Polskie Forum Astronautyczne

Astronautyka => Mars => Wątek zaczęty przez: perian w Lipiec 17, 2010, 12:04

Tytuł: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 17, 2010, 12:04
Mars Science Laboratory to bezzałogowa misja na Marsa realizowana pod auspicjami NASA. Obecnie trwa planowanie i konstruowanie misji. Liderem projektu jest Jet Propulsion Laboratory . Pierwotnie misja miała wystartować w roku 2009, w czasie trwania tzw. okna do Marsa. Na początku grudnia 2008 roku ogłoszono decyzję o przeniesieniu startu na kolejne okno, czyli 2 lata później – 2011 rok. W maju 2010 wskazano przybliżoną datę startu, który będzie w przedziale 25.11.-18.12.2011. Lot na Marsa potrwa ok. 8 miesięcy, zatem lądowanie przypadnie w połowie sierpnia. Opis kampanii startowej, lotu, lądowania w oddzielnej wiadomości. Czas trwania misji na powierzchni Marsa przewiduje się na 1 rok marsjański, co daje 668 marsjańskich dni (soli), a w kalendarzu Ziemian będzie to 686 dni.

MSL jest kolejną misją z serii Mars Exploration Program. W jej ramach na Marsa poleci kolejny zautomatyzowany łazik. Będzie on zdecydowanie większy od pojazdów wcześniej wysyłanych. Będzie miał także większe możliwości. Misja MSL (zwana także Curiosity, po ogłoszonym konkursie na oficjalną nazwę) ma 4 główne cele:
1)   Ustalenie, czy kiedykolwiek powstało życie na Marsie
2)   Scharakteryzowanie klimatu tej planety
3)   Scharakteryzowanie geologii Marsa
4)   Przygotowanie do eksploracji planety przez ludzi

Z tych celów wyłania się o 8 celów naukowych:
   1. Określenia rodzaju i zasobów organicznych związków węgla.
   2. Spis pierwiastków tworzących życie jakie znamy: węgla, wodoru,  azotu, tlenu, fosforu i siarki.
   3. Określanie skutków mogących zachodzić procesów biologicznych.
   4. Zbadanie pod względem chemicznym, izotopowym i mineralogicznym  materiałów geologicznych znajdujących się na powierzchni lub w pobliżu powierzchni Marsa.
   5. Interpretacja procesów, które tworzyły i modyfikowały skał oraz glebę planety.
   6. Ocena długoterminowej ewolucji marsjańskiej atmosfery.
   7. Określenie aktualnego stanu, rozmieszczenia i obiegu wody oraz dwutlenku węgla.
   8. Scharakteryzowanie promieniowania na powierzchni planety, z uwzględnieniem promieniowania kosmicznego oraz aktywności Słońca.

Budowa łazika

MSL budową jest podobny do poprzedników. Z ogólnego oglądu jest to prostopadłościan umocowany na podwoziu 6x6, każde koło z niezależnym napędem, przednie koła bezpośrednio połączone z punktem mocowania podwozia, 2 tylne pary pośrednio. Ponadto na głównej bryle pojazdu zamontowane będą maszty służące różnym celom (obserwacja, komunikacja), urządzenia naukowe, na tyle pojazdu natomiast podwójna bateria RTG, zasilająca pojazd.
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/MSL_concept_February_2007_-_PIA09201.jpg/800px-MSL_concept_February_2007_-_PIA09201.jpg)

 MSL będzie miał długość 2,7 metra, wagę około 900 kg ( w tym ok. 80 kg sprzętu naukowego). Będzie zatem wielkości małego samochodu osobowego. W porównaniu do wymiarów łazików MER (długość 1,57 metra, waga 174 kg) stanowi to sporą różnicę. Do zasilania systemów pojazdu będzie służył radioizotopowy generator termoelektryczny zlokalizowany na tyle pojazdu. Zastosowany zostanie Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator (MMRTG) produkcji Boeinga, z paliwem w postaci izotopu Pu-238. Będzie on w stanie dostarczyć 125W energii elektrycznej na początku misji, pod koniec swojej żywotności przewidzianej na 14 lat ma dostarczać 100W.

Wszelkimi systemami łazika będzie sterować zdublowany system komputerowy (zwany Rover Electronics Module) oparty na procesorach RAD750 (których bazą jest procesor IBM PowerPC 750). Jest to oczywiście jednostka przystosowana do silnego promieniowania, dużych zmian temperaturowych.  Każdy komputer będzie miał 256 MB RAMu, 2GB pamięci flash i będzie pracował pod kontrolą systemu operacyjnego opartego na VxWorks. 

Aparatura badawcza:
•   MastCam - kamera do wielospektralnej stereofotografii oraz filmowania
•   ChemCam - urządzenie do zdalnej detekcji składu chemicznego i mikrofotografii powierzchni próbek (po uprzednim przypaleniu próbki laserem)
•   Mars Hand Lens Imager (MAHLI) - kamera mikroskopowa
•   Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS) - spektrometr do badania składu chemicznego skał i gruntu.
•   CheMin - instrument do analiz mineralogicznych metodą dyfrakcji i fluorescencji rentgenowskiej.
•   Radiation Assessment Detector (RAD) - detektor szerokiego zakresu radiacji na powierzchni Marsa
•   Mars Descent Imager (MARDI) - kamera do fotografowania i filmowania z wysoką rozdzielczością w fazie opadania i lądowania
•   Sample Analysis at Mars (SAM) - zintegrowany zespół przyrządów zawierający chromatograf gazowy, spektrometr masowy i laserowy do analiz minerałów i atmosfery.
•   Dynamic of Albedo Neutrons (DAN) - pulsujące źródło neutronów i detektor do wody lub lodu na powierzchni Marsa
•   Rover Environmental Monitoring Station (REMS) - stacja meteorologiczna

Rysunek przedstawiający budowę MSL:
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Mars_Science_Laboratory_drawing.jpg/800px-Mars_Science_Laboratory_drawing.jpg)

Łazik na powierzchni Marsa będzie w stanie pokonywać przeszkody o wysokości do 75 centymetrów. Maksymalna prędkość jest szacowana na 90metrów na godzinę, jednak przewiduje się, że łazik będzie poruszał się z prędkością około 30 metrów na godzinę, uwzględniając niezbędne postoje na obserwację terenu, kalkulację trasy, nierówności terenu, niestabilność gruntu. Docelowo MSL powinien pokonać dystans powyżej 19 km podczas trwania misji podstawowej.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 17, 2010, 13:39
MSL jest obecnie największym budowanym obiektem wysyłanym na Marsa. Cały ładunek będzie ważył prawie 3 i pół tony. Do wyniesienia na trajektorię ku Czerwonej Planecie będzie użyta rakieta Atlas 5, w wariancie 541, zatem z pięciometrową osłoną ładunku (metalową), stopniem Centaur wyposażonym w 1 silnik RL-10A4-2. Natomiast 1 stopień rakiety napędzany silnikiem RD-180, będzie wspomagany przez 4 rakiety na paliwo stałe. Taka konfiguracja rakiety potrafi wynieść 8240 kg na orbitę GTO albo 3730 kg wprost na GEO. 

Aby łazik MSL mógł bezpiecznie wylądować na Marsie musi on zostać załadowany do kapsuły, która bezpiecznie przewiezie go z orbity Ziemi aż na Marsa. Ponadto w kapsule razem z MSL będzie lecieć tzw. sky crane, mający za zadanie delikatnie opuścić MSL na powierzchnię planety. Zatem na rakietę Atlas 5 zostanie zapakowana kapsuła, połączona z tzw. stopniem marszowym (cruise stage), czyli niezbędnym sprzętem do lotu w próżni pomiędzy orbitami obu planet.
(http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/images/MSLFlightSysExp-br.jpg)
Widok zmontowanej sondy:
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpegMod/PIA11437_modest.jpg)

Masa poszczególnych elementów:
Łazik 850 kg
Sky Crane 829 kg
Paliwo w Sky Crane 390 kg
Osłona termiczna 382 kg
Stopień marszowy 600 kg
Kapsuła 349 kg


Osłona termiczna będzie służyć do pokonania atmosfery Marsa. W związku z dużymi rozmiarami ładunku, także osłona termiczna jest potężnych rozmiarów, ma średnicę 4,5 metra. Została wykonana z materiału PICA (Phenolic Impregnated Carbon Ablator). Pierwotnie miała być wykonana w tańszej technologii, ale zmiany profilu lotu (związane z przeniesieniem lotu o 2 lata) wymusiły przekonstruowanie osłony.
(http://www.marsdaily.com/images/mars-science-lab-msl-heat-shield-bg.jpg)

Stopień marszowy będzie miał postać cylindra, obudowanego panelami słonecznymi do zasilania sondy podczas lotu. Przekrój przez cruise stage na poniższym rysunku:
(http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/images/MSLCruisePrimary-br.jpg)

Najciekawszym elementem służącym dotarciu łazika na powierzchnię planety jest oczywiście sky crane, mający postać kratownicy z zabudowanymi zbiornikami z paliwem rakietowym oraz wyposażonym w 4 ruchome zestawy po 2 silniczki, zamontowane na krawędziach kratownicy. Zadaniem tego urządzenia jest wyhamowanie ostatniej fazy lądowania na Marsie, następnie bezpieczne opuszczenie na linach podwieszonego pod kratownicą łazika. Po zetknięciu się MSL z gruntem Marsa, linki zostaną odcięte, a sky crane oddali się od miejsca lądowania i rozbije.

Przebieg lądowania na Marsie
Z powodu masy i wielkości pojazdu niemożliwe było powtórzenie schematu lądowania łazików MER za pomocą poduszek gazowych. Ponadto dość istotna jest chęć świadomego wybrania celu lądowania. Będzie zastosowana zatem koncepcja lądowania „na ogniu”, choć w nowatorskim podejściu.
Podczas zbliżania się do atmosfery Marsa, ale jeszcze przed jej osiągnięciem zostanie odrzucony stopień marszowy. Sama kapsuła zakończy obrót, który stabilizował położenie w kosmosie. Następnie zostanie odrzucony balast, służący stabilizacji lotu marszowego.
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/20090428MSLEntry1.jpg)
Po przejściu przez gęste warstwy atmosfery i wyhamowaniu z prędkości rzędu 5-6km/s do około 0,6km/s będzie mógł być otwarty ogromny spadochron mający za zadanie dalsze wyhamowanie spadku sondy. Sam spadochron ma średnicę 16 metrów, długość około 50 metrów, kapsuła połączona jest z czaszą za pomocą 80 linek. Poniżej zdjęcie spadochronu podczas testów naziemnych:
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpegMod/PIA10205_modest.jpg)
Następnie nastąpi odrzucenie osłony termicznej i zbędnego balastu, co także spowolni opadanie. Na tym etapie rozpocznie się pełna aktywacja MSL, łącznie z rozłożeniem podwozia jako przygotowanie do lądowania. Po uruchomieniu silników Sky Crane razem z MSL odłączy się od kapsuły i zacznie autonomiczny, napędzany lot do wybranego miejsca lądowania. Kilka metrów nad powierzchnią MSL zostanie opuszczony na linach, by po chwili delikatnie opaść na marsjański grunt. Po odcięciu linek Sky Crane odleci na bezpieczną odległość i rozbije się po wyczerpaniu się paliwa w systemie napędowym.
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/20090428MSLEntry2.jpg)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 17, 2010, 13:43
kanarkusmaximus 27/03/2007 21:09

We wrześniu 2006 ostatecznie zaakceptowano misję MSL na Marsa z planowanym startem w 2009 roku.

Wybrano 33 miejsca, które będą rozpatrywane do lądowania. Wśród nich są:
- Eberswalde crater dawna rzeczna delta:
.
- Znana nam Meridiani Planum, jej północna, zachodnia albo wschodnia część. Tam łatwo wylądować! Smiley
- Hellas Planitia, wielki krater pouderzeniowy (tam woda obecnie może istnieć w stanie ciekłym na Marsie - jest to jedyne takie miejsce na tej planecie).

-Eos Chasma - końcówka Valles Marineris, domniemane miejsce pochodzenia meteorytu ALH84001.
-Xanthe Terra - inna delta.
-Arabia Terra - ponoć źródło marsjańskiego metanu.
-Argyre Planitia - miejsce domniemanych lodowców.
-Isidis Planitia - pewne w poszukiwaniu Beagle 2. Smiley

Prócz tego chodzą plotki, że MSL będzie pierwszym z serii podobnych łazików. Postuluje się 2 lata misji i conajmniej 6 km jazdy...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 17, 2010, 13:44
kanarkusmaximus 07/05/2007 20:34
   
Lista sfotografowanych przez MRO proponowanych regionów dla MSL:

-->Becquerel Crater http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP/diafotizo.php?ID=PSP_001480_2015
-->Margaritifer Basin http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP/diafotizo.php?ID=PSP_002193_1670
-->Melas Chasma http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP/diafotizo.php?ID=PSP_002551_1700
-->Nili Fossae Crater http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP/diafotizo.php?ID=PSP_002743_1985
-->NE Syrtis Major http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP/diafotizo.php?ID=PSP_002809_1965
-->Elysium/Avernus Colles http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP/diafotizo.php?ID=PSP_002832_1770
-->Xanthe/Hypanis Vallis http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP/diafotizo.php?ID=PSP_002919_1915
-->SW Arabia Terra http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP/diafotizo.php?ID=PSP_002812_1855
-->Mawrth Vallis http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP/diafotizo.php?ID=PSP_003063_2050
-->Nili Fossae http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP/diafotizo.php?ID=PSP_003086_2015
-->Eberswalde Crater http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP/diafotizo.php?ID=PSP_003222_1565
-->Nilo Syrtis http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP/diafotizo.php?ID=PSP_003231_2095
-->Juventae Chasma http://hiroc.lpl.arizona.edu/images/PSP/diafotizo.php?ID=PSP_003368_1755

Dużo tego, a to wcale nie wszystko!   8)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 17, 2010, 13:46
Scorus 17/09/2007 00:29
   
Pierwsze cięcia  :P
- wywalenie MARDI i zdolności powiększania kamery MastCam;
- wymienienie narzędzia do wiercenia skał na narzędzie do ich ścierania (ten sprzęt chyba do tej pory nie był dokładnie zaprojektowany);
- wstrzymanie finansowania dla ChemCam, ale jest on już zbudowany w 90% więc może coś się wymyśli.
http://www.lamonitor.com/articles/2007/09/15/headline_news/news02.txt
http://www.spaceref.com/news/viewsr.rss.spacewire.html?pid=25415
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 17, 2010, 13:49
Air Q 26/09/2008 18:50
   
Zostało siedem potencjalnych miejsc lądowania MSL'a na Marsie. Jeszcze w tym miesiącu zostaną odrzucone trzy. Wiosną 2009 poznamy ostateczny cel lądownika:
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/spotlight/images/20080918a/MSL_sites_globe2.jpg
(http://mars.jpl.nasa.gov/msl/spotlight/images/20080918a/MSL_sites_globe2.jpg)
Ciekawe,czy  gdyby wybrano krater Miyamoto albo południowe równiny Meridiani, to czy czysto teoretycznie MSL mógłby "odwiedzić" łazik Opportunity?    ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 17, 2010, 13:50
Air Q 23/11/2008 18:20
   
Odrzucono trzy potencjalne miejsca lądowania, więc pozostały cztery:
(http://mars.jpl.nasa.gov/msl/newsroom/pressreleases/20081119a.html)
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/newsroom/pressreleases/20081119a.html

Pojawiła się też kolejna porcja zdjęć z testów MSL'a  :)
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/spotlight/20081119.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 17, 2010, 13:52
ekoplaneta 18/01/2009 23:54
   
Jest propozycja wysłania MSLa w ,,metanowe" regiony Marsa:
http://www.spaceflightnow.com/news/n0901/15marsstrategy/
Czy w tych ,,metanowych" regionach są też inne ciekawe geologicznie rzeczy,
np. złoża hydrogenicznych minerałów, koryta rzeczne itp. Bo szkoda będzie jak
MSL wyląduje w nudnym krajobrazowo i geologicznie miejscu. Zbada sprawę
metanu a potem co?
Obecne 4 wytypowane lądowiska są bardzo ciekawe i szkoda trochę z nich
rezygnować. Moze by zbudować jeszcze jednego MSLa :-)
Pozdrawiam
ekoplaneta
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 17, 2010, 13:55
Air Q 13/06/2009 17:39
   

Testy ramienia dla łazika Curiosity:
(http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/images/MSL_Spotlight20090612-br.jpg)

Dostępny jest też filmik z tego testu:
http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/video/EM_RA_ROM_Test_640x480.mov

Tutaj z kolei ta 12latka, która zaproponowała nazwę "Curiosity":
http://twitpic.com/6x6uj
Skala wielkości pomiędzy MSL jest porażająca...  :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 17, 2010, 13:56
Matias 15/01/2010 01:58
   
Opóźnienie wcale nie musi być takie negatywne jak nam się wydaje. Dzięki większej ilości czasu będzie można zmodyfikować instrument SAM (Sample Analysis at Mars), w którym będą podgrzewane próbki i badane za pomocą gazowego chromatografu, laserowego spektroskopu i poczwórnego spektrometru masowego. Modyfikacja obejmie 10 komórek (z 72) do których trafiać będą zebrane próbki przez łazik MSL. Dzięki temu powiększone będą zdolności instrument SAM w wypadku znalezienia molekuł węglowych (o ile jakieś zostaną znalezione). Tutaj więcej info na ten temat :

http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=954

Także nowości w temacie wyboru miejsca lądowania. Do oryginalnej listy 4 lokacji (jeszcze nie zawężonej - czekają na najnowsze dane) dołączono dwie kolejne (z 7 kolejnych, dostępnych opcji). Stało się to na skutek wystosowanej prośby latem zeszłego roku o możliwość rozpatrzenia większej ilości potencjalnych miejsc lądowań. Wydaje mi się, że to na skutek tych nowych danych odnośnie roli metanu na Marsie ta prośba... więcej tutaj:

http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/index.html

I ostatnia wiadomość - inżynierowie szykują się do próbnego zrzutu wersji inżynieryjnej łazika razem ze skycranem - źródło informacji jak i cudowna fotka znajdują się pod tym linkiem.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 17, 2010, 13:57
Matias 01/04/2010 12:00
   
Czas odkopać trochę ten wątek.

Z newsa ze stronki MSLa z początku lutego wynika, że dokonano już ostatecznych testów integracyjnych ramienia z mózgiem łazika. Gorąco polecam ten filmik - fajny kawałek hardware'u! Smiley Manipulator jest dużo większy i chyba cięższy niż myślałem, że będzie.. W każdym, razie na filmiku widzimy model inżynieryjny, identyczny z prawdziwym ramieniem, które budowane jest w tej chwili w clean roomach i dostarczone powinno być do JPL pod koniec lata.
W ciągu najbliższych miesięcy wykonane zostaną jeszcze testy wiercenia w skałach oraz zachowań manipulatora w jego docelowym środowisku (na Marsie).

http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/videos/msl/MSL_arm4_02-04-10_1022.mp4

W załącznikach dwie fajne fotki ramienia, tutaj źródła w pełnej rozdzielczości: fota1, fota2.

I jeszcze jedna ciekawa informacja - pamiętacie może wiadomość o wywaleniu z programu (między innymi) kamer MARDI i zdolności zoomowania kamery MastCam? Otóż według tego źródła, wsparcia dla przywrócenia pełnych zdolności tej ostatniej kamery (MastCam) udziela podobno sam James Cameron! Grin Za budowanie tej kamery odpowiedzialna jest firma Malin Space Science Systems, a oryginalnym zamierzeniem, które zostało ucięte, jest możliwość tworzenia materiału 3D za pomocą MastCama.

Hmm.. aż boję się pomyśleć co wyjdzie z połączenia: Cameron+MastCam na Marsie  Wink
W każdym razie fajnie widzieć, że takie światowe osobistości interesują się także takimi misjami eksploracyjnymi na Czerwoną Planetę  :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 17, 2010, 13:58
Matias 23/05/2010 00:57
   
Nie wiem czy już było, ale NASA zadecydowała o dacie okna startowego dla rakiety z MSL. Będzie to pomiędzy 25 listopada, a 18 grudnia 2011 roku. Lądowanie na Marsie tym samym, będzie miało miejsce pomiędzy 6-20 sierpnia 2012 roku.

O wyborze takim zadecydowały chociażby niezakłócone możliwości komunikacyjne w czasie lądowania.

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-171&cid=release_2010-171
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 17, 2010, 13:58
Air Q 23/05/2010 19:39
   
Cytat: station55  23/05/2010 18:09
czy zostało już wybrane miejsce lądowania, albo czy przybliżony jest termin wyboru miejsca. Jeśli tak - jakie miejsca brane są pod ostateczną uwagę?

Do listopada 2008 z długiej listy potencjalnych miejsc wybrano sześć a następnie cztery potencjalne miejsca. Są to:

Eberswalde Crater Delta    24.0°S, 327.0°E
Holden Crater Fan    26.4°S, 325.3°E
Gale Crater      4.6°S, 137.2°E
Mawrth Vallis    24.0°N, 341.0°E

W międzyczasie zadecydowano o opóźnieniu startu całej misji. Oprócz powyższych czterech od sierpnia 2009 postanowiono uwzględnić także inne. Nowe dodatkowe miejsca mają być zdefiniowane do lata 2010. Z kolei we wrześniu 2010 z tych nowych zostaną wybrane jakieś kandydatury. W marcu 2011 planowany jest ostatni workshop gdzie jak rozumiem wybrane zostanie ostateczne miejsce do którego dotrze MSL.

Kalendarium wygląda tak:
Lipiec 2010 Third MSL Landing Site Engineering Assessment Workshop
Wrzesień 2010 Fourth MSL Landing Site Community Workshop
Marzec 2011 Fifth MSL Landing Site Community Workshop
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 17, 2010, 13:59
Matias 23/05/2010 22:49
   
Cytat: ekoplaneta  07/05/2010 20:20
Czy taka kamera 3D ma więcej elementów w swej budowie niż standardowa? Jeśli tak to będzie ona bardziej podatna na awarie czyż nie?

Tego typu sprzęt, który leci na taką misję marsjańską ma chyba bardzo mały współczynnik 'psuwalności się' Smiley

Fragment pewien z newsa od producenta systemu Mastcam :

The two component cameras have different fixed focal lengths: 34 millimeters and 100 millimeters (telephoto) and can provide high-definition color video. NASA is also providing funds for Malin to build an alternative version with zoom lenses on both cameras, in collaboration with movie producer James Cameron, a member of the Mastcam team. If the zoom pair can be completed in time for rover assembly and testing, the fixed-focal-length pair could be swapped out for them.

System Mastcam składa się z dwóch komponentów - kamery NAC (Narrow Angle Camera) o ogniskowej 100 mm i MAC (Medium Angle Camera) o ogniskowej 34 mm. Jeśli producent - Malin Space Science Systems i Cameron zdążą zbudować te 3D zamienniki to będziemy mieli kamerą ze zdolnością zoomowania (łał? Smiley). Zapewne wymaga ta użycia innych mechanizmów w obiektywach, ale jestem raczej spokojny o to, że nie będzie to jakiś kit..

Cytat: ekoplaneta  07/05/2010 20:20
Czy oprócz tej 3D kamerki będą na łaziku też te standardowe (podobne jak u MERów PanCamy)?

To 3D kamerki będą tymi 'normalnymi' kamerami, które są najzwyklejszymi kamerami, ale posiadają zdolność zmiany ogniskowej (jeśli dobrze łapię czaczę). Z tego co wyczytałem na wikipedii to na MSL będą jeszcze standardowe dla łazików 4 kamery Hazcam i 2 nawigacyjne Navcam.

W załączniku zapodaję podgląd na system Mastcam - czyli dwie kamery 100 i 34 mm.

AirQ - dobre podsumowanie, teraz bardziej wiemy o co w tym wszystkim chodzi!  ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 17, 2010, 14:00
Air Q 24/05/2010 17:16
   
Właśnie przeczytałem artykuł na spaceflightnow (link podał wini powyżej). Należy się więc małe sprostowanie do tego co napisałem Smiley Otóż oprócz czterech finalistów tj.
(http://spaceflightnow.com/news/n1005/24mslsites/landingsites.jpg)
U góry: Eberswalde crater (po lewej), Gale crater (po prawej). Na dole: Mawrth Vallis (po lewej), Holden crater (po prawej). Te kółka to chyba 20km elipsa lądowania.

Po decyzji o przełożeniu misji MSL rozważano dwa dodatkowe miejsca:

NE Syrtis Major: http://hirise.lpl.arizona.edu/PSP_002809_1965
East Margaritifer Region: http://hirise.lpl.arizona.edu/ESP_016565_1745

Rejony zostały obfotografowane przez sondę Mars Odyssey oraz MRO. Jak wynika jednak z artykułu w tym miesiącu zadecydowano o nie dodawaniu tych dwóch miejsc do listy kandydatów. East Margaritifer nie okazał się tak bardzo interesujący z naukowego punktu widzenia. Natomiast NE Syrtis Major mimo, iż jest bardzo ciekawe, musiał być odrzucony. Teren jest po prostu zbyt niebezpieczny do lądowania dla MSL'a.

Jak wspomina artykuł:
Cytuj
Scientists are pleased with the four sites now under final consideration, Golombek said, and officials don't plan to scout any more locations.
Czyli wygląda, że ostateczny wybór zapadnie z powyższych czterech, nie będą dodawali nowych kandydatur. Natomiast w ostatnim zdaniu czytamy:

Cytuj
NASA's associate administator for science will make the final call on a touchdown point in May or June of 2011, about six months before launch.
Więc ostateczne miejsce w którym wyląduje MSL zostanie wybrane w maju/czerwcu 2011, a nie marcu jak wcześniej napisałem.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 17, 2010, 14:02
Matias 25/05/2010 03:00
   
Dobre opracowanie AirQ!  ;)

Na kosmo także pojawiło się duże podsumowanie ostatnich informacji w sprawie MSL. Pozwolę sobie zacytować fragment przedstawiający nam bliżej 4 możliwe lokacje do wyboru :

Cytuj
Cztery miejsca spośród których zostanie jedna, obejmują:

    *
      Krater Holden - 140 kilometrowy krater nazwany po amerykańskim astronomie Edwardzie Singletonie Holdenie. Położony na południowej półkuli potencjalnie zawierać ma substancje gliniaste naniesione tam przez wody jeziora lub wolno płynącej rzeki. Na Ziemi takie związki mineralne dobrze przechowują materię organiczną. Uważany jest za jedno z bezpieczniejszych miejsc do lądowania, gdyż nie zawiera żadanych większych formacji skalnych ani stromych zboczy. Wadą lokacji jest zmuszenie łazika do długiej podróży już na samym początku misji, gdyż robot musiałby dojechać do pokładów gliny około 16 kilometrów.
    *
      Krater Eberswalde - 65 kilometrowy krater nazywany równeż Holden NE. Jest częściowo zakopanym kraterem leżącym na Terra Margaritifer, na północ od wymienionego wcześniej krateru Holdena. Nazwany nazwą niemieckiego miasta. Naukowcy są jednomyślni w interpretacji zdjęć terenu przy zboczu krateru, które ma stanowić deltę wyschniętej rzeki. Duża ilość potencjalnych związków gliniastych jakie mogła tam nanieść woda okupione jest największą spośród pozostałych kandydatów ilością stromizm, wzgórz i rozsianych skał.
    *
      Vallis Mawrth - jedna z najstarszych dolin na północnej półkuli Marsa, sięgająca około 2 kilometrów poniżej datum, tj. płaszczyzny odniesienia dla pomiarów wysokości na Marsie (takim datum na Ziemi jest średni poziom oceanów, stąd tak zwana "wysokość nad poziomem morza"). MSL wylądowałby w niej, niemal bezpośrednio na materiale skalnym mogącym się uformować w środowisku wodnym, jakie mogło tam kiedyś panować. Naukowcy nie są jednak pewni czy takich skał jest tam wiele i czy było to miejsce, w którym mogło zaistnieć życie mikrobiologiczne, stąd ich wahania przed wyborem miejsca jako lokalizacji lądowania.
    *
      Krater Gale - 150 km krater znajdujący się na skraju Elysium Planitia. Położony w pobliżu równika znajduje się na przeciwnej stronie planety niż poprzednie trzy miejsca. Nazwany został nazwiskiem Waltera Fredericka Gale'a, australijskiego bankiera i amatora astronomii. Cechą charakterystyczną krateru jest ogromny stożek skalny na jego środku, wznoszący się 4,5-5,5 kilometrów nad jego krawędzie. Jego pochodzenie nie jest znane. Sztuczne satelity badające Marsa wykryły na jego powierzchni związki siarki podobne do napotkanych przez łazik "Opportunity". Mogły one powstać w obecności ciekłej wody. Wadę ostatniej lokacji jest położenie związków, które miałyby być badane. Wykryto je w obniżeniu wyższej, centralnej części krateru. MSL może więc wylądować poniżej tego obszaru, przez co musiałby się do niego "wspinać". Miejsce to było rozważane podczas planowania misji MER-ów i stanowi jedno z potencjanych miejsc lądowania łazika ExoMars.

Czytając teksty i spoglądając na mapki to ja bym chyba stawiał na Holdena!  :) Chociaż kanarkowy Krater Eberswalde ma chyba rzeczywiście największe szanse na wybór...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 17, 2010, 14:02
KonradL 05/07/2010 15:51
   
Raczej nie ma obawy zatkania poniewaz CHIMRA jest wyposażona w cos w rodzaju komory sortowniczej gdzie material bedzie najpierw przesiewany do 1mm, a nastepnie do 150 mikrometrow. Dodatkowo sam lejek bedzie wyposazony w sitko (oczka o srednicy 1mm) majace zatrzymac ponadmiarowe czasteczki ktore mimo wszytsko moga sie przedostac z CHIMR-y(I te zatrzymane na tym etapie pozostana na sitku do konca misji). Ostatnim zabezpieczeniem bedzie 2-stopniowa konstrukcja probowek, ich gorna czesc jest szersza i bedzie przechwytywac drobinki wieksze niz 150 mikrometrow, ktore zostana wysypane po przekreceniu sampelkowego kola.

Co do czyszczenie probowek to chyba masz racje, kazda para bedzie wyposazona w piezoelektryczny silowniczek ktory bedzie wibrowal w celu odpowiedniego ulozenia/przemieszania probki jak i oproznienia zasobniczka. Dodatkowo chyba wchodzi w gre "przeplukanie zasobniczka" porcja probki z tego samego badania w celu zmniejszenia % zanieczyszczen z poprzednich badan.

W artykule jest rowniez napisane ze skazenie swiezej probki materialem z poprzednich badan (pozostalosci na lejku i w samych probowkach) moze byc na poziomie 5%, dodatkowo zaklada sie, ze kazdy z pojemnikow zostanie wykorzystany tylko 2-3 razy podczas trwania misji(zakladany czas 1 rok)

Tu zamieszczam cytat bo nie jestem w 100% pewien czy wszystko wlasciwie zrozumialem:

"CheMin Instrument Operation

The CheMin sample handling system consists of a funnel, a sample wheel (which carries 27 reusable sample cells and 5 permanent reference standards), and a sample sump where material is dumped after analysis. CheMin receives drill powders or scoop samples from the SA/SPaH (Sample Acquisition/Sample Processing and Handling) system, through the CHIMRA drill, scoop, and sorting assembly. A maximum of 65 mm3 of sample material is delivered to the piezoelectrically vibrated funnel system that penetrates through the rover deck (during the time period when CheMin is not receiving samples, the CheMin inlet is protected by a cover). The funnel contains a 1 mm mesh screen to keep larger than expected grains from entering the CheMin sample handling system. Grains that cannot pass through the screen will remain there for the duration of the mission (samples will have been prescreened first to 1 mm and then to 150 micrometer in the CHIMRA sorting chamber, to prevent clogging of the CheMin funnel screen). Any grains between 1.0 mm and 150 micrometer that pass through the screen will pass into the upper reservoir portion of the sample cell, where they will remain until the cell is inverted and they are dumped into the sump. However, under nominal conditions, the CheMin funnel will only receive material that has passed through the CHIMRA's 150 micrometer sieve. For the lifetime of the mission, nominally one Mars year, CheMin is required to accept and analyze material delivered from SA/SPaH with no more than 5% CheMin internal contamination between samples. Self-generated contamination originates from material that has remained in the funnel from previously delivered samples (and delivered along with subsequent samples), or from material that has remained in previously used analysis cells (CheMin will nominally use each reusable cell two to three times to accommodate 74 analyses during the mission). CheMin empties used sample cells by inverting and vibrating the cell and over a sump inside the instrument. CheMin may reduce contamination by sample dilution-aliquots of sample material can either be dumped into the funnel and delivered directly to the sump through a shunt in the wheel without entering a sample cell (to remove funnel contamination), or a previously used sample cell can be filled, shaken and emptied to the sump prior to receiving an aliquot of sample for analysis (to remove sample cell contamination). These processes will require coordination with SA/SPaH to deliver more than one aliquot of a given sample."

