Autor Wątek: Działalność POLSA w roku 2017  (Przeczytany 54736 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Tomasz Noga

 • Senior
 • ****
 • Wiadomości: 547
Odp: Działalność POLSA w roku 2017
« Odpowiedź #45 dnia: Lipiec 20, 2017, 14:28 »
O ile w przypadku prezesa pomysl skrócenia wymaganego stazu pracy da sie uzasadnic (bo zamiast przemyslu wysokich technologii/doktora i ogólnie praktyki, mamy staz pracy zwiazanej z przestrzenia kosmiczna), to w przypadku wiceprezesa jest gorzej. Po wprowadzeniu proponowanych zmian bedzie wystarczal magister, bez wymogów dotyczacych stazu pracy i praktyki kierowniczej!

Offline Orionid

 • Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 24964
 • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Działalność POLSA w roku 2017
« Odpowiedź #46 dnia: Lipiec 20, 2017, 15:00 »
NIK o nieprawidłowościach w Polskiej Agencji Kosmicznej
20 LIPCA, 12:34 Andrzej Hładij

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała "Informację o wynikach kontroli wykonania w 2016 r. planu finansowego Polskiej Agencji Kosmicznej", która wykazała liczne nieprawidłowości w sposobie działania PAK. W związku z tym jest to jedyna agencja wykonawcza, która została w wyniku tegorocznej kontroli oceniona negatywnie.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2016 w tym wyniki kontroli w PAK. Dotyczyła ona wykonania planu finansowego Agencji na 2016 rok, który był drugim rokiem obrotowym funkcjonowania Agencji i pierwszym, w którym jej plan finansowy został ujęty w załączniku do ustawy budżetowej.

Jak informuje NIK zakres kontroli obejmował: wykonanie planu dochodów i wydatków Agencji oraz efekty realizowanych zadań, w tym stopień ich realizacji, gospodarowanie wolnymi środkami, prawidłowość ksiąg rachunkowych za 2016 r., prawidłowość i rzetelność sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych za 2016 r. oraz sprawozdań za IV kwartał 2016 r. w zakresie operacji finansowych.

Z raportu możemy dowiedzieć się, że w 2016 r. przychody Agencji wyniosły 9.414,3 tys. zł, a dochody 8.175,9 tys. zł. Natomiast poniesione koszty wyniosły 9.722,1 tys. zł, a dokonane wydatki 8.175,9 tys. zł. Otrzymane w 2016 r. dotacje z budżetu państwa wyniosły 8.175,9 tys. zł i stanowiły 100% dochodów Agencji, z czego dotacja podmiotowa (8.101,2 tys. zł) stanowiła 99,1% dochodów, a dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (74,7 tys. zł) czyli 0,9% dochodów.

Kontrola NIK wykazała liczne nieprawidłowości w wykonaniu planu finansowego. W dokumencie możemy znaleźć ich pełną listę:

Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości polegały przede wszystkim na:

− poniesieniu wydatków w wysokościach przekraczających o 85,3 tys. zł kwotę ustaloną w planie finansowym (1,0% wydatków ogółem);

− udzieleniu zamówień publicznych związanych z zakupem biletów lotniczych (krajowych i zagranicznych) o łącznej wartości 205,9 tys. zł netto (49,3 tys. euro) z pominięciem ustawy – Prawo zamówień publicznych (210,5 tys. zł brutto – 2,6% wydatków ogółem);

− nieustaleniu mechanizmów kontrolnych zapewniających rozdzielenie kluczowych obowiązków w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w przypadkach zawartych umów cywilnoprawnych (na ich podstawie, dokonywano w 2016 r. wydatków w łącznej kwocie 341,9 tys. zł – tj. 4,2% wydatków ogółem);

− ustaleniu tylko jednego celu i miernika w budżecie zadaniowym Agencji, który odzwierciedlał jedynie część realizowanych przez nią zadań;

− nieudokumentowaniu odbioru wyników wykonanych prac z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (na podstawie, których poniesiono wydatki w kwocie 260,9 tys. zł – 3,2% wydatków ogółem);

