Autor Wątek: Herschel  (Przeczytany 21245 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Scorus

 • Gość
Odp: Herschel
« Odpowiedź #60 dnia: Maj 07, 2013, 13:48 »
Niestety dla dalekiej podczerwieni zwierciadło musiałoby zostać znacznie dokładniej oszlifowane i instrumenty zoptymalizowane, co bardzo podniosłoby koszty.

Jakiś czas temu zespół zajmujący się pogodą kosmiczną w ESA proponował, żeby po zakończeniu obserwacji nadal wykorzystywać standardowy monitor promieniowania, służący nominalnie celom inżynieryjnym. Pozwoliłoby to na monitorowanie aktywności słonecznej poza magnetosferą Ziemi. Ciekawe, czy coś takiego zostanie zaaprobowane.

Scorus

 • Gość
Odp: Herschel
« Odpowiedź #61 dnia: Czerwiec 17, 2013, 19:13 »
Herschel zaobserwował niespodziewanie gorący gaz cząsteczkowy mogący orbitować wokół supermasywnej czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej lub na nią spadać. Zaobserwowano w nim szereg związków chemicznych, takich jak tlenek węgla, para wodna i cyjanek wodoru. Obserwacje emisji tych substancji pozwalają na badania podstawowych właściwości gazu otaczającego supermasywną czarną dziurę. Zaobserwowana emisja pochodzi z obszaru położonego w odległości 1 roku świetlnego od czarnej dziury. Tym samym pierwszy raz udało się oddzielić emisję z centralnej wnęki otaczającej czarną dziurę od emisji z gęstego dysku gazu występującego w większej odległości. Temperatura gazu w tym obszarze była niespodziewanie wysoka - sięgała 1000ºC. Za grzanie gazu może częściowo odpowiadać emisja UV z gromad gwiazd położonych blisko centrum Drogi Mlecznej. Jest ona jednak niewystarczająca. Za dalsze przyczyny nagrzewania uważa się emisję z fal uderzeniowych w silnie namagnesowanym gazie w centrum Galaktyki. Takie fale uderzeniowe mogą powstawać na skutek zderzeń obłoków międzygwiazdowych lub też formować się w gazie wyrzucanym przez masywne gwiazdy i protogwiazdy.

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Herschel/Herschel_finds_hot_gas_on_the_menu_for_Milky_Way_s_black_hole

Scorus

 • Gość
Odp: Herschel
« Odpowiedź #62 dnia: Czerwiec 17, 2013, 19:22 »
Jedno ze źródeł podczerwieni zarejestrowanych przez Herschela - HXMM01 okazało się rzadkim przykładem zderzenia dwóch masywnych galaktyk gwiazdotwórczych w młodym Wszechświecie. Układ ten jest widoczny w okresie w którym Wszechświat miał tylko 3 mld lat. Obserwacje za pomocą innych teleskopów pozwoliły na rozdzielenie źródła na dwie galaktyki połączone pomostem materii. Oszacowano też tempo aktywności gwiazdotwórczej - 2000 gwiazd na rok (w Drodze Mlecznej wynosi ono 1 gwiazdę na rok). Zderzenia takie mogą wyjaśniać pochodzenie masywnych galaktyk nie formujących gwiazd, obserwowanych w okresie w którym Wszechświat miał 3 - 4 mld lat. Według standardowych modeli galaktyki takie powinny formować się przez długi okres czasu na skutek zderzeń z kolejnymi obiektami. Obecne odkrycie demonstruje jednak, że zderzenia dwóch masywnych galaktyk mogą jednak wywołać bardzo intensywną aktywność gwiazdotwórczą, prowadzącą do zużycia prawie całego rezerwuaru gazu w krótkim czasie.

