, następnie pojęcie +małpia ospa+ zostanie wycofane" – napisała WHO w oświadczeniu.

WHO rozpoczęła na początku tego roku proces konsultacji społecznych w celu znalezienia nowej nazwy choroby i otrzymała ponad 200 propozycji. Stany Zjednoczone, które znalazły się wśród krajów i organów popierających zmianę nazwy, z zadowoleniem przyjęły tę decyzję.

"Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby przełamać bariery istniejące w sferze zdrowia publicznego, a zmniejszenie stygmatyzacji związanej z chorobą jest jednym z kluczowych kroków w naszej pracy na rzecz położenia kresu ospie" – powiedział sekretarz ds. zdrowia i opieki społecznej w USA Xavier Becerra.

Jedną z bardziej popularnych sugestii była nazwa "mpox" lub "Mpox", zaproponowana między innymi przez organizację zdrowia mężczyzn REZO. Jej szef argumentował, że usunięcie zdjęć małp z publikacji dotyczących choroby pomogło ludziom poważnie potraktować sytuację zagrożenia zdrowia.

WHO stwierdziła, że światowi eksperci zdecydowali się na "mpox" po rozważeniu między innymi naukowej stosowności, zakresu obecnego użycia, a także wymowy.

WHO ma mandat do nadawania nowych nazw istniejącym chorobom w ramach Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Organizacja zasadniczo stara się unikać kojarzenia jakiejkolwiek choroby lub wirusa z krajem, regionem, zwierzęciem lub grupą etniczną. (PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94533%2Cwho-malpia-ospa-bedzie-nazywac-sie-mpox.html

405) Szef WHO: 90 proc. światowej populacji odporna na Covid-19
05.12.2022

Co najmniej 90 procent światowej populacji ma jakąś formę odporności na Covid-19 - powiedział w piątek dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mimo to szef WHO ostrzegł przed spadkiem czujności wobec koronawirusa.

"WHO szacuje, że co najmniej 90 procent światowej populacji ma obecnie jakąś formę odporności na wirusa SARS-CoV-2, czy to w wyniku wcześniejszej infekcji, czy szczepienia" – zakomunikował Tedros.

"Spadek czujności pozostawia jednak otwarte drzwi do pojawienia się nowego wariantu, który prawdopodobnie rozprzestrzeni się i wyprze dominujący obecnie wariant Omikron" - podkreślił Tedros podczas konferencji prasowej.

Szef WHO przestrzegł także przed pokusą przedwczesnego twierdzenia, że pandemia dobiegła końca. "Jeszcze tam nie jesteśmy" – powiedział i przypomniał, że w minionym tygodniu odnotowano ponad 8,5 tys. zgonów z powodu Covid-19. "To jest nie do zaakceptowania po trzech latach pandemii, kiedy mamy tyle narzędzi, by zapobiegać infekcjom i ratować życie" – powiedział Tedros.

"Luki w nadzorze, testowaniu, sekwencjonowaniu i szczepieniach nadal stwarzają idealne warunki do pojawienia się niepokojącego nowego wariantu, który może spowodować znaczną śmiertelność" – ostrzegł.

Według Tedrosa obecnie krąży ponad 500 odmian podrzędnych Omikronu, z których wszystkie są wysoce zaraźliwe i mają mutacje, które umożliwiają im łatwiejsze pokonywanie barier immunologicznych, chociaż powodują mniej poważne formy choroby niż poprzednie warianty.

W sumie do tej pory na całym świecie zgłoszono 640 mln zakażeń, a 6,6 mln osób zmarło. Jednak według WHO dane nie są pełne, a realna liczba zakażeń i zgonów może być znacznie większa. (PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94586%2Cszef-who-90-proc-swiatowej-populacji-odporna-na-covid-19.html

406) Prof. Kuchar: zakażenia Covid-19 i grypa przenoszą się tymi samymi drogami, mogą mieć podobne objawy
07.12.2022 PAP - Nauka w Polsce, Zbigniew Wojtasiński

Zakażenia Covid-19 i grypa przenoszą się tymi samymi drogami, mogą mieć podobne objawy – zwraca uwagę przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii prof. Ernest Kuchar. Podobnie jest w przypadku wirusa RSV.

Im częstszy mamy bliski kontakt z innymi osobami, tym większe jest ryzyko zakażenia infekcjami dróg oddechowych, o czym mogliśmy się przekonać podczas pandemii o lockdownu - zauważył specjalista. "W przypadku Covid-19 i grypy obie choroby przenoszą się tymi samymi drogami, więc gdy myjemy ręce, dystansujemy się społecznie - to chronimy się przed wszystkimi zakażeniami. A przerywając transmisję Covi-19, zatrzymujemy też przenoszenie się grypy" – tłumaczy prof. Kuchar, pełniący funkcję kierownika Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zaznacza, że zakażenie dróg oddechowych mogą przebiegać w różny sposób, np. bezobjawowo (albo powodując jedynie katar) - ale mogą też wywoływać ciężkie zapalenie płuc. Zdarza się, że wymagają one hospitalizacji i mogą nawet doprowadzić do zgonu. "Nieważne zatem, jaki wirus nas zaatakuje - ważne, by nie trafić do szpitala, bo to jest już tzw. czerwona strefa" - zauważa.

Prof. Kuchar wyjaśnia, że do zakażenia wirusem SARS-CoV-2, grypy sezonowej, jak i wirusem RSV dochodzi poprzez bezpośredni i pośredni kontakt z dużymi kropelkami oddechowymi. W przypadku dwóch pierwszych drobnoustrojów infekcje mogą przenosić także tzw. aerozole, czyli mniejsze krople, roznoszone na większą odległość i dłużej utrzymujące się w powietrzu.

Zdolność do zakażania innych przez osobę już zakażoną w przypadku grypy rozpoczyna się zwykle na jeden dzień przed pojawieniem się objawów choroby i trwa do 5-7 dni po infekcji. Wirus SARS-CoV-2 może zakażać dwa dni przed wystąpieniem objawów, a zdolność do zakażania może się utrzymywać nawet przez 21 dni po wystąpieniu objawów lub po zakażeniu u pacjentów bezobjawowych.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii zwraca uwagę, że gorączka występuje często u osób z Covid-19 i grypą, ale rzadka jest jeśli chodzi o przeziębienia i zakażenia wirusem RSV.

Duszność najbardziej odczuwana jest przypadku Covid-19, ale może też występować w razie infekcji wirusem RSV. Z kolei ból głowy często powoduje zakażenie wirusami SARS-CoV-2 oraz grypy, ale rzadko wywołują go przeziębienia, jak też zakażenia wirusem RSV. Ból gardła to częsta dolegliwość Covid-19, grypy oraz przeziębienia, rzadka w przypadku wirusa RSV.

"Covid-19 i grypa to choroby podobne. Covid-19 przechodzimy zazwyczaj częściej, ale wiele osób chorowało bezobjawowo. Często była utrata węchu i smaku, ale na skutek grypy choć rzadziej też to się zdarza" – dodaje prof. Ernest Kuchar.

Jego zdaniem wirusy SARS-CoV-2 i grypy sezonowej prawdopodobnie ze sobą konkurują – mają liczne wspólne cechy. "Jak ktoś jest chory na Covid-19, to kładzie się do łóżka lub izoluje się w domu i nie ma okazji zarazić się grypą” - tłumaczy.

Zwraca uwagę, że Covid-19 nauczył nas wielu rzeczy, na przykład tego, że przebieg choroby to "wyścig mechanizmów odpornościowych z czasem". Przypomina, że są trzy główne linie obrony przez drobnoustrojami.

„Jedna linia obrony to skóra i błony śluzowe; wirus przez skórę nie przeniknie, jedynie poprzez śluzówki - ale jeśli nas one obronią, to nie chorujemy albo mamy jedynie łagodne zakażenie" – wyjaśnia przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. - "Jeśli wirus pokona tę pierwszą linię obrony, to wtedy walka trwa w górnych drogach oddechowych. Są wydzielane cytokiny prozapalne, które się rozchodzą po całym organizmie. Mamy wtedy objawy ogólne, takie jak gorączka, i źle się czujemy. W tym miejscu zakażenie jest hamowane przez mechanizmy wrodzone. I jeszcze nie jest źle, mamy po prostu chorobę grypopodobną".

Na podstawie objawów bardzo trudno jest określić, czy dana osoba choruje na grype czy tzw. paragrypę, Covid-19 albo ma infekcję wiruem RSV. Problem się zaczyna wtedy, gdy ta druga linia obrony zostanie przełamana. "Wirus wchodzi wtedy do płuc i czeka, aż wyprodukują się przeciwciała. One jednak nie powstaną w jeden dzień; to trwa tydzień lub dwa, co oznacza, że pacjent jest w szpitalu, na oddziale intensywnej terapii, lub niestety już nie żyje" – dodaje specjalista.

Czasami w organizmie pacjenta zakażonego rozwija się burza cytokinowa, czyli nadmierna reakcja cytokinowa, która może go zabić. "Stąd w czasie pandemii Covid-19 mieliśmy wzrost śmiertelności wśród ludzi młodych, bo zbyt mocno zareagowali na wirusa" – tłumaczy prof. Ernest Kuchar.

Zwraca uwagę, że w czasie ciąży odporność kobiet się zmniejsza, bo w łonie matki rozwija się nowy organizm, który musi być przez jej układ immunologiczny tolerowany. U osób starszych natomiast odporność człowieka zwykle się zużywa. Dlatego osoby po 60. roku życia częściej chorują z powodu grypy i częściej umierają na choroby układu oddechowego.

"Cała sztuka polega na tym, żeby się trzymać zielonej strefy, czyli unikać szpitala, a tym bardziej oddziału intensywnej terapii" – podkreśla prof. Ernest Kuchar. Jego zdaniem najlepsze. co możemy zrobić, to zaszczepić się przeciwko grypie i Covid-19.

"Obu zakażeniem trudno w pełni zapobiec, ale łatwo złagodzić ich przebieg za pomocą szczepień, które najprościej jest przyjąć jednocześnie" - zaleca. Przyznaje, że nie ma szczepionek w 100 proc. skutecznych, jednak szczepiąc się, unikamy ciężkiego przebiegu zakażenia, zarówno w przypadku grypy jak i Covid-19.

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94606%2Cprof-kuchar-zakazenia-covid-19-i-grypa-przenosza-sie-tymi-samymi-drogami
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2022, 13:28 wysłana przez Orionid »

Online Orionid

 • Moderator
 • *****
 • Wiadomości: 22935
 • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Wiadomości naukowe
« Odpowiedź #918 dnia: Październik 22, 2022, 15:03 »
407) Lek na wątrobę może chronić przed przyszłymi wariantami COVID-19
08.12.2022 Autor: Paweł Wernicki

Nieopatentowany jeszcze lek na chorobę wątroby może zapobiegać zakażeniu COVID-19 i prawdopodobnie chronić przed przyszłymi wariantami powodującego tę chorobę wirusa SARS-CoV-2 – informuje „Nature”.

Dr Fotios Sampaziotis z Wellcome-MRC Cambridge Stem Cell Institute na Uniwersytecie Cambridge i Addenbrooke's Hospital prowadził badania (DOI 10.1038/s41586-022-05594-0) we współpracy z profesorem Ludoviciem Vallierem z berlińskiego Instytutu Zdrowia w Charité.

Jak wykazali, istniejący lek stosowany w leczeniu pewnego rodzaju choroby wątroby jest w stanie zablokować receptor ACE2, dzięki któremu wirus SARS-CoV-2 dostaje się do wnętrza ludzkich komórek. Ponieważ lek ten działa nie na wirusa, ale na komórki gospodarza, przynajmniej teoretycznie powinien chronić przed nowymi wariantami tego wirusa które pojawią się w przyszłości, a nawet przed zupełnie innymi potencjalnie chorobotwórczymi koronawirusami.

Autorzy przeprowadzili szereg eksperymentów przy użyciu nie tylko zwierząt doświadczalnych, oddanych na cele medyczne ludzkich narządów, czy pacjentów - ochotników, ale również hodowanych warunkach laboratoryjnych „mini-narządów”.

Jeśli wyniki zostaną potwierdzone w większych badaniach klinicznych, może to zapewnić niezbędny lek do ochrony osób, dla których szczepionki są nieskuteczne lub niedostępne, a także o zwiększonym ryzyku infekcji.

„Szczepionki chronią nas, wzmacniając nasz układ odpornościowy, aby mógł rozpoznać wirusa i usunąć go lub przynajmniej osłabić. Ale szczepionki nie działają na wszystkich – na przykład pacjentów ze słabym układem odpornościowym – i nie każdy ma do nich dostęp. Ponadto wirus może mutować w nowe warianty oporne na szczepionki - wskazał dr Sampaziotis. - Jesteśmy zainteresowani znalezieniem alternatywnych sposobów ochrony przed infekcją SARS-CoV-2, które nie są zależne od układu odpornościowego i mogłyby stanowić uzupełnienie szczepień. Odkryliśmy sposób na zamknięcie drzwi dla wirusa, zapobiegając przedostawaniu się go do naszych komórek i chroniąc nas przed infekcją”.

Dr Sampaziotis pracował wcześniej z organoidami – „miniprzewodami żółciowymi” – w celu zbadania chorób dróg żółciowych. Organoidami nazywamy skupiska komórek, które mogą rosnąć i rozmnażać się w hodowli, przybierając trójwymiarową strukturę, która pełni te same funkcje, co część badanego narządu.

Korzystając z organoidów naśladujących drogi żółciowe, naukowcy odkryli, że obecna w nich w dużych ilościach cząsteczka o nazwie FXR bezpośrednio reguluje wirusowe „przejście” (receptor ACE2), skutecznie je otwierając i zamykając. Następnie wykazali, że kwas ursodeoksycholowy (UDCA), nieopatentowany lek stosowany w leczeniu postaci choroby wątroby znanej jako pierwotne zapalenie dróg żółciowych, „odrzuca” FXR i zamyka drzwi ACE2.

Jak wykazały dalsze badania, kwas ursodeoksycholowy działa także na receptory ACE2 w „mini-płucach” i „mini-jelitach” – reprezentujących dwa główne cele SARS-CoV-2 – i zapobiega infekcji wirusowej.

Udało się także potwierdzić, że lek może zapobiegać infekcji nie tylko w komórkach wyhodowanych w laboratorium, ale również w żywych organizmach. Z pomocą prof. Andrew Owena z University of Liverpool udało się wykazać, że lek zapobiega infekcji u chomików narażonych na wirusa (chomiki są wykorzystywane jako modelowy „złoty standard” do przedklinicznych testów leków przeciwko SARS-CoV-2). Ponadto chomiki leczone UDCA były chronione przed wariantem delta wirusa, który był wówczas nowy i częściowo odporny na istniejące szczepionki.

„Chociaż będziemy potrzebować odpowiednio kontrolowanych randomizowanych badań, aby potwierdzić te ustalenia, dane dostarczają przekonujących dowodów na to, że UDCA może działać jako lek chroniący przed COVID-19 i uzupełniający programy szczepień, szczególnie we wrażliwych grupach populacji. Ponieważ celuje bezpośrednio w receptor ACE2, mamy nadzieję, że może być bardziej odporny na zmiany wynikające z ewolucji SARS-CoV-2, co skutkuje szybkim pojawieniem się nowych wariantów” - wskazał prof. Owen.

Dzięki współpracy prof. Andrew Fishera z Newcastle University i prof. Chrisa Watsona ze szpitala Addenbrooke udało się uzyskać podobnie pomyślne wyniki w przypadku pochodzących od dawcy, nie nadających się do przeszczepu ludzkich płuc (płuca były podłączone do respiratora oraz pompy podtrzymującej krążenie zastępującego krew płynu). UDCA podano do jednego płuca, ale oba były narażone na wirusa SARS-CoV-2. Tylko płuco bez leku uległo infekcji. Jak podkreślił prof. Fisher, to jedno z pierwszych takich badań wpływu leku na perfundowany narząd. Uzyskany wynik może mieć znaczenie dla transplantologii - można by zabezpieczać przeszczepiane narządy przed infekcją.

Badania dotyczące ośmiu zdrowych ludzkich ochotników przeprowadzono we współpracy z prof. Ansgarem Lohse z uniwersyteckiego centrum medycznego Hamburg-Eppendorf w Niemczech. Po podaniu leku wymazy z nosa wykazały u nich obniżony poziom ACE2, co sugeruje niższą podatność na zakażenie. Porównano także dotyczące zachorowań na COVID-19 w grupie przyjmującej UDCA z powodu choroby wątroby z grupą, która tego leku nie przyjmowała. W grupie UDCA rzadziej dochodziło do ciężkiego przebiegu COVID-19.

Jak podkreślił dr Sampaziotis, UDCA może być niedrogim i skutecznym sposobem ochrony osób, dla których szczepionka COVID-19 jest nieskuteczna lub niedostępna. „Używamy UDCA w klinice od wielu lat, więc wiemy, że jest bezpieczny i bardzo dobrze tolerowany, co sprawia, że podawanie go osobom z wysokim ryzykiem COVID-19 jest proste. Ta tabletka kosztuje niewiele, można ją szybko wyprodukować w dużych ilościach i łatwo przechowywać lub transportować, co ułatwia szybkie wdrożenie podczas epidemii – zwłaszcza przeciwko odmianom opornym na szczepionki, kiedy może to być jedyna linia ochrony podczas oczekiwania na opracowanie nowych szczepionek. Jesteśmy przekonani, że ten lek może stać się ważną bronią w naszej walce z COVID-19”. (PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94612%2Clek-na-watrobe-moze-chronic-przed-przyszlymi-wariantami-covid-19.html

408) Kiedy nosisz maskę, gorzej rozpoznajesz twarze
09.12.2022

Kiedy nosimy maseczki, mamy nieco większe trudności z rozpoznawaniem twarzy, niezależnie, czy patrzymy na osoby w maseczkach, czy bez nich – piszą naukowcy w „Cognitive Research: Principles and Implications”.