− udzieleniu zamówień publicznych w łącznej kwocie 66,3 tys. zł z naruszeniem wewnętrznych regulacji (0,8% wydatków ogółem);

− wskazaniu innej aniżeli faktyczna daty dokonania wstępnej kontroli 30 dowodów księgowych (21,5 tys. zł, tj. 2,6% wydatków ogółem) oraz niewpisaniu daty zatwierdzenia ich do wypłaty przez byłego Prezesa Agencji;

− wykazaniu w sprawozdaniu Rb-358 za IV kwartał 2016 r. w kolumnie nr 7 „plan” danych nie wynikających z ewidencji księgowej w zakresie planu w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz wykazaniu w sprawozdaniu Rb-BZ29 za 2016 r. kosztów w kwocie wyższej o 1.313,1 tys. zł, niż wynikająca z ewidencji księgowej dotyczącej budżetu zadaniowego (tj. 13,5% kosztów ogółem).

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2016 r. planu finansowego Polskiej Agencji Kosmicznej


Jednocześnie zgodnie z informacjami przekazanymi już przez PAK redakcji Space24 Najwyższa Izba Kontroli, z wyjątkiem zawyżeń oraz zaniżeń kosztów i wydatków, pozytywnie zaopiniowała sprawozdania za IV kwartał 2016 r. z wykonania planu finansowego Agencji oraz sprawozdania za IV kwartał 2016 r. w zakresie operacji finansowych. 

NIK zbadał stopień realizacji zadań zgodnie z ustawą o PAK. Stwierdzono, że nie realizowano zadania polegającego na prowadzeniu rejestru obiektów w przestrzeni kosmicznej z uwagi na brak adekwatnych przepisów. Z uwagi na ograniczone możliwości kadrowe i finansowe w niepełnym zakresie realizowano dwa zadania.

Pierwsze z nich dotyczyło badań i rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa oraz naukowych. W tym zakresie PAK pracowała jedynie nad wnioskami o dofinansowanie projektów badawczych oraz zleciła opracowanie studiów wykonalności.

Jeśli chodzi o drugie z tych zadań czyli inicjowania, przygotowywania oraz wdrażania założeń, głównych kierunków badań i programów rozwoju o istotnym znaczeniu dla interesu narodowego i gospodarki państwa w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmiczne to wskazano, że agencja nie opracowała Krajowego Programu Kosmicznego, który będzie jednym z narzędzi realizacji tego zadania. Stosowny dokument ma powstać do końca 2017 roku. Odstąpiono także od realizacji projektów dotyczących wykorzystywania narzędzi informatycznych do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych satelitarnych, które miano realizować razem z administracją publiczną.

NIK zwróciła także uwagę w swoim opracowaniu pokontrolnym, że zdaniem byłego Prezesa Agencji prof. Marka Banaszkiewicza problemy stwarzała lokalizacja centrali agencji w Gdańsku, podczas gdy wiele kluczowych zadań realizowana w Warszawie. Zarówno były Prezes Agencji, jak i Wiceprezes ds. obronnych płk. Piotr Suszyńki wskazali kontrolerom NIK, że aktualny sposób nadzoru nad Agencją nie utrudniał jej funkcjonowania. Niemniej jednak jak możemy przeczytać w "Informacji o wynikach kontroli wykonania w 2016 r. planu finansowego Polskiej Agencji Kosmicznej" ich zdaniem głównym problemem był fakt, że jednoczenie istniał Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce przy Ministerstwie Rozwoju, do zadań którego należało m.in. kształtowanie polityki kosmicznej w Polsce oraz koordynacja działań administracji rządowej w tym obszarze i podejmowanie kluczowych decyzji.