Tu jest szczegółowy opis:
http://msl-scicorner.jpl.nasa.gov/Instruments/CheMin/
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 17, 2010, 14:05
Back on track!

Przeniosłem najważniejsze wiadomości z wiadomego forum. CO NAJWAŻNIEJSZE: napisałem od podstaw 2 pierwsze posty, jako wstęp. Troszku mi to czasu zajęło. Proszę docenić ;P

Na koniec znane zdjątko:
(http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA13273.jpg)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Lipiec 18, 2010, 08:54
Bardzo fajny, ciekawie napisany wstęp do misji - dobrze się czytało :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Lipiec 18, 2010, 11:39
perian - mojego uznania za ten wstęp nie mogę ubrać w słowa. Genialna robota! :)

Dodałbym chyba jedną rzecz - to tytułu wątku 'MSL Curiosity', no a teraz to jedziemy!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 18, 2010, 13:08
perian - mojego uznania za ten wstęp nie mogę ubrać w słowa. Genialna robota! :)

Dodałbym chyba jedną rzecz - to tytułu wątku 'MSL Curiosity', no a teraz to jedziemy!

Dziękuję za uznanie   :)

Odnośnie Cusiosity, to bojkotuję tą nazwę i dlatego staram się jej nie używać  ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Lipiec 18, 2010, 13:37
Odnośnie Cusiosity, to bojkotuję tą nazwę i dlatego staram się jej nie używać  ;D

Aha :D no dobra, hmm a może chociaż rozwinięcie nazwy MSL? :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 18, 2010, 13:39

Aha :D no dobra, hmm a może chociaż rozwinięcie nazwy MSL? :)

Może być, tylko trzeba było wcześniej napisać, zanim napisałem wątek o MTO :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Lipiec 20, 2010, 00:35
Cytuj
Odnośnie Cusiosity, to bojkotuję tą nazwę i dlatego staram się jej nie używać  ;D

No tak... tyle czasu juz jest "w obrocie" ta nazwa, myslalem ze sie w koncu przyzwyczaje ale jakos nie...
i jak widze Curiosity, to pierwsze co mi przechodzi przez mysl to... Kuriozum ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Lipiec 20, 2010, 00:55
Jest to już jednak nazwa stosowana oficjalnie i dosyć powszechnie, więc zamieściłem ją w tytule wątku.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Lipiec 20, 2010, 00:56
Dlatego lepszy były "Wanderer"  ;)
(gdyby amerykanom nie kojarzył się tak źle...)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Lipiec 20, 2010, 01:09
Nie no, to ja juz wole Kuriozum, moze "Wanderer" niesie za soba jakies przesłanie i oddaje ducha misji ale samo brzmienie tej nazwy jest IMO nie za ciekawe.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Lipiec 20, 2010, 01:36
Hehe, co człowiek to inny pomysł ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Lipiec 20, 2010, 01:48
Koła łazika MSL (sorry jeśli się powtarzam) zostały wszystkie wprowadzone w ruch 9 lipca. Zapis z tego wydarzenia :

http://www.youtube.com/watch?v=GY_7d55vJko

Czy tam w drugiej części nie widać skycrane?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Lipiec 20, 2010, 10:01
Czy tam w drugiej części nie widać skycrane?

tak:)

nie wiem czy ta informacja była już tutaj albo na astro4u ale kamera MARDI jednak poleci w tej misji. Jak wszystko pójdzie dobrze zarejestruje wideo w wysokiej rozdzielczości lądowania. jednak zobaczymy je dopiero po kilku tygodniach prawdopodobnie i to w wersji o mniejszej jakości, ściąganie właściwej wersji będzie trwało nawet kilka miesięcy ze względu na ograniczenia w transferze.

całość tutaj (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-239&cid=release_2010-239)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 20, 2010, 22:57
nie wiem czy ta informacja była już tutaj albo na astro4u ale kamera MARDI jednak poleci w tej misji. Jak wszystko pójdzie dobrze zarejestruje wideo w wysokiej rozdzielczości lądowania. jednak zobaczymy je dopiero po kilku tygodniach prawdopodobnie i to w wersji o mniejszej jakości, ściąganie właściwej wersji będzie trwało nawet kilka miesięcy ze względu na ograniczenia w transferze.
Tutaj można zobaczyć jak mniej więcej będą wyglądały zdjęcia zrobione przez MARDI (oczywiście będą w kolorze a nie bw):
(http://www.msss.com/msl/mardi/illustrations/fig2_zoom_icon.gif)
Zdjęcie przedstawia fragment powierzchni na antarktydzie. Skala zdjęć odpowiada tak jak by były wykonane 150, 105, 72, 47, 30, i 21 sekund przed lądowaniem MSL'a.
Więcej: http://www.msss.com/msl/mardi/MARDI_science.htmlPrzy okazji. Czy coś wiadomo na temat postępów prac nad kamerami Mastcam z opcją zoomowania?


I jeszcze jedno :P Na unmannedspaceflight pojawiła się fotka z prac przy montażu masztu z kamerami na łaziku:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=22125
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Lipiec 21, 2010, 22:48
okularki w dłoń!

zdjęcie 3D Curiosity:)

http://img709.imageshack.us/img709/3098/indexci.png
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Lipiec 22, 2010, 13:19
okularki w dłoń!

zdjęcie 3D Curiosity:)

http://img709.imageshack.us/img709/3098/indexci.png

Wygląda przezacnie! :D
Łazik to już określenie nie nadające się dla tak dużej maszyny... :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Lipiec 22, 2010, 22:29
spychacz, ciągnik a może po prostu ŁAZ ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Lipiec 23, 2010, 00:40
spychacz, ciągnik a może po prostu ŁAZ ;)

Już lepiej :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Lipiec 24, 2010, 10:19
MSL ma pierwszą próbna jazdę za sobą:) narazie testowano tylko podstawowe komendy.
http://www.youtube.com/watch?v=fwSfFDan16o
http://www.youtube.com/watch?v=taL-jBf8mbo

artykuł (http://spaceflightnow.com/news/n1007/23curiosity/) na sfn
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Lipiec 24, 2010, 13:35
zawrotnego tempa nie ma, ale i tak jest wyraznie szybszy od MERow ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Lipiec 24, 2010, 14:15
zawrotnego tempa nie ma, ale i tak jest wyraznie szybszy od MERow ;)

hmm to jest maksymalna prędkość? pojazd ma chyba możliwość sterowania prędkością?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: axion w Lipiec 24, 2010, 17:29
1. Montaż "szyji" (Mast) łazika:
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA13295.jpg
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA13293.jpg

2. Zdjęcie "głowy" łazika. Widoczne urządzenie ChemCam oraz owinięte folią "oczy" łazika (MastCam).
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA13294.jpg
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Lipiec 24, 2010, 23:06
hmm to jest maksymalna prędkość? pojazd ma chyba możliwość sterowania prędkością?

Nie potrzebna jest szybsza, dlatego wątpię, żeby musieli takową sprawdzać/demonstrować. Łazik niestety (jeszcze nie ten!) nie będzie startował w wyścigach łazików na Marsie, a grunt to bezpieczeństwo jazdy w końcu! :) Chociaż jak widzę takiego kolosa, to nie straszne mu będą żadne przeszkody hehe
Warto też sobie uzmysłowić, że widzimy testy przy 1g, na Marsie będzie jakieś 0.37g. Na pewno w niewielkim stopniu ziemska grawitacja trochę 'spowalnia' Curiosity :)

Łazik sporo urósł ostatnio, ten maszt widoczny na fotkach zapodanych przez axxiona ma chyba jakiś metr wysokości. Fajnie widać postęp. Samo JPL też idzie do przodu, wczoraj nadawali (niestety przegapiliśmy) live pierwsze kroczki MSL :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Lipiec 25, 2010, 00:58
2. Zdjęcie "głowy" łazika. Widoczne urządzenie ChemCam oraz owinięte folią "oczy" łazika (MastCam).

Czerwone kółko zasłania teleskop ChemCam. Głowice MastCam powinny być pod szarymi foliami poniżej. Są już zamontowane?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: axion w Lipiec 25, 2010, 01:34
Czerwone kółko zasłania teleskop ChemCam. Głowice MastCam powinny być pod szarymi foliami poniżej. Są już zamontowane?

Kamerka jest zafoliowana. Maszt jest przymocowany. Źródło: link (http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1023).

Montaż masztu odbył się przed pierwszą jazdą próbną. Coś mi się nie zgadzało zanim doszedłem do tego że podczas jazdy próbnej, maszt był opuszczony! ;)

http://www.youtube.com/watch?v=OUwToGYcYRM
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Lipiec 25, 2010, 13:46
Nie potrzebna jest szybsza, dlatego wątpię, żeby musieli takową sprawdzać/demonstrować. Łazik niestety (jeszcze nie ten!) nie będzie startował w wyścigach łazików na Marsie, a grunt to bezpieczeństwo jazdy w końcu! :) Chociaż jak widzę takiego kolosa, to nie straszne mu będą żadne przeszkody hehe
Warto też sobie uzmysłowić, że widzimy testy przy 1g, na Marsie będzie jakieś 0.37g. Na pewno w niewielkim stopniu ziemska grawitacja trochę 'spowalnia' Curiosity :)


sądzę, że z tak dużymi kołami Curiosity radzić sobie będzie o wiele bardziej w przypadku wydm, w które tak regularnie wpadały oba łaziki i przypuszczalnie dzięki której Spirit zakończył już swą jazdę.

Mam też nadzieję, że Curiosity budują Ci sami spece co tworzyli oba MER'y, jeśli tak to mogę spać spokojnie i nie martwić się o jakość wykonanej pracy.

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Lipiec 25, 2010, 14:01
Mam też nadzieję, że Curiosity budują Ci sami spece co tworzyli oba MER'y, jeśli tak to mogę spać spokojnie i nie martwić się o jakość wykonanej pracy.

W obu przypadkach instytucją prowadzącą prace jest Jet Propulsion Laboratory, zatem można mieć nadzieję.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Lipiec 25, 2010, 18:06
sądzę, że z tak dużymi kołami Curiosity radzić sobie będzie o wiele bardziej w przypadku wydm, w które tak regularnie wpadały oba łaziki i przypuszczalnie dzięki której Spirit zakończył już swą jazdę.

Z wydmami to na pewno, chociaż ogrom doświadczenia w prowadzeniu łazików po takowych już jest zebrany przy programie MER. Więc dodając do dużych kół MSL spore doświadczenie w jeździe po takim terenie można być chyba spokojnym, że nie będzie z tym żadnych problemów. Co do jazdy po większych przeszkodach to może zamiast opisu strzelę ten filmik (słaba jakość co prawda, bo chyba z komórki), gdzie widać jak Curiosity spokojnie radzi sobie z przejechaniem po sporym głazie ;) Na filmiku kamień ten ma 2 razy większą średnicę od koła łazika (a więc około 1 metra). Dla bezpieczeństwa na Marsie nie będą jednak jeździć po kamieniach większych od kół maszyny :

http://www.youtube.com/watch?v=ON1zLBvYKRI

Aha, to tylko pierwsza część filmiku, resztę można obejrzeć na yt.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Lipiec 25, 2010, 19:34
A propos wcześniejszych postów. Ja spokojny o Curiosity będę po wylądowaniu na Marsie. Myślę, ze lądowania na ,,podniebnym żurawiu" za duże wyzwanie......
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Lipiec 25, 2010, 21:14
na myśli miałem wyłącznie sam łazik, od skycrane'a jest na pewno inna ekipa, a że to forma bezprecedensowa jeśli mowa o metodzie lądowania tudzież dostarczenia ładunku na powierzchnię Marsa - to co innego. Nie uda się, na pewno i tak się tym nie zrażą i sprobuja przy nastepnej okazji ponownie uzyc ten system, natomiast PACfajnderowanie czyli toczenie sie w poduszkach to raczej nie metoda dla powazniejszej eksploracji (metoda ale na krotka mete), trzeba przede wszystkim sprawdzic nowy system lądowania zdolny bezpiecznie dostarczac "towar" na powierzchnie Czerwonej Planety, bedzie to tez swego rodzaju kolejny (po Phoenix) sprawdzian "podchodzenia na ogniu" do powierzchni, co zkolei pozwoli w przyszlosci opracowac bezpieczna metode ladowania dla załóg.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Lipiec 25, 2010, 23:57
Chodzi tutaj bardziej o masę. Poduszek nie można by to zastosować, a więc został taki system retrorakietowy. To nie jest kwestia widzimisie, a konkretnej potrzeby.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Lipiec 26, 2010, 15:49
Z tego co słyszałem już jakiś czas temu, Skycrane ma być przyszłościową metodą dostarczania sprzętu na Marsa, być może faktycznie jakieś misje marsjańskie klasy "middle" będą wykorzystywać sprawdzony system poduszek, ale w końcu naukowcom chodzi aby maksymalnie zawęzić elipse lądowania próbnika. Również z duża dozą prawdopodobieństwa przyszłe misje zaopatrzeniowe dla załóg marsjańskich będą wykorzystywać system skycrane bądź jakąś jego modyfikację. Mimo, że jest to metoda nowatorska póki co i zapewne bardzo droga, będzie to metoda gwarantująca precyzyjne i bezpieczne dostarczanie ładunku w określony punkt powierzchni.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 27, 2010, 20:47

Rysunek przedstawiający budowę MSL:

W opisie jest trochę zdezaktualizowany schemat MSL'a. Poniżej aktualny:
(http://www.jpl.nasa.gov/images/msl/20100723/msl20100723-c-full.jpg)
Źródło: http://msl-scicorner.jpl.nasa.gov/Instruments/
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Lipiec 27, 2010, 23:29
Znalazłem animację pokazującą lądowanie i pobyt na czerwonej planecie naszego laboratorium:
(chyba tu nie było)

http://www.youtube.com/watch?v=YL4zRAnf1Kc
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mateusz Józefowicz w Lipiec 28, 2010, 01:16
To ja się dorzucę do wizualek - bo na tym zdjęciu dobrze widać Sky Crane, stan z końca maja 2010.

Pozdrowienia

Mateusz
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Lipiec 28, 2010, 01:29
Witamy Mateuszu na forum :)

Znalazłem animację pokazującą lądowanie i pobyt na czerwonej planecie naszego laboratorium:
(chyba tu nie było)

Zacny filmik. Lądowanie naprawdę robi wrażenie, nie mogę się doczekać testów skycrana z modelem MSL, bo chyba muszą takie mieć miejsce.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Lipiec 28, 2010, 21:54
no i właśnie się zastanawiam jak to będą testować na Ziemi ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 28, 2010, 23:57
To ja się dorzucę do wizualek - bo na tym zdjęciu dobrze widać Sky Crane, stan z końca maja 2010.
A to w głębi za sky crane to wygląda na cruise stage :)

Cytat: Matias
....nie mogę się doczekać testów skycrana z modelem MSL, bo chyba muszą takie mieć miejsce.
Testy kabli przy pomocy których MSL zostanie opuszczony na powierzchnię Marsa przeprowadzano w 2008:
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=73

Co do testów. To pewnie sky crane przejdzie water hammer test. Pamiętam, że Phoenix też coś takiego przechodził:
http://www.youtube.com/watch?v=h8JuC5lFkPc
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: axion w Lipiec 30, 2010, 15:52
Kilka zdjęć z jazdy testowej łazika:

(http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpegMod/PIA13308_modest.jpg)

(http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpegMod/PIA13307_modest.jpg)

(http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpegMod/PIA13306_modest.jpg)

Źródło: http://photojournal.jpl.nasa.gov/ (http://photojournal.jpl.nasa.gov/)

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Lipiec 30, 2010, 23:50
nie wiem czy ta informacja była już tutaj albo na astro4u ale kamera MARDI jednak poleci w tej misji. Jak wszystko pójdzie dobrze zarejestruje wideo w wysokiej rozdzielczości lądowania.

Dopiero teraz przeczytałem tamten artykuł :) Naprawdę wersja HD takiego filmiku z lądowania chyba nas rozniesie.. mam nadzieję, że wszystko zadziała tak jak powinno. Co ciekawe kamery podobne do MARDI były także zainstalowane na Mars Polar Landerze (misja wystartowała w 1999 i niestety została utracona jeszcze przed lądowaniem) oraz na Phoenix'ie, gdzie z kolei nie została użyta z powodu obawy przed zdolnościami łazika do wysyłki takiego materiału tuż przed krytycznym lądowaniem...

Sama MARDI będzie także używana później (myślałem, że tylko przy lądowaniu! :)). Może posłużyć do wykonywania szczegółowych zdjęć terenu pod łazikiem, dokładnego określania kierunku jazdy łazika czy mapowań geologicznych. Jej wykorzystanie będzie zależało od dostępnego czasu, transferu danych i ilości dostępnej energii. 
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 13, 2010, 12:16
Poniżej ciekawe linki dla osób które chciałyby się bliżej przyjrzeć potencjalnym rejonom gdzie może dotrzeć MSL. Zaznaczone są  także kontury zdjęć z kamer wysokiej rozdzielczości HiRISE i szerokokątnej CTX (MRO) i kamery MOC (MGS). Jak widać nie wszystkie elipsy są jeszcze pokryte w 100% przez HiRISE:

http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/msl/topsites/holden_crater/
http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/msl/topsites/mawrth_vallis/
http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/msl/topsites/eberswalde/
http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/msl/topsites/gale_crater/

Te i inne linki pochodzą z tej strony: http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/

A tutaj taka ciekawostka. Krater Gale z naniesioną elipsą potencjalnego lądowania dla łazika MER-A:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Gale_big.jpg
oraz dla porównania elipsa, właściwie prawie kółko  :) w tym samym kraterze dla MSL-a:
http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/msl/docs/site_ellipses_4_09/Gale_ellipse_sm.jpg


Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Sierpień 21, 2010, 11:46
najnowszy update z montażu ramienia Curiosity:

http://www.youtube.com/watch?v=e1noAqa_Ukc
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Wrzesień 04, 2010, 14:48
i kolejny filmik z budowy pojazdu:

http://www.youtube.com/watch?v=XJk9dlk-Gzk
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Wrzesień 04, 2010, 15:37
Hehe.. to nie tyle budowa co uczenie łazika koordynacji, fascynujące! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Wrzesień 08, 2010, 01:21
Wieści z budowy Curiosity

Inżynierowie z JPL kontynuują pracę przy budowie łazika Curiosity. Każdego dnia pojazd jest bliżej swojej misji na Marsa.

Więcej tutaj - link (http://www.kosmonauta.net/index.php/Technologie/Hardware/budowa-msl-ramie.html).

Załącznik: inżynierowie z JPL przeprowadzający testy ramienia Curiosity.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Wrzesień 14, 2010, 07:09
a tymczasem Curiosity ćwiczy na "torze przeszkód":)
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-297
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Wrzesień 16, 2010, 15:08
a tymczasem Curiosity ćwiczy na "torze przeszkód":)
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-297

Rozdmuchując temat ;)

MSL pokonuje przeszkody

Mars Science Laboratory "Curiosity" ma już w pełni sprawny układ jezdny. Odbyły się pierwsze jazdy przez specjalne przeszkody, na specjalnych platformach w pomieszczeniu o wysokiej czystości.

JPL wykonało pierwsze całościowe testy układu jezdnego marsjańskiego łazika Mars Science Laboratory (MSL), który ma trafić na powierzchnię Czerwonej Planety w sierpniu 2012 roku. Robot musiał pokonywać szereg przeszkód, w trakcie pokonywania których, badano zachowanie się zawieszenia i napędu łazika.

Układ jezdny "Curiosity" jest podobny do układów łazików MER. W trudnym terenie na powierzchni Marsa będzie poruszał się na sześciu niezależnych kołach. Różnicą zasadniczą jest wielkość. Koła MSL mają 20 cali (50,8 cm) średnicy - dwa razy więcej niż koła łazików MER.

Mars Science Laboratory opuści powierzchnię Ziemi między 25 listopada a 18 grudnia 2011 roku. Po wylądowaniu na Czerwonej Planecie, przez dwa lata będzie badał jego powierzchnię.


Źródło. (http://www.kosmonauta.net/index.php/Misje-bezzalogowe/Uklad-Sloneczny/msl-przeszkody.html)

Załącznik: MSL pokonuje spreparowane przeszkody.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: axion w Wrzesień 17, 2010, 22:14
Update wideo: http://www.youtube.com/watch?v=xfy2JutIkMM

Cytat: wini
Kolejne nagranie z budowy, tym razem jazda po nierównościach:)

edit moheratora: prośba winiego spełniona (posty skasowane) - komentarz natomiast wrzucam tutaj ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Wrzesień 20, 2010, 14:53
Curiosity: trwają testy wysięgnika

Postępują prace nad łazikiem marsjańskim Curiosity. JPL poinformowała o dalszych testach wysięgnika robota, pierwszy raz rozłożonego w zeszłym miesiącu.

Ramię Curiosity jestem jednym z urządzeń istotniejszych dla osiągnięcia celów naukowych misji. Będzie służyło między innymi do umieszczania próbek skał i gruntu w przyrządach naukowych robota.

Rozłożone pierwszy raz w sierpniu, we wrześniu ramię przechodzi serię testów badających poprawność i dokładność ruchu w oczekiwanym zakresie położeń. Testy mają miejsce w pomieszczeniu wysokiej czystości, gdzie odbywa się montaż łazika Mars Science Laboratory.

Koniec wysięgnika może oddalić się od korpusu łazika na odległość 2,3 metra. Na końcu wysięgnika nie zamontowano jeszcze narzędzi badawczych, o łącznej masie 33 kilogramów, w tym wiertła udarowego, kamery z soczewkami powiększającymi, spektrometru.

Wykonane z tytanu ramię posiada dwa przeguby "barkowe", tak jak w mocowaniu do korpusu, jeden przegub "łokciowy", i dwa w "nadgarstku". Każdym z nich porusza specjalnie zaprojektowany dla misji siłownik, odporny na niskie temperatury panujące na powierzchni Czerwonej Planety.

Wysięgnik został zbudowany i jest testowany przez MDA Information Systems. Siłowniki dostarczyła firma Aeroflex.


Źródło - kosmonauta.net (http://www.kosmonauta.net/index.php/Misje-bezzalogowe/Uklad-Sloneczny/testy-wysiegnika-curiosity.html)

Załącznik: Testy wysięgnika Curiosity, 31 sierpnia 2010.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Wrzesień 21, 2010, 21:06
Polecam zobaczenie zdjęć testowych wykonanych kamerami Mastcam 34mm (M34) i 100mm (M100).
http://www.msss.com/science/msl-mastcam-pre-launch-images.php

To co się rzuca w oczy to silne winietowanie na brzegach, które pochodzi od koła z filtrami. Jednak podobno ze zdjęcia 1600x1200 będą robili cropa 1200x1200 tak aby nie przesyłać tych fragmentów z winietowaniem. Oczywiście wszystkie zdjęcia są w kolorze :) Jedno zostało wykonane w podczerwieni.

Do ściągnięcia jest także film w HD 1280x720 sfilmowany kamerą M100. Jest on jednak bardzo silnie skompresowany i pokazuje mało ciekawy plan. Cały czas ten sam obszar, co jakiś czas ktoś przebiega tylko. Na stronie napisali, że ściągnięcie podobnego filmiku z Marsa na Ziemię potrwałoby około dnia. Gdyby chcieć przesłać film z najlepszą jakością to film o długości ~1min przesyłany byłby nawet 7dni. Zastanawia mnie czy nie da się tego jakoś szybciej przesłać np: do MRO, a z MRO szybciej na Ziemię.

Na stronie podali też kompozycję 3D z kamery M34 i M100. Przy okazji ciekawe jaki jest postęp prac nad wersją Mastcama z możliwością zoomowania?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Październik 21, 2010, 21:19
Pod adresem http://www.ustream.tv/nasajpl można na żywo oglądać budowę łazika;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Październik 21, 2010, 22:06
O kurczę, jak ten czas leci, minął miesiąc od ostatniego wpisu tutaj :)

Dzięki wini, za tego linka - fajna rzecz, widać że naprawdę ciężko tam pracują ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Październik 21, 2010, 22:48
Nie mogę z niektórych komentarzy na tym chacie obok live podglądu ;D Ale rzeczywiście coś w tym jest, ta dwójka inżynierów w prawym górnym rogu wygląda jakby się naprawdę im nudziło :) Przed chwilą jeden z nich testował możliwości obrotu na tym biurowym krzesełku :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Październik 22, 2010, 01:32
Nie mogę z niektórych komentarzy na tym chacie obok live podglądu ;D Ale rzeczywiście coś w tym jest, ta dwójka inżynierów w prawym górnym rogu wygląda jakby się naprawdę im nudziło :) Przed chwilą jeden z nich testował możliwości obrotu na tym biurowym krzesełku :P

W końcu to inżynier - nie wypada nic nie robić ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Październik 22, 2010, 21:53
Naprawdę świetna jest ta kamerka. Wczoraj MSL miał jeszcze zdemontowane kółka, konieczne aby zainstalować wyposażenie elektroniczne. Dziś koła są już na miejscu (a przynajmniej te z prawej strony) :)

Nie wiem czy było. Poniżej link do dyskusji (Readiness Review) osób pracujących przy MSLu.  Omawiają test systemu "sky crane". Filmik trochę stary bo z grudnia 2009. Ale myślę, że warto zobaczyć o jakich problemach rozmawiają:
http://www.youtube.com/watch?v=KT7bEHuvYAQ
i jeszcze taki z testów ramienia
http://www.youtube.com/watch?v=avvjiHQtHWI
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Październik 23, 2010, 02:28
Filmiki interesujące :)

Podrzucam zaległego arta :

Sample Analysis at Mars dla MSL gotowy

Ośrodek NASA Goddard Space Flight Center zakończył montaż instrumentu Sample Analysis at Mars (SAM) dla łazika Mars Science Laboratory. W grudniu przyrząd trafi do JPL w celu integracji z łazikiem.

SAM to automatyczne laboratorium, które znajdzie się na pokładzie łazika "Curiosity" i będzie badało, czy Mars w przeszłości lub obecnie był w stanie podtrzymać życie mikrobiologiczne. Start misji przewidywany jest na jesień 2011. Instrument jest już w konfiguracji startowej, tj. spełnia wymagania startowe i jest gotowy do pracy na Marsie.

SAM składa się z kwadrupolowego spektrometru masowego (detekcja gazów atmosfery z podgrzewanych próbek gruntu), chromatografu gazowego (separacja i identyfikacja składników mieszanin gazowych) i spektrometru ze strojonym laserem (pomiary stosunków izotopów tlenu i węgla w atmosferycznym metanie i ditlenku węgla). Te przyrządy naukowe pozwolą na badania próbek skał i gruntu marsjańskiego, szczególnie pod kątem obiegu węgla i stosunków izotopów innych, lżejszych pierwiastków.


Dalszy ciąg na kosmo - link (http://www.kosmonauta.net/index.php/Misje-bezzalogowe/Uklad-Sloneczny/gotowy-sam-dla-msl.html).

Załącznik: Zmontowany przyrząd SAM.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Październik 24, 2010, 21:28
Łazik ma znowu wszystkie swoje kółeczka :) Świetna sprawa z tym podglądem.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Październik 26, 2010, 00:21
W dniach 27-29 września odbyła się czwarta konferencja poświęcona wyborowi miejsca lądowania dla łazika MSL (Fourth MSL Landing Site Workshop). Dla przypomnienia, nadal rozważane są cztery potencjalne rejony. Są to:
-krater Holden
-krater Eberswalde
-Vallis Mawrth
-Krater Gale
Charakterystykę tych miejsc można m.in znaleźć tutaj: http://www.kosmonauta.net/index.php/Przyszlosc/NASA/2010-05-24-msl.html

Poniżej poglądowa mapka z zaznaczonymi punktami pokazującymi gdzie znajdują się powyższe rejony:
(http://i187.photobucket.com/albums/x9/PhD_airQ/msl-landing-sites.jpg)
Ostateczna decyzja do którego z tych miejsc dotrze "Curiosity" zapadnie na wiosnę 2011r.

Nie rozpisywałbym się tak bardzo w tym poście gdyby nie to, iż w sieci dostępne są niemal wszystkie prezentacje z tego workshopu. Poniżej link gdzie można je ściągnąć:
http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/msl/workshops/4th_workshop/program.html
Jak widać każdemu z czterech rejonów poświęcono po jednej sesji.


Poniżej kilka ciekawostek na które natrafiłem przeglądając wybrane prezentacje.
-imponująca jest ilość danych o potencjalnych miejscach lądowania MSL'a. Poniżej porównanie jakie instrumenty naukowe dostarczały danych dla misji Pathfindera, MER'ów oraz MSL'a:
(http://i187.photobucket.com/albums/x9/PhD_airQ/msk-data.jpg)

-kamera wysokiej rozdzielczości HiRISE dosyć dobrze już obfotografowała obszary wytyczone przez elipsy lądowania. Poza tym wykonano ujęcia pod różnymi kątami co umożliwia stworzenie map wysokościowych (DTM - Digital Terrain Model) o rozdzielczości zdecydowanie przewyższających te uzyskane przez instrument MOLA (MGS). Niżej znajduje się mapka pokrycia DTM-ów dla czterech kandydujących miejsc:
(http://i187.photobucket.com/albums/x9/PhD_airQ/msl-dtm.jpg)
Tak w ogóle to DTMy są dostępne tutaj: http://hirise.lpl.arizona.edu/dtm/

-DTMy były analizowane pod kątem statystyki procentowego występowania nachyleń terenu. Poniżej ciekawa statystyka w porównaniu do miejsc lądowania MER'ów i Phoenixa
(http://i187.photobucket.com/albums/x9/PhD_airQ/msl-slopes.jpg)
Generalnie jeśli chodzi o pochyłości terenu to można ułożyć taką nierówność:
Eberswalde > Mawrth > Gale ≥ Holden = Gusev (MER-A Spirit).
Statystycznie nachylenia są podobne do tych w kraterze Guseva lub 1.5-2 razy większe.

-dokonano również analizy obrazów HiRISE pod względem występowania skał. Poniżej przykład dla krateru Eberswalde
(http://i187.photobucket.com/albums/x9/PhD_airQ/msl-rocks.jpg)
Więcej o statystyce występowaniu skał tutaj:
http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/msl/workshops/4th_workshop/talks/Golombek_Rocks_4th_Wkshp.pdf

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Październik 26, 2010, 17:12
No - ciekawe opracowania! Bardzo ciekawe!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Listopad 17, 2010, 09:43
Nowe zdjęcia testowe z MAHLI:
http://www.planetary.org/blog/article/00002776/
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Listopad 17, 2010, 19:54
Trwają testy przyrządu RAD dla łazika MSL

Radiation Assessment Detector to jedyny przyrząd łazika Curiosity finansowany przez dział NASA zajmujący się lotami załogowymi. Detektor będzie miał scharakteryzować naturalne promieniowania jonizujące na powierzchni Marsa w ramach przygotowań do załogowej wyprawy na Czerwoną Planetę.

Radiation Assessment Detector, czyli detektor do oceny promieniowania, będzie monitorował naturalne promieniowanie występujące na powierzchni Marsa. Może mieć ono niekorzystny wpływ na organizmy żywe, stąd konieczność jego dokładnego poznania przed lądowaniem pierwszych ludzi na marsjańskim globie. Promieniowanie takie występuje również na w każdym zakątku Ziemi i pochodzi z naturalnie występujących w przyrodzie izotopów promieniotwórczych, głównie radonu, potasu, czy węgla. Statystyczne Polak otrzymuje rocznie dawkę około 2,7 milisiwertów. RAD będzie pierwszym instrumentem tego typu, który znajdzie się na Marsie. Również badania, które przeprowadzi będą pionierskie, gdyż nigdy wcześniej nie badana naturalnej aktywności promieniotwórczej na powierzchni innej planety.