Rozpoznawanie czyjejś twarzy może być nieco trudniejsze, jeśli samemu nosi się maseczkę. Ten efekt występuje nawet wtedy, kiedy osoba, na którą patrzymy, nie ma na twarzy maseczki – informują naukowcy z York University (Toronto, Kanada).

„Chcieliśmy zbadać, jaki efekt ma noszenie maseczki na percepcję twarzy innych osób” – opisuje Erez Freud, który prowadził badania razem ze studentkami Danielą Di Giammarino i Carmel Camilleri.

Przeprowadzono cztery eksperymenty, do każdego zaangażowano 80 ochotników. Pokazywano im twarze w maseczkach i bez maseczek, oni sami również mieli maski lub byli bez masek.

Okazało się, że jeżeli nosimy maseczkę, nieco gorzej nam idzie rozpoznawanie twarzy innych ludzi. Co więcej, kluczowym czynnikiem nie było to, czy na zdjęciu człowiek miał maskę, czy też nie, ale czy oglądający nosił maskę.

Zdaniem Freuda, może być tak, że gdy sami nosimy maseczkę, uważamy wówczas, że inni nas nie rozpoznają. To z kolei prowadzić może do mniejszego własnego wysiłku w rozpoznawaniu twarzy. Nieświadomie przybieramy perspektywę drugiej osoby.

Może też chodzić o to, że gdy nosimy maseczkę, odczuwamy ciągłą dotykową stymulację dolnej części twarzy. Przypomina nam to, że inni ludzie nie widzą tej części naszej twarzy. Być może dlatego sami mamy również problem z rozpoznawaniem tej części u innych.

Zjawisko zachodziło tylko wtedy, gdy maseczkę nosiło się w typowy sposób, to znaczy gdy zakrywała usta i nos. „Kiedy poprosiliśmy o nałożenie jej na czoło, nie zaobserwowaliśmy wpływu noszenia maski na zdolność rozpoznawania twarzy” - opisuje Freud.

Ponadto ten efekt zachodzi jedynie w przypadku rozpoznawania twarzy, ale nie przedmiotów. Kiedy proszono o identyfikowanie takich przedmiotów jak pomarańcze, noszenie maski nie wpływało w żaden sposób na odpowiedzi.


Więcej tutaj. https://www.yorku.ca/news/2022/11/16/mask-wearing-can-make-it-more-difficult-to-recognize-masked-and-unmasked-faces-of-others/   (PAP)
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94607%2Ckiedy-nosisz-maske-gorzej-rozpoznajesz-twarze.html

409) Wirusolog: niepodważalne badania wskazują, że long-Covid istnieje i daje się nam we znaki
13.12.2022 Autorka: Gabriela Bogaczyk

Niepodważalne badania wskazują, że long-Covid istnieje i daje się nam we znaki – zaznaczyła w rozmowie z PAP wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. Dodała, że nawet do dwóch lat od zakażenia u dzieci może utrzymywać się ryzyko zapalenia mózgu, a u dorosłych ryzyko zaburzeń nastroju.

Ekspertka z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie podkreśliła, że wielu antyszczepionkowców lekceważy i podważa istnienie tzw. long-Covid twierdząc, że nie są to następstwa choroby, tylko urojone objawy będące efektem nocebo. Według wirusolog, są niepodważalne badania, które wskazują, że "long-Covid istnieje i daje się nam we znaki".

"Co więcej, to następstwo Covid-19 obciąża nie tylko system opieki zdrowotnej, ma wymiar także ekonomiczny. Na przykład w Stanach Zjednoczonych long-Covid dotknął aż 23 mln obywateli. Według szacunków, może to kosztować amerykańską gospodarkę 3,7 biliona dolarów, mniej więcej tyle, ile kosztowała Wielka Recesja" – zwróciła uwagę prof. Szuster-Ciesielska.

Odnosząc się do badań naukowych poświęconych long-Covid przywołała niedawno opublikowaną pracę angielskich naukowców w eClinical Medicine, będącą częścią The Lancet Discovery Science, która stanowi systematyczny przegląd 194 badań z całego świata na temat długotrwałych objawów Covid-19. "W sumie obserwowanych było ponad 735 tys. osób. Wyniki są dosyć niepokojące, bo blisko połowa - 45 proc. osób doświadcza szeregu długoterminowych objawów po około 4 miesiącach" – wyjaśniła wirusolog.

Najczęstszymi objawami było zmęczenie, duszność, ból mięśni, zaburzenia snu, utrata czucia i zapachu. Pacjenci po hospitalizacji zgłaszali ponadto upośledzenie zwykłej aktywności. Stwierdzano również trwałe zmiany w strukturze i funkcji płuc.

Profesor poinformowała również, że z innego, amerykańskiego dużego badania obejmującego 154 tys. zakażonych osób i 5,8 mln niezainfekowanych wynika, że osoby po upływie roku od zakażenia SARS-CoV-2 były narażone na znacznie większe ryzyko wystąpienia dolegliwości neuropsychiatrycznych, w tym mgły mózgowej i depresji.

Ekspertka odniosła się także do badania z Oxfordu, w którym przez pół roku po zakażeniu COVID-19 obserwowano 1,3 mln osób. "Dość znaczące różnice stwierdzono między dziećmi i dorosłymi. Nawet do dwóch lat od zakażenia u dzieci może utrzymywać się ryzyko zapalenia mózgu, deficytów poznawczych, krwotoku śródczaszkowego i zapalenia nerwów obwodowych, a z kolei u dorosłych - ryzyko zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, udaru niedokrwiennego" – wyjaśniła prof. Szuster-Ciesielska.(PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news,94678,wirusolog-niepodwazalne-badania-wskazuja-ze-long-covid-istnieje-i-daje-sie

410) W Singapurze otwarto laboratorium do badań nad wirusami pandemicznymi
14.12.2022 Autorka: Urszula Kaczorowska

Laboratorium do badań nad wirusami pandemicznymi i śmiertelnymi infekcjami bakteryjnymi zostało otwarte w Lee Kong Chian School of Medicine (LKCMedicine) – będącego częścią Nanyang Technological University w Singapurze (NTU Singapore).

„Singapur chce wzmocnić krajowe wysiłki w walce z COVID-19 i przygotować się na kolejne duże zagrożenie biologiczne” – napisano na stronie internetowej Nanyang Technological University. Na uroczystości otwarcia był obecny minister zdrowia Singapuru.

Nowe laboratorium poziomu bezpieczeństwa biologicznego 3 (BSL-3) mieszczące się w Experimental Medicine Building na kampusie Yunnan NTU w Singapurze umożliwi bezpieczne obchodzenie się z poważnymi lub śmiertelnymi bakteriami i wirusami, takimi jak te, które powodują COVID-19, gruźlicę i ptasią grypę.

Laboratoria poziomu bezpieczeństwa biologicznego 3 (BSL-3), takie jak to w NTU LKCMedicine, są chronione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i są regulowane przez Ministerstwo Zdrowia (MOH), zgodnie z ustawą o czynnikach biologicznych i toksynach BATA (Biological Agents and Toxins Act).

W nowym laboratorium naukowcy będą mogli przetwarzać próbki od zakażonych pacjentów, aby badać wpływ choroby na układ odpornościowy, testować zdolność przenoszenia patogenu oraz opracowywać szczepionki i narzędzia diagnostyczne – działania, które można wykonać tylko w wysoce zamkniętym środowisku ze względu na zakaźną naturę patogenu.

Prof. Kenneth Mak, dyrektor Medical Services w Ministerstwie Zdrowia Singapuru powiedział: „Otwarcie laboratorium zbiega się w czasie z ostrzeżeniami naukowców, że w przyszłości świat może zostać dotknięty poważniejszą +chorobą X+ – nową, nieznaną chorobą, która jest wysoce zakaźna, śmiertelna i łatwo mutuje”.

W informacji prasowej, dostępnej na stronie uniwersytetu, czytamy, że „obiekt odegra ważną rolę w singapurskim programie badań w zakresie gotowości i reagowania na epidemię (PREPARE), który skupia ekspertów ds. badań nad pandemią z różnych dziedzin, w celu reagowania na przyszłe wybuchy chorób zakaźnych”.

Prof. Wang Linfa, dyrektor wykonawczy PREPARE, powiedział: „Jest wiele lekcji, których nauczyliśmy się z krajowej reakcji na COVID-19. Jedną z nich jest znaczenie obiektów ochrony biologicznej dla celów badawczych i krajowej koordynacji ich działań. PREPARE jest bardzo chętne do współpracy z nowym obiektem NTU LKCMedicine BSL-3 w kontekście ustanowienia bardziej wydajnej krajowej sieci BSL-3 zarówno w czasie pokoju, jak i w odpowiedzi na przyszłe epidemie”.

Placówką BSL-3 w NTU będzie kierował prof. Laurent Rénia, specjalista chorób zakaźnych NTU LKCMedicine. Będzie odpowiedzialny za zarządzanie obiektem i monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Poziom bezpieczeństwa biologicznego (Biological Safety Level - BSL 1, 2, 3 lub 4) jest określany dla laboratorium mikrobiologicznego na podstawie zakresu zabezpieczeń chroniących personel, a także otaczające środowisko oraz społeczności niezwiązane z laboratorium.

BSL-1 – to podstawowy poziom obowiązujący w laboratoriach mikrobiologicznych. Pracuje się tu z dobrze scharakteryzowanymi czynnikami ryzyka, które nie wywołują chorób u ludzi dorosłych z prawidłową odpornością oraz niosą minimalne potencjalne zagrożenie dla personelu laboratorium i dla środowiska.

BSL-2 – oznacza, że laboratorium nadaje się do pracy z udziałem czynników, które stwarzają umiarkowane zagrożenie dla personelu i środowiska. Pracownicy laboratorium muszą być przeszkoleni w zakresie pracy z czynnikami chorobotwórczymi. Wszelkie prace z mikroorganizmami umiarkowanego ryzyka zakażenia muszą być wykonywane w komorach laminarnych II klasy bezpieczeństwa, zaleca się również stosowanie maseczek ochronnych. Dostęp do laboratorium jest ograniczony w czasie prowadzenia prac.

BSL-3 – to zabezpieczenie pozwalające na pracę z mikroorganizmami rodzimymi i egzotycznymi przenoszonymi w powietrzu, mogącymi wywoływać śmiertelne zakażenia. Stosuje się tu bariery ochronne w postaci śluz na wejściu/wyjściu i zapewnia wentylację mechaniczną. Badania są wykonywane w komorach laminarnych II lub III klasy bezpieczeństwa. Stosowana jest też odzież ochronna.

BSL-4 – w laboratorium oznaczonym tym symbolem znajdują się zabezpieczenia jak w przypadku BSL-3, przy czym wszystkie prace są wykonywane wyłącznie w komorach laminarnych III klasy bezpieczeństwa i stosowane są kombinezony ciśnieniowe do ochronny indywidualnej. Naukowcy mogą pracować ze wszystkimi mikroorganizmami rodzimymi i egzotycznymi, które stwarzają wysokie ryzyko choroby zagrażającej życiu.


Więcej informacji na stronie internetowej Nanyang Technological University. https://www.ntu.edu.sg/news/detail/new-ntu-biosafety-level-3-lab-joins-nation-s-fight-covid-19-and-future-pandemics
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94698%2Cw-singapurze-otwarto-laboratorium-do-badan-nad-wirusami-pandemicznymi.html

411) Szef WHO ma nadzieję, że Covid-19 nie będzie w 2023 r. globalnym stanem zagrożenia
15.12.2022

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wyraził w środę nadzieję, że pandemia COVID-19 nie będzie w przyszłym roku uznawana jako globalny stan zagrożenia.

Agencja Reutera przypomina, że WHO spotyka się co kilka miesięcy, aby zdecydować, czy nowy koronawirus, który pojawił się trzy lata temu w chińskim Wuhan i zabił na świecie ponad 6,6 miliona ludzi, nadal stanowi "stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym" (PHEIC).

Starsza epidemiolog WHO Maria Van Kerkhove, zapytana na konferencji prasowej o warunki potrzebne do zakończenia PHEIC, podkreśliła, że "jest jeszcze wiele do zrobienia".

"Jeśli istnieją ogromne grupy ludności, które nie otrzymały szczepień, świat wciąż ma wiele do zrobienia" – potwierdził jej słowa Mike Ryan, dyrektor ds. sytuacji kryzysowych WHO.

Rauters zauważa, że wypowiedzi najwyższych urzędników WHO zbiegają się w czasie, gdy Chiny demontują swoją sztywną politykę "zero-COVID", co wywołuje jednak strach, iż druga gospodarka świata może stanąć w obliczu gwałtownego wzrostu liczby infekcji.

Obawy stara się jednak łagodzić Mike Ryan, który poinformował, że niedawna eksplozja zakażeń koronawirusem w Chinach nie wynika z nagłego złagodzenia przez rząd jego surowej polityki, ale z niskiego poziomu zaszczepień w tym kraju.

Dodał, że wirus rozprzestrzeniał się "intensywnie" w Chinach na długo przed zniesieniem rządowych ograniczeń. Jego zdaniem" środki kontroli" nie powstrzymają epidemii, a największym że wyzwaniem dla Chin w jej opanowaniu jest zaszczepienie odpowiedniej liczby osób. (PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94720%2Cszef-who-ma-nadzieje-ze-covid-19-nie-bedzie-w-2023-r-globalnym-stanem
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2022, 19:31 wysłana przez Orionid »

Polskie Forum Astronautyczne

Odp: Wiadomości naukowe
« Odpowiedź #918 dnia: Październik 22, 2022, 15:03 »

Online Orionid

 • Moderator
 • *****
 • Wiadomości: 22935
 • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Wiadomości naukowe
« Odpowiedź #919 dnia: Październik 31, 2022, 06:53 »
412) Chiny/ Fala zakażeń Omikronem przeciąża szpitale, eksperci ostrzegają przed nawet prawie milionem zgonów
16.12.2022 Z Kantonu Andrzej Borowiak (PAP)

Po nagłym zniesieniu restrykcji covidowych po Chinach rozlewa się fala infekcji wariantem Omikron. Lekarze informują o zakażeniach w szpitalach, z aptek znikają lekarstwa, a eksperci wzywają do przyspieszenia kampanii szczepień, by uniknąć nawet prawie miliona zgonów.

W ostatnich tygodniach chińskie władze wykonały zwrot o 180 stopni w sprawie przeciwdziałania pandemii Covid-19. Większość z utrzymywanych przez prawie trzy lata surowych restrykcji i kontroli zostało zniesionych, mimo że bilanse wykrywanych w kraju zakażeń były zbliżone do rekordowych.

Obecnie w chińskich miastach widać dużą falę infekcji, choć nie oddają tego oficjalne statystyki. Władze zrezygnowały z masowych testów i wymogu okazywania ujemnych wyników w miejscach publicznych, zakażeni nie są już zabierani do izolatoriów, a do oficjalnych bilansów nie wlicza już się tzw. przypadków bezobjawowych.

„Myślę, że połowa moich kontaktów na komunikatorze WeChat jest zakażona” – powiedział PAP fotograf pracujący w Kantonie na południu kraju. W Szanghaju „wszyscy są chorzy” – przekazał mieszkający w tym mieście Europejczyk.

Zakażonych jest coraz więcej lekarzy i pielęgniarek, a w niektórych przypadkach proszeni są o nie przerywanie pracy w przychodniach, które zapełniają się pacjentami z gorączką – podała agencja Reutera. Z relacji publikowanych w mediach społecznościowych wynika, że w Pekinie przed przychodniami tworzyły się długie kolejki na kilka godzin oczekiwania.

„Nasz szpital jest przeciążony pacjentami. Każdego dnia przychodzi 700-800 pacjentów z gorączką” – powiedział Reuterowi lekarz o nazwisku Li, który pracuje w szpitalu w prowincji Syczuan.

„Kończą nam się zapasy lekarstw na gorączkę i przeziębienie, czekamy na dostawy. Kilka pielęgniarek w klinice dla osób z gorączką ma dodatnie wyniki, nie ma żadnych środków ochronnych dla pracowników szpitala i sądzę, że niedługo wszyscy się zakazimy” – dodał doktor Li.

Leki przeciwgorączkowe i szybkie testy na Covid-19 znikają też z półek w aptekach, ponieważ część mieszkańców gromadzi zapasy. Wykupowane są również inne środki, uznawane przez niektórych za pomocne w walce z chorobami, takie jak brzoskwinie w puszkach, choć nie ma dowodów na ich działanie – podał portal Sixth Tone.

Pracujący w USA chiński specjalista ds. polityki zdrowotnej Chen Xi powiedział BBC, że rozmawiał z dyrektorami i pracownikami szpitali w Chinach o niedoborach personelu. „Od ludzi, którzy są zakażeni, wymaga się, by pracowali w szpitalach, co tworzy tam środowisko do transmisji (wirusa)” – podkreślił.