W uwagach i wnioskach sporządzonych przez NIK możemy przeczytać, że

Najwyższa Izba Kontroli zaleca podjęcie działań zapewniających dokonywanie wydatków publicznych zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, a także podział kluczowych obowiązków w zakresie operacji finansowych i gospodarczych. NIK zauważa, że faktyczna struktura organizacyjna Agencji była niezgodna ze strukturą wewnętrzną, która została określona w statucie PAK. Ponadto w obszarze sprawozdawczości oraz ksiąg rachunkowych nie zidentyfikowano ryzyka w celu określenia prawdopodobieństwa jego wystąpienia i możliwych skutków, pomimo iż sprawozdania były sporządzane i sprawdzane przez tą samą osobę.

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2016 r. planu finansowego Polskiej Agencji Kosmicznej

Jak informowała Space24 rzecznik Polskiej Agencji Kosmicznej Urszula Szwed-Strych od 4. kwartału 2016 r. agencja wdrożyła już większość zmian zapewniających realizację wniosków pokontrolnych.

Informację o wynikach kontroli wykonania w 2016 r. planu finansowego Polskiej Agencji Kosmicznej można przeczytać na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli (pdf).

https://www.nik.gov.pl/plik/id,14200.pdf
http://www.space24.pl/632169,nik-o-nieprawidlowosciach-w-polskiej-agencji-kosmicznej

Raport NIK o POLSA opublikowany
BY KRZYSZTOF KANAWKA ON 20 LIPCA 2017

(...) Jednocześnie NIK uznał, że w kontrolowanym okresie struktura organizacyjna Agencji była niezgodna z tą określoną w statucie POLSA.

Warto tu także dodać, że po kontroli NIK doszło do wykonania kilku działań naprawczych wewnątrz agencji, takich jak m.in. poprawienie formy akceptacji wydatków, wprowadzenie nowych zasad podpisywania umów ze zleceniodawcami oraz sprawdzania wystawionych faktur. Rozpoczęto też prace nad zmianą polityki rachunkowości i zaplanowano wdrożenie nowej procedury dotyczącej wyjazdów służbowych i zagranicznych. (...)

http://kosmonauta.net/2017/07/raport-nik-o-polsa-opublikowany/
« Ostatnia zmiana: Lipiec 21, 2017, 08:58 wysłana przez Orionid »

Offline kanarkusmaximus

 • Administrator
 • *****
 • Wiadomości: 23362
 • Ja z tym nie mam nic wspólnego!
  • Kosmonauta.net
Odp: Działalność POLSA w roku 2017
« Odpowiedź #47 dnia: Lipiec 20, 2017, 19:45 »
Raport rzeczywiście ciekawy, bardzo dużo spraw funkcjonowało w nieodpowiedni sposób. Kilka zakupów (szczególnie ta bieżnia czy też naprawdę dużo na telefony komórkowe) jest naprawdę zaskakujących.

Offline Orionid

 • Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 24964
 • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Działalność POLSA w roku 2017
« Odpowiedź #48 dnia: Lipiec 21, 2017, 08:11 »
Raport nie wskazywał na niezasadność ( o ile dobrze doczytałem)  zakupu bieżni , ale kwestionował procedurę zakupową. Bardziej może by było interesujące, jaki był poziom wykorzystania tego sprzętu.

W końcu pracodawca powinien dbać o kondycję pracowników. Nie od dziś wiadomo , że aktywność fizyczna  wpływa pozytywnie na aktywność intelektualną.

Chociaż taniej wyszłoby zakupienie odpowiedniej liczby mopów i chętni pracownicy agencji w ramach aktywności fizycznej mogliby odciążyć budżet przeznaczony na sprzątanie pomieszczeń agencji  :)
Słyszałem ostatnio, jak u personelu  sprzątającego dokonano redefinicji działań sprzątających na aktywność sportową i od razu polepszył się stan zdrowotny pań sprzątających.