Dalszy ciąg na kosmo - Link (http://www.kosmonauta.net/index.php/Misje-bezzalogowe/Uklad-Sloneczny/testy-rad-dla-msl.html).

Polecam! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 18, 2010, 18:23
Cieszę się, ze NASA wpadła na pomysł instalacji takiego ustrojstwa na MSL. Bardzo ono nam potrzebne dla posadowienia na Marsie ludzi. Oby tylko szczęśliwie MSL wylądował....
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: axion w Listopad 26, 2010, 21:59
Update wideo: http://www.youtube.com/watch?v=6s6al8U4Mu0
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Listopad 28, 2010, 03:09
Testy kamery MAHLI na potrzeby łazika MSL

"Budowany przez NASA w Laboratorium Napędu Odrzutowego (JPL) łazik marsjański następnej generacji zostanie wyposażony w specjalną kamerę. Pozwoli ona na wykonywanie zdjęć mikroskopowych obiektów znajdujących się na powierzchni - będzie zatem odpowiednikiem podobnych urządzeń, wykorzystywanych w misjach pojazdów Opportunity oraz Spirit. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, kamera posiada jednak większe możliwości - potrafi wykonywać zdjęcia w kolorze, została wyposażona w system optyczny z układem autofocus, a także może rejestrować sekwencje wideo. Będzie to jedno z podstawowych urządzeń wykorzystywanych do badań marsjańskich skał, stanowiące elektroniczno-mechaniczny odpowiednik jednego z podstawowych narzędzi geologów."

Świetny artykuł, gorąco polecam - link (http://www.kosmonauta.net/index.php/Technologie/Hardware/mahli-testy-msl.html) :)

Załącznik: Kamera MAHLI przed montażem na ramieniu robotycznym łazika MSL
Załącznik2: Zdjęcie stereoskopowe wykonane przez egzemplarz testowy kamery MAHLI, powstało dzięki niewielkiemu jej przesunięciu względem obiektu; widoczne są trzy rodzaje skał - od lewej - bazalt (u góry); piaskowiec (na dole) oraz dwa fragmenty ryolitu - z prawej strony zdjęcia.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: axion w Grudzień 04, 2010, 18:18
Znalazłem taką symulację (http://www.youtube.com/watch?v=BbDUFWmBOF0) - jeśli odpowiada ona ruchowi Curiosity, to trzeba przyznać że MSL ma duże możliwości w terenie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Grudzień 14, 2010, 07:41
Wczoraj podłączano Sky Crane do Curiosity. Całość wygląda tak:

(http://img683.imageshack.us/img683/8348/zrzutekranuxp.png)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Grudzień 14, 2010, 14:52
Instalacja sensorów meteorologicznych REMS:
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA13646
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Grudzień 19, 2010, 18:09
Czy ktoś wie, na kiedy przewidziano koniec budowy łazika?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Grudzień 19, 2010, 21:47
Czy ktoś wie, na kiedy przewidziano koniec budowy łazika?
Na jednej z prezentacji z ostatniego workszopu był taki plan (w załączniku).
"Sys V&V" - to walidacja i weryfikacja
"L/C Stack & ETP" - Launch/Cruise Stack oraz Environmental Test Program. To się kończy gdzieś tak w drugim kwartale 2011*. I to można jak sądze uznać za koniec budowy. Potem są tylko testy i dostarczenie do KSC.

Mnie cały czas ciekawi czy zdążą z tymi kamerami Mastcam o możliwościach zoomowania. Na stronie producenta kamer:
http://www.msss.com/all_projects/msl-mastcam.php
mamy takie info
Cytuj
Status of Fixed Focal Length Cameras (Mastcam-34 and Mastcam-100): At JPL, installed on the rover
Status of Zoom Lens Cameras (2 identical Mastcams with zoom lens): Being fabricated at MSS
Czyli nadal nad nimi pracują :)

Edit:
*teraz zauważyłem że to jest Fiscal Year (FY)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Styczeń 01, 2011, 06:08
ChemCam podczas testów lasera w Los Alamos:
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA13599
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Styczeń 20, 2011, 09:37
najnowszy filmik z budowy, tym razem testowanie skycrane:

http://www.youtube.com/watch?v=YasCQRAWRwU
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Styczeń 21, 2011, 13:38
powyżej oglądaliśmy opuszczanie łazika "po sznurku", mnie bardziej interesuje i zastanawia w jaki sposób testowane będzie lądowanie czy też podchodzenie do powierzchni "na ogniu" całego systemu Skycrane. Chłopaki z JPL przeprowadzają takie testy (np.pewnie podobnie musiał być testowany Phoenix) w jakiejś komorze, która ma przypominać warunki marsjańskie? Na myśli mam przede wszystkim symulację grawitacji i obliczanie właściwego ciągu dla marsjańskiego odpowiednika.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Styczeń 21, 2011, 20:22
Interesujący test, spora prędkość opadania na lince, ale ciekawe czy będzie ona mniejsza na Marsie podczas lądowania (mniejsza grawitacja, chociaż skycrane tak czy siak zawiśnie w pionie)?

powyżej oglądaliśmy opuszczanie łazika "po sznurku", mnie bardziej interesuje i zastanawia w jaki sposób testowane będzie lądowanie czy też podchodzenie do powierzchni "na ogniu" całego systemu Skycrane.

Podczas testów korzystają z dynamicznego modelu DTS (Dynamic Test Model), może będą też próby 'ogniowe' w terenie. W tym wypadku pomniejszona o odpowiednią wartość masa łazika chyba uzupełni tę różnicę w przyciąganiu na Ziemi.
 
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Styczeń 22, 2011, 18:47
Podczas testów korzystają z dynamicznego modelu DTS (Dynamic Test Model), może będą też próby 'ogniowe' w terenie. W tym wypadku pomniejszona o odpowiednią wartość masa łazika chyba uzupełni tę różnicę w przyciąganiu na Ziemi.
Nawet podczas powyższego testu DTS wygląda jak by miał mniejsza masę. Brak masztu z kamerami, ramienia, kół no i przede wszystkim RTG.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Styczeń 23, 2011, 06:49
Zdjęcia z montażu SAM. Odbyło się to 6 stycznia.
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA13793
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA13792
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA13791
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Styczeń 31, 2011, 16:56
Artykuł o brakujących 82mln$ dla MSL'a.
http://www.spacenews.com/civil/110128-mars-rover-need-cash.html

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Styczeń 31, 2011, 17:34
I to jeszcze się dzieje w czasach continuing resolution... Zatem pieniądze - jeśli będą  w ogóle - zostaną przeznaczone dopiero na początku marca...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MaDeR Levap w Styczeń 31, 2011, 20:52
MSL jest ambitną i potrzebną misją. To smutne patrzeć, jak bardzo NASA jest nieudolna w ocenianiu, jakie pieniądze, ile czasu i ile pracy będzie do tego potrzebne.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Styczeń 31, 2011, 21:14
„Ocenianie” jest bardzo skomplikowane, ponieważ zastosowane instrumenty stoją na znacznie wyższym poziomie niż we wcześniejszych misjach planetarnych (SAM, CheMin, ChemCam – złożony sprzęt analityczny na łaziku). A to powoduje wiele trudnych do przewidzenia problemów, od zasilania i chodzenia do układu jezdnego. Misja była krytykowana właśnie głównie za to, że przeznacza się duże środki na rzeczy których wcześniej nikt nie robił (min. Alan Stern) co zawsze zagrażało mniejszym projektom typu Discovery. Prawie w każdej misji nie korzystającej ze standardowego busa i sprawdzonych instrumentów z innych projektów występują podobne problemy, tutaj są one po prostu szczególnie duże z powodu złożoności misji. Inny przykład to JWST.

Brak woli politycznej uchwalenia budżetu to inna sprawa, podobnie jak pozostałe nieudolne poczynania obecnej administracji w USA, biorącej przykład ze światowego trendu „nic nie robić do wyborów a potem się wciśnie jakąś ciemnotę przez media”.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Luty 04, 2011, 15:17
Wychodzi na to, że MSL wyszedł nieźle tanio  :P

WASHINGTON — NASA's Mars Science Laboratory mission needs an $82 million cash infusion to maintain its late November launch date after development of the $2.47 billion rover exhausted program funding reserves last year, according to agency officials.

http://www.space.com/10762-nasa-mars-rover-overbudget.html

Jak się MSL rozwali podczas lądowania to chyba w NASA sobie głowy pourywają  :(
To tyle kasy. Oby tylko pojazd szczęśliwie wylądował .......
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: hanysiak w Luty 04, 2011, 21:54
Miejmy nadzieje, że wystartuje wpierw do tego szczęśliwego lądowania.
Taki ładny łazik, ale szpeci go ten policyjny kogut na maszcie. Powiedzcie proszę, że to coś nie będzie migało na niebiesko :(
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Luty 12, 2011, 01:50
Wygląda, że testowano sposób umieszczania RTG dla Curiosity. Poza tym model RTG będzie użyty w testach wibracyjnych.
(http://i279.photobucket.com/albums/kk128/mirekkaleta/rtg.jpg)
Model bo docelowy RTG będzie zainstalowany dopiero w KSC tuż przed startem (załącznik)

Ostatnio na forum unmanned znowu ktoś dopytywał o status prac przy kamerach z opcją zoomowania. Na razie nikt z osób bliżej związanych z programem nie chce się przyznać jak sprawa wygląda. Ale podobno zamiana tych kamery nie powinna być kłopotliwa. Chociaż im wcześniej tego dokonają tym lepiej. Ktoś też zasugerował, że nawet jeśli nowe kamery nie polecą na łaziku MSL to teoretycznie mogłyby polecieć na innym....MAX-C?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MaDeR Levap w Luty 12, 2011, 12:36
Powiedzcie proszę, że to coś nie będzie migało na niebiesko :(
Nie martw się, ten kogut nie poleci. Miga na niebiesko, i owszem. Kiedy miga, oznacza to, że łazik jest włączony.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Luty 12, 2011, 21:10
Ostatnio na forum unmanned znowu ktoś dopytywał o status prac przy kamerach z opcją zoomowania. Na razie nikt z osób bliżej związanych z programem nie chce się przyznać jak sprawa wygląda. Ale podobno zamiana tych kamery nie powinna być kłopotliwa. Chociaż im wcześniej tego dokonają tym lepiej. Ktoś też zasugerował, że nawet jeśli nowe kamery nie polecą na łaziku MSL to teoretycznie mogłyby polecieć na innym....MAX-C?

Start tej misji jakoś w 2016 roku, więc pewnie na tę zdążą.. :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Marzec 03, 2011, 00:13
Niebawem nadejdzie wiosna, a to oznacza Piąty Workshop dotyczący wyboru miejsca lądowania MSL'a. Jak można przeczytać w tym krótkim raporcie:
http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/msl/memoranda/sites_jan11/Golombek_MSL_LS_2011.pdf
Cytuj
A Fifth Landing Site Workshop to be held in Spring 2011 will enable each of the final four sites to be fully discussed and evaluated before the MSL Project recommends a landing site. Following a series of reviews of the site selected and the process used, NASA Headquarters will select the MSL landing site in summer 2011, before launch in Nov. 2011.
Podczas mającej się odbyć konferencji wszystkie cztery miejsca zostaną ostatecznie omówione. Finalna i oficjalna decyzja ze strony NASA dotycząca wyboru zapadnie latem.

Edit:
Aaa jeszcze filmik...Curiosity przechodził niedawno tortury tj. testy wibracyjne. Mają też przeprowadzić testy środowiskowe:
http://www.youtube.com/watch?v=wMXWlb23jfY
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Jake_Suly w Marzec 03, 2011, 18:06
oby szczęśliwie ta misja wypadła i oby znalazł na Marsie coś co spowoduje wybuch zainteresowania tą planetą :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Marzec 03, 2011, 20:17
oby szczęśliwie ta misja wypadła i oby znalazł na Marsie coś co spowoduje wybuch zainteresowania tą planetą :)

Wybuch już jest. :) Od czasów Mars Pathfinder i MGS Czerwona Planeta wciąż musi znosić obecność sprzętu z Ziemi. Jak by na to nie patrzeć to już prawie 15 lat stałego badania tej planety...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Jake_Suly w Marzec 03, 2011, 20:29
taak ale ja mam na myśli coś baardziej hmm ludzkiego w sensie lotu załogowego, nie zaprzeczam że jestem zwolennikiem Zubrina ponieważ kwoty jakie USA wydaje na armie w zupełnośći wystarczyło by na taką misje a wiadomo że taka misja przyniosła by o wiele więcej korzyści niż misje bezzałogowe, ponieważ nie ma jeszcze takiego programu jaki działa w naszych głowach:) na miejscu człowiek by podjął o wiele więcej i szybciej decyzji.Pozatym odkrycie wody na Marsie to tylko kwestia czasu:)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Marzec 09, 2011, 20:05
Na Curiosity Cam widzę jakieś jazdy, ktoś wie co się konkretnie dzieje?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Marzec 10, 2011, 01:09
No ciekawe. Nie jest to ten model inżynieryjny, który kiedyś testowali?
(http://cdn.wn.com/pd/c0/5d/95e455f86797af005e605f096aa8_grande.jpg)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Marzec 10, 2011, 01:50
Może to trening systemu sterowania? Skrzynia jest, więc to nie testy samego systemu jezdnego. Albo programowanie zachowań automatycznych do zastosowania w pojeździe.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Marzec 17, 2011, 13:41
Ok na twitterze:
http://twitter.com/marsroverdriver
jest odpowiedź. Poniżej zdjęcia. Na jednym widać ten model, który przedstawiłem na powyższym poście tj. MSL "Scarecrow" a w tle ten o którym wspomina jmvh.

http://twitpic.com/4a5ih2
http://twitpic.com/49rrjy
http://twitpic.com/49rt1k

Natomiast testowany model to MSL DTM. Czy "DTM" to nie przypadkiem Drop Test Model? W takim razie byłby to model testowany podczas ostatnich testów skycrane'a. Miałoby to nawet sens. Przetestować łazika po takich wstrząsach.
http://www.youtube.com/watch?v=YasCQRAWRwU
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Jake_Suly w Marzec 17, 2011, 15:01
faktycznie sporawy jest :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Marzec 17, 2011, 19:04
Wielkie dzięki za info Air Q, trzeba przyznać bardzo podobny do egzemplarza z drop testu.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Marzec 19, 2011, 00:49
Tutaj jeszcze filmik z tego testu:
http://www.youtube.com/watch?v=G019Jci0abs

Tymczasem "Prawdziwy" MSL trafił do komory gdzie przechodzi testy środowiskowe:
(http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/images/msl20110318_PIA13806_STT_wand-br.jpg)
http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1114
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Marzec 19, 2011, 18:39
Ten RTG na zdjęciu to już prawdziwy, czy tylko makieta?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Marzec 19, 2011, 19:47
Ten RTG na zdjęciu to już prawdziwy, czy tylko makieta?
Makieta. Prawdziwy RTG zostanie zamontowany w KSC przed startem. Zobacz załącznik w tym poście:
http://83.238.216.20/index.php/topic,150.msg12623.html#msg12623
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Marzec 19, 2011, 20:00
Ten RTG na zdjęciu to już prawdziwy, czy tylko makieta?
Makieta. Prawdziwy RTG zostanie zamontowany w KSC przed startem. Zobacz załącznik w tym poście:
http://83.238.216.20/index.php/topic,150.msg12623.html#msg12623

Tak myślałem, że to makieta. Czy człowiek tak sobie może stać koło RTG, bez ryzyka napromieniowania? Czy w przyszłości ludzie w skafandrach kosmicznych będą mogli sobie spacerować na Marsie koło lądowników Viking czy MSLa (o ile szczęśliwie on wyląduje)? O MERach już nie wspominam....

A propos wcześniejszej
wiadomości odnośnie RTG, to może jej nie zapamiętałem. Otóż internet mam poza domem. Jak przychodzę raz na kilka dni, to nie wszystkie wiadomości potrafię zauważyć i zapamiętać  ;) Dzięki za linka
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Marzec 19, 2011, 21:27
Cytuj
...nie wszystkie wiadomości potrafię zauważyć i zapamiętać  ;)
mam czasem podobnie :P

Tu jest trochę pdf-ów o RTG: http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/newsroom/

Generalnie wybór izotopów do RTG podyktowany jest m.in. jak najmniejszym występowanie promieniowania gamma/X czy emisji neutronów. Izotop Pu-238 rozpada się poprzez emisję alfa do U-234. Dalsze kanały rozpadu wyglądają tak:
http://www.wolframalpha.com/entities/isotopes/plutonium_238/ib/sx/zx/
Jak widać występuje tam oprócz emisji alfa także przemiana beta. Przed tą pierwszą najłatwiej jest się zabezpieczyć (wystarczy ubranie), tej drugiej może towarzyszyć emisja gamma spowodowana promieniowaniem hamowania. Ale tutaj promieniowanie gamma ma stosunkowo niską energię (załącznik1). Sam jestem ciekaw jakie mierzy się dawki w pobliżu samego RTG tzn. ile zmierzyła ta Pani:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:RTG_radiation_measurement.jpg

Jednak co do bezpieczeństwa. NASA podaje szanse na rozszczelnienie pojemnika przy starcie na 0.2%. Oszacowali(załącznik2) też, że w tym niezwykle mało prawdopodobnym scenariuszu średnio osoby znajdujące się w okolicy przyjęłyby dawkę 5-10mrem (ciekawe jaka była max i min wartość 8)). Dla porównania statystyczny amerykanin otrzymuje 360mrem. Tak przy okazji 1mrem=0.01mSv.

Btw. czy przypadkiem Pu-238 nie stosowano kiedyś w zasilaniu baterii dla stabilizatorów rytmu pracy serca...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Marzec 19, 2011, 22:21
Btw. czy przypadkiem Pu-238 nie stosowano kiedyś w zasilaniu baterii dla stabilizatorów rytmu pracy serca...

Ano stosowano. Z tego co pamiętam była to miligramowa ilość dwutlenku plutonu spieczona do postaci niewielkiej kapsułki powleczonej Ir i Pt (czym dokładnie pewien nie jestem, ale to coś w ten deseń).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Marzec 20, 2011, 15:24
Zastanawiam się jak wygląda chłodzenie łazika MSL przed nadmiarem ciepła z RTG? Jeśli na RTG osiądzie pył, czy generatory nie będą miały trudności z odprowadzeniem ciepła?
Soty, jeśli piszę lamersko. Dla mnie tematyka jądrowa to istny kosmos  ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Marzec 20, 2011, 15:51
Zastanawiam się jak wygląda chłodzenie łazika MSL przed nadmiarem ciepła z RTG? Jeśli na RTG osiądzie pył, czy generatory nie będą miały trudności z odprowadzeniem ciepła?
Soty, jeśli piszę lamersko. Dla mnie tematyka jądrowa to istny kosmos  ;)

Wiesz, w sumie to też nie wiem, ale nie sadzę, aby był to jakikolwiek problem. Generatory RTG stosowane były w sondach Voyager, gdzie nadal działają, a odprowadzania ciepła praktycznie tam nie ma.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Marzec 20, 2011, 16:17
Zastanawiam się jak wygląda chłodzenie łazika MSL przed nadmiarem ciepła z RTG? Jeśli na RTG osiądzie pył, czy generatory nie będą miały trudności z odprowadzeniem ciepła?
Soty, jeśli piszę lamersko. Dla mnie tematyka jądrowa to istny kosmos  ;)

Wiesz, w sumie to też nie wiem, ale nie sadzę, aby był to jakikolwiek problem. Generatory RTG stosowane były w sondach Voyager, gdzie nadal działają, a odprowadzania ciepła praktycznie tam nie ma.

Mówimy tu o pyle osiadającym na radiatorach. Jego cząsteczki są małe a warstwa cienka, zdmuchiwana okresowo przez jakiegoś diabła, nie sądzę, aby miała ona jakieś właściwości izolacyjne. Nawet gdyby miała, to i tak można by to przecież wziąć pod uwagę podczas projektowania.

Co do sond Voyager i podobnych, odprowadzanie ciepła musi być - inaczej zabawka by nie działała. A działa nadzwyczaj dobrze, więc radiacja to nie jest "praktycznie nic". ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Borys w Marzec 20, 2011, 17:19
Zastanawiam się jak wygląda chłodzenie łazika MSL przed nadmiarem ciepła z RTG?

RTG ma radiator, który zarówno wypromieniowuje ciepło (podczas lotu na Marsa i na Marsie), jak i pozbywa się go przez przewodnictwo cieplne i konwekcję (na Marsie, do atmosfery).

Cytuj
Jeśli na RTG osiądzie pył, czy generatory nie będą miały trudności z odprowadzeniem ciepła?

Nie. Pył prędzej załatwi instrumenty pokładowe, niż utrudni oddawanie ciepła.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Marzec 20, 2011, 18:27
Co do sond Voyager i podobnych, odprowadzanie ciepła musi być - inaczej zabawka by nie działała. A działa nadzwyczaj dobrze, więc radiacja to nie jest "praktycznie nic". ;)

No oczywiście wiem, pisałem w skrócie - tam odprowadzania ciepła poza radiacją praktycznie nie ma, a na Marsie oprócz radiacji jest jeszcze atmosfera. :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Marzec 21, 2011, 00:58
Jeśli dobrze kumam załączony obrazek to podczas fazy przelotu ciepło z radiatora MMRTG jest też odprowadzane do radiatorów modułu orbitalnego. Podczas pobytu na Marsie ciepło jest też wykorzystywane do ogrzewania awioniki. Swoją drogą ciekawe jaką temperaturę osiąga radiator np: na Marsie lub w warunkach ziemskich?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Marzec 21, 2011, 10:27
Podczas pobytu na Marsie ciepło jest też wykorzystywane do ogrzewania awioniki.

No właśnie, przecież to, o czym mówimy, na Marsie nie musi być wcale zjawiskiem niekorzystnym. Tam jest zdecydowanie zimniej niż na Ziemi, odrobina ciepła więc nie zaszkodzi. :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Marzec 21, 2011, 17:37
Warto tu wspomnieć RHU (http://en.wikipedia.org/wiki/Radioisotope_heater_unit). Co do temperatur, w wypadku ASRG część ciepła ma mieć 650oC a zimna koło 80oC, jednak wartości co do GPHS-RTG i MMRTG niestety teraz sobie nie przypominam.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Marzec 21, 2011, 18:12
Jeśli dobrze kumam załączony obrazek to podczas fazy przelotu ciepło z radiatora MMRTG jest też odprowadzane do radiatorów modułu orbitalnego. Podczas pobytu na Marsie ciepło jest też wykorzystywane do ogrzewania awioniki. Swoją drogą ciekawe jaką temperaturę osiąga radiator np: na Marsie lub w warunkach ziemskich?

Można wiedzieć skąd jest ta ilustracja? Szczegółów konstrukcji systemu kontroli temperatury brakowało mi do opsiu misji.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Marzec 21, 2011, 19:16
Cytat: Scorus
Można wiedzieć skąd jest ta ilustracja?
Jasne tutaj:
http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?action=dlattach;topic=15026.0;attach=173678
to też się może przyda:
http://www.lpi.usra.edu/pss/jan92009/presentations/mslTechnicalCook.pdf

Ten RTG na zdjęciu to już prawdziwy, czy tylko makieta?
Makieta. Prawdziwy RTG zostanie zamontowany w KSC przed startem. Zobacz załącznik w tym poście:
http://83.238.216.20/index.php/topic,150.msg12623.html#msg12623
Kurcze nie wiem czy źle nie napisałem nazywając to "makietą". Przyjrzałem się sprawie dokładniej. Powyższe dokumenty wspominają o kilku wersjach MMRTG. Oprócz makiety MMRTG i wersji służących jako egzemplarze prototypowe jest też wersja nazywana "Qual MMRTG" (załącznik).

Według tej grafiki Makieta tj. Mass/Dynamic Simulator miał być użyty w testach dynamicznych i wibracyjnych. Pytanie czy chodzi też o niedawne testy wibracyjne?

"Qual MMRTG" czyli właściwie wersja taka jak egzemplarz, który poleci na Marsa ("Flight MMRTG") według tych dokumentów ma uczestniczyć w testach środowiskowych. Z tego wynikałoby, że to "Qual MMRTG" jest obecnie zainstalowany a nie jak wcześniej napisałem makieta.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Marzec 21, 2011, 23:29
Piąty ostatni workshop dotyczący wyboru miejsca lądowania planowany jest na 16-18 maja 2011:
http://webgis.wr.usgs.gov/msl/docs/Second_Announcement_5th_MSL_Workshop_3-05-2011.pdf

Poniżej wizualizacje rozważanych miejsc lądowania MSL'a wykonanych na podstawie obrazów wykonanych przez kamerę HRSC (Mars Express):
http://europlanet.dlr.de/node/index.php?id=380
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MarekFloryda w Marzec 23, 2011, 15:06
Podobno pomiędzy 31 marca a 10 kwietnia tego roku, Curiosity będzie wystawiony do oglądania w Wickham Park w Melbourne.

http://www.cfnews13.com/article/news/2011/march/221806/Plutonium-concerns-addressed-for-upcoming-rocket-launch
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Marzec 24, 2011, 18:39
Wygląda na to, że wizja filmów 3D w rozdzielczości HD kręconych na powierzchni Marsa przez Curiosity pozostanie jak na razie marzeniem. Mowa oczywiście o wersji mastcamów z opcją zoomowania:
http://www.planetary.org/blog/article/00002972/
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Marzec 25, 2011, 07:27
Podobno pomiędzy 31 marca a 10 kwietnia tego roku, Curiosity będzie wystawiony do oglądania w Wickham Park w Melbourne.

http://www.cfnews13.com/article/news/2011/march/221806/Plutonium-concerns-addressed-for-upcoming-rocket-launch

Ale chyba nie dotyczy to oryginału, który ma zostać wysłany na Marsa?  ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MarekFloryda w Marzec 25, 2011, 11:35
Znając NASA to wszystko możliwe. Wiele lat temu w KSC wystawili na widok gotowy moduł stacji kosmicznej i mozna było do niego wejść. Możliwe ze tym razem pokażą albo tego ładnie zapakowanego w folie albo jakiś egzemplarz próbny. Nie znam szczegółów, pójdę i sprawdze za tydzień.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Marzec 25, 2011, 12:04
jeszcze powinni pozwolić dzieciom posterować takim łazikiem ;) OCZYWIŚCIE ehzemplarzem gotowym do lotu ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Marzec 25, 2011, 13:56
NASA zatraciła się w swoich priorytetach, takie misje jak ta pochłaniają potężne pieniądze, a zdobyta wiedza nie będzie adekwatna do wydatków, po Marsie jeździ cały czas Opportunity, lata kilka sond, trzeba więc na to spojrzeć racjonalnie, albo wysłać ludzi, albo te pieniądze przeznaczyć na cele ważniejsze np. nowe teleskopy jak JWST, czy szukanie zagrażających Ziemi asteroid, komety, czy badania Słońca, wysyłanie dziesiątek sond na jedną planetę to marnowanie pieniędzy kiedy już i tak dużo o niej wiemy, podziwiam ten łazik jako dzieło technologiczne, ale jest stratą pieniędzy, a technologia równie dobrze może się rozwijać przy realizowaniu celów które wymieniłem
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Marzec 25, 2011, 14:40
Problem w tym, że kiedy każda z tych sond odpowiada na jakieś pytanie to jednocześnie stawia kilka kolejnych, do których potrzeba kolejnej sondy. Poza tym do Marsa jest jednak blisko i jest on łatwiejszy w badaniach nich Wenus - nic dziwnego zatem, że to główny cel sond międzyplanetarnych.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Marzec 25, 2011, 14:57
racja, ale nadal będę się upierał, że zajrzeć w początki wszechświata przez nowe teleskopy jest ważniejsze niż robienie tego samego co Opportunity tylko że dokładniej z nowymi przyrządami :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MarekFloryda w Marzec 25, 2011, 15:00
Problem w tym, że kiedy każda z tych sond odpowiada na jakieś pytanie to jednocześnie stawia kilka kolejnych, do których potrzeba kolejnej sondy. Poza tym do Marsa jest jednak blisko i jest on łatwiejszy w badaniach nich Wenus - nic dziwnego zatem, że to główny cel sond międzyplanetarnych.

Moim zdaniem bezzałogowe badania Marsa mają sens. Po pierwsze są nieporównanie tańsze niż załogowe loty. Po drugie ludzkosć nie ma wyboru - wczesniej czy później będziemy musieli wydostać się poza Ziemię i skolonizować inne planety. A Mars jest chyba jedyną planetą w układzie słonecznym która jako-tako nadaje się do kolonizacji. W związku z tym niech NASA bada. Ale astronautów to wydaje mi się że nie ma co tam jeszcze wysyłać.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MarekFloryda w Marzec 25, 2011, 15:01
racja, ale nadal będę się upierał, że zajrzeć w początki wszechświata przez nowe teleskopy jest ważniejsze niż robienie tego samego co Opportunity tylko że dokładniej z nowymi przyrządami :D

Moim zdaniem oba są równie ważne. Badanie początków wszechswiata ma szanse w końcu naprowadzić nas na własciwą teorię budowy materii. Obecnie wiemy że nasze teorie się mają nijak do rzeczywistosci. Mam także nadzieję że ten nowy, wielki krok w naszym zrozumieniu budowy materii będzie równie rewolucyjny jak 100 lat temu zrozumienie że materia składa się z atomów a co więcej te atomy można rozbijać na mniejsze kawałki. I może tak jak tamten, także ten skok naszej wiedzy doprowadzi do odkrycia zupełnie nowych źródeł energii?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Marzec 25, 2011, 15:10
No właśnie, skoro kolonizacja Marsa to nieunikniona przyszłość to po co się bawić w sondy? Postawmy sprawę jasno, albo idziemy na całość i wysyłamy ludzi, albo nic nie wysyłamy, bo nie opłaca się wydawać miliardów na odpowiedzi na pytania typu: "czy tym kanionem płynęła kiedyś woda?" dla mnie to irracjonalne, już patrząc na założenia i cele tej misji wiem, że na nic nie odpowie, jak łazik może odpowiedzieć na pytanie czy na Marsie było życie? żeby takie coś sprawdzić trzeba by zrobić głęboki odwiert geologiczny z prawdziwego zdarzenia przynajmniej w kilkudziesięciu miejscach na całej planecie, ten łazik na nic nie odpowie
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Marzec 25, 2011, 16:05
Cóż zawsze uważałem, że w przypadku Marsa sondy bezzałogowe mają/będą miały charakter rekonesansowy i/lub wspomagający misję załogową. Skoro Mars nadaje się idealnie na misję załogową a ta z kolei może mieć wyższy stosunek zebranych danych naukowych do kosztów to myślę, że warto pokusić się na takie przedsięwzięcie. Niemniej biorąc pod uwagę obecną sytuację finansowo-polityczną..."jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma" :P

Poniżej kilka przykładów z życia wziętych dotyczących potencjalnych problemów dotyczących bezzałogowej eksploracji marsjańskiej:

Wracając do tematu MSL'a. Niejako dodatkiem do powyższej listy a jednocześnie potwierdzeniem ostatniego podpunktu może być informacja o problemach, które wykazała niedawna analiza. Okazuje się, że pewnego rodzaj taśma użyta w konstrukcji tego łazika może fałszować wyniki naukowe z jednego z instrumentów naukowych:
http://www.wired.com/wiredscience/2011/03/msl-duct-tape/
Wspomniane elementy mogą uwalniać na tyle dużą ilość metanu, że może to fałszować wyniki z instrumentu Sample Analysis at Mars (SAM). Jednym z pomysłów uniknięcia problemu ma być wykonywanie pomiarów w nocy kiedy ilość UV działająca na łazik jest minimalna. Pocieszające jest to, że ilość metanu pochodzącego z tych taśm ma z czasem maleć.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MarekFloryda w Marzec 25, 2011, 17:44
No właśnie, skoro kolonizacja Marsa to nieunikniona przyszłość to po co się bawić w sondy?