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Herschel/Rare_merger_reveals_secrets_of_galaxy_evolution

Scorus

 • Gość
Odp: Herschel
« Odpowiedź #63 dnia: Czerwiec 17, 2013, 19:29 »
Po zakończeniu misji naukowej wykonano serię testów inżynieryjnych. Objęły one testy kamery inżynieryjnej na potrzeby ExoMars i kół reakcyjnych na potrzeby misji Euclid. 13 - 14 maja wykonano manewry silnikowe, trwające 7 godzin i 45 minut. W ich trakcie satelita zużył prawie cały zapas paliwa. Dzięki temu satelita został przeniesiony na orbitę heliocentryczną na zewnątrz orbity Ziemi.
17 czerwca wykonano ostatni manewr pozywający na usunięcie resztek paliwa. Tego samego dnia do satelity wysłano ostatnie komendy, co ostatecznie zakończyło misję. Posłużyła do tego 35-metrowa antena w New Norcia w Australii.

http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Herschel_ends_operations_as_orbiting_testbed

Polskie Forum Astronautyczne

Odp: Herschel
« Odpowiedź #63 dnia: Czerwiec 17, 2013, 19:29 »

Scorus

 • Gość
Odp: Herschel
« Odpowiedź #64 dnia: Czerwiec 17, 2013, 19:55 »
Obserwacje Herschela pozwoliły na stwierdzenie, że w Drodze Mlecznej występuje o 1/3 więcej gazu molekularnego niż szacowano wcześniej. Jest to istotne dla badań intensywności procesów gwiazdotwórczych.

Ponieważ wodór cząsteczkowy jest trudny do obserwacji bezpośrednich jego ilość szacuje się na podstawie emisji cząsteczek wskaźnikowych. Najczęściej używany jest tlenek węgla. Nie ma jednak gwarancji, że wszystkie obłoki międzygwiazdowe zawierają CO. W celu polepszenia dokładności łączono go z innymi wskaźnikami, takimi jak emisji pyłu czy emisja gamma powstająca na skutek oddziaływań promieniowania kosmicznego z materią ośrodka. Badania takie sugerowały już, że ilość gazu w naszej Galaktyce może być niedoszacowana. Dane z Herschela pozwoliły na potwierdzenie tego podejrzenia. Jako nowy wskaźnik użyta została emisja węgla zjonizowanego przez silną emisją UV (C+). Instrument HIFI uzyskał pierwszy przegląd płaszczyzny Drogi Mlecznej w tym zakresie (158 mikronów), łączący wysoką rozdzielczość kątową i spektralną. Pozwoliło to na określenie odległości obłoków świecących w tym zakresie od centrum Galaktyki. Tym samym zrekonstruowano przestrzenne rozmieszczenie gazu w kierunku radialnym. Atomy węgla są jonizowane przez te same fotony UV które rozbijają cząsteczki H2 na pojedyncze atomy, jednak nie następuje to w tych samych miejscach. Dzięki temu można wykorzystać emisję C+ jako wskaźnik gazu w stanie przejściowym, gdy większa część wodoru znajduje się w postaci cząsteczkowej, a większa część węgla jest już zjonizowana. Porównanie przeglądu z innymi obserwacjami pozwoliło na stwierdzenie, że część C+ znajduje się w obłokach których nie można wykryć za pomocą emisji CO, czyli nie zawierających tej cząsteczki. Najgęstsze obłoki międzygwiazdowe zawierają zarówno H2 jak i CO. Jednak ich otoczenie ma bardziej złoży skład, pozostający pod wpływem emisji UV gwiazd. Takie regiony fotodysocjacji są złożone z kilku warstw. Ich części zewnętrze są całkowicie zjonizowane. Warstwy środkowe natomiast zawierają zarówno gaz cząsteczkowy jak i atomowy i zjonizowany. W jednej z warstw środkowych H2 i C+ występują razem, jednak CO nie jest tam obecny. Dane z Herschela pokazały, że gaz taki stanowi około 30% materii międzygwiazdowej w Galaktyce. Większa część gazu ciemnego w zakresie emisji CO tworzy pierścień rozciągający się od 13 000 do 36 000 lat świetlnych od centrum Drogi Mlecznej. Tak więc sięga dalej niż gaz zawierają CO, skoncentrowany przy 13 000 lat świetlnych od środka Galaktyki.