Cytuj
Z wyjaśnień byłego Prezesa Agencji wynika, że osoby, z którymi zawarł umowy o doradztwo zostały
wybrane z dosyć wąskiego grona, ponieważ „poza nimi jest w Polsce może jeszcze pięć osób o więcej niż 35-letnim doświadczeniu w działalności kosmicznej, z czego trzy zasiadają w Radzie
Agencji (…) i nie mogły zostać zaangażowane, jako eksperci”.
Ponadto wyjaśnił, że jest specjalistą
z czterdziestoletnim stażem w działalności kosmicznej i posiadał odpowiednią wiedzę, by dokonać
rozeznania rynku w zakresie ich wyboru. Były Prezes wyjaśnił, że osoby, z którymi zawarł umowy
o obsługę finansową wybrał na podstawie ich „publicznie dostępnego dorobku” oraz tego,
iż wcześniej współpracowały z Agencją.

Przyjęcie tak wysokiej granicy doświadczenia wiekowego miało chyba ułatwić selekcję ekspertów (pominięcie drogi biurokratycznej) .

Cytuj
Były Prezes Agencji stwierdził, że nie dokumentowano wyników prac wskazanych w dwóch
pierwszych umowach, ponieważ uznał, że nie było takiej potrzeby i miał zaufanie do osób
realizujących te umowy, a w przypadku trzeciej umowy, doradca odmówił dokumentowania wyników
swojej pracy, zatem poprzestano na ustnych wyjaśnieniach, a wyniki jego pracy nie budziły
zastrzeżeń.

Ale czy transparentność działań publicznej agencji nie powinna być jednym z mierników jej funkcjonowania ?

Z drugiej strony widać , jak nadmiar uregulowań utrudnia szybkie działania.

Polskie Forum Astronautyczne

Odp: Działalność POLSA w roku 2017
« Odpowiedź #48 dnia: Lipiec 21, 2017, 08:11 »

Offline Tomasz Noga

 • Senior
 • ****
 • Wiadomości: 547
Odp: Działalność POLSA w roku 2017
« Odpowiedź #49 dnia: Lipiec 21, 2017, 12:12 »
3. Trzech doradców (ekspertów) nie przedłożyło żadnej notatki z aktywności w ramach świadczonego doradztwa na koniec miesięcy, za które otrzymali w 2016 r. wynagrodzenie, choć taki obowiązek wynikał z postanowień § 1 ust. 3 zawartych z nimi umów35. Pomimo tego wypłacono tym osobom środki w łącznej kwocie 133,9 tys. zł (tj. 1,6% wydatków ogółem).

Skoro nie ma notatek, to trudno ocenic na co wydano te pieniadze (wychodzi ok 3700PLN za miesiac  doradzania... duzo/malo?)

Rzucila mi sie w oczy kwestia pieczatki p.o. prezesa zatwierdzajacej wydatak... 109 zlotych na podróz sluzbowa  :o - przerost biurokracji?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 21, 2017, 12:34 wysłana przez Tomasz Noga »

Offline kanarkusmaximus

 • Administrator
 • *****
 • Wiadomości: 23362
 • Ja z tym nie mam nic wspólnego!
  • Kosmonauta.net
Odp: Działalność POLSA w roku 2017
« Odpowiedź #50 dnia: Lipiec 23, 2017, 16:59 »
Hmm, ciekawa sprawa z tym raportem i poszczególnymi zapisami. Zastawiam się, czy nie było w tym też kwestii, że kadra POLSA pracuje według "innych standardów", np typowych dla jednostek B+R, a w rządowych agencjach są wyższe wymagania?

Jest też sprawa, że w 2017 roku pewne kwestie pod względem zostały poprawione, aczkolwiek te zakupy bez odpowiedniego przetargu/rozeznania są dość zaskakujące. Szczególnie to pytanie z bieżnią - czy coś takiego w ogóle może się pojawić w zakupach takiej agencji jak POLSA?