Złóż się na załogową misję na Marsa jak masz inne zdanie. Ja w każdym razie nie życzę sobie wydawania moich pieniędzy na taką rozrzutnosć. I głosuję na kandydatów którzy popierają moje zdanie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Marzec 25, 2011, 18:00
No no, ale dlatego właśnie napisałem albo albo (druga opcja)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MarekFloryda w Marzec 25, 2011, 19:00
jeszcze powinni pozwolić dzieciom posterować takim łazikiem ;) OCZYWIŚCIE ehzemplarzem gotowym do lotu ;)

Dzis podali że będzie to egzemplarz testowy i że będzie można się nim pobawić a przynajmniej pomacać.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Marzec 25, 2011, 23:34
jeszcze powinni pozwolić dzieciom posterować takim łazikiem ;) OCZYWIŚCIE ehzemplarzem gotowym do lotu ;)

Dzis podali że będzie to egzemplarz testowy i że będzie można się nim pobawić a przynajmniej pomacać.

Nie wyobrażam sobie innej sytuacji ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Marzec 26, 2011, 08:35
racja, ale nadal będę się upierał, że zajrzeć w początki wszechświata przez nowe teleskopy jest ważniejsze niż robienie tego samego co Opportunity tylko że dokładniej z nowymi przyrządami :D

O Marsie nadal wiemy bardzo mało, misje Viking'ów, Pathfinder'a czy wreszcie MER'ów są dopiero początkiem gruntownych studiów tej planety z poziomu jej powierzchni. Wspomniane misje dały nam wiele odpowiedzi, ale przy okazji postawiły kolejne, nurtujące pytania. Każda kolejna misja, wyposażona w coraz doskonalsze oprzyrządowanie pozwoli zawęzić kolejne odpowiedzi czy wejrzeć w obszar, który był poza zasięgiem zautomatyzowanych poprzedników. A misje załogowe w ten rejon Układu Słonecznego należy na razie schować głęboko pomiędzy bajki - obecnie finansowo nieosiągalne, a samo mówienie o nich "bo są o niebo lepsze od bezzałogowych" w najmniejszym stopniu nie oddaje realizmu sytuacji ekonomicznej, która jest jedynym obecnie wyznacznikiem podjęcia się takiego programu. Proponuje zapoznać się z aktualnym i planowanym na kolejne jak i przewidywanym na późniejsze lata budżetem NASA.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MarekFloryda w Marzec 26, 2011, 13:12
Nie wiem czy to już było, ale JPL wczoraj poinformowało ze Curiosity będzie miał zeza:
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2011-097

Pracowano nad lepszymi, zmiennoogniskowymi kamerami, ale nie da sie ich przetestować na czas. W związku z czym Opportunity będzie miał dwie kamery o stałej ogniskowej, z czego jedna będzie szerokokatna.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Marzec 26, 2011, 23:43
No właśnie, skoro kolonizacja Marsa to nieunikniona przyszłość to po co się bawić w sondy? Postawmy sprawę jasno, albo idziemy na całość i wysyłamy ludzi, albo nic nie wysyłamy, bo nie opłaca się wydawać miliardów na odpowiedzi na pytania typu: "czy tym kanionem płynęła kiedyś woda?" dla mnie to irracjonalne, już patrząc na założenia i cele tej misji wiem, że na nic nie odpowie, jak łazik może odpowiedzieć na pytanie czy na Marsie było życie? żeby takie coś sprawdzić trzeba by zrobić głęboki odwiert geologiczny z prawdziwego zdarzenia przynajmniej w kilkudziesięciu miejscach na całej planecie, ten łazik na nic nie odpowie


Ten temat już tu był drążony:

1. - http://www.astronautyka.org/index.php/topic,384.0.html
2. - http://www.astronautyka.org/index.php/topic,500.0.html

i argumentów padło sporo. Warto poczytać, zwłaszcza dyskutantów, którzy już są gośćmi na forum (swoją drogą ciekawe...).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Marzec 27, 2011, 10:43
i argumentów padło sporo. Warto poczytać, zwłaszcza dyskutantów, którzy już są gośćmi na forum (swoją drogą ciekawe...).

I tylko potwierdza się to co napisałem. Te pieniądze za ten łazik powinny pójść na nowy teleskop i teleskop powinien być teraz najważniejszy dla NASA.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Marzec 27, 2011, 10:53
i argumentów padło sporo. Warto poczytać, zwłaszcza dyskutantów, którzy już są gośćmi na forum (swoją drogą ciekawe...).

I tylko potwierdza się to co napisałem. Te pieniądze za ten łazik powinny pójść na nowy teleskop i teleskop powinien być teraz najważniejszy dla NASA.

W chwili obecnej doskonale sprawuje się Hubble, który dopiero od niedawna wykonuje obserwacje za pomocą nowych sprzętów, dostarczonych przez misję STS-125. Nowy teleskop się buduje i tego nie przyspieszymy zbytnio.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Marzec 27, 2011, 12:07
STS135 ? :P

z tego co gdzieś czytałem teleskop Webba miał mieć jeszcze większe lustra, ale obcięto fundusze.... a żeby spojrzeć naprawdę naprawdę daleko potrzeba by lustra średnicy kilkukrotnie większej od Webba
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Marzec 27, 2011, 14:06
STS135 ? :P

Mea culpa! poprawione :)

z tego co gdzieś czytałem teleskop Webba miał mieć jeszcze większe lustra, ale obcięto fundusze.... a żeby spojrzeć naprawdę naprawdę daleko potrzeba by lustra średnicy kilkukrotnie większej od Webba

Szczerze mówiąc to nie słyszałem o cięciach na wielkości całkowitej powierzchni zbiorczej, to pewnie miało miejsce na wczesnych etapach projektowania?

Nie wiem co masz na myśli przez "spojrzenie naprawdę daleko". Obecnie cały czas sięgamy dalej i dalej. Astronomowie do określenia "głębokości" Wszechświata (czyli jak daleko dany obiekt jest położony, co jest tożsame z tym jak daleko "cofamy się w czasie", zbliżając się do Big Bang'u) używają określenia "przesunięcia ku czerwieni" (obserwowanego widma obiektu), oznaczanego jako wartość "z". Oryginalne głębokie pole widzenia Hubble'a (Hubble Deep Field) z 1995 roku pozwoliło na osiągnięcie z=4, czyli mogliśmy obserwować obiekty oddalone o 90% od nas na linii czasu. Instrument ACS (Advanced Camera for Surveys) pozwolił w 2004 roku wykonać tzw. ultra-głębokie pole Hubble'a (Hubble Ultra Deep Field), co pozwoliło osiągnąć wartość z~6. Inne instrumenty teleskopu (kamera NIC i spektrometr MOS) pozwoliły sięgnąć do z=7.

Dwa lata temu misja STS-125 dostarczyła (wahadłowcem Atlantis) instrument WFC3, który początkowo pozwolił osiągnąć z~8, a następnie z=10 (co przełożyło się na odkrycie najdalszej obecnie znanej galaktyki, artykuł o tym powinien pojawić się na kosmonaucie niebawem).

No i teraz nasz teleskop Jamesa Webba pozwoli dojść do wartości z=15 (jeśli nie dalej!), co odpowiada obserwacji obiektów istniejących 275 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Pierwsze gwiazdy tworzyły się w przedziale pomiędzy z=15 a z=30, także będzie baardzo ciekawie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Marzec 27, 2011, 20:44
A propos Oppy, MSLa i teleskopów. Myślę, że o Marsie wiemy jeszcze mało. Dlatego trzeba wysyłać kolejne sondy i łaziki. Przykład, nawet nie wiemy kiedy dokładnie (w latach) utworzyły się skały obserwowane i badane przez MERy. Wiemy, że jakieś miliardy lat temu. Ale czy 3 czy 4 miliardy? Tego nikt nigdzie nie napisał..... Obecna chronologia dziejów Marsa oparta jest na zliczeniach kraterów na danych powierzchniach. fajna metoda ale pośrednia.
2 pytanie, co działo się rzeczywiście w Meridiani Planum, w miejscu lądowania Oppy? Ostatnio piszę artykuł o MERach. I nigdzie nie znalazłem zbiorczej hipotezy w sprawie dziejów Terra Meridiani. Tyle, że skały powstałe w wierzchnich częściach kraterów Eagle i Endurance są powstałe w czasie wyparowywania wody, zaś głębiej są scementowane siarczanami piaszczyste wydmy. Ale czy woda w której były te siarczany to była podziemna czy opadowa?
Jakoś nie znalazłem odpowiedzi na te pytania. Podobnie z Gusevem. Był tam wulkanizm, zasiarczone środowisko wodne a nawet węglany. tylko co było pierwsze? I jaki działał wulkan w Gusevie skoro dziś go nie widać. Fakt że kilkaset metrów o niego na północ jest Apolinaris Pataera, ale czy on jest odpowiedzialny za gorące źródła w Gusevie?Nawet w Science nie znalazłem odpowiedzi.
Jaki wniosek? Marsa trzeba jeszcze długo badać zanim go poznamy powierzchownie. Dlatego taki MSL potrzebny, żeby przestudiować inne obszary, np. poszukując związków organicznych w prastarych skałach czy gruncie. nawet jak nic nie znajdziemy takiego, to też o czymś to świadczy.
Tak więc myślę, ze i Webb potrzebny i Curiosity też. A że ostatnio kasę NASA obcinają, to nie wina sprzętów tylko polityki, wielkiej polityki przez małe p  :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Marzec 29, 2011, 16:22
NASA zatraciła się w swoich priorytetach, takie misje jak ta pochłaniają potężne pieniądze, a zdobyta wiedza nie będzie adekwatna do wydatków, po Marsie jeździ cały czas Opportunity, lata kilka sond, trzeba więc na to spojrzeć racjonalnie, albo wysłać ludzi, albo te pieniądze przeznaczyć na cele ważniejsze np. nowe teleskopy jak JWST, czy szukanie zagrażających Ziemi asteroid, komety, czy badania Słońca, wysyłanie dziesiątek sond na jedną planetę to marnowanie pieniędzy kiedy już i tak dużo o niej wiemy, podziwiam ten łazik jako dzieło technologiczne, ale jest stratą pieniędzy, a technologia równie dobrze może się rozwijać przy realizowaniu celów które wymieniłem

Zwyczajnie dużo ludzi obecnie zajmuje się Marsem, więc ma przebicie.

racja, ale nadal będę się upierał, że zajrzeć w początki wszechświata przez nowe teleskopy jest ważniejsze niż robienie tego samego co Opportunity tylko że dokładniej z nowymi przyrządami :D

A JWST będzie robił to samo co HST i Spitzer tylko dokładniej z nowymi przyżądami.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Marzec 29, 2011, 16:30
Jest jeszcze sprawa urządzeń.
Weźmy na przykład analizę metanu pod kątem zawartego w nim wodoru.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MaDeR Levap w Kwiecień 04, 2011, 20:02
, wysyłanie dziesiątek sond na jedną planetę to marnowanie pieniędzy
Gdzie ty widzisz "dziesiątki" sond na Marsie???

niż robienie tego samego co Opportunity tylko że dokładniej z nowymi przyrządami
Nie tego samego. MER to geolog, MSL to chemik.

No właśnie, skoro kolonizacja Marsa to nieunikniona przyszłość to po co się bawić w sondy?
By nie lecieć w ciemno?

Poza tym do Marsa jest jednak blisko i jest on łatwiejszy w badaniach nich Wenus - nic dziwnego zatem, że to główny cel sond międzyplanetarnych.
AFAIK Wenus jest jeszcze łatwiejsza (w sensie dolotu, bo z życiem łazika na powierzchni byłoby ciężko, choć postępy w technologiach półprzewodników wysokotemperaturowych w ostatnich latach są interesujące). Ale jest mniej interesująca.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Kwiecień 04, 2011, 20:34
, wysyłanie dziesiątek sond na jedną planetę to marnowanie pieniędzy
Gdzie ty widzisz "dziesiątki" sond na Marsie???

Suma summarum ponad 30 urządzeń posłano w kierunku czerwonej planety.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Jake_Suly w Kwiecień 05, 2011, 07:38
pytanie tylko ile przetrwało wejście w atmosfere:(
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Kwiecień 05, 2011, 17:09
Startów do Marsa było 38. 17 misji radzieckich i 1 rosyjska zakończyły się co najmniej częściowym niepowdzeniem. Amerykańskich było 18, niepowodzeniem zakończyło się 5 (Mariner 3, Mariner 8, Mars Observer, Mars Climate Orbiter, Mars Polar Lander/Deep Space 2). Niepowodzeniem zakończył się jedyny projekt japoński (Nozomi) oraz lądowniczy dodatek do Mars Express.

Z lądowników które dotarły do Marsa utracono wszystkie radzieckie (Mars 2, 3, 6 i 7 przy czym Mars 7 nie wszedł w atmosferę), 1 amerykański (Polar Lander) z dwoma demonstracyjnymi penetratorami (Deep Space 2) oraz 1 brytyjski (Beagle 2).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MaDeR Levap w Kwiecień 05, 2011, 17:24
Oj... ja to wszystko wiem. Jego zdanie odebrałem tak, jakby on protestował przeciw dziesiątkom funkcjonalnym urządzeniom aktualnie pracującym na Marsie teraz i w tej chwili. Stąd pytanie, gdzie on widzi tę armadę.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Kwiecień 05, 2011, 17:58
Oj... ja to wszystko wiem. Jego zdanie odebrałem tak, jakby on protestował przeciw dziesiątkom funkcjonalnym urządzeniom aktualnie pracującym na Marsie teraz i w tej chwili. Stąd pytanie, gdzie on widzi tę armadę.


A gdzie tak napisałem?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Kwiecień 05, 2011, 23:36
Trzy nowe rzeczy na temat łazika Curiosity ;)

1. MSL zakończył już testy środowiskowe. Oto filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=N7ibTj_wkkU

2. A teraz mała zagadka :) Przyjżyjcie się dokładnie jak wyglądają koła łazika. Okazuje się (co nie jest zaskoczeniem), że podobnie jak koła MER'ów posiadają znaki ułatwiające oszacowanie odległości przebytej po Marsie. Ale w przypadku MSL'a znaczki są jednocześnie kodem, który coś oznacza 8) Poniżej zdjęcie z modelu inżynieryjnego:
(http://www.planetary.org/image/sandy_msl_wheel_lg.jpg)

3. Pojawiła się nowa animacja lądowania MSL'a na Marsie. W przeciwieństwie do starej zawiera więcej detali. Widać też trochę zmian np: skycrane odlatuje dużo dynamiczniej po odczepieniu lin.
http://www.youtube.com/watch?v=BudlaGh1A0o
Wygląda, że można ją pobrać też tutaj:
http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/videoarchive/


Edit:
Głowa Curiosity :P
(http://farm6.static.flickr.com/5186/5591302984_087b312943_z.jpg)
Więcej zdjęć: http://www.flickr.com/photos/53402955@N08/sets/72157626307132273/
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: rad w Kwiecień 06, 2011, 01:20
A teraz mała zagadka :)

JPL. hmm praprawnuki Morse'a moga czuc sie dumnie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Jake_Suly w Kwiecień 06, 2011, 07:38
animacja niesamowita:) cóż on naprawde jest ..duży, jeśli chodzi o posadzenie go na powierzchni to martwi mnie troche ta taktyka czy nie jest aby zbyt ryzykowna??nie widziałem spadochronu, ta technika jest odpowiednio przetestowana?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Kwiecień 06, 2011, 08:52
te jety od silników przy lądowaniu nie uszkodzą czegoś?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Kwiecień 06, 2011, 12:12
JPL. hmm praprawnuki Morse'a moga czuc sie dumnie.
Dokładnie tak, kod Morse'a:
L .-..
P .--.
J .---

Cytat: pogrzex
te jety od silników przy lądowaniu nie uszkodzą czegoś?
Była to jedna z obaw inżynierów projektujących ten system. Pod poniższym linkiem podają najgorszy scenariusz gdy łazik wyląduje na 15-to stopniowym zboczu i dodatkowo na pół metrowym kamieniu (załącznik).
http://trs-new.jpl.nasa.gov/dspace/handle/2014/41708

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Kwiecień 06, 2011, 12:23
swoją drogą dziwi mnie, że te łaziki mają wystawionych dużo części na zewnątrz, znaczy nie są osłonięte obudową, widać kable itd. a przecież będzie dużo pyłu i piasku w powietrzu, wystarczy spojrzeć na powyższe zdjęcie głowy MSL'a wygląda dosyć delikatnie, zasłonią to czymś?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: rad w Kwiecień 06, 2011, 15:24
a mnie dziwi ze ladowanie do samego konca nie jest przeporwadzone na retrorakietach. intuicyjnie czuje, ze wpowadzenie nowego roziazania w postaci "windy" wprowadza nowe punkty krytyczne: niezadzialanie mechanizmu spustowego, nie odciecie (zbyt wczesne odciecie) linek, uszkodznie posrednie (termiczne)/bezposrednie lazika przez ladownik.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Kwiecień 06, 2011, 16:43
Hmm, te tekstury marsa pokazywane podczas lotu przez atmosferę nieodparcie kojarzą mi się ze zdjęciami 3d z HiRISE. I dopiero teraz zauważyłem, że skycrane ma "głowę" z radarami, a testowano ją w ten sposób: http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?ImageID=3265.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Kwiecień 06, 2011, 17:20
swoją drogą dziwi mnie, że te łaziki mają wystawionych dużo części na zewnątrz, znaczy nie są osłonięte obudową, widać kable itd. a przecież będzie dużo pyłu i piasku w powietrzu, wystarczy spojrzeć na powyższe zdjęcie głowy MSL'a wygląda dosyć delikatnie, zasłonią to czymś?
Maszt będzie złożony tak, że elementy optyczne będą zasłonięte (widać to też na animacji). Na forum unmanned wspominają też o osłonach na kamery hazcam.

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Kwiecień 06, 2011, 17:29
Fajna animacja. Ale tyle rzeczy może się nie udać. Już wiem, że tego dnia będzie sporo nerwów :).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Kwiecień 06, 2011, 17:47
Strasznie to wyglada bo jest naprawde duzo etapow, ktore moga pojsc nie tak. Najbardziej nieobliczalnym elementem wydaja sie te linki...
Az mi sie wyswietla jak lazik zaczyna sie na nich hustac, albo nie zostaje w pore uwolniony... tfu, tfu

No coz jezeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem to bede pelen podziwu dla inzynierow, zastanawiam sie tylko dlaczego w odroznieniu od MER-ow zrezygnowali tu z platformy?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Kwiecień 06, 2011, 17:54
No coz jezeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem to bede pelen podziwu dla inzynierow, zastanawiam sie tylko dlaczego w odroznieniu od MER-ow zrezygnowali tu z platformy?

MSL jest za duży na poduszki.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Kwiecień 06, 2011, 17:56
dlaczego w odroznieniu od MER-ow zrezygnowali tu z platformy?

Ponieważ Curiosity jest zbyt duży i ciężki na zastosowanie poduszek lądujących w stylu Mars Pathfindera, czy wspomnianych przez Ciebie łazików MER.

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Borys w Kwiecień 06, 2011, 18:03
No coz jezeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem to bede pelen podziwu dla inzynierow, zastanawiam sie tylko dlaczego w odroznieniu od MER-ow zrezygnowali tu z platformy?

Bo platformy są ciężkie i zawodne. Zamiast tego jest lekki kołowrotek, z którego rozwinie się lina, co zamortyzuje lądowanie ładunku, bez potrzeby precyzyjnego posadzenia ciężkiej platformy na nierównym terenie. W teorii.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Kwiecień 06, 2011, 19:19
Nie chodzi mi o poduszki.
Obrazowo mowiac wyobrażam sobie to jako taki azurowy Mars Phoenix pozbawiony aparatury i osprzętu, a w zamian wyposażony w "rampę" dla lazika.
Co do ciezaru, to w zasadzie powinno to wazyc podobnie do sky crane'a. Doszlyby jakies nie za wysokie nożki (aby nie utrudniac zjazdu) + jakas szczatkowa rampa, moze nawet bez pochylni, bo z tego co widzialem na filmikach Curiosity niezle sobie radzi ze sporymi nierownosciami podloza.

Ale to tylko luzne przemyslenia bo skoro zdecydowali sie na taki w sumie nie sprawdzony w warunkach marsjanskich i moze nawet troche nie przewidywalny mechanizm to pewnie byla jakas wazna tego przyczyna.

Borysie - a dlaczego platformy sa zawodne? bo wydaje mi sie ze wrecz przeciwnie. Z tego co pamietam to tylko w przypadku jednego z MER-ow byl problem, ale to bardziej z placzaca sie poduszka, a nie sama platforma.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Borys w Kwiecień 06, 2011, 19:36
Nie chodzi mi o poduszki.
Obrazowo mowiac wyobrażam sobie to jako taki azurowy Mars Phoenix pozbawiony aparatury i osprzętu, a w zamian wyposażony w "rampę" dla lazika.

Ażurowy czy nie, lądownik waży. W przypadku Łunochodów ważył więcej od samych roverów (łączna masa lądownika i rovera wynosiła 1814 kg, samego rovera 840 kg).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Kwiecień 06, 2011, 20:14
Strasznie to wyglada bo jest naprawde duzo etapow, ktore moga pojsc nie tak. Najbardziej nieobliczalnym elementem wydaja sie te linki...
Az mi sie wyswietla jak lazik zaczyna sie na nich hustac, albo nie zostaje w pore uwolniony... tfu, tfu

No coz jezeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem to bede pelen podziwu dla inzynierow, zastanawiam sie tylko dlaczego w odroznieniu od MER-ow zrezygnowali tu z platformy?

Konrad Twoje obawy są podobne do moich. Podobnie z tym ażurowym" lądownikiem, też miałem taki pomysł. Ale jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę albo jak Borys wytłumaczył o masę statku. Od dawna jakoś mam małe zaufanie do sky cranea, ale chciałbym się tu pomylić.
Ciekawe swoja drogą czy MSL bedzie cięższy od lądownika Viking?

A propos animki to bardzo mi się podoba. Momentami wydaje mi sie że Curiosity bada krater Endurance na Meridiani Planum  ;D A wszystko przez te warstwowane skały ...........
Okolice lądowiska na animce przypominają mi pewne zdjęcie z MGSa, przedstawiający właśnie taki pagórkowaty, warstwowany teren, będący być może prawdaaawnym jeziorem, tak przynajmniej tłumaczono takie formy geologiczne na początku ubiegłej dekady. Właśnie teraz zgrywam sobie nowy filmik na dysk.
A swoją drogą ciekawe na ile animka będzie podobna do rzeczywistości. Filmik o MERach nieźle oddawał klimat lądowiska w kraterze Gusev  8)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Kwiecień 06, 2011, 21:10
Tak, też mam obawy czy to wszystko zadziała w odpowiedniej chwili dokładnie tak, jak zaplanowano i jak powinno.
Oczywiście mam nadzieję, że tak, ale już tyle różnych misji stracono (w tym załogowych), że i taki wariant jest brany pod uwagę.

Nawet Apollo 13, gdzie lot skończył się szczęśliwie nie może być uznana za misję udaną, bo w całości misji nie chodziło tylko o powrót... ;)

I tak sobie o tym wszystkim myśląc zastanawiam się o ile droższe to wszystko byłoby, gdyby misja miała "dublera". Coś troszkę jak MER-A i B. Wysłałoby się dwa (a może i trzy) łaziki z różnymi oczywiście zadaniami - szansa na pełny sukces choć jednej misji byłaby zdecydowanie większa. A koszt na pewno nie byłby dwukrotny, ba podejrzewam nawet, że niewiele większy niż obecnie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Kwiecień 07, 2011, 00:39
Ciekawe swoja drogą czy MSL bedzie cięższy od lądownika Viking?
Tak, prawie dokladnie o 50%. Dodatkowo ta masa nie bedzie zawierac zadnych silnikow rakietowych i (nawet pustych) zbiornikow - w sumie zadnych 'pomocy' do ladowania - za to beda kola. W sumie dostarczenie go wiec na powierzchnie Marsa bedzie duzo bardziej ambitnym przedsiewzieciem niz Vikinga.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Kwiecień 07, 2011, 01:09
Kilka ujęć łazika:
http://www.boingboing.net/2011/04/06/nasa-mars-science-la.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Kwiecień 07, 2011, 20:56
Ciekawe swoja drogą czy MSL bedzie cięższy od lądownika Viking?
Tak, prawie dokladnie o 50%. Dodatkowo ta masa nie bedzie zawierac zadnych silnikow rakietowych i (nawet pustych) zbiornikow - w sumie zadnych 'pomocy' do ladowania - za to beda kola. W sumie dostarczenie go wiec na powierzchnie Marsa bedzie duzo bardziej ambitnym przedsiewzieciem niz Vikinga.

Leczy czy skycrane w ramach platformy lądującej w połączeniu z klasycznymi technikami zwalniania w atmosferze (takimi jak hamowanie aerodynamiczne kapsuły i spadochrony) ma jeszcze jakiś znaczny zapas zdolności do dostarczania ładunku na powierzchnię? Wydaje mi się, że dzisiaj max to okolice tony, i nie da się pójść wiele dalej tym sposobem. Prawda to?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Borys w Kwiecień 07, 2011, 21:11
Borysie - a dlaczego platformy sa zawodne? bo wydaje mi sie ze wrecz przeciwnie. Z tego co pamietam to tylko w przypadku jednego z MER-ow byl problem, ale to bardziej z placzaca sie poduszka, a nie sama platforma.

Jakoś mi wcześniej umknęło. Platformy są zawodne, ponieważ autonomicznie lądują w nieznanym terenie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Kwiecień 07, 2011, 23:28
czy skycrane w ramach platformy lądującej w połączeniu z klasycznymi technikami zwalniania w atmosferze (takimi jak hamowanie aerodynamiczne kapsuły i spadochrony) ma jeszcze jakiś znaczny zapas zdolności do dostarczania ładunku na powierzchnię? Wydaje mi się, że dzisiaj max to okolice tony, i nie da się pójść wiele dalej tym sposobem. Prawda to?
Nigdzie nie pamietam zeby ktos pisal ze maks tona i nic wiecej.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Kwiecień 07, 2011, 23:38
Nigdzie nie pamietam zeby ktos pisal ze maks tona i nic wiecej.

Nie mówię, że max tona w ogóle. Pytam jak bardzo skalowalny w górę jest sposób lądowania MLS (dokładnie taki sam).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Kwiecień 08, 2011, 02:02
Ja tam uważam, że w JPL pracują ludzie znający się na rzeczy. Są przecież autorami sukcesów Pathfindera czy MER-ów, czyli misji, które swego czasu też były postrzegane z pewnym sceptycyzmem ze względu na niecodzienny sposób lądowania. Sądzę, że w przypadku MSL'a podczas długiego procesu projektowania wzięli pod uwagę więcej możliwych scenariuszy niż my możemy tutaj przedyskutować. Ostatecznie wybrali najbardziej optymalny system aby umieścić te 900kg na powierzchni Marsa :P

Dalej widze dwa scenariusze:
-lądowanie skycrane'a się nie uda (odpukać!!!) wtedy osoby sceptycznie nastawione powiedzą "a nie mówiłem" :)
-MSL dotrze na powierzchnię Marsa w jednym wciąż działającym kawałku. Wtedy kolejne misje z użyciem skycrane'a (MAX-C+ExoMars, lądownik sample return) nie będą już budziły takich emocji
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Kwiecień 08, 2011, 03:34
Pytam jak bardzo skalowalny w górę jest sposób lądowania MLS (dokładnie taki sam).

Byc moze w tym momencie nikt tego jeszcze nie wie. Wszyscy sie koncentruja na tym MSL i jego ladowaniu. Zupelnie sie tutaj zgadzam z Air Q. W ksiazce Frontiers of Enginerring ktorego pare stron bylem w stanie przeczytac na internecie jest znakomity opis tego systemu ladowania zwanego SLS i wymieniaja caly szereg jego zalet, niektore dosc nieoczekiwane. Ani slowa o zadnych limitach. SLS wydaje sie byc na tyle atrakcyjny przynajmniej w teorii ze jesli tylko sie powiedzie niewatpliwie bedzie odtad ulubiona metoda w NASA.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Kwiecień 08, 2011, 21:58
Olasek, dzięki za namiary na ten tytuł. Okazuje się, że wspomniany fragment jest w "books google": LINK (http://books.google.pl/books?id=mz0NzN3KDaEC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=Frontiers+of+Engineering+msl&source=bl&ots=hcZld6j1mv&sig=ZYuTvHvpfHdJSGX-8IlRzvY7ngY&hl=pl&ei=KueeTZjBGMyQswbDoon7AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false)

Jest tam link "The Challenges of Landing on Mars" wraz z podrozdziałami dotyczącymi trzech sposobów lądowania: na "nogach" (Vikingi, Phoenix), airbag (Pathfinder, MER'y) no i SkyCrane. Mniej więcej takie argumenty wymieniają:

1. Leggded landing systems (Viking, Phoenix)
-metoda prosta ale stanowi nie małe wyzwanie w terenie gdzie występuje spora ilość skał. W takim wypadku należy wzmocnić nogi lądownika lub/i zrobić je dłuższymi. Oba rozwiązania oznaczają wzrost masy, dodatkowo drugie oznacza podniesienie środka ciężkości co oznaczać może większą destabilizację na pochyłościach.
-wyłączenie silnika musi nastąpić natychmiast po pierwszym kontakcie. Tutaj lądowanie na pochyłości oznacza, że jedna strona lądownika mocniej uderzy o powierzchnię. Podają też przykład z lądowników Apollo gdzie załoga wyłączała silnik tuż nad powierzchnią.
-kolejny problem to opuszczenie lądownika na powierzchnię. Konieczne jest zastosowanie jakiejś rampy najlepiej w dwóch kierunkach wyjazdowych, czyli ponownie wzrost masy.

2. Air Bag landing systems (Pathfinder, MER)

-w porównaniu z powyższym sposobem lądowania wyeliminowano problem stabilności podczas kontaktu z powierzchnią Marsa. Po wylądowaniu lądownik przyjmuje właściwą pozycję.
-łazik może łatwiej opuścić lądownik ponieważ znajduje się niżej. W przypadku MER'ów wyjazd mógł się odbyć w trzech kierunkach.
-problemem jest natomiast eliminacja składowej prędkości tuż przed odczepieniem lądownika. Zdaje sie, że wtedy wzrastają szanse na uszkodzenie powłoki ochronnej.
-akurat tego nie napisali, ale można ponownie dodać problem skalowania tego systemu lądowania pod np. MSL'a

3. SkyCrane (MSL)
-opisują SkyCrane jako trzecią generację w ewolucji systemów lądowania na Marsie. Ma być swego rodzaju sposobem na lądowanie w trudnych terenach.
-do zalet należy posadzenie łazika od razu gotowego do działania.
-urządzenia służące do kontroli położenia są umieszczone stosunkowo wysoko podczas chwili gdy łazik dotyka powierzchni. To podobno powoduje, że ich działanie nie jest zakłócane (chyba mają na myśli lokalne nierówności terenu, skały itp.) co w efekcie oznacza lepszą kontrolę prędkości w ostatnich krytycznych chwilach.
-moment zatknięcia z powierzchnią odbywa się przy niższej prędkości. Dodatkowo ilość wzbitego pyłu jest dużo mniejsza niż w przypadku pierwszej metody.
-ze względu na niską prędkość lądowania od razu można posadzić łazik na powierzchni. Czyli nie potrzebujemy: elementów chroniących przed mocnym uderzeniem o powierzchnię, a w konsekwencji także ramp zjazdowych.
-należy też zaznaczyć, że lądowanie na pochyłości nie stanowi problemu związanego ze stabilnością łazika. W tym miejscu pozostaje jedynie problem ewentualnego narażenia na gazy wylotowe (grafika, którą podałem kilka postów wyżej). Choć tutaj system radarów powinien wybrać odpowiednio płaski rejon.


Tymczasem MSL w maju/czerwcu powinien zostać przetransportowany do KSC. Tak, chwila startu zbliża się coraz bliżej :P
http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1117

Przy okazji. Znalazłem taki interesujący poster.
http://twitpic.com/4i2npeTytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Kwiecień 09, 2011, 18:50
Fajny poster Kubricka  8)
Poczytałem trochę postów o sky crane i widzę, ze nie wiedziałem o jego wielu zaletach....
Na razie pozostaje nam mieć nadzieje, że wszystko zadziała Ok......