„Nie ma kultury pozostawania w domach z łagodnymi objawami. Gdy ludzie czują się chorzy, wszyscy idą do szpitali, co może łatwo załamać system ochrony zdrowia” – dodał Chen.

Wicepremier ChRL Sun Chunlan, odpowiedzialna za walkę z pandemią, jeszcze 21 listopada wzywała do stanowczego wygaszania wszelkich ognisk Covid-19. Po zniesieniu obostrzeń władze uspokajają mieszkańców i podkreślają, że Omikron jest znacznie łagodniejszy niż pierwotna odmiana koronawirusa. Narracja o „ludowej wojnie” przeciwko pandemii ustąpiła miejsca apelom o dbanie o zdrowie.

Eksperci z Uniwersytetu Hongkońskiego (HKU) ocenili w nowym raporcie sponsorowanym przez Chińskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, że władze powinny przyspieszyć kampanię szczepień dawkami przypominającymi, stosować leki przeciwwirusowe i wprowadzić dystansowanie społeczne. Ich zdaniem może to zmniejszyć potencjalną liczbę zgonów na Covid-19 z ponad 957 tys. do około 627-742 tys. - podał dziennik „Financial Times”.

Według pracującego na HKU epidemiologa Bena Cowlinga niedobór zasobów medycznych doprowadził w tym roku do dużej liczby zgonów w Hongkongu. „Jeden z powodów, dla których mieliśmy (w Hongkongu) tak wysoki odsetek zgonów, to po prostu niedobór zasobów szpitalnych, by poradzić sobie ze wzrostem (liczby zakażeń). Niestety to samo stanie się w Chinach kontynentalnych za miesiąc lub dwa” – ocenił Cowling.

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94741%2Cchiny-fala-zakazen-omikronem-przeciaza-szpitale-eksperci-ostrzegaja-przed

413) Wirusolog: Lada chwila spodziewamy się, że subwarianty BQ.1 i BQ1.1 dotrą także do Polski i będą dominowały
16.12.2022 Autorka: Gabriela Bogaczyk

Obecnie w Europie dominują dwie nowe mutacje Omikronu - subwarianty BQ.1 i BQ 1.1. Lada chwila spodziewamy się, że te wirusy dotrą także do Polski i będą dominowały w naszym kraju - powiedziała PAP wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. Oceniła, że jest bardzo mała szansa, aby szczep XBB zaczął panować w Europie.

Wirusolog podkreśliła, że aktualnie kraje Bliskiego Wschodu walczą jednocześnie z epidemią SARS-CoV-2 i MERS-CoV. Jak wyjaśniła, należą one do tej samej rodziny koronawirusów. "Co więcej, obydwa wirusy atakują dokładnie te same komórki i wykorzystują te same mechanizmy w ich wnętrzu do powielania swojego materiału genetycznego" – powiedziała prof. Szuster-Ciesielska.

Zaznaczyła, że jeśli dojdzie do koinfekcji, czyli jednoczesnego zakażenia obydwoma wirusami, to w przypadku, gdy znajdą się one w tej samej komórce "istnieje prawdopodobieństwo, że pomiędzy wirusami dojdzie do tzw. rekombinacji, czyli wymiany fragmentów materiału genetycznego". "Tego, jak do tej pory nie stwierdzono +w terenie+, ale przynajmniej teoretycznie jest to możliwe" – podkreśliła ekspertka.

Jako przykład podała koinfekcję różnymi wirusami oddechowymi. "Ostatnio czytałam doniesienia ze Stanów Zjednoczonych o tym, że mała dziewczynka hospitalizowana jest na intensywnej terapii ze względu na zakażenie trzema wirusami: grypy, SARS-CoV-2 i RSV" – dodała profesor.

Podkreśliła, że nie chodzi o to, aby straszyć społeczeństwo. "Po prostu przytaczam naukowe doniesienia na temat możliwości, którymi dysponuje natura i które dzięki przypadkowi mogą się zdarzyć" – stwierdziła wirusolog.

Wyjaśniła, że trudno teraz powiedzieć, jaka byłaby konsekwencja koinfekcji SARS-CoV-2 i MERS-CoV, bo wymiana materiału genetycznego jest zupełnie przypadkowa. Jednak MERS-CoV w stosunku do SARS-CoV-2 jest znacznie groźniejszy, gdyż u 62 proc. zakażonych osób pojawia się zapalenie płuc prowadzące do ostrej niewydolności oddechowej. "Dlatego zespół MERS, w porównaniu do COVID-19, jest chorobą o wysokiej śmiertelności - umiera około 40 proc. zakażonych" – uzupełniła.

Podkreśliła, że MERS-CoV jest wirusem endemicznym i występuje w krajach Bliskiego Wschodu, głównie w Arabii Saudyjskiej. Rozprzestrzenia się drogą oddechową, ale nie jest tak skuteczny w transmisji jak SARS-CoV-2. Powstają zatem ogniska zakażeń rodzinnych albo szpitalnych. Rezerwuarem pierwotnym wirusa są nietoperze, zaś wtórnym - dromadery. "Chorują głównie mężczyźni ze względu na to, że to oni opiekują się wielbłądami. Zakażenie następuje przez kontakt bezpośredni ze zwierzęciem lub jego moczem albo mlekiem" – sprecyzowała prof. Szuster-Ciesielska.

Nawiązując jeszcze do możliwości mutacji wirusów zaznaczyła, że udokumentowane są już rekombinacje pomiędzy różnymi szczepami, a nawet wariantami wirusa SARS-CoV-2. "Przykładem jest rekombinant XBB, który ma wymieszany materiał genetyczny z dwóch form rodzicielskich tj. BA.2.10.1 i BA.2.75. Wzrost zakażeń tym szczepem widoczny jest w Indiach" – wskazała wirusolog.

Oceniła, że jest bardzo mała szansa, aby szczep XBB pojawił się i zaczął panować w Europie. Poinformowała, że obecnie w Europie dominują dwie nowe mutacje Omikronu - subwarianty BQ.1 i BQ 1.1. W Anglii stanowią około 50 proc., we Francji – 70 proc., w Niemczech – 30 proc. odsetka zakażeń koronawirusem. "Lada chwila spodziewamy się, że te wirusy dotrą także do Polski i będą dominowały w naszym kraju" – powiedziała profesor.

Zapytana, co wiemy do tej pory o tych subwariantach koronawirusa wskazała, że przede wszystkim znakomicie uciekają przed odpornością poszczepienną i poinfekcyjną. "Co więcej, komercyjnie stosowane przeciwciała monoklonalne w leczeniu ciężkich przypadków COVID-19 w stosunku do subwariantu BQ.1.1. są w ogóle nieskuteczne. To może być problemem, np. dla hematologów w leczeniu zakażonych koronawirusem osób, których układ odpornościowy już bazowo jest osłabiony" – podkreśliła prof. Szuster-Ciesielska.

Przekazała, że w przypadku zakażenia subwariantem BQ.1 częściej pojawiają się inne objawy, niż przy dotychczasowych infekcjach. "Raczej nie obserwuje się objawów ze strony dolnych dróg oddechowych. Osoby zakażone tym szczepem zwykle zgłaszają objawy przeziębienia: ból gardła, katar, bóle mięśni, kaszel i bóle głowy. Ale częściej pojawiać się będą objawy gastryczne - biegunka, wymioty, bóle brzucha" – uzupełniła. (PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news,94719,wirusolog-lada-chwila-spodziewamy-sie-ze-subwarianty-bq1-i-bq11-dotra-takze

414) Powszechnie dostępne leki przeciwwirusowe chronią dzieci przed HIV
18.12.2022 Marek Matacz

Przeciwwirusowe środki niemal całkowicie eliminują ryzyko zakażenia dziecka HIV przez zainfekowaną matkę - wykazało badanie naukowców ze szwedzkiego Instytutu Karolinska.

Jak szacuje działająca przy Organizacji Narodów Zjednoczonych organizacja UNAIDS, np. w Tanzanii, mimo powszechnego użycia przeciwwirusowych leków, aż 11 proc. dzieci matek zakażonych HIV także zostaje zainfekowanych.

Do zakażenia może dochodzić w okresie płodowym, podczas porodu albo karmienia.

Jednak, jak twierdzą naukowcy ze szwedzkiego Instytutu Karolinska, realna skala zakażeń dzieci jest dużo niższa. Badacze odkryli bowiem, że stosowane powszechnie środki niemal eliminują zagrożenie zainfekowaniem dziecka.

W kilku ośrodkach opieki zdrowotnej w dręczonej przez AIDS Tanzanii, badacze przeanalizowali dane na temat 13 tys. zakażonych matek, które przyjmowały odpowiednie leki.

Ochotniczki były obserwowane przez 18 miesięcy od porodu. W tym czasie większość z nich zaprzestała już karmienia piersią. Zakażeniu uległo zaledwie 159 dzieci.

Ryzyko było przy tym dwukrotnie wyższe, jeśli kobieta zaczęła korzystać z leczenia w późnym etapie ciąży lub gdy miała zaawansowaną infekcję HIV.

Przy leczeniu wprowadzonym przed zajściem w ciążę ryzyko spadało do 0,9 proc.

„Przekazanie przez matkę HIV dziecku, w zasadzie można całkowicie zatrzymać dzięki nowoczesnym przeciwwirusowym lekom. Jednak, dotąd nie pokazano tego w Afrykańskich krajach o niskich dochodach, z wysokim odsetkiem zakażonych osób” - mówi dr Goodluck Willey Lyatuu, główny autor pracy opublikowanej na łamach „Lancet HIV”.

WHO za cel postawiła sobie wyeliminowanie zakażeń dzieci przez matki i w 2012 roku wprowadziła nowe zalecenia, aby wszystkie ciężarne kobiety z HIV przez resztę życia poddawały się terapii.

Zaowocowało to gwałtownym spadkiem zakażeń wśród dzieci, nawet w ubogich krajach.

„Mimo to, nadal ważna jest wczesna diagnoza i zoptymalizowana, specjalistyczna opieka nad młodymi matkami” - podkreśla prof. Anna Mia Ekström, także z Instytutu Karolinska.

Badanie miało swoje ograniczenia typowe dla prac prowadzonych w ubogich krajach - niekompletne dane czy przerywana obserwacja.

„To jednak jeden z największych, przeprowadzonych w Afryce projektów dotyczących ryzyka transmisji HIV z matki na dziecko, w którym dzieci były obserwowane do końca okresu karmienia piersią” - zwraca uwagę prof. Ekström.


Więcej informacji:https://www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018(22)00289-2/fulltext (PAP)
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94682%2Cpowszechnie-dostepne-leki-przeciwwirusowe-chronia-dzieci-przed-hiv.html

415) Badania potwierdzają, że u osób aktywnych fizycznie ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 jest niższe
18.12.2022

Im większy poziom aktywności fizycznej, tym niższe jest ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, w tym hospitalizacji i zgonu - wynika z analizy, którą publikuje pismo "American Journal of Preventive Medicine”.

Do takich wniosków doszli badacze Kaiser Permanente (jednego z dostarczycieli ubezpieczenia zdrowotnego w USA) po przenalizowaniu danych zebranych wśród niemal 194 191 tys. dorosłych osób z Południowej Kalifornii o różnej przynależności etnicznej. Wszyscy badani przeszli COVID-19 w okresie między styczniem 2020 r. a majem 2021 r., jeszcze przed szerokim stosowaniem szczepionek przeciw koronawirusowi. Wszyscy też dostarczyli informacji na temat swojej aktywności fizycznej przed infekcją COVID-19 w rutynowym kwestionariuszu o nazwie Exercise Vital Sign.

Ze względu na poziom aktywności, pacjentów podzielono na pięć grup – od nieaktywnych, którzy mieli maksimum 10 minut aktywności fizycznej tygodniowo po bardzo aktywnych, którzy byli aktywni fizycznie przez min. 150 minut tygodniowo.

Analiza statystyczna danych wykazała, że im bardziej aktywni byli pacjenci przed infekcją, tym niższe mieli ryzyko, że ciężko ją przejdą, tzn. że trafią do szpitala lub umrą w ciągu 90 dni od diagnozy COVID-19.

Najmniejsze ryzyko ciężkiego przebiegu miały najbardziej aktywne osoby. Zależność ta występowała bez względu na choroby współistniejące u badanych, takie jak nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego czy otyłość, które wiążą się z większym ryzykiem powikłań COVID-19. Afroamerykanie, Latynosi i Azjaci mieli najwięcej powikłań infekcji. Jednak ćwiczenia fizyczne zmniejszały ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-9 niezależnie od rasy i przynależności etnicznej, a także wieku i płci.

“Nasze wyniki wskazują, że lekarze powinni pacjentom kłaść nacisk na to, iż szczepienia oraz większa aktywność fizyczna to dwie najważniejsze rzeczy, jakie można zrobić, by zapobiec poważnym skutkom COVID-19” – podsumował współautor pracy Robert E. Sallis. (PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94739%2Cbadania-potwierdzaja-ze-u-osob-aktywnych-fizycznie-ryzyko-ciezkiego

416) EMA zaleciła dopuszczenie szczepionki Spikevax u dzieci w wieku od 6 do 11 lat
19.12.2022 Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

Europejska Agencja Leków zaleciła dopuszczenie szczepionki Spikevax, jak i jej dostosowanej wersji BA.1 do stosowania jako dawki przypominającej u dzieci w wieku od 6 do 11 lat.

Spikevax to szczepionka zapobiegająca chorobie COVID-19 u osób w wieku od 6 miesięcy.

Spikevax zawiera elasomeran, cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA (mRNA) z instrukcją wytwarzania białka z oryginalnego szczepu SARS-CoV-2, wirusa wywołującego COVID-19.

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94744%2Cema-zalecila-dopuszczenie-szczepionki-spikevax-u-dzieci-w-wieku-od-6-do-11

417) Cieplejsze nosy szybciej radzą sobie z wirusami
20.12.2022

Wyższa temperatura wewnątrz nosa sprawia, że nasz układ odpornościowy skuteczniej zwalcza wirusy – informuje „The Journal of Allergy and Clinical Immunology”.

Naukowcy z Northeastern University w Bostonie (USA) w 2018 roku ustalili, że komórki błony śluzowej nosa wytwarzają dużą liczbę pęcherzyków zewnątrzkomórkowych, które niszczą powodujące infekcje bakterie.

„Można to porównać z gniazdem szerszeni. Podobnie jak broniące gniazda szerszenie, pęcherzyki zewnątrzkomórkowe nadciągają tłumnie, obsiadają i zabijają intruza” – mówi prof. Mansoor Amiji, autor badań (DOI: 10.1016/j.jaci.2022.09.037).

Obecnie badacze pragnęli dowiedzieć się, czy pęcherzyki zewnątrzkomórkowe zachowują się w analogiczny sposób w obecności infekcji wirusowych oraz czy siła ich działania ma związek z temperaturą.

Próbki błony śluzowej pobrano od osób, które wyraziły na to zgodę przy okazji zabiegu usuwania polipów. Jako stymulację naukowcy zastosowali substancję wywołującą efekt analogiczny do typowych infekcji wirusowych.

Dodatkowo komórki błony śluzowej podzielono na dwie grupy – pierwszą umieszczono w temperaturze 37 stopni Celsjusza, a drugą w temperaturze 32 stopni Celsjusza. Dobór temperatury związany był z tym, że temperatura w nosie spada o około 5 stopni, gdy temperatura otoczenia zmienia się z 23 na 4 stopnie Celsjusza.

W obu przypadkach komórki błony śluzowej nosa wytwarzały pęcherzyki atakujące wirusa, jednak znacznie skuteczniejsze były one w wyższej temperaturze. W niższej temperaturze produkcja pęcherzyków była mniejsza, a siła ich działania słabsza.

„Te dane otwierają przed nami możliwość opracowania metod zwiększenia poziomu wytwarzanych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych, co mogłoby pomóc walczyć z sezonowymi infekcjami, łącznie z grypą i COVID, a być może także im zapobiegać” – komentuje prof. Amiji.(PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94707%2Ccieplejsze-nosy-szybciej-radza-sobie-z-wirusami.html
« Ostatnia zmiana: Grudzień 24, 2022, 17:52 wysłana przez Orionid »

Online Orionid

 • Moderator
 • *****
 • Wiadomości: 22935
 • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Wiadomości naukowe
« Odpowiedź #920 dnia: Listopad 06, 2022, 06:00 »
418) Świat zaniepokojony falą Covid-19 w Chinach, obawy o nowe mutacje koronawirusa
21.12.2022

Zagraniczni urzędnicy i eksperci z zaniepokojeniem obserwują falę Covid-19 w Chinach, która według analityków może tam doprowadzić do nawet ponad miliona zgonów. Pojawiają się obawy o globalną gospodarkę, łańcuchy dostaw i potencjalne nowe mutacje koronawirusa.

„Każda nowa fala epidemii w innym kraju niesie ryzyko nowych wariantów, ryzyko tym większe, im większa fala, a obecna fala w Chinach zanosi się na dużą” – powiedział ekspert ds. zdrowia publicznego z Uniwersytetu Narodowego w Singapurze Alex Cook, cytowany przez agencję Reutera.

Chiny przez prawie trzy lata pandemii utrzymywały drakońskie środki zapobiegania infekcjom w ramach polityki „zero covid”, ale na przełomie listopada i grudnia nagle zniosły prawie wszystkie obostrzenia. Wirus w szybkim tempie szerzy się po kraju, choć po rezygnacji z masowych testów nie widać tego w oficjalnych bilansach.