Offline Orionid

 • Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 24964
 • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Działalność POLSA w roku 2017
« Odpowiedź #51 dnia: Lipiec 23, 2017, 19:21 »
Cytuj
Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 74,7 tys. zł poniesiono na zakup dwóch projektorów
multimedialnych, sprzętu komputerowego (w tym dwóch laptopów, UTM20, switcha21 i szafy na serwery,
kolektora (terminala) danych (22) oraz bieżni elektrycznej. Spośród tych wydatków 43,8% (32,7 tys. zł)
zostało dokonanych w grudniu 2016 r., a w związku z brakiem planu zamówień publicznych na 2016 r.
udokumentowanie potrzeb Agencji w ich zakresie nastąpiło dopiero we wnioskach o udzielenie
zamówień (z wyjątkiem jednego zakupu (23
- dotyczy kolektora danych – 3,7 tys. zł), w przypadku, którego nie udokumentowano rozpoznania potrzeb).

NIK nie kwestionował potrzeby zakupu bieżni, więc mieści się taki zakup w określonych standardach.
I tu nie powinno mieć raczej znaczenia jakiego typu jest to agencja.

Wystarczy znaleźć się w miejscu bardziej zaludnionym, by wnet przekonać się jak powszechna jest otyłość wygenerowana  w dużym stopniu siedzącym trybem życia i pracy.

Przy biurkowej aktywności wydaje się  zasadne wyposażenie zakładu pracy w sportowy sprzęt.
Dbanie o kondycję zdrowotną pracowników powinno być czymś normalnym.

Poza tym każda osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/6790,jak-pracodawca-powinien-chronic-zdrowie-pracownika.html

Dziwić może cena (ok. 12000 PLN) skoro jest spory wybór tańszego sprzętu.
Interesujące byłoby poznanie zdania POLSY w tym temacie.

Offline Tomasz Noga

 • Senior
 • ****
 • Wiadomości: 547
Odp: Działalność POLSA w roku 2017
« Odpowiedź #52 dnia: Lipiec 23, 2017, 23:47 »
My tu o jednej bieżni, a w ESTEC do dyzpozycji pracowników Europejskiej Agencji Kosmicznej jest:
- hala sportowa
- basen z bąbelkami
- sauna
- siłownia
- wszystko nieodpłatnie
 ;D ;D ;D


Offline kanarkusmaximus

 • Administrator
 • *****
 • Wiadomości: 23362
 • Ja z tym nie mam nic wspólnego!
  • Kosmonauta.net
Odp: Działalność POLSA w roku 2017
« Odpowiedź #53 dnia: Lipiec 23, 2017, 23:54 »
Tak, ale to miejsce w ESTEC nie powstało w momencie gdy status nie był do końca znany w ESA (bo tego chyba nigdy nie było :) ). A samo zrobienie hali a potem jej wyposażenie pewnie było na EMITSie albo poprzedniku EMITSa. :)

Offline Adam.Przybyla

 • Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 6542
 • Realista do bólu;-)
Odp: Działalność POLSA w roku 2017
« Odpowiedź #54 dnia: Lipiec 25, 2017, 13:29 »
Ogolnie, te wydatki nie powalaja, wlasciwe jesli siedzieli by tam ludzie tworzacy konkretne rozwiazania, kilku inzynierow na
codzien potrafiacych sie zareklamowac i tworzyc rozwiazania kosmicze aby co miesiac opuszcal tamto miejsce jeden cubesat.
To to pieniadza jak na waciki, ale jesli ci ludzie tam tylko tworzyli cos co jest z nazwy kosmiczne, to to jest straszne marnotrastwo, lepiej
to juz wydac na bardziej inteligentne cele. Z powazaniem
                                                  Adam Przybyla
https://twitter.com/AdamPrzybyla
JID: adam.przybyla@gmail.com

velo

 • Gość
Odp: Działalność POLSA w roku 2017
« Odpowiedź #55 dnia: Lipiec 25, 2017, 18:36 »
To też nie do końca tak, ze w POLSA mieli np cubesaty robić.

Każda umowa międzynarodowa - kontakt, wizyta u innej agencji kosmicznej sprawia, że od razu łatwiej w kontakcie między firmami z obu krajów. Wielokrotnie już spotkałem się z taką opinią - a nawet z pytaniami "czemu ludzi z Polsa tutaj (wstaw miejsce) dzisiaj nie ma?"