A propos Apolla 13 o której pisał Radek, myślę, że ta misja jest udana, bardzo udana, pomimo, że nie osiągnięto głównego celu. Otóż najlepsze w niej jest to iż pomimo dużych uszkodzeń Apolla (zbiornika paliwa) udało się załodze w tak spartańskich warunkach wrócić. Nikt wcześniej nawet nie przypuszczałby chyba, ze coś takiego może się udać  :)
To tak jakby dojechać do celu w aucie o jednym kole  ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Kwiecień 24, 2011, 23:21
1. MSL zakończył już testy środowiskowe. Oto filmik:

Fajna animacja. Mnie z kolei zastanawia co się stanie z przewodami, które zostaną odcięte pod skycranem. Na animacji wyglądało na to, że opadną one na łazik. Jeśli tak rzeczywiście będzie to mam nadzieję, że nie narobią szkód (:P), tudzież łaziki się w nich nie zaplącze. Moim zdaniem lepiej by było gdyby przewody zostały zwolnione po stronie łazika, a skycrane "zabrałby je ze sobą".
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Kwiecień 25, 2011, 10:53
Fajna animacja. Mnie z kolei zastanawia co się stanie z przewodami, które zostaną odcięte pod skycranem. Na animacji wyglądało na to, że opadną one na łazik. Jeśli tak rzeczywiście będzie to mam nadzieję, że nie narobią szkód (:P), tudzież łaziki się w nich nie zaplącze. Moim zdaniem lepiej by było gdyby przewody zostały zwolnione po stronie łazika, a skycrane "zabrałby je ze sobą".
Kable są odcinane po stronie łazika więc to skycrane je zabiera. Widać to na animacji...zwłaszcza w HD ;) i najnowszym opisie Scorusa (załączniki)  :P
http://83.238.216.20/index.php/topic,606.msg19254.html#msg19254
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Kwiecień 25, 2011, 11:20
Fajna animacja. Mnie z kolei zastanawia co się stanie z przewodami, które zostaną odcięte pod skycranem. Na animacji wyglądało na to, że opadną one na łazik. Jeśli tak rzeczywiście będzie to mam nadzieję, że nie narobią szkód (:P), tudzież łaziki się w nich nie zaplącze. Moim zdaniem lepiej by było gdyby przewody zostały zwolnione po stronie łazika, a skycrane "zabrałby je ze sobą".
Kable są odcinane po stronie łazika więc to skycrane je zabiera. Widać to na animacji...zwłaszcza w HD ;) i najnowszym opisie Scorusa (załączniki)  :P
http://83.238.216.20/index.php/topic,606.msg19254.html#msg19254

Ufff :) Dzięki!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Maj 11, 2011, 19:02
Kolejny film z serii "Budowa Curiosity"  :) Tym razem możemy się dowiedzieć jak istotny jest pomiar rozkładu masy łazika oraz pozostałych elementów, które zostaną wystrzelone w kierunku Marsa pod koniec tego roku:
http://www.youtube.com/watch?v=S2zkw7LqrPQ
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Maj 16, 2011, 23:34
Wygląda, że osłony termiczne jak i moduł orbitalny są już w KSC:
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1124
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: astropl w Maj 17, 2011, 09:50
Ilość miejsc lądowania Curiosity została zawężona do 4. Tutaj (http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/msl/workshops/5th_workshop/First_Draft_Quad_Charts_for_5th_Workshop.ppt) jest ich lokalizacja i opis, uwzględniający rozmaite "za" i "przeciw". Prezentacja pochodzi z rozpoczętego wczoraj "Fifth MSL Landing Site Workshop".
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Maj 19, 2011, 00:02
...Prezentacja pochodzi z rozpoczętego wczoraj "Fifth MSL Landing Site Workshop".
I dzisiaj konferencja się zakończyła. Tutaj link do prezentacji:
http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/msl/workshops/5th_workshop/program.html

Polecam:
http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/msl/workshops/5th_workshop/talks/Wednesday_AM/Golombek_5th_Work_Char.pdf
gdzie dokonano analizy pod kątem występowania miejsc z których łazik mógłby nie wyjechać po ewentualnym lądowaniu.

Na prezentacji przedstawiono również symulację wyjazdu z niektórych potencjalnie niebezpiecznych formacji. Wykonano również analizę potencjalnych przejazdów (dalsza część prezentacji).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Maj 19, 2011, 21:42
[
Kable są odcinane po stronie łazika więc to skycrane je zabiera. Widać to na animacji...zwłaszcza w HD ;) i najnowszym opisie Scorusa (załączniki)  :P

uważaj bo jak się kabelki "nie odetną" to skyscrane zrobi wycieczkę atmosferyczną z MSL pod pachą ;)
a tak wogóle, to te kabelki są odcinane pirotechnicznie? Coś jak w MER'ach?

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Maj 19, 2011, 23:12
te mastcamy MSL'owe to te same kamery co w MER'ach, czy jakieś lepsze?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Maj 19, 2011, 23:29
te mastcamy MSL'owe to te same kamery co w MER'ach, czy jakieś lepsze?
Inne. Właściwie dwie podstawowe różnice:

Cytuj
Detektor CCD każdej z kamer posiada filtry Bayera (Bayer Pattern Filter CCD). Pozwala na wytwarzanie obrazów barwnych o jakości porównywalnej z komercyjnymi aparatami cyfrowymi, podobnie jak kamery MARDI i MAHLI. Każdy piksel w tym detektorze jest pokryty indywidualnym filtrem czerwonym, zielonym lub niebieskim. Jest to podejście stosowane w komercyjnych aparatach cyfrowych. Pozwala na uzyskanie bardzo naturalnych kolorów. W poprzednich misjach marsjańskich (z wyjątkiem łazika Sojourner sondy Mars Pathfinder) kamery wykonywały zdjęcia przez filtry, a barwny obraz uzyskiwano przez złożenie obrazów z 2 lub 3 filtrów

Cytuj
Detektor CCD ma wymiary 1600 x 1200 pikseli. Do normalnego obrazowania jest używany obszar o wymiarach 1200 x 1200 pikseli, czyli zdjęcia mają większy format niż obrazy z kamery PanCam łazików Spirit i Opportunity (detektor CCD ma tam wymiary 1024 x 1024 piksele). W trybie uzyskiwania sekwencji wideo jest używany obszar detektora o wymiarach 1280 x 720 pikseli.

Źródło cytatów:  http://83.238.216.20/index.php/topic,606.msg19240.html#msg19240
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Maj 24, 2011, 18:46
Kurcze, był jakiś incydent w KSC związany z osłoną backshell:
http://www.aviationweek.com/aw/generic/story.jsp?id=news/awx/2011/05/24/awx_05_24_2011_p0-326920.xml&headline=Mars+Science+Lab+Hardware+Damaged&channel=space
Miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Maj 24, 2011, 21:33
Nie bardzo rozumiem z tego tekstu co się stało, widzę tylko, że martwią się, czy uda się zdążyć na okno startowe, bo jak nie, to następne jest za ponad... 2 lata.

P.S. - Co to za osłona?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Maj 24, 2011, 22:38
Nie bardzo rozumiem z tego tekstu co się stało, widzę tylko, że martwią się, czy uda się zdążyć na okno startowe, bo jak nie, to następne jest za ponad... 2 lata.

P.S. - Co to za osłona?
Tylna część osłony termicznej. Już się wszystko wyjaśniło. Otóż w niewłaściwy sposób rozpoczęto podnoszenie przy pomocy dźwigu i doszło do pewnych naprężeń. Ale na szczęście nie stwierdzono żadnych uszkodzeń, które mogły potencjalnie wpłynąć na datę startu. Zdarzenie miało miejsce w piątek. Na stronach JPL'u pojawiła się też wzmianka:
http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1126
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Maj 25, 2011, 15:54
Całe szczęście! Już wystarczy, że opłakujemy JWST..
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Czerwiec 01, 2011, 08:55
Cytuj
Detektor CCD każdej z kamer posiada filtry Bayera (Bayer Pattern Filter CCD). Pozwala na wytwarzanie obrazów barwnych o jakości porównywalnej z komercyjnymi aparatami cyfrowymi, podobnie jak kamery MARDI i MAHLI. Każdy piksel w tym detektorze jest pokryty indywidualnym filtrem czerwonym, zielonym lub niebieskim. Jest to podejście stosowane w komercyjnych aparatach cyfrowych. Pozwala na uzyskanie bardzo naturalnych kolorów. W poprzednich misjach marsjańskich (z wyjątkiem łazika Sojourner sondy Mars Pathfinder) kamery wykonywały zdjęcia przez filtry, a barwny obraz uzyskiwano przez złożenie obrazów z 2 lub 3 filtrów


A wie ktoś czemu wcześniej po prostu nie wysyłali "kolorowych" kamer tylko z filtrami?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Czerwiec 01, 2011, 18:09
Bo są mało przydatne. Po pierwsze "kolor" każdego piksela jest tworzony przez interpolację "surowych" pikseli przyległych, a CCD ma zwykle wielkość tylko 1024 x 1024 piksele. Matryca Bayera wraz z kompresją przed transmisją znacznie zmniejszałby widoczność szczegółów. Po drugie filtry w takiej kamerze muszą być zoptymalizowane tak, aby czułość pikseli pod różnymi maskami Bayera była dla nich mniej więcej jednakowa. Po trzecie zdjęcia z matrycy barwnej mogą się przydać co najwyżej do nawigacji.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 01, 2011, 23:55
Skoro o kamerach mastcam mowa, to podczas testów środowiskowych MSL'a popełniono taką panoramkę:
(http://www.planetary.org/image/PIA14131_lg.jpg)
http://www.nasa.gov/images/content/555011main_pia14131-43_full.jpg

Jest to kompozycja z kamery Mastcam-34. Tutaj:
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1130
napisali, że wykonanie 360 panoramy tą kamerą będzie trwało około 25min (150 zdjęć).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Czerwiec 02, 2011, 09:26
A wie ktoś czemu wcześniej po prostu nie wysyłali "kolorowych" kamer tylko z filtrami?
Moja moze troche uproszczona odpowiedz na to jest ze taka typowa "kolorowa" kamera tez ma w sobie filtry (flitry pokrywaja element CCD). Jak chcesz kolor to od filtrow nie ma ucieczki tylko jest kwestia jakie rozwiazanie wybierzesz bo bedzie lepsze dla twoich potrzeb.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Czerwiec 02, 2011, 10:54
Moja moze troche uproszczona odpowiedz na to jest ze taka typowa "kolorowa" kamera tez ma w sobie filtry (flitry pokrywaja element CCD). Jak chcesz kolor to od filtrow nie ma ucieczki tylko jest kwestia jakie rozwiazanie wybierzesz bo bedzie lepsze dla twoich potrzeb.

Rzeczywiście, teraz rozumiem. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że zawsze robimy zdjęcia takie jakie chcemy uzyskać. Obecnie moją potrzebą jest dowiedzieć się czy "czerwona planeta" jest faktycznie czerwona, gdy się jest na powierzchni, tzn. jaki ma kolor gdybym tam był i patrzył swoimi oczyma tylko przez przeźroczystą szybkę kombinezonu?

----------------------------------------------------------
Posty na ten temat zostały przeniesione tu:
http://www.astronautyka.org/index.php/topic,114.msg22417.html#msg22417
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 03, 2011, 22:39
Curiosity znowu sobie jeździ w JPL:
http://www.ustream.tv/nasajpl

Edit:
testują też Mastcam
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Czerwiec 07, 2011, 18:01
To jest oryginał MSL, który poleci  na Marsa, czy też jego zamiennik?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Czerwiec 08, 2011, 08:23
Wątpię czy oni dysponują aż tak zaawansowanym (pod względem montażu) modelem inżynieryjnym.

Przy okazji cop sądzicie o proponowanych, 4 finalistach miejsca lądowania? Które z tych miejsc - Waszym zdaniem - powinno być wybrane?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Czerwiec 08, 2011, 09:03
To jest oryginał MSL, który poleci  na Marsa, czy też jego zamiennik?
Gdyby to byl zamiennik to ci panowie dookola nie byli w bialych kitlach z maskami na ustach  8)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Czerwiec 08, 2011, 09:16
No....jeżeli lądowanie się uda  to będzie to ogromny przełom i skok w systemach lądowania i prezycyjnego dostarczania lądowników na powierzchnię innych ciał niebieskich. Myślę, że wtedy faktycznie będzie można mówić o nowej jakości w inżynierii lądowań / dostarczania ładunku na powierzchnię.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Czerwiec 08, 2011, 17:01
Gdyby to byl zamiennik to ci panowie dookola nie byli w bialych kitlach z maskami na ustach  8)

No rzeczywiście. Chyba boją się zarażenia łazika, np. grypą  ;D
A poważniej, czy MSL przed startem będzie sterylizowany, czy może jak MERy jedynie ma wystarczyć jego budowa w ,,sterylnych" warunkach? W tym 2 przypadku, to rzeczywiście może się coś zawlec biologicznego na Marsa. Inna sprawa czy to coś tam długo przeżyje....
Pamiętacie aferę z bakterią odnalezioną na obudowie księżycowego Surveyora  ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MarekFloryda w Czerwiec 08, 2011, 19:16
http://florydziak.blogspot.com/2011/06/mars-science-laboratory-czyli-curiosity.html

Warto przeczytać oryginalny raport inspektora generalnego (link w moim blogopoście).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Czerwiec 08, 2011, 20:08
Gdyby to byl zamiennik to ci panowie dookola nie byli w bialych kitlach z maskami na ustach  8)

No rzeczywiście. Chyba boją się zarażenia łazika, np. grypą  ;D
A poważniej, czy MSL przed startem będzie sterylizowany, czy może jak MERy jedynie ma wystarczyć jego budowa w ,,sterylnych" warunkach? W tym 2 przypadku, to rzeczywiście może się coś zawlec biologicznego na Marsa. Inna sprawa czy to coś tam długo przeżyje....
Pamiętacie aferę z bakterią odnalezioną na obudowie księżycowego Surveyora  ;)


Podejrzewam, że życie z Ziemi już zostało rozwleczone po US. Na Księżycu mogą być z wielu różnych krajów, na Marsie - a czemu by nie - w końcu życie nie potrzebuje "cieplarnianych" warunków, aby przetrwać. Poczytać o tym można w czerwcowym numerze WiŻ (artykuł "ŻYCIE w KOSMOSIE" -Wiesława Pietrzaka). Tam też o bakteriach z soczewek Surveyora, które przerwały kilkuletni pobyt na Księżycu.
Równie dobrze na Wenus...

I wcale bym się nie bał, czy "przeżyje". Oj przeżyje, przeżyje.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Czerwiec 08, 2011, 20:45
Tam też o bakteriach z soczewek Surveyora, które przerwały kilkuletni pobyt na Księżycu.

No to miejmy nadzieję, że piszący się szybko zapisze na naszym forum, by nie popełniać takich wpadek. :P

A wracając do MSL - czasu coraz mniej. Czyżby okienko startowe w tym roku zostało "pominięte" z powodu wspomnianych przez Marka problemów? Kilka z nich wydaje się być bardzo poważnych!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 09, 2011, 00:39
http://florydziak.blogspot.com/2011/06/mars-science-laboratory-czyli-curiosity.html

Warto przeczytać oryginalny raport inspektora generalnego (link w moim blogopoście).
Powiało grozą...ale popatrzmy optymistycznie :P
-problem z zanieczyszczeniem próbek: ostatecznie można ominąć odejmując wpływ zanieczyszczenia.
-oprogramowanie: jest jeszcze trochę czasu aby je dopracować i przetestować.

Popatrzmy też na to od strony historycznej:
-MER'y: zamieniono instrumenty APXS. Ten kalibrowany dla Spirita poleciał z Opportunity i vice versa. Jak sprawa wyszła na jaw to trzeba było korygować dane.
-Spirit: przed lądowaniem wykryto błąd który powodował, że poduszki się nie napełniały oraz nie uruchamiały się silniczki rakietowe. Co ciekawe błąd pojawiał się w jednym na dziesięć przypadków. Ostatecznie rozwiązano ten problem posyłając odpowiednie komendy na cztery godziny przed lądowaniem.
-Phoenix: przed startem wykryto problem z kamerą MARDI, której funkcjonowanie mogło zakłócić działanie urządzeń zapewniających bezpieczne lądowanie. Z kolei na cztery miesiące przed startem okazało się, że w pewnych okolicznościach radar lądujący może ustawić się na odpadającą osłonę termiczną dając sygnał do wyłączenia silników.

Jak widać MSL nie jest jedynym, który boryka się z problemami.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Czerwiec 09, 2011, 01:54

-problem z zanieczyszczeniem próbek: ostatecznie można ominąć odejmując wpływ zanieczyszczenia.

Do tego jest nawet osobny cel kalibracyjny.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Czerwiec 09, 2011, 19:27
http://florydziak.blogspot.com/2011/06/mars-science-laboratory-czyli-curiosity.html

Warto przeczytać oryginalny raport inspektora generalnego (link w moim blogopoście).
Powiało grozą...ale popatrzmy optymistycznie :P
-problem z zanieczyszczeniem próbek: ostatecznie można ominąć odejmując wpływ zanieczyszczenia.
-oprogramowanie: jest jeszcze trochę czasu aby je dopracować i przetestować.

Popatrzmy też na to od strony historycznej:
-MER'y: zamieniono instrumenty APXS. Ten kalibrowany dla Spirita poleciał z Opportunity i vice versa. Jak sprawa wyszła na jaw to trzeba było korygować dane.
-Spirit: przed lądowaniem wykryto błąd który powodował, że poduszki się nie napełniały oraz nie uruchamiały się silniczki rakietowe. Co ciekawe błąd pojawiał się w jednym na dziesięć przypadków. Ostatecznie rozwiązano ten problem posyłając odpowiednie komendy na cztery godziny przed lądowaniem.
-Phoenix: przed startem wykryto problem z kamerą MARDI, której funkcjonowanie mogło zakłócić działanie urządzeń zapewniających bezpieczne lądowanie. Z kolei na cztery miesiące przed startem okazało się, że w pewnych okolicznościach radar lądujący może ustawić się na odpadającą osłonę termiczną dając sygnał do wyłączenia silników.


Hmm Żeby uczestniczyć w misjach marsjańskich to trzeba mieć zdrowe nerwy i serce  ::)

A propos danych niedokalibrowanych wysłanych z Spirita. Są  na stronie MERów różne obrazki z pomierzonymi minerałami i ich wykresami. Ciekaw jestem, czy po znalezieniu błędów zamienili je na prawidłowe? Czy też dalej tam siedzą (z pierwszych miesięcy misji) sfałszowane ilustracje przedstawiające np. skład chemiczny skały Adirondack, która to była jako pierwsza badana przez śp. Ducha?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Czerwiec 09, 2011, 21:50
W photojournalu nic nie jest uaktualniane. To działa jak archiwum i przedstawia dokładnie to co było opublikowane w danej chwili.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 14, 2011, 13:57
Curiosity znowu sobie jeździ w JPL:
http://www.ustream.tv/nasajpl

Edit:
testują też Mastcam
Pojawiły się zdjęcia, które były robione podczas ostatnich testów:
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1133

Descent stage jest już chyba zapakowany do transportu do KSC (biała skrzynia po prawej):
http://twitpic.com/59rqb6/full
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MarekFloryda w Czerwiec 14, 2011, 14:31
Pewnie było, ale to już ostatni moment żeby wysłać swoje imię na Marsa:
http://marsparticipate.jpl.nasa.gov/msl/participate/sendyourname/
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 14, 2011, 17:04
Pewnie było, ale to już ostatni moment żeby wysłać swoje imię na Marsa:
http://marsparticipate.jpl.nasa.gov/msl/participate/sendyourname/
Polska nie najgorzej:
http://marsparticipate.jpl.nasa.gov/msl/participate/sendyourname/worldmap/
Ciekawe, że dużo osób zapisało się z Iranu :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MarekFloryda w Czerwiec 14, 2011, 17:55
Ciekawe, że dużo osób zapisało się z Iranu :)

Myślę że oni wierzą w to że tam na Marsie jest niebo/zbawiciel
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Czerwiec 14, 2011, 18:16
informuję iż na Marsa leci również Franiu Sztacheta z Iranu: http://marsparticipate.jpl.nasa.gov/msl/participate/sendyourname/?action=getcert&hashid=6B9DF9AAC78FF0F276B7CF671CF69B47 ciekawe mają tam nazwiska jakoś swojsko brzmiące...a tak na poważnie to węszę tu jakąś polityczną machinę propagandową
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Czerwiec 14, 2011, 19:23
Prace postępują. Przyczepiane paneli słonecznych do cruise stage:

     (http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-4312-m.jpg) (http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/large/2011-4312.jpg)

Backshell:

     (http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-4314-m.jpg) (http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/large/2011-4314.jpg)

Backshell + heat shield, na razie do testów:

     (http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-4333-m.jpg) (http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/large/2011-4333.jpg)

Start wbrew pozorom nie tak daleko!

     (http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-4335-m.jpg) (http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/large/2011-4335.jpg)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 16, 2011, 22:52
Curiosity wybiera się do KSC :)
(http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=24546)
(http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=24547)

teraz leci pakowanie: http://www.ustream.tv/nasajpl
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Czerwiec 16, 2011, 22:59
Wygląda na to, że zapakowali nam MSL-a!

:)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 16, 2011, 23:01
Tutaj jeszcze szerszy obraz całości: http://yfrog.com/hst46aqj
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Czerwiec 16, 2011, 23:31
Językiem oficjalnym - pakowanie dobiegło końca.
Mniej oficjalnie - zapakowali i sobie poszli... ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Czerwiec 17, 2011, 17:48
Będą MSL jak mniemam "zamykać", ale pewnie szybko wyjedzie za dobre sprawowanie ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Czerwiec 19, 2011, 15:14
No i zapuszkowali nam łazika:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 21, 2011, 21:25
 ;)
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=24594
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Czerwiec 21, 2011, 23:09
;)
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=24594
Dobre! ;D

A na http://www.ustream.tv/nasajpl odtwarzają teraz nagranie z 16 czerwca, kiedy to pakowali MSLa.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 21, 2011, 23:27
Nowe zdjęcia z KSC:
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-4401-m.jpg)
Instalacja odrzucanych elementów balastowych.

(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-4399-m.jpg)
Testy rozkładu masy.

(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-4526-m.jpg)
Ponownie dwa kawałki osobno.

Niedawno ponownie robili testy z radarem lądującym. Zebrane w ten sposób dane umożliwią dostrojenie parametrów pracy oprogramowania radaru:
(http://www.nasa.gov/images/content/560887main_ED11-0165-16_672.jpg)
http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/features/F-18_flying_msl_radar.html
http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1134
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 21, 2011, 23:37
A na http://www.ustream.tv/nasajpl odtwarzają teraz nagranie z 16 czerwca, kiedy to pakowali MSLa.
A tutaj pakowanie w pigułce :)
http://www.youtube.com/watch?v=vdTh0ktZsJc


EDIT:
oraz podobny Time-lapse jak powyżej tyle, że pokazujący więcej:
http://www.youtube.com/watch?v=reK2wZ6_ArM
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 23, 2011, 16:31
Krater Gale ma duże szanse stać się miejscem lądowania MSL'a:
http://www.kosmonauta.net/index.php/Misje-bezzalogowe/Uklad-Sloneczny/msl-23-06.html

Miejsce eksploracji wygląda na bardzo malownicze. Poniżej najnowsza animacja ukazująca ten krater wraz z hipotetycznymi trasami planowanymi dla łazika MSL:
http://www.youtube.com/watch?v=rvXHu-U02UE
Autorem jest Doug Ellison z forum unmannedspaceflight.

Tak dla przypomnienia. Krater Gale był także potencjalnym miejscem lądowania łazika Spirit:
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Gale_big.jpg/800px-Gale_big.jpg)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Czerwiec 23, 2011, 19:59
Rozumiem ze oni chca wybrac miejsce jeszcze przed wystrzeleniem ale czy mogliby ciagle sie zastanawiac po wystrzeleniu? Byc moze jak miejsca sa na dosc rozniacych sie szerokosciach geograficznych to decyzja musi byc wczesniejsza - nie wiem, tak glosno mysle.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Czerwiec 23, 2011, 21:33
A swoja droga bardzo ciekawie jest porownac elipse ladowania proponowana kiedys dla Spirita w Gale z obecna elipsa dla MSL. Widac jak drastycznie zmniejszona ta elipse.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 23, 2011, 21:50
Rozumiem ze oni chca wybrac miejsce jeszcze przed wystrzeleniem ale czy mogliby ciagle sie zastanawiac po wystrzeleniu? Byc moze jak miejsca sa na dosc rozniacych sie szerokosciach geograficznych to decyzja musi byc wczesniejsza - nie wiem, tak glosno mysle.
Na forum bezzałogowym ludzie pisali, że miejsce lądowania hipotetycznie mogli by ustalić po starcie. Ktoś zauważył, że wkrótce po starcie MSL nie może lecieć dokładnie w stronę Marsa bo wtedy człon rakiety też by tam się kierował. Wychodzi, że to kolejne manewry korekcyjne ustalają a następnie precyzują miejsce lądowania.

Wydaje mi się też, że odległość jaką musi przebyć MSL do Marsa jest na tyle duża, że spora zmiana szerokości geograficznej miejsca lądowania może być wykonana przy stosunkowo małym zużyciu paliwa przy pierwszych manewrach korekcyjnych.

Wygląda też, że powyższą tezę zdaje się potwierdzać poniższa prezentacja (slajd 2):
http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/msl/memoranda/sites_jul08/MSL_project_constraints_AC1FAE.pdf


EDIT:
ok znalazłem jeszcze takie coś (załącznik)
http://webgis.wr.usgs.gov/msl/docs/Third_MSL_Workshop_Notes_FINAL.pdf
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 23, 2011, 22:46
MSL i descent stage dotarły na Florydę: http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2011-191

(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-4803-m.jpg)

-MSL
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-4809-m.jpg)
-descent stage
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-4808-m.jpg)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Czerwiec 24, 2011, 13:08
Gale to od zawsze mój faworyt :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 25, 2011, 04:33
Gale to od zawsze mój faworyt :D
Lądowisko w Gale jest też najniżej położonym ze wszystkich czterech co może oznaczać mniejsze wahania temperatury :)

Tymczasem pojawiły się nowe media :P

Filmik z transportu do KSC
http://www.youtube.com/watch?v=oUwPKRkB0_s

Pamiętacie animację z lądowania. Teraz pojawiła się pełna 11min wersja.
http://www.youtube.com/watch?v=P4boyXQuUIw
Tutaj można ściągnąć w HD:
http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/videos/movies/msl20110624/msl20110624_MSLanimFULL-1280.mov

Jest też skrócona wersja powyższej z komentarzem:
http://www.youtube.com/watch?v=MIpFgump7so

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Czerwiec 25, 2011, 10:54
Lądowisko w Gale jest też najniżej położonym ze wszystkich czterech co może oznaczać mniejsze wahania temperatury :)

A jakie panuje tam ciśnienie marsjańskiej atmosfery? Rozumiem, że to nie jest aż tak nisko jak Hellas?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 25, 2011, 12:10
A jakie panuje tam ciśnienie marsjańskiej atmosfery? Rozumiem, że to nie jest aż tak nisko jak Hellas?
Hellas ma poniżej około -5000m jeśli nie jeszcze niżej. Gale −4451m a najwyżej położony Eberswalde −1450m.

Gale jest też najbliżej równika:
(http://mars.jpl.nasa.gov/msl/newsroom/pressreleases/images/20081119_MSL_final4_MOLAmap_br.jpg)

Edit:

Ten applet co prawda oparty o prosty model atmosfery Marsa pokazuje mi około 4C różnicy pomiędzy Gale a Eberswalde:
http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/atmosi.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Czerwiec 25, 2011, 16:15
Krater Gale ma duże szanse stać się miejscem lądowania MSL'a:
http://www.kosmonauta.net/index.php/Misje-bezzalogowe/Uklad-Sloneczny/msl-23-06.html

Kurczę A ja nie chcę, żeby Curiosity tam lądował!!!!  :(
Dla mnie ciekawsze są te pozostałe 3 regiony, gdyz po zakończeniu misji podstawowej łazik mógłby jechać i jechać. Z krateru Holden może dojechać (o ile wytrzyma do tego czasu oczywiście) nawet do słynnej Doliny Nirgal, która tak bardzo zaprzątała uwagę w latach 70tych! Doliną Martwh może łazik podążać ku starym zakraterowanym wyżynom. Podobnie z krateru Eberswalde. Moim zdaniem Krater Gale jest ciekawe, ale 3 pozostałe obszary są o niebo ciekawsze, gdyż nie są one zamknięte i można po wyjechaniu z nich kontynuować wędrówkę aż do końca misji Curiosity!!!!
Mam nadzieję, że NASA wybierze, inne którejkolwiek z trzech pozostałych obszarów jako lądowisko!!!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Czerwiec 25, 2011, 17:03
MLS został znacznie udoskonalony w pewnych obszarach sprawiających problemy MER'om, nie musimy się już martwić o kąt padania promieni słonecznych na baterie czy o ich zapylenie, a układ jezdny uległ znacznemu powiększeniu za którym jak mniemam stoją zwiększone możliwości terenowe. Jeśli tylko będzie tak samo bezawaryjny będzie mógł pokonywać środowisko naprawdę długo zanim środowisko pokona jego.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 25, 2011, 17:57
Dla mnie ciekawsze są te pozostałe 3 regiony, gdyz po zakończeniu misji podstawowej łazik mógłby jechać i jechać.
W przypadku krateru Gale łazik może wspinać się i wspinać na szczyt góry tworzącej centrum krateru. Jest to prawdziwy marsjański Mt. Blanc czy Kilimandżaro :P Ale ja to oceniam pod względem wizualnym :)

Jeśli to co napisałem powyżej o temperaturze (równik + nisko położone miejsce lądowanie) jest prawdziwe to wyobrażam sobie, że ten argument może mieć duże znaczenie dla managementu NASA. W końcu według poprzednich planów MSL miał już być na Marsie. Opóźnienie spowodowało, że łazik bezpowrotnie stracił część ze swoich możliwości energetycznych. W końcu Pluton w RTG cały czas się rozpada. Więc tak sobie myślę, że chęć posiadania jak najlepszego budżetu energetycznego może być pożądana. Jeśli dodamy do tego, że naukowcy rekomendują Gale.......
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Czerwiec 25, 2011, 18:16
Jeśli to co napisałem powyżej o temperaturze (równik + nisko położone miejsce lądowanie) jest prawdziwe to wyobrażam sobie, że ten argument może mieć duże znaczenie dla managementu NASA. W końcu według poprzednich planów MSL miał już być na Marsie. Opóźnienie spowodowało, że łazik bezpowrotnie stracił część ze swoich możliwości energetycznych. W końcu Pluton w RTG cały czas się rozpada. Więc tak sobie myślę, że chęć posiadania jak najlepszego budżetu energetycznego może być pożądana. Jeśli dodamy do tego, że naukowcy rekomendują Gale.......

To brzmi bardzo logicznie.

Małe pytanko - z uwagi na RTG raczej nie jest możliwe opóźnienie misji do następnego okienka startowego za 2 lata, w przypadku jeśli teraz by były problemy z MSL?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Czerwiec 25, 2011, 20:30
Jeśli to co napisałem powyżej o temperaturze (równik + nisko położone miejsce lądowanie) jest prawdziwe to wyobrażam sobie, że ten argument może mieć duże znaczenie dla managementu NASA. W końcu według poprzednich planów MSL miał już być na Marsie. Opóźnienie spowodowało, że łazik bezpowrotnie stracił część ze swoich możliwości energetycznych. W końcu Pluton w RTG cały czas się rozpada. Więc tak sobie myślę, że chęć posiadania jak najlepszego budżetu energetycznego może być pożądana. Jeśli dodamy do tego, że naukowcy rekomendują Gale.......

To brzmi bardzo logicznie.

Mniejsze wahania temperatury oraz jej większa średnia wartość poprawiły by pewnie budżet termiczny łazika jeśli chodzi o ogrzewanie z tego co rozumiem. Natomiast RTG daje tym więcej prądu im większa jest różnica temperatur, a tu mieliśmy by i stosunkowo powolny spadek właściwości grzejnych plutonu i dodatkowo większą temperaturę otoczenia względem innych lądowisk, ilość generowanej energii elektrycznej by więc spadła :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Czerwiec 25, 2011, 21:46
Pamiętacie animację z lądowania. Teraz pojawiła się pełna 11min wersja.
Tutaj można ściągnąć w HD:
http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/videos/movies/msl20110624/msl20110624_MSLanimFULL-1280.mov

Jest też skrócona wersja powyższej z komentarzem:
http://www.youtube.com/watch?v=MIpFgump7so

Air Q - dzięki za linka. Przed chwilą obejrzałem sobie tę animację HD na 42 calowej plazmie... robi wrażenie!
Szkoda, że nie ma samego startu.
Dla przypomnienia: TU link (http://www.astronautyka.org/index.php/topic,150.msg2037.html#msg2037) do poprzedniej animacji o której wspomniał Air Q.