http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=51909

Scorus

 • Gość
Odp: Herschel
« Odpowiedź #65 dnia: Grudzień 04, 2013, 10:18 »
Dane z Herschela i teleskopu STP (South Pole Telescope) pozwoliły na znalezienie poszukianego od dawna komponentu polaryzacji promieniowania reliktowego wywoływanego przez soczewkowanie grawitacyjne (polaryzacji w modzie B). Mikrofalowe promieniowanie tła jest zaburzane przez pola grawiitacyjne masywnych struktur które mija. W danych Plancka i eksperymentów naziemnych znaleziono zaburzenia w rozkładzie jego temperatury wywołane przez ten efekt. Soczewkowanie wpływa również na polaryzację. Niewielka spolaryzowana część CMB dzieli się na dwa komponenty - mody E i B. Na skutek soczewkowania część promieniowania przechodzi z modu E w mod B. Sygnał ten jest jednak bardzo słaby i trudny do wykrycia, ponieważ polaryzacja występuje tylko w niewielkiej frakcji CMB. Silniejszy sygnał w trybie E został wykryty w 2002 r dzięki eksperymentowi DASI (Degree Angular Scale Interferometer). Jednak znacznie słabszy mod B pozostawała do tej pory nie wykryty. Obecnie udało się go wyodrębnić dzięki połączeniu pomiarów polaryzacji CMB z instrumenty STPpol teleskopu STP i danych z instrumentu SPIRE Hershela. STP pozwolił na wyodrębnienie modu B, natomiast obserwacje Hershela uwiarygodniły wyniki poprzez prześledzenie rozkładu masy powodującej soczekowanie w dużej skali. Dzięki temu usunięto dużą część efektów instrumentalnych z danych STPpol, co było kluczowe w wyodrębnieniu modu B. Dzięki szerokiemu zakresowi spektralnemu Hershel był wrażliwy na promieniowanie podczerwone tła (Cosmic Infrared Background - CIB). Jest ono sumarycznym światłem powstałym podczas formowania się pierwszych galaktyk. Emisja ta odbywała się głównie w ultrafiolecie. Następnie była pochłaniania przez pył i wypromieniowywana w postaci dalekiej podczerwieni. Tym samym CIB odzwierciedla historię formowania się gwiazd we Wszechświecie. Galaktyki tworzą gromady galaktyk otoczone ciemną materią, które odpowiadają za soczekowanie grawitacyjne CMB. Dlatego też istnieje ścisła korelacja pomiędzy soczekowaniem CMB a CIB. CIM jest więc znacznikiem soczewek powodujących zaburzenia w CMB. Uwzględnienie położenia obszarów o większej i mniejszej sumarycznej koncentracji galaktyk podczas analizy polaryzacji CMB pozwoliło na jego zbadanie z większą wiarygodnością. Są to pierwsze tego typu rezultaty. Metoda ta pozwoli na lepsze przebadanie rozkładu masy we Wszechświecie. W stosunku do zmian w temperaturze CMB wywoływanej przez soczewkowanie polaryzacja jest obciążona mniejszym szumem. Ponadto pomiary te pokazują, że możliwe jest również wykrycie innego rodzaju modu B, wywołanego przez fale grawitacyjne powstałe w okresie inflacji. Sygnał ten jest obecnie poszukiwany w danych STP i Plancka. Jest to jednak trudne, ponieważ polaryzacja taka powinna występować w większych skalach przestrzennych, co wymaga analizowania dużych obszarów nieba. Ponadto z powodu niepewności którymi obarczone są modele inflacji niepewna jest jej amplituda i kształt. Wykrycie tego sygnału będzie jednak bardzo istotne dla badań wczesnego Wszechświata.

http://sci.esa.int/herschel/52904-herschel-throws-new-light-on-oldest-cosmic-light/

Scorus

 • Gość
Odp: Herschel
« Odpowiedź #66 dnia: Grudzień 04, 2013, 10:20 »
Obraz obszaru gwiazdotwórczego Orion A:
http://spaceinimages.esa.int/Images/2013/08/Orion_A

Offline Orionid

 • Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 24521
 • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Herschel
« Odpowiedź #67 dnia: Wrzesień 20, 2017, 14:51 »
Herschel odkrywa wodę w dysku protoplanetarnym wokół TW Hydrae oddalonej o ok. 172 lata świetlne od Ziemi.