Nawet jak budżet jest tu symboliczny i można wtedy bardziej na papierologii się skupić, to i tak to się liczy.

Też muszę bronić ekspertów z POLSA, którzy mocno nam pomogli w ukierunkowaniu rozwoju jednego z naszych pomysłów. Udało nam się wygrać w Agencji usługi konsultingowe i uzyskane informacje były bardzo wartościowe.

Offline Rafał

 • Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 813
 • Nie zapomnijmy o Wenus.
Odp: Działalność POLSA w roku 2017
« Odpowiedź #56 dnia: Lipiec 25, 2017, 23:19 »
Cytuj
Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 74,7 tys. zł poniesiono na zakup dwóch projektorów
multimedialnych, sprzętu komputerowego (w tym dwóch laptopów, UTM20, switcha21 i szafy na serwery,
kolektora (terminala) danych (22) oraz bieżni elektrycznej. Spośród tych wydatków 43,8% (32,7 tys. zł)
zostało dokonanych w grudniu 2016 r., a w związku z brakiem planu zamówień publicznych na 2016 r.
udokumentowanie potrzeb Agencji w ich zakresie nastąpiło dopiero we wnioskach o udzielenie
zamówień (z wyjątkiem jednego zakupu (23
- dotyczy kolektora danych – 3,7 tys. zł), w przypadku, którego nie udokumentowano rozpoznania potrzeb).

NIK nie kwestionował potrzeby zakupu bieżni, więc mieści się taki zakup w określonych standardach.
I tu nie powinno mieć raczej znaczenia jakiego typu jest to agencja.
Chyba sobie żartujecie z tym uzasadnianiem zakupu bieżni za 12 tysięcy złotych. Każdy normalny podmiot, który nie jest państwówką z niczyimi pieniądzmi, zamiast takich bzdur funduje pracownikom kartę multisport - znacznie taniej i znacznie skuteczniej dbając o zdrowie, bo zamiast zmuszać do bieżni, można wybrać się na basen, siłownię lub inny dowolny sport. Ciekawe czy ta bieżnia faktycznie stała w siedzibie do użytku pracowników (a nie w prywatnym domu jednego z inicjatorów zakupu), a jak tak to gdzie - dla 27 osób w Warszawie, dla 12 osób w Gdańsku, czy dla 2 osób w Rzeszowie?

Pozostałe części dokumentu potwierdzają jedną wielką fuszerkę:
- doradcom płacono za gotowość do doradztwa (już widzę jak prywatna firma płaci trzem doradcom abonamentowo, a nie w rozliczeniu godzinowym)
- wypłacono 85 tys. zł więcej na "pozostałe wydatki" niż pozwala na to ustawa
- zakupiono reklamowe etui, pióra i klucze USB za 9 tys. zł i albumy za 8 tys. zł, gratulacje
- zakupiono dwa laptopy (czyli większość z 35 etatów zatrudnionych w 2016 nie otrzymała podstawowego narzędzia pracy? no chyba że klikali sobie w telefonach za 21 tys. zł)
- zakupiono dwa projektory za 11 tys. zł (nowy markowy projektor na potrzeby firmowych konferencji to 3 tys. zł, więc albo kupili dwa projektory na potrzeby sal na kilkaset osób albo...)
- były prezes zeznaje że nie wie czy na nieprawidłowym dowodzie wpłaty jest jego podpis
- średnie wynagrodzenie 9283 zł dla 41 etatów, czyli zarabiali prawie tyle co posłowie :)
- 400 tys. zł rocznie na materiały i energię dla 41 etatów przy jednoczesnych wysokich wydatkach na delegacje (czyli raczej nie siedzieli i nie odkręcali kurków w siedzibach) jest ciekawym wynikiem
- i na koniec jak można wydawać 9 milionów zł rocznie i mierzyć efekt/target/zwałjakchciał jednym uznaniowym parametrem, który można dowolnie manipulować, vide do parametru "wsparć" wliczano przedstawianie podstawowych zasad konkursu H2020.. to już nawet firmy przekraczające milion zł przychodów rocznie sięgają po obiektywne i liczne statystyki, a podmiotu zatrudniającego więcej niż kilkanaście etatów nie da się bez tego prowadzić (no chyba że na niczyich pieniądzach, o które nie trzeba się martwić!)