W trakcie samego lądowania jest bardzo dużo etapów, a w każdym coś może pójść nie tak i wtedy całą misję szlag trafia.
Miejmy nadzieję, że lądowanie przebiegnie równie sprawnie jak zapodana tu animacja.  :)

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Czerwiec 25, 2011, 21:47
Małe pytanko - z uwagi na RTG raczej nie jest możliwe opóźnienie misji do następnego okienka startowego za 2 lata, w przypadku jeśli teraz by były problemy z MSL?

Nie wiem jak jest z MLS, ale bazując na wiki Galileo miało przerobiony budżet energetyczny ze względu na czteroletni okres dodatkowego magazynowania.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 25, 2011, 22:42
Małe pytanko - z uwagi na RTG raczej nie jest możliwe opóźnienie misji do następnego okienka startowego za 2 lata, w przypadku jeśli teraz by były problemy z MSL?
RTG ma zapewniać zasilanie na min 14lat według tego  (teraz to pewnie jakieś 12 :P):
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/mission/technology/technologiesofbroadbenefit/power/

W dokumencie z ostatniego audytu jest fragment o obawach o potencjalnym przełożeniu misji na kolejne lata (2013-2014). Ale wspomina on tylko o dodatkowych kosztach modyfikacji descent i cruise stage ze względu na nieco inne warunki lądowania. Nic nie wspominają o mniejszej produkcji energii z RTG w tym kontekście.

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Czerwiec 26, 2011, 02:50
Problemy energetyczne mogą dotyczyć jedynie badań z użyciem SAM i CheMin, bo już teraz jest z tym na styk. Misja w stylu Opportunity natomiast nie wymaga dużo energii. Nawet aktywne badania za pomocą ChemCam nie sprawią trudności, bo pulsy laserowe są bardzo krótkotrwałe. Swoją drogą ciekawe po ilu latach łazik będzie musiał zmienić się z chemika w turystę.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Czerwiec 27, 2011, 17:16
Hmm, jeśli chodzi o Gale to jego niskie położenie ważniejsze jest w kontekście lądowania niż w termicznym. Oby nie to było powodem rekomendowania Gale. ::)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 28, 2011, 23:03
Wygląda, że decyzja o ostatecznym miejscu lądowania nam się opóźni, Ed Weiler  chce mieć więcej czasu dla swojego zespołu na przeanalizowanie wszystkich czynników. Opóźnienie wyboru to przynajmniej 2tyg.

Wracając na chwilę do krateru Gale. Na wzniesieniu wewnątrz krateru znajdują się warstwy różnych skał. Jest to w pewnym sensie zapis historii geologicznej.
(http://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2011/06/Gale-crater-stratigraphy.jpg)

Tutaj pdf dotyczący geologii tego miejsca: http://marsjournal.org/contents/2010/0004/
Podział obszarów miejsca lądowania ze względu na występowanie różnych formacji (załącznik)

Pojawiły się też nowe zdjęcia z KSC:
-odpakowany descent stage
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-4882-m.jpg)
-nie do końca odpakowany Curiosity
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-4886-m.jpg)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Lipiec 05, 2011, 13:48
Pooglądałem sobie pdfa o kraterze Gal zapodanego gdzieś powyżej. Na załączonych ilustracjach zauważyłem iż ewentualne lądowisko MSL będzie tuż przy wylocie wyschłego pradawnego cieku/rzeki. Od strony południowej krateru również wylatują meandrujące koryta pradawnych rzek. Wiec krater Gale nie jest taki nudny jak mi się z pozoru wydawało. Marzyły mi się przejażdżki pojazdem wzdłuż marsjańskich wyschłych rzek a takie tam są więc odwołuję co napisałem parę postów wyżej  ;D Jakbym sam miał decydować gdzie wysłać Curiosity to męczyłbym się poważnie które to miejsce wybrać. Wszystkie są dla mnie równie interesujące  8)
Ciekawe jak zadecyduje NASA? Oby tylko lądowanie się udało  ::)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 06, 2011, 20:33
Ciekawe jak zadecyduje NASA?
Zapewne niebawem się dowiemy. Według poniższych linków:
http://www.space.com/12185-nasa-mars-rover-curiosity-landing-sites.html
http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1137
obecnie rozważane są już tylko dwa miejsca. Są to kratery: Gale oraz Eberswalde. Czyli dwie pierwsze pozycje rekomendowane przez zespół naukowy.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Lipiec 10, 2011, 18:08
Wcześniej oglądaliśmy MSL na JPL CAM, a teraz? O tutaj (http://science.ksc.nasa.gov/shuttle/countdown/video/) sobie jest.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 19, 2011, 09:50
W tym tygodniu powinniśmy poznać miejsce lądowania MSL'a:
http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=34138

W piątek (22 lipca) odbędzie się konferencja na której oficjalnie podana zostanie ta informacja! Konferencja będzie transmitowana przez NASA TV o godzinie: 10 a.m. EDT.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Lipiec 19, 2011, 09:55
Czyli o 16:00 CEST. Ktoś będzie wtedy na stanowisku?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 19, 2011, 23:00
Jest już oficjalne info o konferencji na stronie JPL:
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1138
wraz z linkiem do ustream.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Lipiec 20, 2011, 20:21
Kurczę! Szkoda ze ta konferencja nie jest w sobotę. Wtedy po południu mam dojście do neta. A tak przez cały piątek i sobotę będę się domyślał co tam wybrali na lądowisko?  :P Chyba, ze pokażą w TV, ale wątpię  ::)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Lipiec 22, 2011, 16:34
Gale...

http://mars.jpl.nasa.gov/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1141
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Lipiec 22, 2011, 16:38
Gale...

http://mars.jpl.nasa.gov/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1141

Właśnie przypomniałeś mi o aktualnie trwającej konferencji...

Edit: Aby nie było tak sucho w tym wątku, podrzucam linka do pdf'a: http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/msl2009/memoranda/sites_jul08/GaleCrater_Edgett_etal_Jun08.pdf (http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/msl2009/memoranda/sites_jul08/GaleCrater_Edgett_etal_Jun08.pdf)
Uwaga - 88.6 MB i dużo obrazków pozwalających się zorientować z czym to się je, w załącznikach dwa na zachętę.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Lipiec 23, 2011, 18:37
Hmm A jednak Gale  ;D A ja obstawiałem za Eberswalde. Mam nadzieje, że MSL nie spełni swej misji tylko na dojechaniu do wierzchołka tej górki w środku krateru, ale i będzie szalał po korytach starych marsjańskich rzek, co chciałem zawsze zobaczyć!  ::)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Lipiec 23, 2011, 20:56
Również obstawiałem Eberswalde, jednak Gale wydaje się mieć znacznie więcej różnych skał z różnych okresów marsjańskich w okolicy miejsca lądowania. Rozumiem to jako próbę wyciśnięcia maksymalnej ilości nauki z możliwie najmniejszego terenu jazdy. :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Lipiec 24, 2011, 06:39
ale i będzie szalał po korytach starych marsjańskich rzek, co chciałem zawsze zobaczyć!  ::)
Jest tam wszystko - koryta,  gory,  kanjony, itp. do wyboru do koloru. Chyba praktycznie dotarcie na gore nie bedzie mozliwe bez przedarcia sie przez jakies koryta. Z tego filmu animowanego zamieszczonego przez Air Q miejsce wyglada imponujaco - nielada lamiglowka do przejechania.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 24, 2011, 10:42
Mnie zastanawiało jak powstały te warstwy skalne. Poniżej w załączniku gif pokazujący jak to się odbywało. W skrócie:

(http://i187.photobucket.com/albums/x9/PhD_airQ/gale.gif)

1. powstaje krater
2. następuje osadzanie się kolejnych warstw, które następnie ulegają erozji i wywietrzeniu
3. we wnętrzu krateru osadzają się kolejne nowe warstwy. Według jednej z hipotez cały krater mógł w pewnym okresie przykryty.
4. nowo osadzone warstw ponownie ulegają erozji aż do powstania góry jaką znamy

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Lipiec 24, 2011, 11:21
Ciekawe jest to, że obecnie naukowcy uważają, że Gale nie ma centralnego wzniesienia. Czy ten szczyt pośrodku Gale jest czymś w rodzaju wyspy?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 24, 2011, 12:39
Nowa animacja o kraterze Gale:
http://www.youtube.com/watch?v=qrxvbRA2xCI
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Lipiec 24, 2011, 20:11
Dobre, mnie zawsze brakuje w takich animacjach jakiejs miarki ktora by pokazywala skale, co jest 100 m, 1 km, itp.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 26, 2011, 18:13
Takie ciekawe porównanie wielkości kapsuł, które wchodziły w marsjańską atmosferę. MSL miażdży parametrami.... :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Lipiec 26, 2011, 18:41
Z tego zestawiena pierwsze co sie rzuca w oczy (oprocz wielkosci) to jak mala jest elipsa bledu - dlatego nawet w fazie wejscia w atmosfere bedzie sterowanie (guidance).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Lipiec 26, 2011, 22:32
Dobre zestawienie. Ktoś wie czemu Pathfinder wchodził "tak szybko" w atmosferę? Różnica w porównaniu do innych misji jest dość spora. Ahh i te turbulencje w czasie największego grzania - rozmiar ma tutaj wpływ na ten czynnik?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Lipiec 27, 2011, 14:44
Ciekawe jest to, że obecnie naukowcy uważają, że Gale nie ma centralnego wzniesienia. Czy ten szczyt pośrodku Gale jest czymś w rodzaju wyspy?

A może to tajna baza Marsjan?  ;D
Też sie nad tym zastanawiałem. Jak na górkę centralną to wydaje mi się strasznie duża.....
Chyba, że cały krater kiedyś był przykryty gruntem a potem erozja odsłoniła resztę z wyjątkiem twardszych skał budujących ten wzgórek w kraterze. Ale to tylko moje luźne hipotezy.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 27, 2011, 22:10
Kilka fotek z KSC :)
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-5888-m.jpg)
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-5878-m.jpg)
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-5925-m.jpg)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Lipiec 28, 2011, 17:20
Duży ten MSL. Kiedyś czytałem, ze kamery MERów są umieszczone na wysokości oczu przeciętnego człowieka. Zaś MSL ma kamery na wysokości oczu chyba przeciętnego wielbłąda  ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Lipiec 28, 2011, 20:44
Ogladajac animacje ladowania tak mi sie wydawalo ze zauwazylem ze ten uklad sterujacy z ktorego MSL zostanie spuszczony na grunt bedzie miec system optyczno-elektroniczny aby w ostatniej chwili ominac jakies przeszkody. Bo widzialem na tej animacji przez pare sekund cos co wygladalo na "oko" patrzace sie dokladnie w dol i jakby analizujace teren. Ktos moze to potwierdzic? Pewnie Air Q bedzie to wiedziec.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Lipiec 28, 2011, 21:04
Ogladajac animacje ladowania tak mi sie wydawalo ze zauwazylem ze ten uklad sterujacy z ktorego MSL zostanie spuszczony na grunt bedzie miec system optyczno-elektroniczny aby w ostatniej chwili ominac jakies przeszkody. Bo widzialem na tej animacji przez pare sekund cos co wygladalo na "oko" patrzace sie dokladnie w dol i jakby analizujace teren. Ktos moze to potwierdzic?
Autorytetem nie jestem, ale wydaje mi się, że coś takiego było (MARDI?) i miało robić zdjęcia z prędkością 5 FPS. Podobne leciało w Phoenixie (ale zostało wyłączone przed lądowaniem?), i ma polecieć w Juno. Natomiast czy będzie wykorzystywane do omijania przeszkód to:
Pewnie Air Q bedzie to wiedziec.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 28, 2011, 21:50
Pewnie Air Q bedzie to wiedziec.
No to ja w takim razie postaram się odpowiedzieć na te pytania pomagając sobie bardzo super opisem MSL'a zrobionym przez Scorusa

1. Kontrola opadania - Terminal Descent Sensor - TDS
Czyli system radarów Doplerowskich konoujących pomiarów szybkości opadania względem powierzchni.
http://83.238.216.20/index.php/topic,606.msg19227.html#msg19227

2. MARDI - służy do robienia fotek podczas lądowania. Tak też miało być w przypadku misji Phoenix i faktycznie wyłączyli bo obawiali się, że może doprowadzić do nieudanego lądowania.

Poniżej....nie napisałbym tego lepiej :)
Cytat: Scorus
Zdjęcia posłużą do określenia geologicznego i geofizycznego kontekstu dla badań wykonanych na powierzchni. Umożliwią także dokładne zlokalizowanie łazika, oraz szybkie zaplanowanie działań na powierzchni i dostarczą informacji na temat właściwości powierzchni. Dane zostaną porównane z obrazami z orbiterów, i dostarczą przejścia między obrazami z kamer MOC sondy MGS i HiRISE MRO, oraz kamery łazika MasCam.
http://83.238.216.20/index.php/topic,606.msg19242.html#msg19242
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Lipiec 29, 2011, 00:54
Dzieki, moja teoria zostal obalona. Widze ze na tym forum bylo juz wszystko. Nawet sie dowiedzialem ze MARDI bedzie umieszczona na samym laziku a mi sie blednie wydawalo ze bedzie na Skycrane.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 30, 2011, 20:47
Ładne dwie wizualizacje krateru Gale. Fantastyczne miejsce
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showtopic=7020&view=findpost&p=176451
Autor pisze, że będzie więcej... :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Lipiec 30, 2011, 22:39
Ładne dwie wizualizacje krateru Gale. Fantastyczne miejsce
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showtopic=7020&view=findpost&p=176451
Autor pisze, że będzie więcej... :)

Prawdziwie "nieziemskie"! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 02, 2011, 15:10
W załączniku podgląd na nowe MSL Cam, tymczasem pierwszy i drugi stopień Atlasa dotarły na Florydę:

(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-6062-m.jpg) (http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/large/2011-6062.jpg)

(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-6065-m.jpg) (http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/large/2011-6065.jpg)

(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-6066-m.jpg) (http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/large/2011-6066.jpg)

BTW, widać różnicę między konstrukcją balloon tank a "zwykłą".
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Sierpień 02, 2011, 16:35
Odnośnie transportu rakiety dla MSL, to trzeba napisać, że po raz pierwszy użyto barki, widocznej w tle, zamiast An-124.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 02, 2011, 16:48
Przedtem pływały nią Delty IV z tego co pamiętam.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 04, 2011, 15:37
Dopiero dzisiaj zauważyłem mały artykuł na SFN (http://spaceflightnow.com/news/n1107/29mariner/), transport obu rakiet ULA przy pomocy braki Delta Mariner pozwala zaoszczędzić 800 000 $ za rundkę.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 08, 2011, 13:07
Dopiero dzisiaj zauważyłem mały artykuł na SFN (http://spaceflightnow.com/news/n1107/29mariner/), transport obu rakiet ULA przy pomocy braki Delta Mariner pozwala zaoszczędzić 800 000 $ za rundkę.

Oho, no to spora oszczędność. Ciekawe czemu wcześniej nie mogli tak transportować tych rakiet. Możliwe, że ULA za krótko istnieje, no wykształcenie odpowiednich procedur też trochę trwało..
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Sierpień 08, 2011, 14:32
Oho, no to spora oszczędność. Ciekawe czemu wcześniej nie mogli tak transportować tych rakiet. Możliwe, że ULA za krótko istnieje, no wykształcenie odpowiednich procedur też trochę trwało..

Nie mogli bo w tzw. międzyczasie przenieśli produkcję rakiet i dopiero teraz jest techniczna możliwość. Obie rakiety ULA powstają obecnie w Decatur.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MarekFloryda w Sierpień 08, 2011, 14:36
Oho, no to spora oszczędność.

Mniej niż 1% kosztu...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 08, 2011, 14:47
Oho, no to spora oszczędność.

Mniej niż 1% kosztu...

Ziarnko do ziarnka a uzbierają się grube miliony. ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Sierpień 16, 2011, 10:59
Mnie zastanawia, do czego konkretnie służą te "okienka" na backshell'u MSL + to jeden konkretny otwór w kształcie kwadratu z zaokrąglonymi narożnikami.

Panoramka poniżej

http://spaceflightnow.com/atlas/av028/panorama/curiosity_pan.jpg
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 16, 2011, 11:08
to jeden konkretny otwór w kształcie kwadratu z zaokrąglonymi narożnikami.
Ten duży "właz" do zainstalowania RTG przed startem.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Sierpień 16, 2011, 11:15
A te pomniejsze "otwory" ? Czy to będzie jakoś docelowo osłonięte? Do czego właściwie służą, do skontrolowania konfiguracji sprzętu przed integracją z czubem Atlasa? (strzelam, nie wiem).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 16, 2011, 15:05
Czy to będzie jakoś docelowo osłonięte?

Jak ma przechodzić przez atmosferę, to raczej powinno ;) Ciekawe, czy w tych górnych dziurkach wyląduje RCS.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 16, 2011, 15:52
Popatrzałem sobie bliżej na te otworki :) Jak widać na poniższym zdjęciu dolne otwory (naliczyłem 9) znajdują się dokładnie nad elementami mocującymi osłonę termiczną. Skłaniam się do wersji, że otwory umożliwiają dostęp do tych mocowań. Ostatecznie jakoś ją trzeba przymocować.
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-4314-m.jpg)

Otwory będą oczywiście zaślepione co zresztą widać na tym zdjęciu:
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-4332-m.jpg)
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-5879-m.jpg)

Co do czterech górnych to faktycznie będą tam silniczki RCS kontrolujące trajektorie przelotu przez atmosferę (załącznik). Mnie zastanawia coś jeszcze. Jeśli popatrzeć na to zdjęcie...
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-5071-m.jpg)
...a najlepiej na pełną wersję
http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/large/2011-5071.jpg
tu też
http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/large/2011-5867.jpg
to widać, że silniczki RCS są zintegrowane ze skycranem!!! Ciekawe rozwiązanie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 16, 2011, 16:11
Otwory będą oczywiście zaślepione co zresztą widać na tym zdjęciu:
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-4332-m.jpg)

Za to te "małe" dziurki jak mniemam są od odstrzeliwanego balastu.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 23, 2011, 05:06
Umknął nam instrument do wykonywania pomiarów w trackie lądowania MEDLI (Mars Science Laboratory Entry, Descent, and Landing Instrument) chociaż projekt ten został zatwierdzony jeszcze w 2006r.
http://www.astronautyka.org/index.php/topic,606.msg27884.html#msg27884
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Wrzesień 07, 2011, 19:56
Warto chyba podrzucić tutaj ten nie już najświeższy news - o zakończeniu testów Curiosity - link (http://www.kosmonauta.net/index.php/Misje-bezzalogowe/Uklad-Sloneczny/2011-08-22-curiosity.html).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Wrzesień 10, 2011, 11:43
Pierwszy stopień Atlasa dotarł do VIF:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Wrzesień 20, 2011, 20:08
Jeszcze więcej fotek przytarganego pierwszego stopnia Atlasa 5 pod tym linkiem (http://www.spaceflightnow.com/atlas/av028/110912stacking/index1.html). Zaraz po podniesieniu do pionu w budynku VIF przyłączono cztery boostery na paliwo stałe. Z krótkiej notki tam wynika, iż dzisiaj powinien zostać podpięty Centaur. Z kolei 12 października czeka nas dzień wzmożonych testów (np. próbne tankowanie).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Wrzesień 25, 2011, 17:48
Centaur poszybował w górę i został zamontowany na 1 stopniu Atlasa 5:

(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/small/2011-7143-s.jpg)

(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/small/2011-7147-s.jpg)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Październik 05, 2011, 23:37
Wygląda, że ostatecznie połączono wszystkie elementy tj. łazik, descent stage i obie części osłony termicznej:
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-7088-m.jpg)

(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-7180-m.jpg)

(http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/msl20111005_PIA14757_MSL_BPDV_3-br2.jpg)

http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1159

Okno startowe rozpoczyna się za mniej niż dwa miesiące! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Październik 06, 2011, 13:42
Hmm A RTG kiedy zakładają łazikowi. Na fotkach się ich nie dopatrzyłem.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Październik 06, 2011, 14:04
Hmm A RTG kiedy zakładają łazikowi. Na fotkach się ich nie dopatrzyłem.

Niedługo przed startem (przez duże okno w górnej połówce osłony, patrz poprzednia strona). Póki co MMRTG przebywa w odpowiednim pomieszczeniu na KSC.

(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-6664-m.jpg)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Październik 06, 2011, 15:41
Mam nadzieję, że nie zapomną włożyć do łazika RTG przed startem  ;) A ile par RTG leci? Jedna czy dwie?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Październik 06, 2011, 20:26
Hmm A RTG kiedy zakładają łazikowi. Na fotkach się ich nie dopatrzyłem.

Niedługo przed startem (przez duże okno w górnej połówce osłony, patrz poprzednia strona). Póki co MMRTG przebywa w odpowiednim pomieszczeniu na KSC.

Ładnie widać to okienko na tym zdjęciu, co zapodałeś. A pytanie z innej bańki - na ile czasu przed włożeniem (lub może po włożeniu?) generator rozpoczyna pracę?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Październik 06, 2011, 20:52
A pytanie z innej bańki - na ile czasu przed włożeniem (lub może po włożeniu?) generator rozpoczyna pracę?

To działa generalnie cały czas, czy pobieramy energię to już inna kwestia.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Październik 06, 2011, 20:57
Kiedyś pisali, chyba na tym wątku, że RTG w ciągu 2 lat trochę energii zużył, i dlatego czas jego działania i uzyskiwana moc będzie na Marsie niższa niż pierwotnie planowana  :P A wszystko to przez przełożenie startu, gdyż RTG nie rozumie czegoś takiego jak opóźnienie startu. Jądra atomowe ulegają tam rozszczepieniu i basta  ::)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Październik 06, 2011, 21:14
Pocieszać się można czternastoletnim okresem nominalnego działania. A jądra ulegają rozpadowi oczywiście, bo jak rozszczepieniu to... Uuuchuu! Witajcie słodkie kilowaty do marsjańskiego wiertełka!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Październik 06, 2011, 21:17
Przy rozszczepieniu to chyba raczej Mt a nie kW ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Październik 06, 2011, 21:22
Przy rozszczepieniu to chyba raczej Mt a nie kW ;)

Przepraszam za niefortunne słownictwo dotyczące rozszczepienia atomów. Rozpad atomów miałem na myśli oczywiście  ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Październik 06, 2011, 21:23
Przy rozszczepieniu to chyba raczej Mt a nie kW ;)

Nuklearny Orion to by było coś... 8)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Październik 06, 2011, 22:57
Pocieszać się można czternastoletnim okresem nominalnego działania.

Tylko pytanie ile lat będzie produkował na tyle dużo energii, że będzie jeszcze jeździł i wiercił, pykał foto itd. analogicznie do Voyagerów z resztą.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Październik 07, 2011, 19:44
Mam nadzieję, że nie zapomną włożyć do łazika RTG przed startem  ;) A ile par RTG leci? Jedna czy dwie?
Jedna sztuka.

Tylko pytanie ile lat będzie produkował na tyle dużo energii, że będzie jeszcze jeździł i wiercił, pykał foto itd. analogicznie do Voyagerów z resztą.
Do używania instrumentów innych niż CheMin i SAM oraz jeżdżenia RTG będzie przydatny długie lata.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Październik 15, 2011, 14:50
W czwartek tj. 13 X testy Wet Dress Rehearsal przechodził Atlas-V:
http://www.spaceflightnow.com/atlas/av028/status.html

W galerii KSC można również znaleźć niedawno wykonane zdjęcia jednej z dwóch części osłony ładunku:
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-7263-m.jpg)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Październik 15, 2011, 17:42
Ciekawie wyłożona ta "wyściółka" na wewnętrznej ścianie, trochę inaczej niż np. dla X-37B (a kojarzę właśnie dobrze z tym pojazdem w owiewce). Hmm.. MSL będzie podczas podróży w przestrzeni kosmicznej odsłonięty na warunki zewnętrzne?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Październik 15, 2011, 18:09
Ciekawie wyłożona ta "wyściółka" na wewnętrznej ścianie, trochę inaczej niż np. dla X-37B (a kojarzę właśnie dobrze z tym pojazdem w owiewce). Hmm.. MSL będzie podczas podróży w przestrzeni kosmicznej odsłonięty na warunki zewnętrzne?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Boeing_X-37B_inside_payload_fairing_before_launch.jpg
vs.
http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/large/2011-7263.jpg

Ta rurka wygląda jak jakiś system wentylacji (czyli i chłodzenia), a ten zaokrąglony kwadracik jak właz dostępowy. Hmm?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Październik 15, 2011, 23:05
Kiedyś pisali, chyba na tym wątku, że RTG w ciągu 2 lat trochę energii zużył, i dlatego czas jego działania i uzyskiwana moc będzie na Marsie niższa niż pierwotnie planowana
Half-life dla plutonu 238 to okolo 90 lat a wiec przez te 2 lata nastapila utrata energii ale w sumie bedzie to niezauwazalna ilosc z punktu wiedzenia pobytu MSL na Marsie, nawet jakby tam pracowal i 20 lat.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Październik 15, 2011, 23:21
Kiedyś pisali, chyba na tym wątku, że RTG w ciągu 2 lat trochę energii zużył, i dlatego czas jego działania i uzyskiwana moc będzie na Marsie niższa niż pierwotnie planowana
Half-life dla plutonu 238 to okolo 90 lat a wiec przez te 2 lata nastapila utrata energii ale w sumie bedzie to niezauwazalna ilosc z punktu wiedzenia pobytu MSL na Marsie, nawet jakby tam pracowal i 20 lat.

Tu dochodzi jeszcze degradacja innych elementów RTG dodatkowo obniżająca produkcję energii.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Październik 15, 2011, 23:39
Na New Horizons moc RTG spada o 2.5 W w ciągu każdego roku.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Październik 20, 2011, 10:32
Na New Horizons moc RTG spada o 2.5 W w ciągu każdego roku.

jaka była dla NH moc wyjściowa (w momencie startu) i jaka traktowana jest jako minimalna (tj.bezpieczne minimum) do prawidłowego zasilania całości hardware sondy?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Październik 20, 2011, 14:48
Na New Horizons moc RTG spada o 2.5 W w ciągu każdego roku.

Początkowa moc wynosiła około 240 W, w okolicach Plutona spodziewane jest około 200 W. To wskazywało by na szybsze tempo niż 2,5 W/rok?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Borys w Październik 20, 2011, 16:13
Początkowa moc wynosiła około 240 W, w okolicach Plutona spodziewane jest około 200 W. To wskazywało by na szybsze tempo niż 2,5 W/rok?

Ubytek mocy nie jest stały w liczbach bezwzględnych. Wynosi jakieś 1.3% rocznie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Październik 20, 2011, 16:25
Początkowa moc wynosiła około 240 W, w okolicach Plutona spodziewane jest około 200 W. To wskazywało by na szybsze tempo niż 2,5 W/rok?

Ubytek mocy nie jest stały w liczbach bezwzględnych. Wynosi jakieś 1.3% rocznie.

Tak, i wiem o tym. Dla mniej więcej-teraz wychodzi trochę mniej niż 3 W/rok, co jest większe od wspomnianych przez Scorusa 2,5 W/rok.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Październik 20, 2011, 19:52
Chyba ktoś z JPL czyta waszą dyskusję bo na YT wrzucili taki filmik :P
http://www.youtube.com/watch?v=fBtXnug-rgM
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Październik 21, 2011, 09:52
Te 2.5 W to pewnie średnia, i pewnie oparta na przewidywaniach zachowania się RTG w czasie misji. Podobno najbardziej prawdopodobna produkcja mocy w okolicach Plutona to 202W.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Październik 21, 2011, 20:27
Czyżby już ostatecznie chowali naszego łazika w osłony?

http://www.space.com/34-image-day.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: sebastiansz w Październik 26, 2011, 03:11
Czyżby już ostatecznie chowali naszego łazika w osłony?

http://www.space.com/34-image-day.html

Tak! Za 30 dni MSL poleci w kierunku Marsa :)

MSL odwracany na "plecy"
(http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/msl20111005_PIA14755_MSL_BPDV_1-br2.jpg)

Tuż przed zamknięciem Heat Shield oraz Back Shell
(http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/msl20111005_PIA14756_MSL_BPDV_2-br2.jpg)

(http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/msl20111005_PIA14757_MSL_BPDV_3-br2.jpg)

MSL Curiosity zamknięty między Heat Shield i Back Shell.
(http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/msl20111005_PIA14758_MSL_BPDV_4-br2.jpg)

źródło (http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1159)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Październik 26, 2011, 08:18
Czyli to już ostatnie fotki łazika Curiosity przed startem.... Teraz chyba będziemy oglądać tylko sondę schowaną w osłonach a potem w rakiecie. Aż chce się powiedzieć ,,Curiosity": Do zobaczenia na Marsie !!!  ::)
Chyba, że jeszcze pokażą fotki wkładania RTG przed startem   8) Oby tylko nie zapomnieli włożyć tych generatorów termoelektrycznych  ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Październik 26, 2011, 16:39
Zdjęcie owiewki już było, jednak lepsze jest zdjęcie 2 połówek owiewki z ładunkiem pomiędzy nimi. Tyle przestrzeni się marnuje ;) :

(http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?action=dlattach;topic=15026.0;attach=333975;image)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Październik 29, 2011, 18:37
Zamykanie w osłonę:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Listopad 03, 2011, 19:48
Obrazki mówią same za siebie. Start pod koniec miesiąca :P

(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-7641-m.jpg)
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-7649-m.jpg)
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-7661-m.jpg)

warto też śledzić: http://spaceflightnow.com/atlas/av028/status.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 04, 2011, 07:48
Curiosity zawędrował na czubek Atlasa  :)
Start planowany na 25 listopada....
To już za dwa tygodnie. Ciekawe ile razy start będzie przesuwany?  ;)
http://www.space.com/13501-nasa-mars-rover-curiosity-atlas5-rocket.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Listopad 05, 2011, 00:40
Krótki plan kolejnych wydarzeń:
17.11 - instalacja MMRTG, zaraz potem dodany zostanie płyn do instalacji chłodząco-ogrzewającej.
23.11 - transport na stanowisko startowe
no i start :) tak jak wspomniał ekoplaneta powyżej.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 05, 2011, 09:32
Lepsze spojrzenie na logo MSL:
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-7645-m.jpg) (http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/large/2011-7645.jpg)

I filmik z przenosin:
http://www.youtube.com/watch?v=R8hvFOpxehA
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 05, 2011, 14:21
Lista 24 okienek startowych z SFN, czasy są minus sześć godzin względem nas:

Launch Date.....Window Open...Window Close...Window Duration

Nov. 25..........10:25 a.m.....12:08 p.m.......1hr 43min
Nov. 26..........10:02 a.m.....11:45 a.m.......1hr 43min
Nov. 27...........9:41 a.m.....11:24 a.m.......1hr 43min
Nov. 28...........9:19 a.m.....10:59 a.m.......1hr 40min
Nov. 29...........9:03 a.m.....10:43 a.m.......1hr 40min
Nov. 30...........8:48 a.m.....10:33 a.m.......1hr 45min
Dec. 1............8:35 a.m.....10:23 a.m.......1hr 48min
Dec. 2............8:22 a.m.....10:10 a.m.......1hr 48min
Dec. 3............8:11 a.m......9:59 a.m.......1hr 48min
Dec. 4............8:00 a.m......9:48 a.m.......1hr 48min
Dec. 5............7:50 a.m......9:37 a.m.......1hr 47min
Dec. 6............7:40 a.m......9:27 a.m.......1hr 47min
Dec. 7............7:31 a.m......9:16 a.m.......1hr 45min
Dec. 8............7:23 a.m......9:08 a.m.......1hr 45min
Dec. 9............7:15 a.m......8:57 a.m.......1hr 42min
Dec. 10...........7:12 a.m......8:49 a.m.......1hr 37min
Dec. 11...........7:05 a.m......8:40 a.m.......1hr 35min
Dec. 12...........7:03 a.m......8:38 a.m.......1hr 35min
Dec. 13...........6:47 a.m......8:21 a.m.......1hr 34min
Dec. 14...........6:46 a.m......8:13 a.m.......1hr 27min
Dec. 15...........6:45 a.m......8:03 a.m.......1hr 18min
Dec. 16...........6:43 a.m......7:53 a.m.......1hr 10min
Dec. 17...........6:42 a.m......7:42 a.m.......1hr 00min
Dec. 18...........6:46 a.m......7:30 a.m.......0hr 44min
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Listopad 06, 2011, 01:16
Dawno nie widziałem tyle wyznaczonych okienek startowych ;) Aż mi się na wspominki zbiera, kiedy to oglądaliśmy ostatnie starty sond do lotów międzyplanetarnych, w tym sezonie Juno, ale wcześniej hmm.. japońska Akatsuki? Graile.. :)

Ciekawy kontrast mamy ostatnio z warunków zamykania tych maszynek w kapsułach w Rosji i USA (Fobos-Grunt vs MSL), różnica kolosalna...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 06, 2011, 09:49
Dawno nie widziałem tyle wyznaczonych okienek startowych (...) Graile..
Miały nie dość, że przez więcej dni, to jeszcze dwa dziennie (http://www.astronautyka.org/index.php/topic,747.msg27816.html#msg27816) ;)

Swoją drogą, do EDL MLS-a ktoś powiniem zrobić podobny filmik jaki został zrobiony do EDL Phoenixa - Phoenix EDL Teaser Trailer (http://phoenix.lpl.arizona.edu/video/edl_teaser_high.mov). Fajnie by to ze skycrane wygladało :).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Listopad 06, 2011, 14:23
Dawno nie widziałem tyle wyznaczonych okienek startowych (...) Graile..
Miały nie dość, że przez więcej dni, to jeszcze dwa dziennie (http://www.astronautyka.org/index.php/topic,747.msg27816.html#msg27816) ;)

Rzeczywiście! Niestety start sond Grail mi trochę umknął, były baty :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MaDeR Levap w Listopad 06, 2011, 15:00
Swoją drogą, do EDL MLS-a ktoś powiniem zrobić podobny filmik jaki został zrobiony do EDL Phoenixa - Phoenix EDL Teaser Trailer (http://phoenix.lpl.arizona.edu/video/edl_teaser_high.mov). Fajnie by to ze skycrane wygladało :).
Pamiętam jak puściłem ten filmik w momencie kiedy miał rzeczywiście się na Marsie zacząć + śledzenie na bieżąco wiadomości z kilku portali. Dobrze, że mam dwa monitory. Jeszcze prawie rok został do lądowania MSL, to na pewno jakiś tego stylu filmik wyjdzie. :) I mam cholerną nadzieję, że MRO strzeli fotkę w trakcie. Tak jak to zrobił z Phoenixem (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Descent_of_Phoenix_with_a_crater_in_the_background_taken_by_Mars_Reconnaissance_Orbiter.jpg).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Listopad 10, 2011, 01:45
Dzisiaj tj. 10X odbędzie się konferencja omawiająca start MSL'a. Początek zaplanowano na 1p.m EDT (wychodzi, że 19:00). Planowana jest transmisja na NASA TV:
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1177
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 10, 2011, 19:50
Wszyscy śpimy...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 10, 2011, 20:18
To może kilka zdjęć:

(http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA15020.jpg)

(http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA15021.jpg)

(http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA15023.jpg)

(http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA15026.jpg)


Przy okazji - ma ktoś zlokalizowany jakiś dokładny opis konstrukcji silników skycrane?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 10, 2011, 21:33
Przy okazji - ma ktoś zlokalizowany jakiś dokładny opis konstrukcji silników skycrane?
Nie wiem co rozumiesz przez "dokladny". Jak wpiszesz do google "Mars science laboratory crane engine" to znajdziesz spory dokument w formacie pdf na temat calego skycrane i bedzie tam oddzielna strona na temat silniczkow. Tak naprawde to dokument jest fascynujacy sam w sobie na temat podstaw fizycznych dzialania skycrane a same silniczki (zreszta wzorowane na konstrukcji Vikinga) to podrzedno-ciekawy szczegol.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Listopad 10, 2011, 21:39
To ta prezentacja?
http://www.planetaryprobe.eu/IPPW7/proceedings/IPPW7%20Proceedings/Presentations/Session5/pr478.pdf

Używałem przy pisaniu kompendium, nawet dałem z niej ilustracje.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 10, 2011, 21:41
To ta prezentacja?
Dokladnie  :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 11, 2011, 08:51
Przy okazji - ma ktoś zlokalizowany jakiś dokładny opis konstrukcji silników skycrane?
Nie wiem co rozumiesz przez "dokladny". Jak wpiszesz do google "Mars science laboratory crane engine" to znajdziesz spory dokument w formacie pdf na temat calego skycrane i bedzie tam oddzielna strona na temat silniczkow. Tak naprawde to dokument jest fascynujacy sam w sobie na temat podstaw fizycznych dzialania skycrane a same silniczki (zreszta wzorowane na konstrukcji Vikinga) to podrzedno-ciekawy szczegol.