THE COSMIC WATER TRAIL UNCOVERED BY HERSCHEL
19 September 2017

(...) Specially designed for the hunt for water and other molecules, Herschel's HIFI instrument had an unprecedented spectral resolution that could target about 40 different water lines, each coming from a different transition of the water molecule and thus sensitive to a different temperature.

In particular, unlike its predecessors, Herschel was sensitive to two different transitions of the ground state of water that correspond to the two 'spin' forms of the molecule, called ortho and para, in which the spins of the hydrogen nuclei have different orientations. This key feature allowed astronomers to determine the temperatures under which the water formed by comparing the relative amounts of ortho and para water. (...)


http://sci.esa.int/herschel/59494-the-cosmic-water-trail-uncovered-by-herschel/

« Ostatnia zmiana: Maj 14, 2023, 23:27 wysłana przez Orionid »

Offline Orionid

 • Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 24521
 • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Herschel
« Odpowiedź #68 dnia: Maj 15, 2023, 17:40 »
14 lat temu, 14.05.2009 RN Ariane-5ECA wyniosła dwa satelity astronomiczne Herschel i Planck.
https://www.forum.kosmonauta.net/index.php?topic=296.msg118833#msg118833

What is the objective of the Herschel mission?


Herschel's First Year In Space


Herschel and its legacy


Herschel's 37 000 science observations


Herschel – przegląd misji
BY REDAKCJA ON 17 LUTEGO 2009
https://kosmonauta.net/2009/02/herschel-przegld-misji/

Teleskop Herschel – pierwsze wyniki obserwacji z fazy demonstracyjnej
BY REDAKCJA ON 7 LUTEGO 2010
https://kosmonauta.net/2010/02/herschel-demo/

Obserwacje spektrometryczne teleskopu Herschel’a
BY REDAKCJA ON 11 LUTEGO 2010
https://kosmonauta.net/2010/02/herschel-spectro/

Teleskop Herschel rozwiązuje zagadkę kosmicznej wody
BY ADAM PIECH ON 3 WRZEŚNIA 2010
https://kosmonauta.net/2010/09/herschel-woda-gwiazda/

Czy Herschel wyjaśni, skąd pochodzą komety i ziemskie oceany?
BY ADAM PIECH ON 9 LUTEGO 2011
https://kosmonauta.net/2011/02/herschel-komety-oceany/

Sonda Herschel odkryła ogromne gazowe struktury w pobliskich obłokach międzygwiezdnych
BY ALEKSANDER KUREK ON 26 KWIETNIA 2011
https://kosmonauta.net/2011/04/hershel20110427/

Herschel odkrywa intensywne wyrzuty materii z galaktyk
BY ALEKSANDER KUREK ON 25 MAJA 2011
https://kosmonauta.net/2011/05/20110525herschel/

Herschel odkrywa ogromne ilości wody wokół młodej gwiazdy
BY ALEKSANDER KUREK ON 30 PAŹDZIERNIKA 2011
https://kosmonauta.net/2011/10/disk2011-10-30/

Herschel przewiduje zachowanie Słońca pod koniec jego życia
BY MACIEJ MICKIEWICZ ON 31 PAŹDZIERNIKA 2011
https://kosmonauta.net/2011/10/2011-11-01-slonce-w-przyszlosci/

Zbliżający się koniec misji Herschel
BY MACIEJ MICKIEWICZ ON 9 MARCA 2013
https://kosmonauta.net/2013/03/2013-03-09-zblizajacy-sie-koniec-misji-herschel/