„Jak widać na przykładzie wariantów Delta i Omikron, nowe odmiany pojawiają się w regionach o niskim pokryciu szczepieniami i po nagłym wzroście liczby zakażeń” – ocenił specjalista ds. chorób zakaźnych ze szpitala Uniwersytetu Koreańskiego w Seulu Kim Wu Dzu, odnosząc się do wariantów zidentyfikowanych w Indiach i RPA.

„Dodatkowo, stosowane do niedawna surowe środki mogły pozbawić ludność naturalnej odporności” – ocenił Kim, cytowany przez dziennik „Korea Times”. Jego zdaniem kolejne mutacje wirusów są zwykle mniej zjadliwe niż poprzednie, ale nie można wykluczyć, że powstanie wariant budzący zaniepokojenie.

Chińskie władze stosowały dotąd politykę „zero covid” i nawet na pojedyncze przypadki zakażeń reagowały surowymi lockdownami i masowymi testami. Z tego powodu większość z 1,4 mld mieszkańców kraju nie miała dotychczas kontaktu z koronawirusem i nie przebyła Covid-19.

Oficjalnie dwie dawki szczepionek przyjęło ponad 90 proc. Chińczyków, ale w kraju wciąż są miliony niezaszczepionych osób starszych, a dawki przypominające podano mniej niż połowie seniorów po 80. roku życia. Pojawiają się też wątpliwości co do skuteczności chińskich szczepionek przeciwko dominującemu obecnie wariantowi Omikron.

Według agencji Reutera niektórzy amerykańscy i europejscy urzędnicy starają się ocenić, czy mogą pomóc Chinom zapobiec kryzysowi. „Wyjaśniliśmy, że jesteśmy gotowi pomóc w każdy sposób, jaki będzie dla nich do zaakceptowania” – mówił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby.

Przywódca kraju Xi Jinping długo upierał się, że jednopartyjny system polityczny Chin pozwala najlepiej radzić sobie z pandemią, a chińskie szczepionki są skuteczniejsze od zachodnich, mimo pewnych dowodów, wskazujących, że jest odwrotnie – ocenia Reuters.

„Chiński nacjonalizm szczepionkowy jest głęboko związany z dumą Xi, a przyjęcie zachodniej pomocy nie tylko upokorzyłoby Xi, ale również przebiło jego często propagandową narrację, że chiński model rządów jest lepszy” – powiedział wicedyrektor programu chińskiego w Fundacji na rzecz Obrony Demokracji Craig Singleton.

Europejscy i amerykańscy urzędnicy prowadzą ostrożne zakulisowe rozmowy z Chińczykami na temat ewentualnej pomocy, a publicznie dają do zrozumienia, że piłka jest po stronie Pekinu. Jedną z kluczowych kwestii jest to, czy chińskie władze zaakceptowałyby szczepionki mRNA firm Pfizer-BioNTech, zaktualizowane przeciwko wariantowi Omikron - ocenia Reuters.(PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94786%2Cswiat-zaniepokojony-fala-covid-19-w-chinach-obawy-o-nowe-mutacje

419) Badanie: maseczki na twarzy pogarszają myślenie
21.12.2022 Marek Matacz

Noszenie na twarzy maseczki może w niektórych sytuacjach pogarszać zdolność do podejmowania decyzji - pokazuje badanie z udziałem szachistów. To ważna informacja m.in. dla wszystkich, których praca wymaga wysokiej sprawności umysłowej.

W trakcie epidemii COVID-19 zespół z University of Queensland (Australia) przeanalizował prawie 3 miliony szachowych ruchów wykonanych przez ponad tysiąc ochotników pochodzących z 18 krajów (https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2206528119).

Badacze chcieli w ten sposób sprawdzić wpływ ochronnych maseczek na intelekt.

Jak się okazało, zakrywanie twarzy wyraźnie szkodziło graczom.

„Spadek ich poziomu (gry) związany był raczej z niewygodą powodowaną przez maseczki, niż z efektami fizjologicznymi, jednak z czasem ludzie się adaptowali” - mówi autor badania, dr David Smerdon.

„To coś, o czym pamiętać powinni przedstawiciele zawodów związanych z nauką, technologią, inżynierią czy matematyką, a także innych specjalności, które wymagają doskonałego działania pamięci roboczej. Obejmuje to więc także tłumaczy, artystów, kelnerów czy nauczycieli” - dodaje.

Ekspert zwraca uwagę, że choć maseczki pomogły w opanowaniu pandemii, to praktycznie nic nie było wiadomo o ich działaniu na zdolności poznawcze.

„Szachy umożliwiły nam taki wgląd, ponieważ wymagają obliczeń, używania pamięci, rozwiązywania problemów i rozpoznawania wzorów. Szeroko posługiwano się już nimi w psychologii, neuronauce oraz ekonomii, aby sprawdzać zmiany w wydolności poznawczej” - wyjaśnia dr Smerdon.

Dobra wiadomość jest taka, że do maseczek można się zaadaptować, ale ochotnicy potrzebowali na to zwykle ok. 6 godzin gry.

„Wyniki sugerują, że wpływ maseczki może zależeć od jej rodzaju, czasu trwania zadania oraz obciążenia pamięci” - wyjaśnia naukowiec.

Zrozumienie tego może, zdaniem badacza pomóc niektórym ludziom oraz organizacjom w opracowaniu lepszych zasad stosowania ochronnych maseczek.

„Na przykład eksperci ustalający reguły dotyczące edukacji powinni mieć na uwadze zaburzający wpływ maseczek przy organizowaniu egzaminów. Dzięki temu będą mogli odpowiednio zatroszczyć się o zdrowie studentów, a także o uczciwe zasady” - twierdzi dr Smerdon.(PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94709%2Cbadanie-maseczki-na-twarzy-pogarszaja-myslenie.html

420)  ONZ/ Szef WHO zaniepokojony nawrotem Covid-19 w Chinach
22.12.2022

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział w środę, że jest "bardzo zaniepokojony" bezprecedensową pod względem wielkości falą zakażeń koronawirusem w Chinach i zwrócił się do władz w Pekinie o szczegółowe informacje na temat obecnej sytuacji.

"WHO jest bardzo zaniepokojona rozwojem sytuacji w Chinach (...). Aby przeprowadzić pełną ocenę ryzyka, WHO potrzebuje bardziej szczegółowych informacji na temat powagi sytuacji - zachorowań, przyjęć do szpitali i potrzeb oddziałów intensywnej terapii" – oświadczył Tedros na cotygodniowej konferencji prasowej.

W Chinach nastąpił w ostatnich tygodniach gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem, a prognozy ekspertów sugerują, że kraj ten może stanąć w obliczu eksplozji epidemii, która w 2023 roku może tam zabić ponad milion osób.

Minionej doby w Chinach stwierdzono 3101 zakażeń koronawirusem, a w sumie w tym kraju leczonych na Covid-19 jest obecnie 386 276 osób. Dane te mogą jednak, jak powiedział na środowej konferencji dyrektor ds. sytuacji kryzysowych WHO Mike Ryan, nie odzwierciedlać prawdziwego obrazu pandemii w Chinach, bowiem rząd w Pekinie niedawno złagodził politykę "zero Covid", w wyniku czego m.in. zniesiony został wymóg codziennego przeprowadzania testu PCR.

Agencja AP podaje, że w Chinach za oficjalny zgon z powodu Covid-19 przyjmuje się tylko śmierć w wyniku zapalenia płuc lub niewydolności oddechowej. Natomiast zgony, które nastąpiły u pacjentów z chorobami współistniejącymi, nie są wliczane do statystyk covidowych.

Według Associated Press takie zasady zniekształcają prawdziwą sytuację, bowiem w rzeczywistości domy pogrzebowe znów są przepełnione ciałami zmarłych, którzy mieli pozytywny wynik testu na Covid-19. W mieście Zhuozhou w prowincji Hebei, po zniesieniu ograniczeń covidowych, miejskie krematorium spala od 20 do 30 ciał dziennie, podczas gdy wcześniej były to trzy lub cztery.

Najgorsza sytuacja jest - według agencji AP - w mniejszych miastach i społecznościach wiejskich, gdzie mieszka około 500 milionów osób z 1,4-miliardowej populacji Chin. Wiejska infrastruktura medyczna to 17 tys. szpitali rejonowych, z których wiele nie ma nawet jednego łóżka na OIOM-ie, 35 tys. miejskich ośrodków zdrowia i 599 tys. wiejskich przychodni.

Wprawdzie w ciągu ostatnich kilku dni, według oficjalnych statystyk, liczba dziennych zakażeń mocno spadła, ale jeszcze na początku grudnia średnia tygodniowa wynosiła ponad 30 tys. nowych przypadków. W sumie od początku pandemii w Chinach stwierdzono niespełna 2 miliony zakażeń, a zmarło 5241 osób. (PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94814%2Conz-szef-who-zaniepokojony-nawrotem-covid-19-w-chinach.html

421) Wirusowe infekcje nosa mogą przyspieszać chorobę Alzheimera
24.12.2022 Marek Matacz

Niektóre wnikające przez nos wirusy mogą zaburzać przesyłanie sygnałów węchowych do mózgu. Pozbawione bodźców ośrodki szybciej wtedy obumierają, a dodatkowo niektóre zarazki mogą nawet uszkadzać mózg.

Autorzy nowej publikacji, która ukazała się w piśmie „Neurobiology of Aging” (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197458022002585) wskazują na ważną rolę zmysłu węchu oraz atakujących go wirusów w rozwoju choroby Alzheimera. "Wiemy, że jednym z pierwszych objawów choroby Alzheimera jest utrata węchu" - mówi dr Andrew Bubak, główny autor badania.

Jego zespół przyjrzał się drogom oddechowym, opuszkom węchowym (struktury w mózgu odbierające bodźce związane z zapachami) oraz hipokampowi (rejon mózgu uczestniczący w przetwarzaniu pamięci). Badacze przeanalizowali tkanki sześciu osób, które cierpiały na dziedziczną postać choroby oraz tkanki pochodzące z grupy kontrolnej. W opuszkach węchowych chorych wykryli ślady wirusowego zakażenia, a także zapalenia w drogach węchowych, przesyłających impulsy do hipokampa.

Zauważyli również zaburzenia mieliny w nerwach dróg węchowych. Mielina to ochronna warstwa komórek nerwowych, która umożliwia sprawne przesyłanie sygnałów.

"Wyniki te pozwalają sądzić, że infekcja wirusowa i związane z nią zapalenia, a także rozregulowanie mieliny w układzie węchowym, zaburzają pracę hipokampa, przyczyniając się do postępów rodzinnej, dziedzicznej choroby Alzheimera" - sugerują naukowcy.

Zwracają przy tym uwagę, że niektóre wirusy, takie jak wirus półpaśca oraz opryszczki pospolitej, mogą powodować odkładanie się w opuszkach węchowych beta-amyloidu - białka wiązanego z rozwojem choroby Alzheimera.

"Nasza hipoteza jest taka, że niektóre wirusy przyspieszają rozwój choroby Alzheimera. Czy utrata węchu specyficznie przyspiesza rozwój choroby? Oto jest pytanie" - mówi jeden z autorów badania, dr Diego Restrepo.

Według niego i jego współpracowników opisane zapalenia i beta-amyloid zaburzają komunikację w hipokampie. Bez odpowiedniej ilości bodźców może on zaczynać się degenerować.

"Cały system węchowy łączy się z hipokampem. Jeśli ograniczy się zachodzący tą drogą dopływ sygnałów, mniej dochodzi ich do hipokampa. Tymczasem narząd nieużywany zanika" - stwierdzają naukowcy.

Na świecie na chorobę Alzheimera choruje tymczasem ok. 30 mln, a w Polsce - ok. 200 tys. osób.(PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94797%2Cwirusowe-infekcje-nosa-moga-przyspieszac-chorobe-alzheimera.html

422) Badania: najlepiej szczepić się rano, gdy układ immunologiczny jest bardziej sprawny
25.12.2022 Autor: Zbigniew Wojtasiński

Pora dnia nawet w przypadku szczepień przeciwko chorobom zakaźnym ma znaczenie. Najlepiej szczepić się rano, gdy układ immunologiczny jest bardziej sprawny – wykazały badania szwajcarskich specjalistów.

System immunologiczny nie działa tak samo przez całą dobę, podobnie jak wiele innych układów naszego organizmu, choćby kardiologiczny. Jeśli chodzi o cykliczność naszej odporności, to po raz pierwszy zwracano na to uwagę już w latach 60. XX w. A potwierdzają to najnowsze badania opublikowane przez specjalistów uniwersytetu w Genewie na łamach pisma „Science Immunology”.

„Sprawność układu immunologicznego zależy od pory dnia. Może to mieć przełożenie na niektóre interwencje jak np. szczepienie - lepszy efekt uzyskamy w godzinach rannych” – stwierdza na Twitterze, powołując się na badania szwajcarskich specjalistów prof. Wojciech Szczeklik, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

Chen Wang, Lydia Kay Lutes, Coline Barnoud i Christopher Scheiemann wykazali to na przykładzie kilku różnych szczepionek: przeciwko grypie sezonowej, COVID-19 oraz gruźlicy. W każdej z nich okazało się, że lepiej jest się szczepić rano aniżeli po południu. Pokazali, jaka jest w tym zakresie różnica na poziomie molekularnym.

W przypadku szczepienia się przeciwko grypie rano wyższa jest produkcja przeciwciał przeciwko wywołującego ją wirusowi. Więcej wytwarzanych jest przeciwciał neutralizujących, jeśli chodzi o szczepienie przeciwko COVID-19. Po podaniu preparatu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 układ immunologiczny rano produkuje więcej komórek pamięci typu B oraz typu T, a także więcej monocytów, komórek wchodzących w skład białych krwinek (leukocytów). Zaszczepienie się rano przeciwko gruźlicy powoduje natomiast większe wydzielanie cytokin oraz silniejszą niespecyficzną odpowiedź immunologiczną.

Pora szczepienia się może być ważna dla osób starszych, po 65. roku życia, gdyż z wiekiem na ogół słabnie reakcja odpornościowa na podanie szczepionki. Wykazały do badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii i opublikowane w 2016 r. przez specjalistów uniwersytetu w Birmingham. Przeprowadzono je z użyciem szczepionki przeciwko grypie sezonowej.

Wtedy również się okazało, że seniorzy szczepieni rano wykazywali lepszą odpowiedź immunologiczną na to szczepienie. „Wystarczy zatem niewielka zmiana w porze dnia szczepienia przeciwko grypie, wykonywanego rano, aby poprawić jego skuteczność u osób starszych” – podkreślili autorzy badania.

Kolejne w tym zakresie badania przeprowadzono w USA, tym razem z użyciem szczepionek przeciwko covid-19, o czym 2021 r. pisał „Journal of Biological Rytmus”. Ich wyniki były podobne. „W badaniach obserwacyjnych wykazaliśmy, że pora podania szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wpływa na to jaka może być reakcja immunologiczna” – stwierdziła prof. Elizabeth Klerman z Harvard Medical School. W tych obserwacjach również się okazało, że seniorów najlepiej szczepić rano. (PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94780%2Cbadania-najlepiej-szczepic-sie-rano-gdy-uklad-immunologiczny-jest-bardziej

423) Chiny/ Otwarcie na świat po trzech latach restrykcyjnej polityki „zero covid”
28.12.2022 Z Kantonu Andrzej Borowiak (PAP)

Władze Chin ogłosiły zmianę nazwy i klasyfikacji Covid-19 oraz zniesienie 8 stycznia obowiązku kwarantanny dla osób przybywających z zagranicy. Oznacza to ponowne otwarcie kraju na świat po prawie trzech latach surowej polityki „zero covid” i obostrzeń na granicach.

Od 8 stycznia osoby powracające lub przybywające do Chin nie będą już musiały przechodzić kwarantanny – poinformowała w poniedziałek wieczorem państwowa komisja zdrowia. Według nowych reguł od pasażerów będzie wymagany tylko ujemny wynik testu PCR wykonanego nie więcej niż 48 godzin przed lotem.

Dotychczas podróżnych po przylocie do Chin kierowano na co najmniej pięciodniową kwarantannę w wyznaczonych przez władze hotelach.

Ułatwione mają być również procedury związane z wydawaniem wiz dla cudzoziemców starających się przyjechać do Chin w celu wznowienia pracy, biznesu lub studiów czy w celach rodzinnych. Zagraniczne wyjazdy turystyczne Chińczyków będą wznawiane „w uporządkowany sposób” – napisano.

Dotychczas Chiny zaliczały Covid-19 do chorób tzw. kategorii B, ale od 2020 roku walczyły z nim przy użyciu środków przewidzianych dla najgroźniejszej kategorii A, w której jest cholera i dżuma. Od 8 stycznia stosowane będą środki dla kategorii B, co daje podstawę do zniesienia wielu obostrzeń.

Chińska nazwa Covid-19, która do tej pory oznaczała dosłownie „zapalenie płuc wywołane nowym koronawirusem”, została zmieniona na „zakażenie nowym koronawirusem” – ogłosiła komisja zdrowia.

Chińczycy, w dużej mierze odcięci od świata przez ostatnie trzy lata, entuzjastycznie przyjęli tę decyzję. Według danych platformy turystycznej Ctrip w ciągu pół godziny od jej ogłoszenia liczba zapytań dotyczących wyjazdów do najchętniej odwiedzanych miejsc wzrosła 10-krotnie. Najpopularniejsze były Makau, Hongkong, Japonia i Korea Południowa – ogłosił Ctrip.