Lekko się wkurzyłem, więc wybaczcie ton, ale tu nie ma czego bronić, tylko płakać, że przez 2 lata wyciągnęli tyle pieniędzy z budżetu. Ja wiem, że państwowe podmioty nigdy nie będą miały wydajności prywatnych firm (i dobrze, ponieważ mają inne zadania, inne zaufanie i inną odpowiedzialność), ale jak można bronić agencję, której prezes stwierdza, że 41 etatów ze średnią pensją 9 tys. zł realizuje tylko 3 z 16 zadań jakie postawiono agencji w ustawie, i to jeszcze przy absurdalnych kosztach dodatkowych.

Offline Orionid

 • Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 24964
 • Very easy - Harrison Schmitt
Odp: Działalność POLSA w roku 2017
« Odpowiedź #57 dnia: Lipiec 28, 2017, 07:01 »
Opublikowano projekt ustawy o działalności kosmicznej
BY ADAM DĄBROWSKI ON 27 LIPCA 2017

(...) Zgodnie z rozdziałem 8 projektu nowej ustawy, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prowadzi nadzór nad działalnością kosmiczną. Oznacza to, że może on (lub upoważniony przez niego pracownik) zarządzić kontrolę w podmiocie prowadzącym taką działalność. Co ważniejsze, prezes POLSA będzie mógł nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę w wysokości od 20 000 EUR do 100 000 EUR za:

prowadzenie działalności kosmicznej bez zezwolenia,

lub prowadzenie działalności kosmicznej niezgodnie z ustawą. (...)

http://kosmonauta.net/2017/07/opublikowano-projekt-ustawy-o-dzialalnosci-kosmicznej/


Offline Tomasz Noga

 • Senior
 • ****
 • Wiadomości: 547
Odp: Działalność POLSA w roku 2017
« Odpowiedź #58 dnia: Lipiec 28, 2017, 13:53 »
W kilku punktach:

- Ustawa zaklada, ze do wyslania w kosmos obiektu kosmicznego ,,pod polska flaga" potrzebne bedzie zezwolenie wydawane przez prezesa PAK, po zasiegnieciu opinii MON, MSZ oraz ABW. Zezwolenie jest wydawane w terminie 6 miesiecy.

- Wymagane bedzie wykupienie polisy ubezpieczeniowej która pokryje ewentualne szkody - nie bedzie to dotyczyc misji naukowych

- W razie wypadku PAK powola komisje do jego zbadania, wyniki prac komisji beda mialy character doradczy

- Po wystrzeleniu satelity wymagane bedzie zgloszenie go do rejestru prowadzonego przez PAK. Zgloszenie bedzie odplatne.

Orientuje sie ktos jak to wyglada w innych krajach? Czy równiez wymagane jest wykupienie polisy? Czy oczekiwanie na zgode równiez trwa pól roku? Te 6 miesiecy to dosc dlugo, szczególnie w przypadku modelu biznesowego zakladajacego duzo malych satelitów, z mozliwoscia ich szybkiego uzupelnienia w razie potrzeby. Niby szansa na taka firme w PL jest niewielka, ale...

velo

 • Gość
Odp: Działalność POLSA w roku 2017
« Odpowiedź #59 dnia: Lipiec 28, 2017, 14:30 »
No właśnie też ciekawy jestem tego.

Wiem, że Creotech walczy z platformą HyperSa, której rocznie mogłoby lecieć własnie kilka sztuk i tu komunikat mówił o szybkim dostarczeniu sprzętu do klienta.

Czy nowa ustawa nie będzie tu utrudniać tego zadania. Może ktoś coś? R1?

Polskie Forum Astronautyczne

Odp: Działalność POLSA w roku 2017
« Odpowiedź #59 dnia: Lipiec 28, 2017, 14:30 »