Dokument ten już kiedyś widziałem, właśnie wolałbym dokładniej niż to co w załączniku. Jeśli nawet to niezbyt ciekawy szczegół, to zawsze można o niego jednak zapytać. Wiesz, jak ktoś ma pod ręką materiał chroniony przez ITAR to ja się nie obrażę (co innego ci smutni panowie...). :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Listopad 11, 2011, 19:25
Pojawił się presskit:
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/pdfs/MSL_Press_Kit.pdf
Można w nim przeczytać m.in. o tym jak ma wyglądać faza lotu MSL-a na Marsa. Planowane są następujące korekty kursu:
TCM-1 +15 dni od startu
TCM-2 +120 dni od startu
TCM-3 -60 dni przed lądowaniem
Jak napisali (było też o tym kiedyś w tym wątku) po starcie MSL nie leci dokładnie w stronę Marsa. Chodzi m.in. o uniknięcie możliwości, że człona Atlasa dotrze na powierzchnię. TCM-1 i TCM-2 zbliżają trajektorię w pobliże Marsa. Dopiero TCM-3 ustawia odpowiednią trajektorię wejścia w atmosferę.

Oprócz tego mamy jeszcze:
TCM-4 -8 dni przed lądowaniem
TCM-5 -2 dni przed lądowaniem
TCM-6 -9 godzin przed lądowaniem
oprócz tego istnieje zapasowy na 24h przed lądowaniem.

Pomiary trajektorii statku będą wykonywane przy pomocy sieci DSN, które dostarczą następujących informacji:
-odległość do statku (czas przelotu sygnału do statku i z powrotem)
-prędkość wzdłuż linii odbioru/nadawania sygnału (efekt Dopplera)
-oraz położenie kątowe w stosunku do dobrze znanego radio-źródła tzw. metoda "delta differential one-way range measurement". Poniżej nawet fajny opis:
http://www.esa.int/esapub/bulletin/bulletin128/bul128i_madde.pdfPrzy okazji, jeśli ktoś nie widział to tutaj:
http://www.ustream.tv/nasajpl
można zobaczyć jeszcze zapis wideokonferencji, która miała miejsce wczoraj.
Jedno z pytań dotyczyło mobilności łazika w przypadku awarii kół. W odróżnieniu od MER-ów, w przypadku awarii koła na MSL-u istnieje możliwość zwolnienia koła tak aby obracało się bez oporów stawianych przez uszkodzony zespół napędowy. W zależności od terenu nawet przy awarii dwóch MSL nadal będzie się mógł poruszać.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Listopad 14, 2011, 19:42
Pobrałem pliki trajektorii lotu sondy i wgrałem je do Celestii.


Oto efekt ;)
http://www.youtube.com/watch?v=SoykvbGAJ20

YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=SoykvbGAJ20&hd=1 (http://www.youtube.com/watch?v=SoykvbGAJ20&hd=1)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Listopad 14, 2011, 20:46
Ee fajne! Sama końcówka jakby z perspektywy jakichś przybyszów spoza US, którzy przybyli specjalnie na lądowanie MSL :P

Mariner 9 tam w tle? Ciekawe! Na samym końcu dojrzałem też NH :)

Ciekawe czy wejście w atmosferę Marsa daje jakieś większe tarcie i efekty wizualne, może Oppy będzie polować :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Listopad 14, 2011, 22:13
Mariner 9 tam w tle? Ciekawe! Na samym końcu dojrzałem też NH :)

Hehe, muszę popracować nad sondami w Celestii bo niektóre jak widać nie mają Ending w skrypcie  ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Listopad 16, 2011, 12:58
Ciekawe czy wejście w atmosferę Marsa daje jakieś większe tarcie i efekty wizualne, może Oppy będzie polować :)
Mars Express mia fotografować Phoenixa, ale niestety obserwacja się nie udała. Zapewne więc warkocz plazmy można zobaczyć.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MarekFloryda w Listopad 17, 2011, 03:20
(http://images.spaceref.com/news/2011/glass.msl.blur.jpg)

Ktoś za przeproszeniem puścił pawia :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: hanysiak w Listopad 17, 2011, 12:06
Próbuję zrozumieć przytoczone zdanie, próbuję także w kontekście powyższych wypowiedzi i nic nie rozumiem...;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Listopad 17, 2011, 12:21
Nie wiem kim jest ten czlowiek ale domniemuje, ze pracuje przy laziku i skarzy sie, ze jest on nie do konca sprawny - wystepuja problemy z wiertarka, a oczekuje sie od niego zeby cos na to poradzil (podczas gdy MSL jest juz zapakowany).

Mam racje?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Morningstar w Listopad 17, 2011, 13:42
Mniej więcej.
http://nasawatch.com/archives/2011/11/is-something-wr.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Listopad 17, 2011, 18:48
Jedno zdanie wyrwane z kontekstu nic nie mówi. Może chodzi o problem z zanieczyszczaniem próbek przez mechanizm pobierania gruntu marsjańskiego? O tym problemie wspominał raport z audytu: http://oig.nasa.gov/audits/reports/FY11/IG-11-019.pdf
Wtedy wspominano, że problem będzie rozwiązywany tuż po dostarczeniu MSL'a do KSC.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 17, 2011, 21:20
Nie wiem kim jest ten czlowiek
Facet pracuje doslownie 10 minut piechota ode mnie (NASA Ames). Jest w budunku 269.
Chcecie zadzwonic i spytac go osobiscie - telefon 650-6043512, chcecie jego email: brian.glass@nasa.gov   ;D

Jedno - kolo jego nazwiska jest napisane ze pracuje jako COMPUTER ENGINEER, a wiec na pierwszy rzut oka co mialby niby do powiedzenia na temat samej wiertarki, moze na temat softwaru sterujacego ta wiertarka cos wiecej?  :o

Ale z drugiej strony czytajac zamieszczony wyzej link (nasawatch) i tamtejsze wpisy czlowiek dochodzi do wniosku ze tak naprawde niczego ciekawego nie ma w tej historyjce, duzo spekulacji o niczym. Brian Glass sam sie przyznal zo on nie ma obecnie zadnego zwiazku z misja MSL, ze nie jest ekspertem od tej konkretnej wiertarki i ze jego wpis byl wpisem "poetycznym".

Chcecie potwornie duzo dokladnych szczegolow (16 stron!!) na temat tej wiertarki, tutaj:

http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20100021931_2010023797.pdf (http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20100021931_2010023797.pdf)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Listopad 18, 2011, 10:03
Tak czy siak taki rzeczy jak PADS nigdy nie działają tak jak miały i założę się, że nad pierwszą próbką dla SAM i CheMin będą dumać co najmniej z miesiąc.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Listopad 19, 2011, 12:11
W czwartek ostatecznie podłączono generator MMRTG do MSL'a:
http://spaceflightnow.com/atlas/av028/111117mmrtg/

Pojawił się też taki filmik. Można zobaczyć różne ujęcia z testów i przygotowań łazika do startu:
http://www.youtube.com/watch?v=vmnzUzxq2n4

Start za mniej niż tydzień! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 19, 2011, 19:42
Genialny filmik.
Przyznam sie ze pierwszy raz widzialem ten sky-crane w akcji, calkiem to spore szarpniecie!
No i zabawny moment z tymi olbrzymimi literami cyrylicy na dyszach silnikow RD-180.
W niedziele podobno proba generalna startu, start w piatek - dzien wolny dla wielu w Ameryce z uwagi na swieto Thanksgiving w czwartek.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: astropl w Listopad 19, 2011, 23:05
Start został opóźniony o dobę, nowy termin to sobota 26 listopada, okno 16:02-17:45 CET. Przyczyną jest konieczność wymiany baterii systemu bezpieczeństwa rakiety nośnej.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: sebastiansz w Listopad 20, 2011, 02:11
Trochę multimediów, stare i nowe

http://www.youtube.com/watch?v=ht1AAQxwgqshttp://www.youtube.com/watch?v=nNZOIg5xtoA

http://www.youtube.com/watch?v=LJvnX7Rc03Qhttp://www.youtube.com/watch?v=wk8RJHZ12HM

http://www.youtube.com/watch?v=4q0Ju0KD25Uhttp://www.youtube.com/watch?v=YyxDdnloFxY

http://www.youtube.com/watch?v=QWtl8ojLE0whttp://www.youtube.com/watch?v=ZR111BTynhA

http://www.youtube.com/watch?v=ImYU8HWSANchttp://www.youtube.com/watch?v=8wyXtG7JhXM

http://www.youtube.com/watch?v=XZ5ZbE3WVL8http://www.youtube.com/watch?v=ky-ml6yMvtk

http://www.youtube.com/watch?v=z8tF6WtpHsEhttp://www.youtube.com/watch?v=RvheepTqn5s
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: JSz w Listopad 21, 2011, 21:09
Uwielbiam takie porównania! Od lewej: MSL, MER i Sojourner:

(http://4.bp.blogspot.com/-w1gYY3QY4wc/TskN6N1XLzI/AAAAAAAAjm8/xfAfLeecV7c/s1600/6666.jpg)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 21, 2011, 21:24
Podobną fotkę widziałem, już lata temu  :) Fajnie by dla porównania ustawić jeszcze Łunochoda, łazika PROP-M no i lądownik Viking by móc porównać wielkość robotów  :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: sebastiansz w Listopad 21, 2011, 22:42
Podobną fotkę widziałem, już lata temu  :) Fajnie by dla porównania ustawić jeszcze Łunochoda, łazika PROP-M no i lądownik Viking by móc porównać wielkość robotów  :)

tutaj Voyager i inne
(http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/image/sc-compare.gif)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 22, 2011, 18:48
Kryteria pogodowe na start:

http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?action=dlattach;topic=15026.0;attach=338858 (http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?action=dlattach;topic=15026.0;attach=338858)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 23, 2011, 08:38
A propos MMRTG - wiecie w czym się je przewozi?  ;)

(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-7837-m.jpg) (http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/large/2011-7837.jpg)
Cytuj
CAPE CANAVERAL, Fla. -- Employees gathered one level above monitor the progress of the protective mesh container known as the "gorilla cage", holding the multi-mission radioisotope thermoelectric generator (MMRTG) for NASA's Mars Science Laboratory (MSL) mission, as it is lifted near the top of the Atlas V rocket in the Vertical Integration Facility at Space Launch Complex 41. The generator will be installed on the MSL spacecraft, encapsulated within the payload fairing. (...)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Listopad 23, 2011, 18:10
Hehe :) no mają potwora w klatce.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 23, 2011, 22:37
Start został opóźniony o dobę, nowy termin to sobota 26 listopada, okno 16:02-17:45 CET. Przyczyną jest konieczność wymiany baterii systemu bezpieczeństwa rakiety nośnej.

Podejrzewam, że (przy sprzyjającej pogodzie i braku innych przeciwwskazań) celować będą w początek okna, czyli 16:02 CET.
Dobrze, że to sobota, jest szansa, że będę mógł obejrzeć.

Przy okazji: czy może coś się zmieniło in plus jeśli chodzi o streaming NASA TV, czyli czy pojawiło się jakieś dobre źródło do VLC?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Listopad 24, 2011, 00:15
Tutaj znajduje się krótki filmik omawiający budowę MMRTG:
http://www.inl.gov/research/mars-science-laboratory/
co prawda jest to tylko pokaz slajdów z narracją, ale mimo wszystko i tak interesujący.

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Listopad 24, 2011, 13:26
Ciekawe kto wymyślił tę nazwę dla pojemnika MMRTG. Z pewnością jednak żadne zwierzęta tutaj nie ucierpiały! ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 24, 2011, 21:30
Ciekawe kto wymyślił tę nazwę dla pojemnika MMRTG.
Jaka to nazwa?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Listopad 24, 2011, 21:37
Rozpiska na sobotę 8)
Cytuj
T-HH:MM...EST...........COUNTDOWN

T-06:20...03:02:00 AM...Countdown begins
T-04:55...04:27:00 AM...Start clearing vehicle assembly building area
T-04:20...05:02:00 AM...C-band tracking beacon testing
T-03:40...05:42:00 AM...S-band telemetry link checks
T-02:55...06:27:00 AM...Establish blast danger area roadblocks
T-02:20...07:02:00 AM...Weather briefing
T-02:15...07:07:00 AM...Clear the pad

T-02:00...07:22:00 AM...T-minus 2 hour hold (30 min) (Launch-2:40)
T-02:00...07:30:00 AM...NASA TV coverage begins
T-02:00...07:47:00 AM...Launch conductor briefing to team (L-2:15)
T-02:00...07:49:00 AM...Readiness poll for fueling (L-2:13)
T-02:00...07:52:00 AM...Resume countdown

T-01:50...08:02:00 AM...Centaur liquid oxygen transfer line chilldown
T-01:43...08:09:00 AM...Begin Centaur liquid oxygen loading
T-01:30...08:22:00 AM...Begin Atlas first stage liquid oxygen loading
T-01:25...08:27:00 AM...Centaur liquid hydrogen transfer line chilldown
T-01:10...08:42:00 AM...Centaur RL10 engine chilldown
T-01:02...08:50:00 AM...Begin Centaur liquid hydrogen loading
T-00:40...09:12:00 AM...Flight termination system final test
T-00:16...09:36:00 AM...RD-180 engine fuel fill sequence begins
T-00:10...09:42:00 AM...Weather briefing

T-00:04...09:48:00 AM...T-minus 4 minute hold (10 min)
T-00:04...09:49:00 AM...NASA launch manager readiness poll
T-00:04...09:56:00 AM...Spacecraft to internal power
T-00:04...09:58:00 AM...Resume countdown

T+MM:SS.................ASCENT EVENTS

T-00:02.7.10:01:57 AM...RD-180 engine ignition
T+00:00...10:02:00 AM...T-0 (engine ready)
T+00:01...10:02:01 AM...Liftoff
T+00:02...10:02:02 AM...Full thrust
T+00:05...10:02:05 AM...Begin pitch/yaw/roll maneuver
T+00:34...10:02:34 AM...Mach 1
T+00:46...10:02:46 AM...Maximum dynamic pressure
T+00:50...10:02:50 AM...Launch vehicle impact point off shore
T+01:52...10:03:52 AM...Solid rocket booster jettison
T+03:24...10:05:24 AM...Payload fairing jettison
T+03:47...10:05:47 AM...Begin 4.6 g-limiting
T+04:21...10:06:21 AM...Atlas booster engine cutoff (BECO)
T+04:27...10:06:27 AM...Atlas booster/Centaur separation
T+04:37...10:06:37 AM...Centaur first main engine start (MES1)
T+11:29...10:13:29 AM...Centaur first main engine cutoff (MECO1)
T+31:04...10:33:04 AM...Centaur second main engine start (MES2)
T+39:05...10:41:05 AM...Centaur second main engine cutoff (MECO2)
T+42:47...10:44:47 AM...Spacecraft separation
T+43:47...10:45:47 AM...MSL X-band transmitter on/warm up
T+48:47...10:50:47 AM...MSL telemetry transmission begins
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: robinson w Listopad 24, 2011, 22:22
Sory , za pytanie ale jak już kiedyś pisałem, nie biegam w tych czasach wszystkich. O której to naszego czasu będzie podpowiedzcie za co z góry dziękuję i pozdrawiam
Paweł

---
Edit moheratora - proponuję zapoznać się z tym linkiem:
http://www.astronautyka.org/index.php/topic,94.0.html
Czasy na NASA TV najczęściej są podawane w EST, a my w Polsce obecnie mamy czas CET.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 24, 2011, 23:26
Sory , za pytanie ale jak już kiedyś pisałem, nie biegam w tych czasach wszystkich. O której to naszego czasu będzie podpowiedzcie za co z góry dziękuję i pozdrawiam
Paweł

Kilka postów wcześniej, w tym wątku:
http://www.astronautyka.org/index.php/topic,150.msg32686.html#msg32686
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 25, 2011, 00:34
Sory , za pytanie ale jak już kiedyś pisałem, nie biegam w tych czasach wszystkich. O której to naszego czasu będzie podpowiedzcie za co z góry dziękuję
Dodaj 6 godzin i bedziesz miec czas a Polsce bo taka jest roznica stref czasowych miedzy Floryda i Polska.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: robinson w Listopad 25, 2011, 12:49
Czesc!
Koledzy z całym szacunkiem , możecie mnie wyzwać od nieuka i lenia (coś w tym jest, że tych czasow nigdy nie kumam), ale pisanie dwóch postów zamiast czterech cyfr przedzielonych dwukropkiem naprawdę mija się z celem.

Postanowiłem sie nauczyć i juz więcej nie zawracać czterech liter szanownym kolegom :-)
Paweł
PS
Przez chwilę myślałem, że mam dodac 6 godzin do czasu CET ale już wiem, że CET to w europie :-) tylko jeszcze nie wiem gdzie ale sie dowiem :-). Zaś bym się wygłupił :-)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Wuzetek w Listopad 25, 2011, 13:00
Jeśli ktoś ma problem z przeliczaniem czasów lub nie jest pewien wyników, to zawsze istnieją proste sposoby, żeby to sprawdzić - np. nasa odlicza czas do startu swoich misji, dla MSL wystarczy wejść tą stronę (http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/index.html), żeby sprawdzić, za ile godzin start nastąpi. Poza tym można wpisać np. EST w google i znaleźć w ten prosty sposób zegary pokazujące aktualny czas w EST.
PS o misji MSL jest artykuł w dzisiejszej "Wyborczej" :-)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: robinson w Listopad 25, 2011, 13:08
Dziekuje!!!, ten zegar odliczający jest doskonały :-)

Pozdro
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Listopad 25, 2011, 13:10
Odnośnie pogody na sobotnie okienko startowe: 70% na sprzyjające warunki.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: robinson w Listopad 25, 2011, 13:17
Po dużej dawce edukacji :-) wyszło mi , że startuje najwcześniej o 16.02 w sobotę. Czyli mamy chwilowo w Polsce czas CET, wg tego co napisał Radek68,(link powyżej), zgadza się z podpowiedzią Olaska (czas Floryda + 6h) i licznikiem do startu na stronie MSL.

Sam sobie gratuluje i dziękuje za uwagę oraz za pomoc kolegom, można ustawić budzik i się nie spóźnić na start :-)

Pozdro
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: yabuzapit w Listopad 25, 2011, 16:10
A w międzyczasie rakieta atlas V powoli udaje się na wyrzutnię.
Zdjęcie z fb:
(http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/316731_10150379844978091_86505458090_8401021_830936093_n.jpg)

EDIT:
Mała poprawka atlas V już jest na wyrzutni, fb jednak czasami oszukuje(zapomniałem sprawdzić wiarygodniejsze źródło):
(http://science.ksc.nasa.gov/shuttle/countdown/video/chan3large.jpg)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: deska w Listopad 25, 2011, 16:29

EDIT:
Mała poprawka atlas V już jest na wyrzutni, fb jednak czasami oszukuje(zapomniałem sprawdzić wiarygodniejsze źródło):

Albo po prostu zapomniałeś sprawdzić datę postu ;P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Listopad 25, 2011, 23:53
Oficjalna fotka z galerii KSC z przejazdu na stanowisko startowe:
(http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/medium/2011-7917-m.jpg)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 10:46
Przy okazji: czy może coś się zmieniło in plus jeśli chodzi o streaming NASA TV, czyli czy pojawiło się jakieś dobre źródło do VLC?

Ni widu ni słychu... Tu jest pewna informacja (http://blogs.nasa.gov/cm/blog/nasadotgov/posts/post_1316723279916.html):
Cytuj
We've been streaming NASA TV on the web in earnest since 2004, when the Mars Exploration Rovers landed. Then 50,000 people watched our mission coverage on RealMedia, in windows probably not much bigger than today's smartphone screen. Seven years later, more than 560,000 people watched the launch of the last space shuttle mission, many of them on an HD feed in Adobe Flash that filled a 22-inch monitor quite respectably. Others watched on their phones and tablets. Over the course of the mission, all that video meant that in two weeks we shipped almost as much data (1.2 petabytes, or more than 1.2 billion megabytes) than we did in all 2010.

And, unfortunately, we can't afford to keep that up. Before adding HD and iOS streaming, we were streaming about 50 TB a month. Now we're averaging five times that. This doesn't fit well under a firm fixed-price contract. So while we've been able to find some additional funds, we're also going to have to reduce our usage somewhat. Specifically, we're going to:

    * Continue streaming the NASA TV public channel in HD at its current top resolution
    * Continue streaming to iOS devices at the current top resolution
    * Shift the ISS video stream to Ustream. (The mission audio stream, and the NASA TV media and educational channels, may also switch to Ustream.)
    * Discontinue streaming in RTSP format.

That last will affect users of older Android phones, those operating on OS 2.1 or earlier. Unfortunately, the cost of the RTSP stream was quite high (higher even that the main HD feed of NASA TV) and the audience was never very big, fewer than 800 during peaks that saw hundreds of thousands of users on other formats. So it simply didn't make sense to keep doing it that way. While we hate to shut down any capability, we do have to manage the taxpayers' money smartly.

Można powiedzieć iż nie mamy co się tego spodziewać... Przypominam - bo to pytanie zostanie pewnie dzisiaj zadane - linki do oglądania NASA TV i innych są zgromadzone tu (http://amarok.w.of.pl/streamy/). I przy okazji czy ktoś mógłby sprawdzić i odpisać czy działa to: http://www.nasa.gov/qtl/151335main_NASA_TV_QT.qtl (http://www.nasa.gov/qtl/151335main_NASA_TV_QT.qtl)? Jest to na stronie NASzej TV, lecz u mnie daje "Connection refused" i nie wiem czy to błąd przy mojej końcówce (firewall oczywiście wyłączony ;)).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Listopad 26, 2011, 11:15
Można powiedzieć iż nie mamy co się tego spodziewać... Przypominam - bo to pytanie zostanie pewnie dzisiaj zadane - linki do oglądania NASA TV i innych są zgromadzone tu (http://amarok.w.of.pl/streamy/). I przy okazji czy ktoś mógłby sprawdzić i odpisać czy działa to: http://www.nasa.gov/qtl/151335main_NASA_TV_QT.qtl (http://www.nasa.gov/qtl/151335main_NASA_TV_QT.qtl)? Jest to na stronie NASzej TV, lecz u mnie daje "Connection refused" i nie wiem czy to błąd przy mojej końcówce (firewall oczywiście wyłączony ;)).

O kurcze! Tyle zmian a streamy dziś będą z pewnością gorące! Znalazłem taki oto adres streamu, który jednak wydaje się być całkiem przeciążony:
rtsp://a11.l1857056010.c18570.g.lq.akamaistream.net/D/11/18570/v0001/reflector:56010

Chyba trzeba będzie popracować nad naszym wątkiem o streamach z NASA TV...

PS. Czy ktoś może mi przesłać na PW banner związany ze startem misji MSL? :) Rozmiar - np 700 na 150 pix. Z góry dziękuję! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 12:10
Do startu już poniżej 4 godzin!

A na stronie NASA...

(http://www.nasa.gov/images/content/592477main_msl-tweetup-full.jpg)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 12:49
Kilka zrzutów z tych streamów które są:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 12:55
W tym momencie jest już jasno:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: alnitak w Listopad 26, 2011, 13:11
Wiem że stare dobre czasy gdy pokazywano start Stardusta czy lądowanie Pathfindera dawno minęły ale może jednak jakiś TVP info czy inny TVN24 da relacje ze startu na żywo.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 13:21
Koło rakiety dalej kręci się obsługa:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 13:29
Już niedługo na NASzej:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 13:40
Info od SFN (jakby ktoś nie znał): http://www.spaceflightnow.com/atlas/av028/av028status.html (http://www.spaceflightnow.com/atlas/av028/av028status.html)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 13:41
Transmisja już trwa. A oto Atlas z Ciekawością.
Swoją drogą nie wiem, czy właśnie tak należy tłumaczyć Curiosity. Może ktoś lepiej znający niuanse angielskiego zaproponuje lepsze?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 13:43
Tankowanie zacznie się około 14:00 CET.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 13:45
Aktualnie pokazują wideo z rolloutu:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 13:50
Kiedy dokładnie zamontowano generator energii w Curiosity? I czy są z tego dostępne jakieś zdjęcia/film?

Ależ nastrojowe ujęcie na budynek, skąd wyjechał:

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 13:52
Nieopatrznie patrzącym mogło by się wydać, iż kontrola lotu jest bezzałogowa:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 13:52
READY, READY, READY, READY... :) Miło.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 13:52
READY, READY, READY, READY... :) Miło.

Tymczasem znowu odliczamy.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 13:53
Nieopatrznie patrzącym mogło by się wydać, iż kontrola lotu jest bezzałogowa:

A nie jest? Przecież widzę na wklejonym przez Ciebie zdjęciu.  ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 13:56
READY, READY, READY, READY... :) Miło.

Tymczasem znowu odliczamy.

I potwierdzenie:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 13:57
Nieopatrznie patrzącym mogło by się wydać, iż kontrola lotu jest bezzałogowa:

A nie jest? Przecież widzę na wklejonym przez Ciebie zdjęciu.  ;D

Tak się tnie koszty u komercyjnych! ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 14:02
Mars Science Laboratory (MSL) jest gotowy do startu z wyrzutni SLC 41 na Florydzie. Okno startowe otwiera się o 16:02 (10:02 EST) i będzie otwarte przez godzinę i 43 minuty.

Pogodę na czas startu przewiduje się dobrą, szanse na start ocenia się na 70%.

Wyrzutnia została oczyszczona z personelu, zespół przygotowuje się do rozpoczęcia załadunku paliwa do rakiety.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 26, 2011, 14:03
Wiem że stare dobre czasy gdy pokazywano start Stardusta czy lądowanie Pathfindera dawno minęły ale może jednak jakiś TVP info czy inny TVN24 da relacje ze startu na żywo.

Warto pilnować Polsat News. Kiedyś pokazywali relację z powrotu Discovery  :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 26, 2011, 14:07
A czy poza Nasa TV jest jeszcze gdzieś relacja na żywo ze startu. Boję się że z NASA TV mogę mieć problemy, bo wyskakuje mi error  :P A informatykiem nie jestem, więc nie wiem czy sobie z tym error poradzę. Jak była relacja ze startu Phobos Grunt wówczas mi transmisja ładnie szła. Nawet mi nie rwało streamu, mimo iż internet mam tylko na 1Gb
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Trinkulo w Listopad 26, 2011, 14:16
Wiem że stare dobre czasy gdy pokazywano start Stardusta czy lądowanie Pathfindera dawno minęły ale może jednak jakiś TVP info czy inny TVN24 da relacje ze startu na żywo.

Warto pilnować Polsat News. Kiedyś pokazywali relację z powrotu Discovery  :)
Na TVP info mówili o dzisiejszym starcie. Z tego co usłyszałem to jak im się uda to pokażą start.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 14:23
LOX-u w Centaurze mamy już połowę.

A czy poza Nasa TV jest jeszcze gdzieś relacja na żywo ze startu. Boję się że z NASA TV mogę mieć problemy, bo wyskakuje mi error  :P
Było o tym niedawno: http://www.astronautyka.org/index.php/topic,150.msg32887.html#msg32887
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 26, 2011, 14:26
jmvh wielkie dzięki!!!!!! A już się obawiałem   ::)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 14:33
No i już po starcie...

Nie, nie, oczywiście że nie, mimo iż na NASA TV pokazywali start takiej rakiety, to tak naprawdę stoi ona sobie na SLC 41.
Do startu została jeszcze godzina i 22 minuty.
To co było na NASA TV, to była symulacja.  ;D

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Listopad 26, 2011, 14:49
Trzymam kciuki na za pomyślny start!