Na platformie Qunar w ciągu 15 minut od wydania komunikatu komisji zdrowia zapytania o międzynarodowe loty skoczyły siedmiokrotnie, a na szczycie listy uplasowały się Tajlandia, Japonia i Korea Południowa.

Władze Chin nagle zniosły w grudniu większość drakońskich obostrzeń związanych z polityką „zero covid”, podkreślając, że dominujący obecnie wariant Omikron jest znacznie łagodniejszy niż pierwotna odmiana koronawirusa i rzadko wywołuje zapalenie płuc.

Po zniesieniu obowiązkowych testów i izolacji dla zakażonych wariant koronawirusa Omikron zaczął się szerzyć po kraju na ogromną skalę praktycznie bez żadnej kontroli. Fala infekcji przeciąża szpitale, w niektórych miejscach lekarze i pielęgniarki muszą pracować, mimo że są zakażeni, w aptekach brakuje leków przeciwgorączkowych, a przed krematoriami ustawiają się kolejki karawanów.

Eksperci szacowali na podstawie modeli matematycznych, że w 2023 roku w Chinach kontynentalnych z powodu Covid-19 mogą umrzeć setki tysięcy, a nawet ponad 2 mln osób. Według firmy analitycznej Airfinity obecnie każdego dnia umiera ponad 5 tys. osób.

Władze zawęziły jednak kryteria i do oficjalnego bilansu zaliczają tylko osoby, które zmarły bezpośrednio w wyniku zapalenia płuc lub niewydolności oddechowej. We wtorek zgłoszono tylko jeden nowy zgon na Covid-19, a oficjalny łączny bilans od początku pandemii wynosi 5242.

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94855%2Cchiny-otwarcie-na-swiat-po-trzech-latach-restrykcyjnej-polityki-zero-covid
« Ostatnia zmiana: Grudzień 29, 2022, 10:52 wysłana przez Orionid »

Online Orionid

 • Moderator
 • *****
 • Wiadomości: 22935
 • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Wiadomości naukowe
« Odpowiedź #921 dnia: Listopad 16, 2022, 10:34 »
424) Eksperci o nagłym odejściu od „zero covid” w Chinach: koszmarny eksperyment społeczny; skutki trudne do przewidzenia
28.12.2022

Chińskie władze nagle zniosły środki zapobiegania Covid-19, a koronawirus zaczął się szerzyć po kraju bez żadnej kontroli. To koszmarny eksperyment społeczny i nie wiadomo, czego się spodziewać, bo jeszcze nigdy tak duża, nieposiadająca odporności populacja nie była wystawiona na wariant Omikron – oceniają w rozmowie z PAP eksperci.

Rząd w Pekinie przez prawie trzy lata pandemii utrzymywał drakońskie restrykcje, które hamowały działalność gospodarczą i wywoływały niezadowolenie społeczne, ale do niedawna zapobiegały dużym falom infekcji. Większość z 1,4 mld mieszkańców kraju nie miała więc wcześniej kontaktu z koronawirusem i nie przeszła Covid-19.

W październiku na historycznym XX zjeździe Komunistycznej Partii Chin (KPCh) przywódca kraju Xi Jinping sygnalizował zamiar utrzymania polityki „dynamicznego zerowania” ognisk choroby. Przekonywał, że Chiny „postawiły życie ludzi ponad wszystkim” i prowadzą „totalną ludową wojnę przeciwko wirusowi”.

Jednak na przełomie listopada i grudnia, po protestach w wielu miastach, Pekin zaczął się nagle wycofywać z polityki „zero covid” i rozmontowywać wszechobecny system kontroli covidowej. Zakażonych przestano przymusowo zabierać do izolatoriów, zrezygnowano z masowych testów i wymogu okazywania ujemnych wyników w miejscach publicznych.

Nie należy tego jednak odbierać jako ustępstwa ze strony władz ani oznaki osłabienia pozycji Xi – ocenia w rozmowie z PAP dr Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM).

„To raczej próba wyjścia z sytuacji niemożliwej przez +ucieczkę do przodu+, a tak naprawdę dość koszmarny eksperyment społeczny mający swoje źródło w trudnej sytuacji gospodarczej. Warto zwrócić uwagę, że władze nic nie mówią o rezygnacji z polityki +zero covid+, ale bardziej jej zakończeniu z sukcesem i przejściu do nowego etapu” – uważa dr Przychodniak.

Oficjalny dziennik KPCh „Renmin Ribao” ogłosił niedawno, że strategia zapobiegania pandemii w Chinach przyniosła sukces. Władze podkreślają, że dominujący obecnie wariant Omikron jest łagodniejszy od pierwotnej odmiany koronawirusa. Rządowi eksperci sugerują nawet, by wywołaną nim chorobę określać jako „koronawirusowe przeziębienie”.

Dr Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) ocenia w rozmowie z PAP, że kluczowym powodem nagłego odejścia od polityki „zero covid” był fakt, że Omikrona nie udało się powstrzymać. „Jest zbyt zaraźliwy i zbyt często nie jest wykrywany przez testy przesiewowe. W efekcie choroba zaczęła się szerzyć, a równocześnie negatywne skutki strategi +zero covid+ zaczęły mocno ciążyć nad gospodarką” – zaznacza ekspert.

„W tej sytuacji stanęli przed dylematem: zatopić gospodarkę, ale utrzymać nieskuteczną politykę, czy luzować ze świadomością, że będzie tego koszt społeczny. Między dwoma złymi scenariuszami wybrali ten, który ma szansę na odbicie gospodarcze w drugim lub trzecim kwartale przyszłego roku” – podkreśla dr Bogusz.

Chińskie władze znacznie zmniejszyły liczbę prowadzonych testów, dlatego oficjalne statystyki nie oddają prawdziwej liczby zakażeń. Zawężono również kryteria liczenia zgonów – w oficjalnym bilansie znajdą się tylko chorzy, którzy zmarli bezpośrednio w wyniku zapalenia płuc lub niewydolności oddechowej. Media informują tymczasem o przeciążonych szpitalach i kolejkach karawanów przed krematoriami.

Analitycy ostrzegają, że fala infekcji może doprowadzić do setek tysięcy, a nawet ponad 2 mln zgonów. Eksperci z Uniwersytetu Hongkońskiego (HKU) obliczyli, że bez środków zaradczych ze strony władz bilans zgonów może wynieść prawie milion. W najczarniejszym scenariuszu z modelu tygodnika „Economist” umrze około 1,5 mln osób.

Wszystkie te szacunki oparte są jednak na niepełnych danych i mogą być obarczone dużym marginesem błędu. „Nie wiadomo, czego się spodziewać, ponieważ nie mamy punktów odniesienia. Jeszcze nie było sytuacji, aby tak duża, nie posiadająca praktycznie żadnej odporności populacja była eksponowana na Omikron. Nie wiadomo co się wydarzy” – podkreśla dr Bogusz.

„Inna sprawa to sam koronawirus, jak on będzie dalej mutował? Czy będzie ewoluował w kierunku łagodniejszych form, czy wręcz przeciwnie? Mając tak dużą populacje, która przechodzi gwałtowną falę zachorowań, można się spodziewać wyłonienia się nowych podwariantów” – zwraca uwagę analityk OSW.

Eksperci ostrzegają, że fala infekcji w Chinach może doprowadzić do powstania nowych mutacji koronawirusa. „Jak widać na przykładzie wariantów Delta i Omikron, nowe odmiany pojawiają się w regionach o niskim pokryciu szczepieniami i po nagłym wzroście liczby zakażeń” – oceniał niedawno specjalista ds. chorób zakaźnych ze szpitala Uniwersytetu Koreańskiego w Seulu Kim Wu Dzu, odnosząc się do wariantów zidentyfikowanych w Indiach i RPA. Jego zdaniem kolejne mutacje wirusów są zwykle mniej zjadliwe niż poprzednie, ale nie można wykluczyć, że powstanie wariant budzący zaniepokojenie.(PAP)

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94849%2Ceksperci-o-naglym-odejsciu-od-zero-covid-w-chinach-koszmarny-eksperyment

===================================================================

1) W USA szerzy się „prawdopodobnie najgorszy podwariant" Omikrona; fala infekcji w Chinach rodzi obawy o nowe mutacje
04.01.2023

Duża fala infekcji w zamieszkanych przez 1,4 mld ludzi Chinach wywołuje obawy o potencjalne mutacje koronawirusa. Tymczasem w USA na coraz większą skalę szerzy się nowy podwariant Omikrona XBB.1.5, uznawany za bardziej zaraźliwy, a według specjalisty z Uniwersytetu Minnesoty jest to „prawdopodobnie najgorszy podwariant, z jakim mierzy się teraz świat”.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94916%2Cw-usa-szerzy-sie-prawdopodobnie-najgorszy-podwariant-omikrona-fala-infekcji

2)  UE/ ECDC: warianty koronawirusa krążące w Chinach są już w UE; nie są zagrożeniem dla wspólnoty
04.01.2023

Warianty koronawirusa zidentyfikowane w Chinach krążą już w UE i nie stanowią wyzwania dla odpowiedzi immunologicznej obywateli wspólnoty. Ponadto obywatele UE mają stosunkowo wysoki poziom odporności i szczepień - poinformowało we wtorek Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94917%2Cue-ecdc-warianty-koronawirusa-krazace-w-chinach-sa-juz-w-ue-nie-sa

3) Kaszel, zmęczenie, kołatanie serca i bezsenność to powikłania po COVID-19
04.01.2023

Kaszel, zmęczenie, kołatanie serca, zaburzenia węchu i smaku, ale też lęk, depresja i bezsenność – to typowe dolegliwości, z jakimi zmaga się część pacjentów po COVID-19. Mogą one pojawiać się także wtedy, gdy chorzy łagodnie przeszli zakażenie koronawirusem – wynika z badań prowadzonych w Bytomiu.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94913%2Ckaszel-zmeczenie-kolatanie-serca-i-bezsennosc-powiklania-po-covid-19.html

4) ONZ/ WHO: Nawrót Covid-19 w Chinach jest wywołany głównie przez podwarianty Omikrona
05.01.2023

Nawrót pandemii Covid-19 w Chinach jest wywołany głównie przez dwie odmiany wariantu Omikron koronawirusa: BA.5.2 i BF.7, które łącznie odpowiadają za 97,5 proc. wszystkich lokalnych infekcji - podała w środę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94930%2Conz-who-nawrot-covid-19-w-chinach-jest-wywolany-glownie-przez-podwarianty

5) Chiny/ Władze medyczne: obecnie nie grozi nam epidemia wysoce zakaźnego podwariantu XBB.1.5 koronawirusa
06.01.2023

Chiny mierznaukawpolsceą się obecnie z olbrzymią liczbą zakażeń koronawirusem, ale chińskie służby sanitarne twierdzą, że krajowi nie grozi obecnie fala infekcji podwariantem Omikronu XBB.1.5, który na coraz większą skalę szerzy się w USA.
https://.pl/aktualnosci/news%2C94939%2Cchiny-wladze-medyczne-obecnie-nie-grozi-nam-epidemia-wysoce-zakaznego

6) Badania: restrykcje wobec podróżnych z Chin mogą jedynie opóźnić przenoszenie się infekcji takich, jak Covid-19
09.01.2023

Niektóre kraje wprowadziły restrykcje wobec podróżnych powracających z Chin, gdzie ostatnio odnotowano znaczny wzrost zakażeń Covid-19. Z badań wynika jednak, że takie ograniczenia mogą jedynie nieco opóźnić przenoszenie się infekcji.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94957%2Cbadania-restrykcje-wobec-podroznych-z-chin-moga-jedynie-opoznic-przenoszenie

7) Chiny/ Po trzech latach władze otworzyły granice, ostatecznie kończąc z polityką „zero covid”
09.01.2023

Władze Chin zniosły w niedzielę utrzymywane od prawie trzech lat surowe restrykcje na granicach, ostatecznie kończąc z polityką „zero covid”. Podróżni przybywający do tego kraju samolotami, promami i przez granice lądowe nie muszą już przechodzić kwarantanny.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94976%2Cchiny-po-trzech-latach-wladze-otworzyly-granice-ostatecznie-konczac-z

8 ) Wirusolog: najnowszy subwariant Omikronu przenosi się nawet do 40 proc. szybciej
09.01.2023

Najnowszy subwarinat Omikronu XBB.1.5 przenosi się nawet do 40 proc. szybciej, niż dotychczasowe warianty SARS-CoV-2 – poinformowała w rozmowie z PAP wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. Dodała, że w Stanach Zjednoczonych jest przyczyną już ok. 40 proc. wszystkich zakażeń.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94950%2Cwirusolog-najnowszy-subwariant-omikronu-przenosi-sie-nawet-do-40-proc

9) USA/ Media: najbardziej zakaźny wariant koronawirusa, XBB.1.5, może napędzić nową falę Covid-19
10.01.2023

Nowy wariant koronawirusa, XBB.1.5, szybko staje się dominującym szczepem w USA; odpowiada już za ponad 70 proc. przypadków Covid-19 w północno-wschodniej części kraju - podał dziennik "Washington Post".
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94971%2Cusa-media-najbardziej-zakazny-wariant-koronawirusa-xbb15-moze-napedzic-nowa

10) Nowa szczepionka ma zabijać raka - i przed nim chronić
10.01.2023

Amerykański zespół opracował sposób na taką przemianę komórek raka, że same zabijają one guza, a dodatkowo wywołują ochronę przed nawrotem choroby. Badacze przetestowali metodę na mysim modelu zaawansowanego raka mózgu.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94935%2Cnowa-szczepionka-ma-zabijac-raka-i-przed-nim-chronic.html

11) Badania: nawet łagodny Covid-19 przeprogramowuje nasze komórki obronne i zwiększa tworzenie się zakrzepówaktualizacja 11.01.2023©

Nawet łagodny Covid-19 przeprogramowuje nasze komórki obronne i zmienia odporność. Wirus wywołujący tą chorobę niszczy też nasz wegetatywny układ nerwowy – wykazują najnowsze badania, na które zwracają uwagę eksperci.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94986%2Cbadania-nawet-lagodny-covid-19-przeprogramowuje-nasze-komorki-obronne-i

12) Naukowcy: właściwa dieta i witaminy wspierające odporność pomocne w walce z wirusami
11.01.2023

Właściwa dieta, uzupełniona dodatkowo o witaminy A, D, E i C, wspiera odporność organizmu i wpływa na łagodniejszy przebieg choroby wirusowej - potwierdziły badania naukowców z bytomskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94990%2Cnaukowcy-wlasciwa-dieta-i-witaminy-wspierajace-odpornosc-pomocne-w-walce-z

13) Ekspertka: gdy powietrze w pomieszczeniach jest suche, bardziej zagrażają nam infekcje układu oddechowego
11.01.2023

Zimą w ochronie przed zakażeniami dróg oddechowych bardzo ważna jest wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Kiedy powietrze jest zbyt suche, drobnoustroje mają łatwiejszy dostęp – ostrzega prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Lublina.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94989%2Cekspertka-gdy-powietrze-w-pomieszczeniach-jest-suche-bardziej-zagrazaja-nam

14) Badania: Polska wśród krajów o najmniejszej akceptacji szczepień przeciwko Covid-19
17.01.2023 Autor: Zbigniew Wojtasiński

Polska znalazła się w gronie państw o najmniejszej akceptacji szczepień przeciwko Covid-19 – wynika z analiz przeprowadzonych w 23 państwach świata, a opublikowanych przez „Nature Medicine”. Gorzej od nas wypadły Rosja, Ghana i RPA.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95054%2Cbadania-polska-wsrod-krajow-o-najmniejszej-akceptacji-szczepien-przeciwko
https://www.nature.com/articles/s41591-022-02185-4

15) ONZ/ Po ujawnieniu, że na Covid-19 zmarło w ciągu miesiąca 60 tys. Chińczyków, WHO zaleca Pekinowi ścisłe monitorowanie epidemii
17.01.2023

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła w poniedziałek, że zaleciła Chinom ścisłe monitorowanie nadmiernej śmiertelności z powodu Covid-19. To efekt sobotniej oficjalnej informacji Pekinu, zgodnie z którą w Chinach z powodu koronawirusa zmarło ostatnio prawie 60 tys. osób.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95065%2Conz-po-ujawnieniu-ze-na-covid-19-zmarlo-w-ciagu-miesiaca-60-tys-chinczykow

16) Lancet: pandemia Covid-19 w 2023 r. jest jeszcze daleka od zakończenia
18.01.2023 Autor: Zbigniew Wojtasiński

Przed trzema laty zidentyfikowano wirusa powodującego nowa odmianę zakażenia płuc. Jednak pandemia Covid-19 w 2023 r. daleka jest jeszcze od zakończenia – ostrzega pismo „Lancet”.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95060%2Clancet-pandemia-covid-19-w-2023-r-jest-jeszcze-daleka-od-zakonczenia.html

17) Nowa szczepionka Moderny przeciwko wirusowi dróg oddechowych RS skuteczna w ponad 83 proc.
20.01.2023 Autor: Zbigniew Wojtasiński

Nowa szczepionka Moderny przeciwko wirusowi RS, powodującemu zakażenia dolnych dróg oddechowych u seniorów, skuteczna jest w 83,7 proc. Jeszcze w tym roku firma ma wystąpić o jej rejestrację.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95086%2Cnowa-szczepionka-moderny-przeciwko-wirusowi-drog-oddechowych-rs-skuteczna-w

18) Chiny/ Władze: minął szczytowy okres Covid-19 pod względem liczby pacjentów
20.01.2023 Z Kantonu Andrzej Borowiak (PAP)