Koniec misji Herschela!
BY HUBERT BARTKOWIAK ON 29 KWIETNIA 2013
https://kosmonauta.net/2013/04/koniec-misji-herschela/

Co Herschel powiedział nam nowego o kometach?
BY KRZYSZTOF KANAWKA ON 6 CZERWCA 2013
https://kosmonauta.net/2013/06/2013-06-06-herschel/

Koniec testów z udziałem teleskopu Herschel
BY MACIEJ MICKIEWICZ ON 25 CZERWCA 2013
https://kosmonauta.net/2013/06/2013-06-25-koniec-testow-herschel/

Herschel: wodna gazowa atmosfera wokół Ceres!
BY KRZYSZTOF KANAWKA ON 22 STYCZNIA 2014
https://kosmonauta.net/2014/01/2014-01-22-ceres-woda/

https://www.esa.int/Enabling_Support/Operations/Herschel
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Herschel_overview
https://www.esa.int/Enabling_Support/Operations/ESA_en_route_to_the_origins_of_the_Universe

Scientists could aim derelict telescope for moon impact
BY STEPHEN CLARK SPACEFLIGHT NOW Posted: October 26, 2012

The European Space Agency's Herschel space telescope, due to end its mission observing the infrared universe in March, may be sent on a crashing course toward the moon next summer to search for water embedded beneath the lunar surface, according to scientists. (...)
https://spaceflightnow.com/news/n1210/26herschel/

https://spacenews.com/35198europes-herschel-telescope-goes-dark/
https://spaceflightnow.com/news/n1304/29herschel/
https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/space/news/herschel-planck-11-years-universes-darkest-secrets-revealed

https://en.wikipedia.org/wiki/Herschel_Space_Observatory
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kosmiczne_Obserwatorium_Herschela
https://twitter.com/ESA_History/status/16577341897671843842)
https://twitter.com/ESA_History/status/1670047640988397570
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 18, 2023, 17:48 wysłana przez Orionid »

Offline Radek68

 • Moderator Globalny
 • *****
 • Wiadomości: 2641
 • "Jutro to dziś, tyle że jutro" Sławomir Mrożek
Odp: Herschel
« Odpowiedź #69 dnia: Październik 28, 2023, 11:55 »
Cytuj
Data publikacji - 08/09/2009 - Matias

Hmm o tej awarii zasilania to nic nie słyszymy, ale jednak coś niedobrego stało się z jednym z instrumentów Herschela, oczywiście problem musiał dotknąć tego urządzenia, przy budowie którego siedzieli Polacy. Mowa o HIFI..

cytuję za jednym z użytkowników z nsf (źródło holenderskie) :

The HIFI-spectrometer aboard the European space telescope Herschel – which was launched May 14 - is experiencing a setback. The space instrument is temporarily switched off due to a problem in the so-called Local Oscillator Control Unit. The cause of the problem is still unclear. Extensive tests – now with the additional assistance of an ESA team – will have to come up with an answer. When it is considered safe, the back up system will be switched on, after which a fully functional HIFI will resume the search for the presence of water in remote parts of the Universe.

Więc na chwilę obecną instrument jest wyłączony..  :(

Cytuj
Data publikacji - 17/01/2010 - Matias

Kosmiczny teleskop Herschel przywrócony do pełni sił! :)

Mowa o zwróceniu kompletnej funkcjonalności operacyjnej teleskopu, a zwłaszcza spektrometru HiFi, który doświadczył 3 miesiące po starcie anomalii wywołanej najprawdopodobniej kosmiczną radiacją.

W każdym razie dowodzone przez Duńczyków konsorcjum, które odpowiedzialne jest za użytkowanie instrumentu, przełączyło spektrometr na rezerwowe układy elektroniki.

Mało znany fakt, a odpowiedzialność za to, jak się okazało, ponosił polski wykonawca.The Dark Side of the Moon

Polskie Forum Astronautyczne

Odp: Herschel
« Odpowiedź #69 dnia: Październik 28, 2023, 11:55 »