W Chinach minął już szczytowy okres Covid-19, jeśli chodzi o liczbę pacjentów w klinikach i na oddziałach intensywnej opieki – oświadczyła w czwartek państwowa komisja zdrowia. Władze obawiają się jednak fali infekcji na terenach wiejskich w związku ze Świętem Wiosny.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95085%2Cchiny-wladze-minal-szczytowy-okres-covid-19-pod-wzgledem-liczby-pacjentow

19) Osoby, które przeszły COVID-19, mają podwyższone ryzyko zgonu przez co najmniej 18 miesięcy
27.01.2023

Zachorowanie na COVID-19 wiąże się wyższym ryzykiem zgonu przez co najmniej 18 miesięcy od nabycia infekcji – wynika z chińskiego badania, które publikuje pismo "Cardiovascular Research”, wydawane przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC).
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95147%2Cosoby-ktore-przeszly-covid-19-maja-podwyzszone-ryzyko-zgonu-przez-co

20) Nowa szczepionka Pfizera przeciwko COVID-19 badana w związku z większą liczbą udarów mózgu u seniorów
27.01.2023

Dane dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 amerykańskiego Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (CDC) sugerują, że u seniorów zaszczepionych biwalentną szczepionką Pfizera stwierdzono więcej przypadków udaru mózgu. Nie ma jednak pewności, czy między jednym a drugim jest związek przyczynowy.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95165%2Cnowa-szczepionka-pfizera-przeciwko-covid-19-badana-w-zwiazku-z-wieksza

21) Naukowcy zrekonstruowali w komputerze całego wirusa
28.01.2023

Brytyjscy bioinformatycy stworzyli dokładną, komputerową symulację wirusa razem z jego genomem. To nowe, potężne narzędzie, które może m.in. pomóc w poszukiwaniach nowych terapii.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95149%2Cnaukowcy-zrekonstruowali-w-komputerze-calego-wirusa.html

22) COVID-19 u ciężarnych kobiet może uszkadzać łożysko i zagrozić płodowi
30.01.2023

Łożysko u ciężarnych kobiet, które przeszły COVID-19 podczas ciąży może podlegać uszkodzeniom, co zagraża prawidłowemu rozwojowi płodu - wynika z badania, które publikuje pismo „Lancet Regional Health – Europe”.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95178%2Ccovid-19-u-ciezarnych-kobiet-moze-uszkadzac-lozysko-i-zagrozic-plodowi.html

23) Pierwsza w Indiach i druga na świecie szczepionka donosowa przeciwko Covid-19
31.01.2023

W Indiach zatwierdzono do użycia pierwszą w tym kraju i drugą na świecie szczepionkę donosową przeciwko Covid-19. Pierwszą kilka miesięcy temu wprowadzono w Chinach. W USA i Europie wciąż trwają prace nad takim preparatem.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95202%2Cpierwsza-w-indiach-i-druga-na-swiecie-szczepionka-donosowa-przeciwko-covid

24) Infekcjom wirusowym towarzyszy większe ryzyko zaburzeń układu nerwowego
02.02.2023

Różnym infekcjom wirusowym towarzyszy większe ryzyko zaburzeń układu nerwowego. Naukowcy wymieniają m.in. chorobę Alzheimera, inne demencje, chorobę Parkinsona stwardnienie rozsiane, czy stwardnienie zanikowe boczne.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95204%2Cinfekcjom-wirusowym-towarzyszy-wieksze-ryzyko-zaburzen-ukladu-nerwowego.html

25) Szczepienia przeciwko Covid-19 co roku, jak w przypadku grypy? Na razie nie ma zgody wśród specjalistów
02.02.2023

Część specjalistów uważa, że szczepienia przeciwko Covid-19 powinny być wykonywane co roku, podobnie jak szczepienia przeciwko grypie. W tej sprawie na razie nie ma jednak zgody wśród ekspertów. Dyskusja na ten temat niedawno odbyła się z inicjatywy amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) - podaje "Nature".
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95228%2Cszczepienia-przeciwko-covid-19-co-roku-jak-w-przypadku-grypy-na-razie-nie-ma

26) Postęp w zdobywaniu wiedzy i umiejętności obniżył się u dzieci szkolnych o 35 proc. podczas pandemii
04.02.2023

Podczas pandemii COVID-19 dzieci w wieku szkolnym doświadczyły opóźnień w nauce oraz utraty wiedzy i umiejętności odpowiadającej około 35 proc. całkowitej wartości nauki w roku szkolnym – informują naukowcy na łamach Nature Human Behaviour.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95216%2Cpostep-w-zdobywaniu-wiedzy-i-umiejetnosci-obnizyl-sie-u-dzieci-szkolnych-o

27) Wirusolog: najmłodsze dzieci są nawet 2-3 razy bardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19
10.02.2023

Najmłodsze dzieci są nawet 2-3 razy bardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19 w porównaniu z grupą dzieci od 6 do 17 lat, w związku z czym częściej trafiają na leczenie do szpitala, a nawet na intensywną terapię - powiedziała PAP wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news,95310,wirusolog-najmlodsze-dzieci-sa-nawet-2-3-razy-bardziej-narazone-na-ciezki

28) "Nature": WHO nie będzie badać, jak doszło do wybuchu pandemii COVID-19
17.02.2023

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie będzie badać, jak doszło do wybuchu pandemii COVID-19 – informuje magazyn „Nature”. Wirusolodzy są rozczarowani, jednak przyznają, że Chiny nie chcą w tej sprawie współpracować.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95375%2Cnature-who-nie-bedzie-badac-jak-doszlo-do-wybuchu-pandemii-covid-19.html
« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2023, 14:35 wysłana przez Orionid »

Online Orionid

 • Moderator
 • *****
 • Wiadomości: 22935
 • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Wiadomości naukowe
« Odpowiedź #922 dnia: Listopad 29, 2022, 08:44 »
29) Badania: nie ma wciąż dowodów, że noszenie maseczek chroni przed wirusami grypy, Covid-19
18.02.2023

Metaanaliza wielu badań wykazała, że noszenie maseczek, nawet takich jak N95, nie chroni przed wirusami grypy i Covid-19, ani paragrypy. Analizy te są podważane, ale z naukowego punktu widzenia nie ma wciąż dostatecznych dowodów na skuteczność maseczek.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95372%2Cbadania-nie-ma-wciaz-dowodow-ze-noszenie-maseczek-chroni-przed-wirusami

30) Gwinea Równikowa/ Potwierdzono dziewięć ofiar śmiertelnych epidemii wirusa Marburg
20.02.2023

W Gwinei Równikowej potwierdzono dziewięć zgonów spowodowanych wirusem Marburg, trwają badania 21 podejrzanych przypadków, ale wykluczono zakażenie u dwóch osób z sąsiedniego Kamerunu. Komitet Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rozważa wykorzystanie eksperymentalnych szczepionek - przekazała stacja CBS.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95413%2Cgwinea-rownikowa-potwierdzono-dziewiec-ofiar-smiertelnych-epidemii-wirusa

31) Dowody naukowe i presja polityczna wśród argumentów za szczepieniem dzieci przeciw SARS-COV-2
22.02.2023 Katarzyna Czechowicz

Dla rodziców decyzja o szczepieniu swoich dzieci przeciwko SARS-COV-2 jest złożona. Podejmują ją kierując się wypadkową kilku czynników: dowodów naukowych, presji politycznej i społecznej oraz własnych poglądów na temat indywidualnych i zbiorowych korzyści ze szczepień.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95431%2Cdowody-naukowe-i-presja-polityczna-wsrod-argumentow-za-szczepieniem-dzieci
https://www.cmaj.ca/content/195/7/E259

32) Ekstrakty z paproci i nawłoci powstrzymują wirusa SARS-CoV-2
23.02.2023

Wyciągi z kwiatów nawłoci wysokiej (Solidago altissima) i kłączy paproci orlicy pospolitej (Pteridium aquilinum) powstrzymały w warunkach laboratoryjnych powodującego COVID-19 wirusa SARS-CoV-2 przed wniknięciem do ludzkich komórek – informuje pismo „Scientific Reports”.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95388%2Cekstrakty-z-paproci-i-nawloci-powstrzymuja-wirusa-sars-cov-2.html
https://www.nature.com/articles/s41598-023-28303-x

33) Analiza potwierdza: COVID-19 zwiększa ryzyko cukrzycy
23.02.2023 Marek Matacz

Nowa analiza potwierdza, że przebycie COVID-19 podnosi ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Dotyczy to także - choć w mniejszym stopniu - osób szczepionych oraz różnych wariantów wirusa. Naukowcy podejrzewają, że infekcja przyspiesza pojawienie się choroby u predysponowanych do niej osób.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95386%2Canaliza-potwierdza-covid-19-zwieksza-ryzyko-cukrzycy.html
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2801415

34) Kolejny zakażony pacjent został uwolniony od wirusa HIV po przeszczepie szpiku
25.02.2023 Autor: Zbigniew Wojtasiński

Przeszczep szpiku kostnego pozwolił całkowicie uwolnić od wirusa HIV kolejnego zakażonego tym patogenem pacjenta – informuje „Nature”. To co najmniej trzecia taka osoba na świecie.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95476%2Ckolejny-zakazony-pacjent-zostal-uwolniony-od-wirusa-hiv-po-przeszczepie

35) Szczepionka przeciwko COVID-19 wydaje się chronić serce przed wirusem SARS-CoV-2
26.02.2023

Szczepienie przeciwko COVID-19 wiąże się z mniejszym ryzykiem zawału serca, udaru mózgu i innych problemów sercowo-naczyniowych wśród osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 – informuje „Journal of the American College of Cardiology”.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95445%2Cszczepionka-przeciwko-covid-19-wydaje-sie-chronic-serce-przed-wirusem-sars

36) Uszkodzenie narządów jeszcze rok po Covid-19
27.02.2023 Marek Matacz

Ponad połowa osób (59 proc.) z tzw. długim Covid ma jeszcze po roku uszkodzony przynajmniej jeden narząd. Na niską jakość życia związaną ze zdrowiem skarży się 45 proc.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95430%2Cuszkodzenie-narzadow-jeszcze-rok-po-covid-19.html
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01410768231154703

37) USA/ Tajny raport: wyciek z chińskiego laboratorium był najprawdopodobniej przyczyną pandemii koronawirusa
28.02.2023

Departament Energii USA doszedł do wniosku, że pandemia koronawirusa najprawdopodobniej była spowodowana nieszczelnością w chińskim laboratorium. Wynika to z tajnego raportu wywiadowczego dostarczonego niedawno do Białego Domu i kluczowych członków Kongresu - poinformował w niedzielę "The Wall Street Journal".
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95516%2Cusa-tajny-raport-wyciek-z-chinskiego-laboratorium-byl-najprawdopodobniej

38) USA/ Biały Dom: nie mamy jeszcze ostatecznych wniosków na temat pochodzenia Covid-19
01.03.2023

Władze USA nie mają jeszcze ostatecznych wniosków na temat pochodzenia wirusa wywołującego Covid-19 - poinformował w poniedziałek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95517%2Cusa-bialy-dom-nie-mamy-jeszcze-ostatecznych-wnioskow-na-temat-pochodzenia

39) Ponad połowa chorych z SARS-CoV2 cierpi na długi covid
02.03.2023 Marek Matacz

Nawet przy łagodnej infekcji koronawirusem istnieje ryzyko rozwoju tzw. długiego covid. Ponad połowa chorych przez długi czas może mieć takie objawy, jak zmęczenie, zaburzenia smaku i węchu, problemy ze snem czy łysienie - twierdzą japońscy badacze.
https://www.nature.com/articles/s41598-022-25398-6
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95525%2Cponad-polowa-chorych-z-sars-cov2-cierpi-na-dlugi-covid.html

40) Eksperci: szczepionka przeciw COVID-19 bezpieczna dla dzieci po PIMS
09.03.2023

Badacze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu udowodnili bezpieczeństwo szczepień przeciwko COVID-19 u dzieci po przebytym PIMS – wieloukładowym zespole zapalnym powiązanym z COVID-19. Wyniki badań opublikowali na łamach czasopisma "Vaccine" wydawnictwa Elsevier.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95638%2Ceksperci-szczepionka-przeciw-covid-19-bezpieczna-dla-dzieci-po-pims.html

41) Poznań/ Ilość materiału genetycznego koronawirusa w ściekach największa od września 2021 r.
10.03.2023 Nauka w Polsce, Szymon Kiepel

Ilość materiału genetycznego koronawirusa w poznańskich ściekach jest największa od września 2021 r. - podał w czwartek Urząd Miasta Poznania. Miejskie nieczystości pod kątem występowania SARS-CoV-2 badają m.in. naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news,95654,poznan-ilosc-materialu-genetycznego-koronawirusa-w-sciekach-najwieksza-od

42) Obiecujące wyniki „suchej“ szczepionki przeciw gruźlicy
13.03.2023 Autor: Paweł Wernicki
Badanie kliniczne testujące liofilizowaną, stabilną temperaturowo eksperymentalną szczepionkę przeciw gruźlicy (TB) u zdrowych osób dorosłych wykazało, że jest ona bezpieczna i stymuluje zarówno przeciwciała, jak i odpowiedź komórkową układu odpornościowego - informuje „Nature Communications“.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95655%2Cobiecujace-wyniki-suchej-szczepionki-przeciw-gruzlicy.html

43) Dyrektor generalny WHO: w 2023 roku będziemy mogli ogłosić koniec pandemii Covid-19
15.03.2023

Jestem przekonany, że w 2023 roku będziemy mogli ogłosić, że pandemia Covid-19 zakończyła się i przestała stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego na skalę globalną - ogłosił dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, cytowany na stronie internetowej WHO.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95712%2Cdyrektor-generalny-who-w-2023-roku-bedziemy-mogli-oglosic-koniec-pandemii

44) Za krótki sen może zmniejszyć skuteczność szczepienia
15.03.2023 Autor: Paweł Wernicki

To, na ile skutecznie szczepionka chroni przed wirusem, może zależeć od ilości snu w dniach przed i po szczepieniu - wynika z metaanalizy badań dotyczących szczepionek przeciwko grypie i WZW. Wnioski z badań przedstawiono na łamach pisma „Current Biology".
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95710%2Cza-krotki-sen-moze-zmniejszyc-skutecznosc-szczepienia.html

45) Prof. Pyrć: Ryzyko epidemii ptasiej grypy u ludzi jest niskie, warto jednak przemyśleć scenariusze i zweryfikować szlak dostaw szczepionek i leków
16.03.2023 Autorka: Agata Zbieg

Ryzyko epidemii ptasiej grypy u człowieka jest obecnie oceniane jako niskie. Gdyby jednak miało do tego dojść, to warto przemyśleć różne scenariusze i zweryfikować szlak dostaw szczepionek i leków. Ostatnie czego potrzebujemy przy dramacie wojny to kolejna pandemia - uważa prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog z UJ w Krakowie.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95725%2Cprof-pyrc-ryzyko-epidemii-ptasiej-grypy-u-ludzi-jest-niskie-warto-jednak

46) Naukowcy: Covid może powodować twarzową ślepotę - prozopagnozję
19.03.2023

Jednym z powikłań po Covid-19 może być prozopagnozja, czyli niezdolność do rozpoznawania twarzy. Towarzyszyć jej mogą zaburzenia orientacji przestrzennej - uważają badacze z Dartmouth College (USA) .
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95735%2Cnaukowcy-covid-moze-powodowac-twarzowa-slepote-prozopagnozje.html

47) Naukowcy: globalny program szczepień matek przeciwko paciorkowcom mógłby zapobiec tysiącom zgonów
21.03.2023

Globalny program szczepień matek przeciwko paciorkowcom grupy B pozwoliłby zaoszczędzić miliony na kosztach opieki zdrowotnej poprzez zmniejszenie liczby zgonów i przypadków niepełnosprawności – informują naukowcy na łamach pisma „PLOS Medicine”.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95778%2Cnaukowcy-globalny-program-szczepien-matek-przeciwko-paciorkowcom-moglby

48) USA/ Prezydent Biden podpisał ustawę nakazującą odtajnienie informacji o pochodzeniu koronawirusa; laboratorium w Wuhan wciąż na liście podejrzanych
21.03.2023

Prezydent USA Joe Biden podpisał w poniedziałek ustawę, która wymaga odtajnienia informacji związanych z pochodzeniem koronawirusa - podał Reuters. Biały Dom zaznaczył w komunikacie, że w dalszym ciągu będzie kontynuować przegląd wszystkich informacji niejawnych dotyczących pochodzenia choroby, przy czym wymieniono potencjalne powiązania z Instytutem Wirusologii w Wuhan.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95787%2Cusa-prezydent-biden-podpisal-ustawe-nakazujaca-odtajnienie-informacji-o

49) Chińskie MSZ o decyzji USA ws. źródeł Covid-19: to oczernianie Chin i rozdmuchiwanie teorii o wycieku z laboratorium
22.03.2023

Ustawa zniekształca i zakłamuje fakty, rozdmuchuje teorię o wycieku koronawirusa z laboratorium i oczernia Chiny – oświadczyło we wtorek chińskie MSZ, komentując podpisaną przez prezydenta USA Joe Bidena ustawę o odtajnieniu informacji na temat źródeł Covid-19.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95793%2Cchinskie-msz-o-decyzji-usa-ws-zrodel-covid-19-oczernianie-chin-i

50) Naukowcy: globalny program szczepień matek przeciwko paciorkowcom mógłby zapobiec tysiącom zgonów
24.03.2023

Globalny program szczepień matek przeciwko paciorkowcom grupy B pozwoliłby zaoszczędzić miliony na kosztach opieki zdrowotnej poprzez zmniejszenie liczby zgonów i przypadków niepełnosprawności – informują naukowcy na łamach pisma „PLOS Medicine”.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95763%2Cnaukowcy-globalny-program-szczepien-matek-przeciwko-paciorkowcom-moglby

51) "Tak! Możemy zwalczyć gruźlicę" hasłem tegorocznego Światowego Dnia Gruźlicy
24.03.2023

"Yes! We can end TB” - "Tak! Możemy zwalczyć gruźlicę” to hasło tegorocznego Światowego Dnia Gruźlicy, który przypada 24 marca.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95867%2Ctak-mozemy-zwalczyc-gruzlice-haslem-tegorocznego-swiatowego-dnia-gruzlicy

52) COVID-19 ma związek z wyższym ryzykiem rozwoju zaburzeń żołądkowo-jelitowych
26.03.2023

COVID-19 wydaje się sprzyjać rozwojowi długotrwałych zaburzeń żołądkowo-jelitowych, w tym zespołowi jelita drażliwego – sugerują wyniki badań opublikowane w czasopiśmie „Gut”. Badania przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Bolońskiego i Polikliniki św. Urszuli w Bolonii.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95808%2Ccovid-19-ma-zwiazek-z-wyzszym-ryzykiem-rozwoju-zaburzen-zoladkowo-jelitowych

53) Wirusolog: Jest za wcześnie, aby mówić o endemii COVID-19
27.03.2023

Uważam, że jest za wcześnie, aby mówić o endemii COVID-19. Sytuacja zaczyna się stabilizować, ale nie można SARS-CoV-2 traktować jak grypy czy przeziębienia – powiedziała PAP wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, dodając, że ciągle pojawiają się nowe subwarianty.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95882%2Cwirusolog-jest-za-wczesnie-aby-mowic-o-endemii-covid-19.html

54) Dwa tygodnie po rozpoznaniu COVID-19 można bezpiecznie operować
31.03.2023

Pacjentów, którzy wyzdrowieli z COVID-19 można bezpiecznie operować już w dwa tygodnie po postawieniu diagnozy tej choroby zakaźnej - informuje pismo „Anaesthesia“.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95896%2Cdwa-tygodnie-po-rozpoznaniu-covid-19-mozna-bezpiecznie-operowac.html

55) Komisja Europejska dopuściła do użycia nową biwalentną szczepionkę przeciw SARS-CoV-2
05.04.2023

Nową szczepionkę przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 dopuściła do użycia Komisja Europejska. To pierwsza szczepionka biwalentna (dwuskładnikowa) z rekombinowanym białkiem przeciwko COVID-19, którą dopuszczono w Unii Europejskiej.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96031%2Ckomisja-europejska-dopuscila-do-uzycia-nowa-biwalentna-szczepionke-przeciw

56) Prof. Pyrć: COVID-19 przestał paraliżować świat, ale pozostaje zagrożeniem dla jednostek
06.04.2023

Co z tymi szczepionkami przeciwko COVID-19 po trzech latach od wybuchu pandemii: Czy zapobiegają zakażeniu? Redukują transmisję? Chronią nas? - pyta wirusolog prof. Krzysztof Pyrć. I odpowiada: COVID-19 przestał paraliżować świat, ale pozostaje zagrożeniem dla jednostek.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96030%2Cprof-pyrc-covid-19-przestal-paralizowac-swiat-ale-pozostaje-zagrozeniem-dla

57) Zwierzęta z targu w Wuhan nie były zakażone SARS-CoV-2
06.04.2023

Wirus SARS-CoV-2 był obecny w 73 próbkach wymazów środowiskowych pobranych na terenie targu w Wuhan w okresie od 1 stycznia do marca 2020 r. Ale przebadane zwierzęta nie były zakażone koronawirusem – wynika z analizy opublikowanej przez chińskich naukowców w Nature.
https://www.nature.com/articles/s41586-023-06043-2
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96050%2Czwierzeta-z-targu-w-wuhan-nie-byly-zakazone-sars-cov-2.html

58) COVID-19 podczas ciąży może zwiększać ryzyko otyłości u dzieci
07.04.2023

Dzieci urodzone przez matki, które miały COVID-19 w czasie ciąży, mogą być bardziej narażone na rozwój otyłości – informuje „Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”.
https://academic.oup.com/jcem/advance-article/doi/10.1210/clinem/dgad130/7086190?login=false
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C95971%2Ccovid-19-podczas-ciazy-moze-zwiekszac-ryzyko-otylosci-u-dzieci.html

59) Nowa donosowa szczepionka na COVID-19 przeszła pozytywnie pierwsze testy
07.04.2023

Donosowa szczepionka zawierająca "żywego" osłabionego koronawirusa SARS-CoV-2 została opracowana przez naukowców niemieckich i pozytywnie przeszła testy na zwierzętach - informuje czasopismo "Nature Microbiology".
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96004%2Cnowa-donosowa-szczepionka-na-covid-19-przeszla-pozytywnie-pierwsze-testy

60) WHO: pandemia wciąż jest groźna, ale w 2023 r. może zostać odwołana
08.04.2023

Co najmniej 90 proc. populacji na świecie ma pewien poziom ochrony przed zachorowaniem na COVID-19 – ocenia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Według organizacji pandemia wciąż jest groźna, ale w 2023 r. może zostać odwołana.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96072%2Cwho-pandemia-wciaz-jest-grozna-ale-w-2023-r-moze-zostac-odwolana.html

61) Prof. Pyrć: COVID-19 przestał paraliżować świat, ale pozostaje zagrożeniem dla jednostek
06.04.2023

Co z tymi szczepionkami przeciwko COVID-19 po trzech latach od wybuchu pandemii: Czy zapobiegają zakażeniu? Redukują transmisję? Chronią nas? - pyta wirusolog prof. Krzysztof Pyrć. I odpowiada: COVID-19 przestał paraliżować świat, ale pozostaje zagrożeniem dla jednostek.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96030%2Cprof-pyrc-covid-19-przestal-paralizowac-swiat-ale-pozostaje-zagrozeniem-dla

62) Badania: tam gdzie mniej było szczepień przeciwko COVID-19, zmarło więcej osób
13.04.2023

Na przykładzie kilku stanów amerykańscy specjaliści wykazali, że w tych regionach, gdzie zaszczepiono mniejszy odsetek dorosłej ludności, więcej było hospitalizacji i zgonów z powodu COVID-19.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96101%2Cbadania-tam-gdzie-mniej-bylo-szczepien-przeciwko-covid-19-zmarlo-wiecej-osob

63) Naukowcy odkryli nowy sposób na lekooporną gruźlicę
15.04.2023

Naukowcy z nowozelandzkiego University of Otago odkryli nowe sposoby leczenia zakażeń opornymi na antybiotyki szczepami gruźlicy (TB).
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96118%2Cnaukowcy-odkryli-nowy-sposob-na-lekooporna-gruzlice.html

64) Jak długo człowiek może żyć: 120, a może 130 lat? Być może nie osiągnęliśmy jeszcze górnego pułapu - twierdzą naukowcy

Wciąż trwa spór o to, jak długo człowiek może żyć. Niektórzy badacze twierdzą, że być może nie osiągnęliśmy jeszcze górnego pułapu – stwierdza „News Scientist”. Może on sięgać 120, a nawet 130 lat.

Jak dotąd najdłużej żyła mieszkanka Brazylii Jeanne Calment, która zmarła w 1997 r. w wieku 122 lat i 164 dni. Jednak nie jest to takie pewne, podobno jej wiek nie został wiarygodnie udokumentowany. Najstarszym mężczyzną był prawdopodobnie Japończyk Jiroemon Kimura, który żył 116 lat i 54 dni (zmarł w 2013 r.).

Czy te rekordy mogą zostać pobite? Jak na razie to się nikomu nie udało, mimo że przeciętna długość ludzkiego życia wciąż się wydłuża; a raczej wydłużała się do niedawna. Wszystko zmieniła pandemia - w najbardziej rozwiniętych krajach skróciła ona przeciętną długość życia o co najmniej o kilka miesięcy. W innych krajach, na przykład w Polsce – o ponad dwa lata.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2021 r. mężczyźni przeciętnie żyli 71,7 lat, a kobiety – 79,7 lat, czyli odpowiednio o 2,3 oraz 2,1 lat krócej w porównaniu do 2019 r. Jednak przeciętna długość życia Polek i Polaków i tak była wtedy dłuższa o 5,6 i 4,5 lat w porównaniu do 1990 r. (...)
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96112%2Cjak-dlugo-czlowiek-moze-zyc-120-moze-130-lat-byc-moze-nie-osiagnelismy

65) Pierwsza szczepionka przeciwko malarii dopuszczona do użycia w Ghanie
17.04.2023

Ghana jest pierwszym na świecie krajem, w którym zatwierdzono do użycia nową szczepionkę przeciwko malarii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ma wkrótce zaaprobować ten preparat.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96202%2Cpierwsza-szczepionka-przeciwko-malarii-dopuszczona-do-uzycia-w-ghanie.html
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 23, 2023, 20:41 wysłana przez Orionid »

Online Orionid

 • Moderator
 • *****
 • Wiadomości: 22935
 • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Wiadomości naukowe
« Odpowiedź #923 dnia: Grudzień 17, 2022, 19:37 »
1)
https://twitter.com/k_pyrc/status/1636755700725497859

New data links Covid-19’s origins to raccoon dogs at Wuhan market
Ian Sample Science editor Fri 17 Mar 2023 14.23 GMT

Analysis of gene sequences by international team finds Covid-positive samples rich in raccoon dog DNA


While the findings on raccoon dogs make it more likely Covid started in a market, they do not exclude other theories. Photograph: Arterra/Universal Images group/Getty Images

Newly released genetic data gathered from a live food market in Wuhan has linked Covid-19 with raccoon dogs, adding weight to the theory that infected animals sold at the site started the coronavirus pandemic, researchers involved in the work say.

Swabs collected from stalls at the Huanan seafood market in the two months after it was shut down on 1 January 2020 were previously found to contain both Covid and human DNA. When the findings were published last year, Chinese researchers stated that the samples contained no animal DNA.
https://www.theguardian.com/society/2023/mar/17/covid-19-origins-raccoon-dogs-wuhan-market-data

2) Covid has not affected people’s happiness around world, study reveals
Robert Booth Social affairs correspondent Mon 20 Mar 2023 00.01 GMT

World Happiness Report finds higher levels of benevolence in all global regions than before the pandemic


People gather in Helsinki for the Vappu public holiday in April last year. Finland again came top of the happiness league table. Photograph: Anadolu Agency/Getty Images

It claimed 6.7 million lives, locked down entire countries and triggered a global economic slump, but Covid-19 has not affected humankind’s happiness, an international study has found.

Interviews with more than 100,000 people across 137 countries found significantly higher levels of benevolence in all global regions than before the pandemic. And when asked to evaluate their lives on a scale of one to 10, people on average gave scores just as high in the 2020-22 Covid years as in 2017-19.
https://www.theguardian.com/world/2023/mar/20/covid-not-affected-happiness-around-world-study

3) 2023 mar 20 15:30 Kosmonauta.net
Zamrożone dawne wirusy nadal niebezpieczne
Infekcja od pradawnego wirusa? Niestety to możliwe! Portal phys.org informuje o wykryciu wirusów co były zmrożone przez 27-48,5 tysiąca lat...
https://phys.org/news/2023-03-ancient-dormant-viruses-permafrost-revived.html
I mogą zainfekować ameby!
4)
https://twitter.com/AgnieszkaSzust3/status/1638627269366382593

5) Covid vaccine booster doses only needed for high-risk groups, WHO says
Melissa Davey Medical editor Thu 30 Mar 2023 02.07 BST

Guidance says strong population-level immunity due to infection and vaccination means boosters have less impact


The World Health Organization’s Covid vaccine booster advice is largely in line with recommendations already in place in Australia, which prioritises doses for high-risk groups. Photograph: Jenny Evans/Getty Images

Only high-risk groups should receive ongoing Covid-19 booster doses because strong population-level immunity means ongoing boosting of the general population offers little impact, the latest update from the World Health Organization (WHO) says.

The vaccination guide, from WHO’s Strategic Advisory Group of Experts on Immunisation, says each country needs to take into account its own epidemiological situation, stressing that its recommendations are for short-to-medium term planning and subject to change.
https://www.theguardian.com/australia-news/2023/mar/30/covid-vaccine-booster-doses-only-needed-for-high-risk-groups-who-world-health-organization

6)
https://twitter.com/angeliquedeberg/status/1641426673248681985

7) UK develops genetic early warning system for future pandemics
Robin McKie Sun 2 Apr 2023 08.00 BST


The Respiratory Virus and Microbiome Initiative aims to use DNA sequencing technology to spot new diseases. Photograph: Alejandro Miranda/Alamy

Project aims to roll out cheap, easy-to-use technology across the globe to spot emergence of any new health threats

British researchers are developing a groundbreaking technology to monitor genetic changes in respiratory viruses as they circulate round the world. The system is to be used to pinpoint dangerous new variants as they emerge and act as an early warning system for new diseases and future pandemics.

The team, which is based at the Wellcome Sanger Institute in Cambridgeshire, intends to make the technology cheap, easy to use and capable of being scaled up to provide global surveillance of a wide range of viruses. Targets would include influenza viruses, respiratory syncytial virus (RSV), coronaviruses and previously unknown pathogens.
https://www.theguardian.com/world/2023/apr/02/uk-develops-genetic-early-warning-system-for-future-pandemics

8 ) Pandemic triggered ‘second midlife crisis’ among over-50s, study finds
Amelia Hill Tue 4 Apr 2023 19.00 BST

Women hit worst by mental health strains, with more domestic and caring duties amid Covid lockdowns

‘I struggled to cope’: over-50s in UK describe Covid’s toll on mental health
https://www.theguardian.com/society/2023/apr/04/over-50s-uk-describe-covid-toll-mental-health


The study found that Britons born in 1958 and 1970 were more stressed than previous peaks in their early 40s. Photograph: Matthew Horwood/Getty Images

The mental health impact of the pandemic was so severe that it prompted a “second midlife crisis” for the over-50s, with women worst affected.

A study has found that just before the second national lockdown began, those born in Britain in 1958 and 1970 were experiencing higher levels of psychological distress, on average, than they had ever experienced in adulthood before, surpassing previous peaks in their early 40s.
https://www.theguardian.com/society/2023/apr/04/pandemic-triggered-second-midlife-crisis-among-over-50s-study-finds

9)
https://twitter.com/docent_ws/status/1643370284857139201
10)
https://twitter.com/angeliquedeberg/status/1642618757628547074

11) Covid vaccine to be offered to vulnerable babies and children in UK
Nicola Davis Science correspondent Thu 6 Apr 2023 15.31 BST

Eligible children between six months and four years old will be offered jab from June


The Covid vaccines will begin to be offered to those eligible in England from mid-June. Photograph: Carl Recine/Reuters

Children aged between six months and four years old who are deemed clinically vulnerable will be offered two doses of a Covid vaccine, public health bodies in the UK have announced.

The move, revealed by the UK Health Security Agency (UKHSA) after approval by the Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), comes after the Pfizer/BioNTech vaccine was approved for children of this age by the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) in December.
https://www.theguardian.com/society/2023/apr/06/covid-vaccine-vulnerable-babies-children

12) ‘A silver lining’: how Covid ushered in a vaccines golden era
Linda Geddes Science correspondent Fri 7 Apr 2023 19.00 BST

Pandemic accelerated advances in vaccine technology, opening up possibilities for combating array of diseases


A computer illustration of cancer cells. Cancer is likely to be one of the most immediate applications for a mRNA vaccine research. Photograph: Alfred Pasieka/Science Photo Library/Getty Images

The Covid-19 pandemic has been awful for many reasons. But if there is a bright side to the past three years, it is vaccines. Development and testing has advanced at an unprecedented pace since the arrival of Covid-19, enabling technologies that might otherwise have taken another decade to undergo late-stage clinical testing, regulatory approval and manufacturing scale-up to prove their mettle in millions of people.
https://www.theguardian.com/science/2023/apr/07/covid-vaccines-golden-era-pandemic-techology-diseases

13) https://www.o2.pl/informacje/koronawirus-uszkodzil-mozgi-dwojki-niemowlat-zakazone-zostaly-w-lonie-matki-6884846779837376a

14)
https://twitter.com/docent_ws/status/1644316387492470785
15)
https://twitter.com/angeliquedeberg/status/1634675232328888324

16) Queensland health report suggests long Covid no more severe than lingering influenza
Joe Hinchliffe Mon 17 Apr 2023 10.25 BST

Experts say more peer-reviewed research is needed to understand the full impacts of the virus


Queensland health minister Yvette D’Ath (left) and the premier Annastacia Palaszczuk. Photograph: Darren England/AAP

Queenslanders with long Covid may experience no more severe symptoms than those of lingering influenza, according to a study by the state’s health officials.

But while the Queensland government has held up the study as evidence its handling of the early stages of the pandemic was “textbook”, medical experts treating patients for long Covid say it is only a “first step” towards understanding a condition that has been debilitating for many.
https://www.theguardian.com/australia-news/2023/apr/17/queensland-health-report-suggests-long-covid-no-more-severe-than-lingering-influenza

17)
https://twitter.com/docent_ws/status/1648048796570472455
18)
https://twitter.com/rieske_piotr/status/1647985237828198400

19) Up to one in 20 new diabetes cases could be linked to Covid, study suggests
Linda Geddes Tue 18 Apr 2023 15.00 BST

Research adds to growing evidence that pandemic may be contributing to rapid rise in people with diabetes


A blood sugar test. Men and women who were hospitalised with Covid appeared to be at greatest risk of developing diabetes. Photograph: Robert Kneschke/Shutterstock

Up to one in 20 new diabetes cases could be related to Covid infection, data suggests.

The research adds to mounting evidence the pandemic may be contributing to a rapidly escalating diabetes crisis, with individuals who have experienced more severe Covid at greatest risk.

However, lifestyle factors such as being overweight or obese continue to be the main driver for the increase, with 4.3 million officially diagnosed cases in the UK alone.

Although previous research has
https://www.theguardian.com/society/2023/apr/18/up-to-one-20-new-diabetes-cases-could-linked-covid-study

20)
https://twitter.com/CIDRAP/status/1653128892448645126

21) Covid-19 dropped as cause of death in the US in 2022
Guardian staff and agencies Fri 5 May 2023 13.29 BST

Covid deaths trailed those caused by heart disease, cancer and injuries, while in 2020 and 2021 it was the third leading cause


A nurse assists a Covid-19 patient in Los Angeles. Photograph: Jae C Hong/AP

US deaths fell last year, and Covid-19 dropped to the nation’s No 4 cause, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has reported.

Covid-19 deaths trailed those caused by heart disease, cancer and injuries such as drug overdoses, motor vehicle fatalities and shootings. In 2020 and 2021, only heart disease and cancer were ahead of the coronavirus.
https://www.theguardian.com/world/2023/may/05/covid-19-dropped-as-cause-of-death-in-the-us-in-2022

22) Covid-19 is no longer a global health emergency, says WHO
Andrew Gregory Health editor Fri 5 May 2023 15.31 BST

Declaration a major step towards end of pandemic that has killed more than 6.9m people


A man walks past posters advertising a Covid test centre in Berlin’s Kreuzberg district during the pandemic. Photograph: David Gannon/AFP/Getty Images

The Covid-19 pandemic, which has sickened or killed almost 800 million people over three years, no longer constitutes a global health emergency, the head of the World Health Organization has said.

The WHO first gave Covid its highest level of alert on 30 January 2020, and its panel has continued to apply the label at meetings held every three months.
https://www.theguardian.com/world/2023/may/05/covid-19-no-longer-global-health-emergency-world-health-organization

23)
https://twitter.com/docent_ws/status/1654962608191963136
24)
https://twojezdrowie.rmf24.pl/aktualnosci/news-jak-czesto-dzieci-maja-powiklania-pocovidowe,nId,6759525#crp_state=1

25) Covid officials say new ‘Arcturus’ variant could be linked to conjunctivitis
Eric Berger Tue 9 May 2023 11.00 BST

California report says variant XBB.1.16 is contagious but should not prompt concerns about a return to early pandemic stages


The number of US Covid cases, hospitalizations and deaths has steadily declined since January. Photograph: Bing Guan/Reuters

A new Covid variant that some public health officials have suggested could be linked with conjunctivitis, or pink eye, has set off minor alarms about the virus despite a continual decrease in the number of cases and deaths.

Infectious disease experts, however, say it is part of a normal trajectory for such a virus.

In late April, the Los Angeles county public health department issued an alert stating that people infected with the XBB.1.16 strain, nicknamed “Arcturus” on social media, “could be more likely to experience conjunctivitis as a symptom of their Covid infection”.
https://www.theguardian.com/world/2023/may/09/covid-variant-arcturus-conjunctivitis

26)
https://twitter.com/AgnieszkaSzust3/status/1657824109709910016

27) Plans for UK ‘genomics transformation’ aim to act on lessons of Covid
Ian Sample Science editor Tue 16 May 2023 00.01 BST

Ten-year science strategy of UK Health Security Agency will use data to combat infectious diseases faster and more effectively


Research assistants watch the sequencing machines analysing the genetic material of Covid-19 cases at the Wellcome Sanger Institute, Genome Campus, Hinxton, Cambridgeshire in January 2022. Photograph: Frank Augstein/AP

Health officials in the UK have drawn up plans for a “genomics transformation” that aims to detect and deal with outbreaks of infectious diseases faster and more effectively in the light of the Covid pandemic.

Information gleaned from the genetics of Covid proved crucial as the virus swept around the globe, revealing how the pathogen spread, evolved, and responded to a succession of vaccines and medicines developed to protect people.
https://www.theguardian.com/society/2023/may/16/plans-for-uk-genomics-transformation-aim-to-act-on-lessons-of-covid

28) https://twojezdrowie.rmf24.pl/choroby/koronawirus-covid-19/news-tlenoterapia-poprawia-czynnosc-serca-u-pacjentow-z-zespolem-,nId,6778886

29) Reading ability of children in England scores well in global survey
Sally Weale and Richard Adams Tue 16 May 2023 09.00 BST

Literacy of nine and 10-year-olds in England was ranked fourth in world in Pirls study, with teachers praised


The survey suggested that reading standards at England’s primary schools had recovered to pre-pandemic levels, said the head of analysis at the Education Policy Institute. Photograph: MBI/Alamy

England’s nine and 10-year-olds have taken fourth place in a major international literacy study comparing the reading ability of children of the same age in 43 different countries, up from joint eighth place last time assessments were carried out.

The results saw English pupils leapfrog those in high-performing countries like Finland and Poland in the rankings, while pupils in Singapore topped the league table, followed by Hong Kong in second place and Russia coming in third.

Despite the improvement in ranking, England’s score remained virtually unchanged since the last round of assessments in the Progress in International Reading Literacy Study (Pirls), which took place in 2016, with its average actually dropping marginally from 559 to 558.
https://www.theguardian.com/education/2023/may/16/reading-ability-of-children-in-england-scores-well-in-global-survey

30) Covid-resistant bats could be key to fighting the next pandemic
Robin McKie Sat 20 May 2023 17.23 BST

The only mammals that fly are not affected by coronaviruses. Scientists are trying to work out why


A grey-headed flying fox in Australia, resting up for the day. Photograph: Scott Gibbons/Getty Images

Widely depicted as evil spirits or blood-sucking demons, bats have had a poor press over the years. No vampire film, from Dracula to Buffy, has been complete without an entrance of one of these harbingers of death.

But these grim portrayals demean the bat. We have much to learn from them, insist researchers who now believe bats could be crucial in helping us cope with future pandemics.
https://www.theguardian.com/science/2023/may/20/covid-resistant-bats-could-be-key-to-fighting-the-next-pandemic

31) https://eksperymentmyslowy.pl/2023/05/20/czy-odpornosc-sterylizujaca-jest-w-ogole-mozliwa/
https://twitter.com/docent_ws/status/1659833721615273985
32)
https://twitter.com/docent_ws/status/1659868382965972993
« Ostatnia zmiana: Maj 21, 2023, 05:29 wysłana przez Orionid »

Online Orionid

 • Moderator
 • *****
 • Wiadomości: 22935
 • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Wiadomości naukowe
« Odpowiedź #924 dnia: Grudzień 30, 2022, 08:51 »
66) Łagodne przejście Covid-19 w ciąży nie zaburza rozwoju mózgu dzieci
19.04.2023

Dzieci matek, które w czasie ciąży przeszły łagodną lub bezobjawową postać Covid-19 mają normalnie rozwijające się mózgi - to wynik obszernego amerykańskiego badania.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96140%2Clagodne-przejscie-covid-19-w-ciazy-nie-zaburza-rozwoju-mozgu-dzieci.html

67) UNICEF: 67 milionów dzieci nie zostało zaszczepionych przeciwko Covid
20.04.2023

W latach 2019-2021 67 milionów dzieci zostało całkowicie lub częściowo pozbawionych szczepionek ratujących życie przed pandemią Covid-19, poinformował w środę w specjalnym raporcie UNICEF.

W latach 2019-2021 67 milionów dzieci zostało całkowicie lub częściowo pozbawionych szczepionek ratujących życie przed pandemią Covid-19. Tym samym świat cofnął się o ponad 10 lat w zakresie szczepień dziecięcych, zaalarmowała w środę ONZ. Jak ostrzega raport UNICEF, 48 milionów z tych dzieci nie otrzymało żadnej dawki szczepionki.(PAP)
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96264%2Cunicef-67-milionow-dzieci-nie-zostalo-zaszczepionych-przeciwko-covid.html

68) 25 kwietnia - Światowy Dzień Walki z Malarią; co dwie minuty umiera na nią dziecko
25.04.2023

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia na całym świecie co dwie minuty na malarię umiera jedno dziecko poniżej 5. roku życia. To najczęściej występująca na świecie choroba zakaźna, zagrażająca nawet połowie całej populacji. We wtorek przypada Światowy Dzień Walki z Malarią.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96330%2C25-kwietnia-swiatowy-dzien-walki-z-malaria-co-dwie-minuty-umiera-na-nia

69) Ekspert: u osób zaszczepionych objawy postcovidu występują rzadziej
25.04.2023

Postcovid to długoterminowe skutki choroby problematyczne nawet dla młodych ludzi. Dolegliwości te częściej pojawiają się u osób ponownie zakażonych. Pozytywna informacja: u osób zaszczepionych objawy postcovidu występują rzadziej - stwierdził w poniedziałek prof. Krzysztof Tomasiewicz.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96313%2Cekspert-u-osob-zaszczepionych-objawy-postcovidu-wystepuja-rzadziej.html

70) Szef WHO: koronawirus pozostanie, świat wychodzi z nadzwyczajnej fazy pandemii
27.04.2023

Koronawirus wywołujący Covid-19 pozostanie, ale świat zaczyna wychodzić z nadzwyczajnej fazy pandemii - powiedział w środę dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96370%2Cszef-who-koronawirus-pozostanie-swiat-wychodzi-z-nadzwyczajnej-fazy-pandemii

71) Wirusolog: COVID-19 może zaostrzać objawy choroby Parkinsona
02.05.2023

Są już naukowe dowody na to, że COVID-19 może zaostrzać objawy choroby Parkinsona, m.in. pogarsza się sprawność ruchowa, zaczynają pojawiać się niekontrolowane ruchy, postępuje drżenie kończyn lub głowy – wymieniła przykłady w rozmowie z PAP wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96396%2Cwirusolog-covid-19-moze-zaostrzac-objawy-choroby-parkinsona.html

72) WHO: pandemia Covid-19 nie stanowi już zagrożenia dla zdrowia w skali globalnej
06.05.2023

Pandemia Covid-19 nie stanowi już zagrożenia dla zdrowia w skali globalnej - ogłosiła w piątek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), cytowana przez agencję Reutera. WHO zmieniła tym samym kategoryzację pandemii koronawirusa, która obowiązywała od stycznia 2020 roku.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96458%2Cwho-pandemia-covid-19-nie-stanowi-juz-zagrozenia-dla-zdrowia-w-skali

73) Opracowano drukarkę do szczepionek
06.05.2023

Dzięki opracowanemu przez naukowców z Massachusetts Institute of Technology (USA) mobilnemu urządzeniu drukującemu szczepionki mogłyby one dotrzeć do większej liczby osób – informuje "Nature Biotechnology".
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96399%2Copracowano-drukarke-do-szczepionek.html

74) Pierwsza szczepionka przeciwko RSV
08.05.2023

W USA zatwierdzono pierwszą na świecie szczepionkę przeciwko wirusowi RSV – informuje „Nature”.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96462%2Cpierwsza-szczepionka-przeciwko-rsv.html

75) ONZ/ Raport: gruźlica zabija 4,4 tys. ludzi dziennie
09.05.2023

Gruźlica zabija dziennie 4,4 tys. ludzi, w tym 700 dzieci, a konflikty zbrojne w Sudanie i Ukrainie grożą pogorszeniem sytuacji - twierdzi dr Lucica Ditiu, dyrektor programu "Stop TB Partnership", która przedstawiła w poniedziałek raport w nowojorskiej siedzibie ONZ.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96496%2Conz-raport-gruzlica-zabija-44-tys-ludzi-dziennie.html

76) Biologiczny wiek jest elastyczny
12.05.2023

Stres różnego typu przesuwa biologiczny wiek do przodu; można go jednak też cofnąć – sugerują badania z udziałem ludzi i zwierząt. Ciało postarzają m.in. niektóre operacje, choroby i ciąża.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96505%2Cbiologiczny-wiek-jest-elastyczny.html

77) Terapia poznawczo-behawioralna pomaga w długim Covid
12.05.2023

Osobom cierpiącym na przewlekłe zmęczenie po COVID-19 może pomóc terapia poznawczo-behawioralna. Mimo to, nadal trzeba szukać przyczyn fizycznych zaburzenia – twierdzą naukowcy.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96530%2Cterapia-poznawczo-behawioralna-pomaga-w-dlugim-covid.html

78) Naukowcy ostrzegają przed nadmiernym stosowaniem środków dezynfekujących w związku z COVID-19
16.05.2023

Pandemia COVID-19 nasiliła praktyki stosowania chemikaliów przeciwbakteryjnych, których nadużywanie wiąże się z różnymi problemami zdrowotnymi, rozwojem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i licznymi szkodami dla środowiska - ostrzega ponad dwudziestu naukowców na łamach czasopisma „Environmental Science & Technology”.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96508%2Cnaukowcy-ostrzegaja-przed-nadmiernym-stosowaniem-srodkow-dezynfekujacych-w

79) Tlenoterapia poprawia czynność serca u pacjentów z zespołem pocovidowym
16.05.2023

Wyniki niewielkiego randomizowanego badania sugerują, że w przypadku pacjentów z „długim COVID-em” (zespołem pocovidowym) tlenoterapia hiperbaryczna sprzyja przywróceniu zdolności serca do prawidłowego skurczu.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96585%2Ctlenoterapia-poprawia-czynnosc-serca-u-pacjentow-z-zespolem-pocovidowym.html

80) Związek z magnolii hamuje namnażanie SARS-CoV-2 w komórkach
24.05.2023

Honokiol - adaptogenny związek z kory magnolii, hamuje namnażanie wirusa SARS-CoV-2 w komórkach – donoszą naukowcy z Uniwersytetu w Leiden w swojej publikacji, która ukazała się w Microbiology Spectrum, czasopiśmie Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96770%2Czwiazek-z-magnolii-hamuje-namnazanie-sars-cov-2-w-komorkach.html

81) USA/ Pierwsze tabletki do leczenia Covid-19 zatwierdzone przez władze
27.05.2023

Federalna Administracja Żywności i Leków (FDA) powiadomiła w czwartek o zatwierdzeniu doustnego leku przeciwwirusowego Paxlovid. Są to tabletki do leczenia łagodnych do umiarkowanych przypadków Covid-19 u dorosłych.
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96801%2Cusa-pierwsze-tabletki-do-leczenia-covid-19-zatwierdzone-przez-wladze.html
« Ostatnia zmiana: Maj 28, 2023, 14:56 wysłana przez Orionid »

Online Orionid

 • Moderator
 • *****
 • Wiadomości: 22935
 • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Wiadomości naukowe
« Odpowiedź #925 dnia: Marzec 18, 2023, 14:11 »
33) https://eksperymentmyslowy.pl/2023/05/24/dlaczego-komary-lubia-jednych-ludzi-bardziej-od-innych-i-co-do-tego-maja-wirusy/
https://twitter.com/AgnieszkaSzust3/status/1661281134171357191

34) Pupils who used food banks in pandemic fared worse at GCSEs, study finds
Findings prompt concerns about long-term impact of cost-of-living crisis on poorer students’ life chances

Sally Weale Education correspondent
Thu 25 May 2023 06.00 BST Sally Weale Education correspondent

Pupils whose families turned to food banks during the pandemic fared worse at GCSE than expected, losing half a grade per subject on average, according to a study.


Students whose families turned to food banks during the pandemic lost on average half a grade per GCSE subject. Photograph: Jonathan Brady/PA

Researchers said pupils’ grades were lower, even after taking into account their prior attainment and some aspects of household finances.

The findings have prompted concerns about the long-term impact of the cost-of-living crisis – which has resulted in many more families experiencing food insecurity – on the future life chances of poorer pupils.
https://www.theguardian.com/education/2023/may/25/pupils-food-banks-covid-worse-gcses-study-finds

35) https://eksperymentmyslowy.pl/2023/05/25/marynarskie-opowiesci-5-czyli-historie-z-brudnego-wacka/
https://twitter.com/docent_ws/status/1661698911411511300

36) https://eksperymentmyslowy.pl/2023/05/24/dlaczego-komary-lubia-jednych-ludzi-bardziej-od-innych-i-co-do-tego-maja-wirusy/
https://twitter.com/docent_ws/status/1661732491693293572

37)
https://twitter.com/medexit/status/1662731765075550208
« Ostatnia zmiana: Maj 29, 2023, 05:20 wysłana przez Orionid »

Online Orionid

 • Moderator
 • *****
 • Wiadomości: 22935
 • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Wiadomości naukowe
« Odpowiedź #926 dnia: Kwiecień 24, 2023, 08:18 »
pt
« Ostatnia zmiana: Maj 25, 2023, 06:08 wysłana przez Orionid »


Polskie Forum Astronautyczne

Odp: Wiadomości naukowe
« Odpowiedź #927 dnia: Maj 25, 2023, 06:08 »