----------------

Jak coś to może na CNN Live będzie start
http://www.livestation.com/products/66-cnn-international


--
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 14:54
Nie, nie, oczywiście że nie, mimo iż na NASA TV pokazywali start takiej rakiety, to tak naprawdę stoi ona sobie na SLC 41.

Boostery, Atlas i osłona wylądowały już dawno w morzu, Centaur jest na orbicie heliocentrycznej, podobnie jak Juno. ;)

T - 1 H, rakieta już sie obladza:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Listopad 26, 2011, 14:58
PS. Czy ktoś może mi przesłać na PW banner związany ze startem misji MSL? :) Rozmiar - np 700 na 150 pix. Z góry dziękuję! :)

Nie wiem, o takie cos chodzi? bo jeszcze nie robilem...

(http://img542.imageshack.us/img542/2192/banneroz.jpg)

PS. Fotki z bazy Nasa - mam nadzieje ze nie lamie zadnych praw autorskich?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 15:04
Nie, nie, oczywiście że nie, mimo iż na NASA TV pokazywali start takiej rakiety, to tak naprawdę stoi ona sobie na SLC 41.

Boostery, Atlas i osłona wylądowały już dawno w morzu, Centaur jest na orbicie heliocentrycznej, podobnie jak Juno. ;)

T - 1 H, rakieta już sie obladza:


No tak, wiem, że to nie TA sama rakieta, ale taka sama... (może w nieco innej konfiguracji) :)
Jednak jak oglądałem NASA TV (bez głosu) to się w pierwszej sekundzie zdziwiłem co pokazują i... stąd pomysł na pokazanie startu MSL'a na forum :)

A do startu NIECAŁA GODZINA!
---
PS. Poprawiłem cytowanie (usunąłem podkreślenie).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: deska w Listopad 26, 2011, 15:14
Zatankowana do flight level  ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 15:22
Zatankowana do flight level  ;D
I prezentuje się na tle drzew i ciemnego nieba doskonale:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 15:22
Rakieta biała, chmury za nią już nie...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 15:25
(może w nieco innej konfiguracji) :)

Oj tam, tylko 124,5 tony ciągu mniej :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Listopad 26, 2011, 15:27
PS. Czy ktoś może mi przesłać na PW banner związany ze startem misji MSL? :) Rozmiar - np 700 na 150 pix. Z góry dziękuję! :)

Nie wiem, o takie cos chodzi? bo jeszcze nie robilem...

PS. Fotki z bazy Nasa - mam nadzieje ze nie lamie zadnych praw autorskich?

Jest dobrze! Dzięki Konradzie!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: deska w Listopad 26, 2011, 15:28
Rakieta biała, chmury za nią już nie...
Te chmurki chyba rozwieje, bo z innego ujęcia jest tak bardziej niebiesko.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: robinson w Listopad 26, 2011, 15:32
KonradL , ale ten łazik marsjański po prawej to nie MSL, tylko MER :-), tak czy inaczej banner śliczny :-)

Pozdro
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Listopad 26, 2011, 15:35
To już mniej niż 0,5h do otwarcia okienka startowego na dzień dzisiejszy.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: LooZ^ w Listopad 26, 2011, 15:35
Czy tylko ja mam wrażenie, że ta rakieta wygląda na bardzo małą? ;)

I z czym macie problemy ze streamem? Od zawsze oglądam na http://www.ustream.tv/nasahdtv i nie pamiętam żebym miał kiedykolwiek problemy.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 15:39
Rakieta biała, chmury za nią już nie...
Te chmurki chyba rozwieje, bo z innego ujęcia jest tak bardziej niebiesko.

Na razie wygląda to tak:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: sp3uca w Listopad 26, 2011, 15:40
No, zdążyłem z powrotem do domu.  :) Trzymam kciuki.

Andrzej
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 26, 2011, 15:41
Melduję się na stanowisku startowym  :D Teraz pilnuję, żeby nikt przed startem nie ukradł naszego Mars Science Laboratory  ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: hanysiak w Listopad 26, 2011, 15:43
Jak się pojawi czarna wrona w kadrze, to znaczy że dzisiaj nie lecimy..

Będą jeszcze jakieś holdy?? Ja musze na masaz...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: deska w Listopad 26, 2011, 15:45
Briefing pogodowy! T-10 do startu.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 26, 2011, 15:46
jak się pojawi czarna wrona w kadrze, to znaczy że dzisiaj nie lecimy..
He he a skąd te akcenty ornitologiczne? I czy na Florydzie żyją wrony? Marek Florydziak to by wiedział. Ciekawe co teraz on robi. Może nam nagrywa jakąś relację ze startu. Poza tym mam nadzieję, ze astropl też zdąży na start. Obiecał, że będzie  :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 15:47
Będą jeszcze jakieś holdy?? Ja musze na masaz...

10 minut przy T-4m
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 15:47
Będą jeszcze jakieś holdy?? Ja musze na masaz...

Tak, ale tylko jeden i tylko 10 minutowy.

Za 2 minuty.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: hanysiak w Listopad 26, 2011, 15:48
o szok, widziłem wronę..
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 15:49
Czy tylko ja mam wrażenie, że ta rakieta wygląda na bardzo małą? ;)

Chyba tak, bo ja mam wrażenie, że jest naprawdę duża. :)
Zobacz na tle wysokich drzew:

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Listopad 26, 2011, 15:49
HAHA no rzeczywiscie  :P, ktos moglby pomyslec ze MSL-a o baterie sloneczne zupgrejdowali.
Zaraz skoryguje!

Edit:

Juz:
(http://img803.imageshack.us/img803/2757/msl2.jpg)

(niestety MSL narazie odbity lustrzanie - musze poszukac innego ujecia)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 26, 2011, 15:50
He he Ładny banner mam na górze strony  :) Tylko skąd się wziął na nim Spirit?  ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Listopad 26, 2011, 15:50
Ostatni z holdów. Za 10 min. wznowienie odliczania...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 15:51
Czy tylko ja mam wrażenie, że ta rakieta wygląda na bardzo małą? ;)

Chyba tak, bo ja mam wrażenie, że jest naprawdę duża. :)
Zobacz na tle wysokich drzew:

W porównaniu do ludzików: http://www.astronautyka.org/index.php?action=dlattach;topic=150.0;attach=18952;image
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 15:51
jakby ktoś zapomniał  ;) to to foto przypomni, co nam wieźć ma rakieta:

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Listopad 26, 2011, 15:52
ekoplaneta - z google...  :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: deska w Listopad 26, 2011, 15:53
o szok, widziłem wronę..
Nie kracz!  :P Nadal 70% w pogodzie, i głosowanie na GO!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 26, 2011, 15:53
o szok, widziłem wronę..

Jo tyż jakiegoś ptoka widziołem  ;D Szkoda go, bo może ogłuchnąć  :'(
Ale się wystraszy. Nikt nie mógłby go stamtąd przegnać?  ::)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: alnitak w Listopad 26, 2011, 15:54
dają podgląd na tvp info
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Listopad 26, 2011, 15:54
Banner jest bardzo elegancki :)

A do startu pozostało 10 minut. Wszystko wygląda dobrze. Curiosity nawet wrony nie straszne!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 15:56
Uff zdążyłem... Dzięki wszystkim za pilnowanie sprawy :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 26, 2011, 15:56
Przed chwilą jakieś ,,jaskółki" widziałem. Może to efekt tego, że kamera stoi z daleka a między kamerą a rakietą lecą te ptaszki. A pamiętacie jak dzięcioły robiły dziurki w ET któregoś z szatli  ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: deska w Listopad 26, 2011, 15:56
O szok na TVP Info rakieta ma większe okienko niż pan polityk ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 15:58
Wszyscy GO.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 15:58
Go, Go, Go... Ja też GO. :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 15:58
A więc GO!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Listopad 26, 2011, 15:58
Elegancko - wszyscy są na GO :) Ja także jestem na TAK ;)

Godspeed Curiosity!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: deska w Listopad 26, 2011, 15:58
I mamy GO. Skonfigurowany do startu. Zaraz counting!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 15:59
Minuta do zakończenia holda...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 16:00
T -4 minutes and counting!!!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: alnitak w Listopad 26, 2011, 16:00
cholera ale nerwy,trzymam kciuki!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: hanysiak w Listopad 26, 2011, 16:01
A niech tam, ode mnie też GO, niech będzie..;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 16:01
T -3 minutes and counting!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 16:02
TVP INFO
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: sp3uca w Listopad 26, 2011, 16:02
Zauważyłem obraz z kamerki na pokładzie, ciekawe czy będą dawać transmisje...

Andrzej
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 16:02
T -2 minutes!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Listopad 26, 2011, 16:02
mINUTA do startu !!!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Listopad 26, 2011, 16:03
60 seconds to Mars ;)

Za minutę zapłon!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 16:03
T -1 minutes and counting! TVN24 nadaje
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 16:04
T -10 seconds!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 16:04
And Lift off of Atlas V with Curiosity!!!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 16:05
Leci!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 16:06
Burn out SRB!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 16:06
SRB poszły
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 16:07
Wspaniałe zdjęcia!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 16:07
Pusty pad:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: piotrs w Listopad 26, 2011, 16:08
Niech wreszcie coś się uda w tym roku! Good luck "Curiosity"!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 16:09
Owiewka:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 16:09
Ależ czysty przekaz z kamery pokładowej. Wreszcie zero paprochów ::)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 26, 2011, 16:09
Mam Pytanie, czy mamy szansę zobaczyć MSL na polskim niebie, zanim opuści on orbitę Ziemi? Historyczne chwile! Pamiętam jak za Clintona duży łazik planowano na 2007 rok. A było to jeszcze w 2000/2001 roku. A dziś łazik ten leci coraz wyżej.......
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Listopad 26, 2011, 16:09
Heh, niech ktoś powie Rafalskiemu, że Spirit już nie nadaje od jakiegoś czasu... ;P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 16:10
Centaur up and running!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Listopad 26, 2011, 16:10
Pirwszy stopień odrzucony... zapłon drugiego.

Wstawiacie rewelacyjne zrzuty z ekranu! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 16:14
T +10 minut. Pięknie idzie!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 16:14
Minuta do wyłączenia silnika
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 26, 2011, 16:15
Curiosity już leci gdzieś nad środkiem szerokości Atlantyku! Szkoda, że nie kieruje się nieco bardziej na północny-wschód  ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 16:16
Ekscentryczność maleje, czyli zbliżamy się do osiągnięcia orbity parkingowej.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 16:16
MECO-1!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Listopad 26, 2011, 16:16
Pierwsze MECO za nami.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 16:16
No i cut off.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Listopad 26, 2011, 16:17
czas na powtórki :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 16:18
A teraz start z innych kamer :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Listopad 26, 2011, 16:18
Kiedy MSL opuszcza orbitę?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 26, 2011, 16:18
Puszczają teraz powtórkę startu  :) Piękny on był, i te ptaki ....  ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 16:19
Będą powtórki.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 26, 2011, 16:19
Kiedy MSL opuszcza orbitę?
No właśnie kiedy? Chciałbym wtedy też trzymać kciuki .....  ::)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 16:19
Kiedy MSL opuszcza orbitę?

Coast to trochę mniej niż 20 minut.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 26, 2011, 16:21
Nie wiem czy ktoś zauważył. Teraz na Forum jest 26 zalogowanych użytkowników oraz 60 gości  :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 26, 2011, 16:22
Gratuluję też pięknego banneru. Teraz wszystko jest na 5!!!  :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 16:24
ładna trajektoria
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Listopad 26, 2011, 16:25
Gratuluję też pięknego banneru. Teraz wszystko jest na 5!!!  :)
Bardzo ładny! Kto go wyczarował?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Listopad 26, 2011, 16:25
No dzieki, chociaz z MER-em byl ładniejszy  ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 16:25
Nie wiem czy ktoś zauważył. Teraz na Forum jest 26 zalogowanych użytkowników oraz 60 gości  :D

Zauważył, :)
No i banerek prawidłowy.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 16:25
Z kamer VAB i PAO:

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 26, 2011, 16:25
Teraz w przerwie transmisji proponuję ciekawy artykuł o dziewczynce, która nadała imię łazikowi  :)
http://www.space.com/13735-nasa-mars-rover-curiosity-clara-ma.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 26, 2011, 16:27
Jestesmy gdzies nad Pld. Afryka, nastepny odpal Centaura za jakies 20 min i wtedy lecimy juz na Marsa!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 16:34
I z KSC Press Site - bardzo fajny kadr!

Tymczasem 30 minut misji za nami
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: piotrs w Listopad 26, 2011, 16:35
Telemetria się zbiesiła?
EDIT 16:35 - już działa
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 16:37
No to mamy drugi burn...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Listopad 26, 2011, 16:38
Telemetria się zbiesiła?

Telemetria rozpocznie się po 16:50 naszego czasu

T-HH:MM...EST...........COUNTDOWN
T+48:47...10:50:47 AM...MSL telemetry transmission begins

http://www.astronautyka.org/index.php/topic,150.msg32845.html#msg32845

A o 16:44:47 CET - oddzielenie sondy

T+42:47...10:44:47 AM...Spacecraft separation
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Listopad 26, 2011, 16:39
TMI w toku! Ośmiominutowy zapłon doprowadzi do skierowania MSL na trajektorię ku Marsowi.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 16:39
Telemetria rozpocznie się po 16:50 naszego czasu

Mowa o telemetrii rakiety, nie ładunku.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 26, 2011, 16:39
Mamy juz drugi burn ktory bedzie trwac okolo 8 minut.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 16:41
Mijamy Madagaskar!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Listopad 26, 2011, 16:42
Jeszcze niecałe 3 minuty pracy Centaura. Aktualnie pojazd mknie nad południowym Madagaskarem.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: piotrs w Listopad 26, 2011, 16:43
Telemetria się zbiesiła?

Telemetria rozpocznie się po 16:50 naszego czasu

Pewnie piszesz o tym:
T+48:47...10:50:47 AM...MSL telemetry transmission begins

a ja o danych na bieżąco. Było drobne zacięcie, ale już wszystko jest OK.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Listopad 26, 2011, 16:45
I drugie MECO! Czekamy na separację sondy!

Aktualnie są w zasięgu stacji śledzenia na wyspie Diego Garcia.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 16:45
e ponad 1.17! MECO-2!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 16:45
MECO-2!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Listopad 26, 2011, 16:46
no piękny widok z kosmosu !
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Listopad 26, 2011, 16:47
Jeszcze minutka :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 16:47
No imamy separację sondy!

I oklaski
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: piotrs w Listopad 26, 2011, 16:47
widać video live tuż przed separacją. Nieźle się przygotowail, co za różnica w stosunku do F-G.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 16:48
SC sep!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Listopad 26, 2011, 16:49
Piękna separacja! Lecimy na Marsa! :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Listopad 26, 2011, 16:49
Bajeczny widok :)!

W jakim celu zakręcono sondą?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Sokole Oko w Listopad 26, 2011, 16:49
Separacja! Curiosity leci samodzielnie na Marsa! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Listopad 26, 2011, 16:50
ŚWIETNIE !  Udane oddzielenie :) Gratulacje !
Leć ku "Czerwonej Planecie" MSL ...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 16:50
Bajeczny widok :)!

W jakim celu zakręcono sondą?

Stabilizacja.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: piotrs w Listopad 26, 2011, 16:52
Did you send your name to Mars? I did  :)
http://marsparticipate.jpl.nasa.gov/msl/participate/sendyourname/
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Listopad 26, 2011, 16:53
Szkoda jedynie, że leci na Czerwoną Planetę osamotniona. Gdyby nie Phobos-Grunt w drodze na Marsa byłyby trzy (w końcu zabrał "na barana" chiński orbiter), a nie jedna sonda...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: deska w Listopad 26, 2011, 16:58
Szkoda jedynie, że leci na Czerwoną Planetę osamotniona. Gdyby nie Phobos-Grunt w drodze na Marsa byłyby trzy (w końcu zabrał "na barana" chiński orbiter), a nie jedna sonda...
Ano tak, ale tu będziemy chyba spokojni o powodzenie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 26, 2011, 16:59
Czekamy na telemetrie z Canberry (Australia)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Listopad 26, 2011, 16:59
Ano tak, ale tu będziemy chyba spokojni o powodzenie.

Kiedy przypomina mi się ten krótki filmik symulacji lądowania to wcale nie jestem spokojny ;). Będzie sporo emocji.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: alnitak w Listopad 26, 2011, 17:00
Jeden krok w kierunku Marsa zrobiony.Następny za 9 misięcy.Brawo!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Listopad 26, 2011, 17:00
Telemetria też już spływa :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Listopad 26, 2011, 17:02
Kiedy przypomina mi się ten krótki filmik symulacji lądowania to wcale nie jestem spokojny ;). Będzie sporo emocji.
Skycrane jest  w całości oparty na sprawdzonych i przetestowanych elementach, zestawionych tylko w nowy sposób.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 17:09
Skycrane jest  w całości oparty na sprawdzonych i przetestowanych elementach, zestawionych tylko w nowy sposób.

Ale system jako całość dopiero zostanie sprawdzony i przetestowany.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Listopad 26, 2011, 17:12
Z tym, ze wlasnie glownie te nieliczne nowe elementy wydaja sie najstraszniejsze (na oko laika), a mam tu konkretnie na mysli windo-linki.
Boje sie miedzy innymi takich scenariuszy:
- opuszczenie lazika szarpnie skycranem i go "wyprowadzi z rownowagi" (widzialem gdzies wideo z testu i przebiega to dosyc drastycznie),
- linki sie odczepia za pozno lub za szybko,
- skycrane przypiecze rovera przy nie spokojnym zejsciu,
- skycrane siadzie na laziku,
- ktoras z linek sie nie odczepi,
- MSL zostanie pociagniety po ziemi.

A teraz zeby wszystko to odgonic, 6x przez lewe ramie... tfu, tfu, tfu, tfu, tfu, tfu. :)

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: LooZ^ w Listopad 26, 2011, 17:22
Faktycznie na symulacjach etap lądowania wygląda jakby się zastanawiano jak najbardziej skomplikować ten proces ;)

A tak swoją drogą, jaki największy obiekt wykonany ludzką ręką wylądował na pozaziemskim obiekcie? Lądownik programu Apollo ?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Listopad 26, 2011, 17:28
Właśnie obejrzałem teleexpress, całe mnóstwo informacji-pierdół i ani słowa o udanym starcie MSL cóż, żenada oczywiście, ale w sumie to dobrze bo mamy dzięki temu dość elitarne zainteresowania.

Kiedy pierwsza korekta trajektorii?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Listopad 26, 2011, 17:40
Z tym, ze wlasnie glownie te nieliczne nowe elementy wydaja sie najstraszniejsze (na oko laika), a mam tu konkretnie na mysli windo-linki.
Boje sie miedzy innymi takich scenariuszy:
- opuszczenie lazika szarpnie skycranem i go "wyprowadzi z rownowagi" (widzialem gdzies wideo z testu i przebiega to dosyc drastycznie),
- linki sie odczepia za pozno lub za szybko,
- skycrane przypiecze rovera przy nie spokojnym zejsciu,
- skycrane siadzie na laziku,
- ktoras z linek sie nie odczepi,
- MSL zostanie pociagniety po ziemi.
A teraz zeby wszystko to odgonic, 6x przez lewe ramie... tfu, tfu, tfu, tfu, tfu, tfu. :)

Pathfinder i MER też były opuszczane na linach i nie było z tym problemów.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Listopad 26, 2011, 17:44
No jak... przeciez w przypadku MERow bylo tak (i w przypadku Pathfindera analogicznie):
(http://atmos.nmsu.edu/~nchanove/images/mer_landing_art.jpg)

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Listopad 26, 2011, 17:45
Tak czy siak odpowiedni przecinak musi zadziałać w wyznaczonym momencie i tyle. Problemów z tym nie było.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 26, 2011, 17:49
Scorus - nie bylo zadnego sky crane przy MER lub Pathfinder. Wedlug mnie troche umniejszasz nowatorstwo tego ladowania. Przeciez nawet NASA twierdzilo ze to jest cos tak nowego ze jesli nie bedzie mozliwosci dobrego sprawdzenia tego w warunkach ziemskich - misja sie nie odbedzie. Nawet zatrudniono sztab ekspertow z poza NASA aby wydali opinie na temat tego sposobu ladowania.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 17:51
Tak czy siak odpowiedni przecinak musi zadziałać w wyznaczonym momencie i tyle. Problemów z tym nie było.

Jak i z przyziemieniem z prędkością rzędu 20 m/s ::) Scorus, w tej fazie te systemy działają jednak inaczej, ale jeśli to takie proste i nie wiele się różni to proszę o dłuuugi wykład.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Listopad 26, 2011, 18:00
Z tym, ze w przypadku MSL-a, przecinakow musi byc kilka i musza wszystkie odpalic dokladnie w chwili zetkniecia lazika z powierzchnia.
Natomiast ladowanie na poduszkach to chyba jednak duzo bardziej odporny na drobne niezgodnosci z harmonogramem i ogolnie wiecej wybaczajacy system.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Listopad 26, 2011, 18:30
Z tym, ze w przypadku MSL-a, przecinakow musi byc kilka i musza wszystkie odpalic dokladnie w chwili zetkniecia lazika z powierzchnia.
Natomiast ladowanie na poduszkach to chyba jednak duzo bardziej odporny na drobne niezgodnosci z harmonogramem i ogolnie wiecej wybaczajacy system.
Z drugiej strony poduszki powietrzne generują następujące potencjalne problemy:
-muszą się napełnić
-duża pozioma składowa prędkości przy zetknięciu z powierzchnią może doprowadzić do ich rozerwania
-po lądowaniu łazik musi się uwolnić z całej tej osłony m.in. rozłożenie paneli słonecznych i całego łazika, czy też rozłączenie kabli zasilających lądownik-pojazd
-ewentualne problemy przy blokowaniu zjazdu przez poduszki powietrzne
natomiast SkyCrane dostarcza gotowy do użycia pojazd łagodnie na powierzchnię.

Zgadzam się natomiast ze stwierdzeniem, że dokładne przetestowanie poszczególnych podzespołów nie gwarantuje sukcesu gdy te elementy zostaną połączone w jedną całość.

Edit:
Wkrótce post-launch conference!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Listopad 26, 2011, 18:43
Jak i z przyziemieniem z prędkością rzędu 20 m/s ::) Scorus, w tej fazie te systemy działają jednak inaczej, ale jeśli to takie proste i nie wiele się różni to proszę o dłuuugi wykład.

Pod Skycrane w końcowej fazie lądowania i tak będą panowały warunki łagodniejsze niż w przypadku obrywania lądownika spod spadochronu.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 26, 2011, 18:52
Natomiast ladowanie na poduszkach to chyba jednak duzo bardziej odporny na drobne niezgodnosci z harmonogramem i ogolnie wiecej wybaczajacy system.
W kazdym razie dyskusja akademicka bo nie bylo mozliwosci uzycia poduszek w tym wypadku - MSL rover jest za ciezki.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Listopad 26, 2011, 19:04
Masz racje, poduszki tez nie sa bez wad, ktory to z lazikow zaplatal sie przy zjezdzie z platformy? Opportunity?

A jeszcze odnosnie skycrane'a czy byly wykonywane jakies rzeczywiste testy powietrzne z ladunkiem zastepujacym lazik (mam raczej na mysli zrzut z helikoptera, a nie podwieszanie pod dachem hali testowej)?
Tak sie zastanawiam czy to w ogole mozliwe i/lub sensowe przy roznym przyciaganiu i roznej gestosci atmosfery?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 26, 2011, 19:05
Tak, wykonano wiele testow z uzyciem helikopterow. Szczegolow nie znam.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 26, 2011, 19:09
Tak, wykonano wiele testow z uzyciem helikopterow. Szczegolow nie znam.

Ale to była sama "głowa" z radarami przyczepiona do maszyny a nie zrzut?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Listopad 26, 2011, 19:22
Były testy poszczególnych etapów lądowania z modelami w halach. Reszta to kwestia awioniki. Jeśli siądzie hardware albo software systemu komputerowego to każde lądowanie zostanie uwalone, nawet bez skycrane.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 26, 2011, 19:22
Ale to była sama "głowa" z radarami przyczepiona do maszyny a nie zrzut?
Masz racje, same radary.
Nie bylo naprawde mozliwosci w warunkach grawitacji na Ziemi przetestowac calego zespolu, zrobiono to wiec w postaci symulacji komputerowych korych podobno byla masa. Aby zmniejszyc szanse bledu pare niezaleznych ekip prowadzilo rozne symulacje i porownywano wyniki.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Listopad 26, 2011, 19:26
Zakończyła się konferencja. Poniżej małe podsumowanie:

-Obecnie wszystko na pokładzie MSL'a działa zgodnie z planem. Oby tak było również podczas lądowania. :)

-W przyszłym roku planowany jest upload oprogramowania: w maju części obsługującej lądowanie, natomiast w czerwcu softu odpowiedzialnego za kontrolę operacji na powierzchni Marsa.

-Faza lądowania była symulowana na szerokim zbiorze różnych parametrów atmosfery marsjańskiej tj. gęstość, temperatura itp.

-Pierwszy fragment zdjęć z fazy lądowania (kamera MARDI) powinien zostać dosłany w około tydzień po lądowaniu, natomiast wszystkie zdjęcia w kilka miesięcy po dotarciu na powierzchnię Marsa. Tutaj priorytet mają oczywiście dane naukowe.

-Jeśli chodzi o zarządzanie obrazami z kamer. W przypadku MER-ów przesyła się zdjęcia z kamer navcam i na ich podstawie wykonuje zdjęcia pancamem. W przypadku MSL-a przesyłane będą zbiory pomniejszonych obrazów z kamer MastCam i w dalszej kolejności dosyłane te o większej rozdzielczości.

-Padło pytanie jakie byłyby potencjalne wnioski naukowe gdyby na Vikingach zainstalowano instrumenty z MSL-a. Jako odpowiedź padło zdanie, że obecnie lądowiska V-1 i V2 nie przeszłyby nawet przez pierwszy workszop dotyczący wyboru miejsca lądowania, tak bardzo zmieniła się nasza wiedza o Marsie.


Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 26, 2011, 19:35
Nastepna ciekawostka to ten glowny maszt nie podniesie sie natychmiast po ladowaniu tylko nastepnego dnia. Ten maszt jest na tyle dlugi I ciezki ze moglby zachwiac rownowaga rovera gdyby przypadkiem wyladowali na jakims stromszym zboczu.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 26, 2011, 19:44
No imamy separację sondy!

I oklaski

Wow! Tego niestety już nie widziałem  :-\
Bardzo piękna fotka. Chyba pierwsza z tego rodzaju. Bo w przypadku poprzednich sond takich zdjęć nie pamiętam  8)
A propos podniebnego żurawia też mam spore obawy. Ale pożyjemy zobaczymy. Przed nami jeszcze 9 miesięcy, a przypominam, że zbliża się maksimum aktywności Słońca  ::)

Poza nawiasem kiedyś dziwiłem się, ze Pathfinder ląduje na poduszkach a nie jak na porządną sondę przystało na ogniu. Tak to jest jak podczas ,,marsjańskiej suszy" naoglądało się schematów z lądowania Vikinga  ;D
Podobnie myślałem, że lądowanie Huygensa na Tytanie się nie uda. Bo to środowisko powierzchni  ,,Pomarańczowego Ksieżyca" było bardziej zagadkowe niż dziś jakiekolwiek miejsce na powierzchni Marsa. Z takim przeświadczeniem czekałem na wieści, ze misja Huygensa się nie udała. Ale się zdziwiłem, jak na spotkaniu PTMA w Lublinie prezes mówił nam, że Huygens nadaje z Tytana  ;D
 
Bądźmy dobrej myśli. Może Opatrzność okaże się też łaskawa dla Curiosity  ::)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Listopad 26, 2011, 20:07
No tak... co nowe i dziwne to "przestrasza"  ;D

A z drugiej strony cos poszlo nie tak nawet podczas ladowania Beagla 2 i MPLa. Ten pierwszy korzystal z wydawaloby sie odpornych poduszek, a drugi polegal na najbardziej sprawdzonym sposobie ladowania...
tak, ze jak zwykle... wszystko na glowach programistow :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Listopad 26, 2011, 20:10
Witam, czy człon główny Atlasa wszedł już w atmosferę i wiadomo gdzie?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 26, 2011, 20:18
Witam, czy człon główny Atlasa wszedł już w atmosferę i wiadomo gdzie?
On chyba tak naprawde nigdy z niej nie wyszedl... ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 26, 2011, 20:23
ze jak zwykle... wszystko na glowach programistow :)
Jednak tez mnostwo tutaj rzetelnej mechaniki ..  8)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 20:24
Nastepna ciekawostka to ten glowny maszt nie podniesie sie natychmiast po ladowaniu tylko nastepnego dnia. Ten maszt jest na tyle dlugi I ciezki ze moglby zachwiac rownowaga rovera gdyby przypadkiem wyladowali na jakims stromszym zboczu.

Widać to doskonale między 3. a 4. minutą na animacji lądowania i działania łazika na Marsie (polecam):

HD-265MB (http://mars.jpl.nasa.gov/multimedia/videos/movies/msl20110624/msl20110624_MSLanimFULL-1280.mov)

SD-130MB (http://mars.jpl.nasa.gov/multimedia/videos/movies/msl20110624/msl20110624_MSLanimFULL-640.mov)

Polecam wersję HD.

Poza tym mamy już licznik:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Listopad 26, 2011, 20:25
A z drugiej strony cos poszlo nie tak nawet podczas ladowania Beagla 2 i MPLa. Ten pierwszy korzystal z wydawaloby sie odpornych poduszek, a drugi polegal na najbardziej sprawdzonym sposobie ladowania...
tak, ze jak zwykle... wszystko na glowach programistow :)
Nie licząc instrumentów naukowych Beagle 2 był kawałkiem śmiecia a u Polar Landera nie wyzerowali przyspieszeniomierza.

Wow! Tego niestety już nie widziałem  :-\
Bardzo piękna fotka. Chyba pierwsza z tego rodzaju. Bo w przypadku poprzednich sond takich zdjęć nie pamiętam  8)
Jest zdjęcie Mars Odyssey przed separacją:
http://www.astronautyka.org/index.php/topic,46.msg128.html#msg128

Podobnie myślałem, że lądowanie Huygensa na Tytanie się nie uda. Bo to środowisko powierzchni  ,,Pomarańczowego Ksieżyca" było bardziej zagadkowe niż dziś jakiekolwiek miejsce na powierzchni Marsa. Z takim przeświadczeniem czekałem na wieści, ze misja Huygensa się nie udała. Ale się zdziwiłem, jak na spotkaniu PTMA w Lublinie prezes mówił nam, że Huygens nadaje z Tytana  ;D
Lądowanie w gęstej atmosferze jest znacznie łatwiejsze niż w rzadkiej, takiej jak na Marsie, bo wszystko dzieje się wolniej i są dłuższe marginesy czasowe dla poszczególnych operacji. U Huygensa największym ryzykiem była awaria jakiegoś kluczowego systemu po długim okresie lotu kosmicznego. No i praca na powierzchni nie było tutaj wymagane do uznania misji za sukces. Akurat trafiła się dobra powierzchnia do lądowania, ale lądownikom Wener i Weg też się to udało, nawet 8 razy.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Listopad 26, 2011, 20:30
Już są zdjęcia ze startu
http://mediaarchive.ksc.nasa.gov/search.cfm?cat=237

oraz film

http://www.youtube.com/watch?v=jEXoMpmfJcM

http://www.youtube.com/watch?v=jEXoMpmfJcM&hd=1 (http://www.youtube.com/watch?v=jEXoMpmfJcM&hd=1)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Listopad 26, 2011, 20:31
-Jeśli chodzi o zarządzanie obrazami z kamer. W przypadku MER-ów przesyła się zdjęcia z kamer navcam i na ich podstawie wykonuje zdjęcia pancamem. W przypadku MSL-a przesyłane będą zbiory pomniejszonych obrazów z kamer MastCam i w dalszej kolejności dosyłane te o większej rozdzielczości.

W przypadku Opportunity przetestowano i zastosowano w praktyce przesyłanie miniatur części zdjęć z dużych mozaik wykonywanych przez wiele filtrów. Pozwala to na sprawdzenie, czy wszystkie ekspozycje zostały wykonane prawidłowo. Jeśli tak, to mozaika jest przesyłana, jeśli nie, to jest kasowana i powtarzana. Pozwala to na optymalniejsze wykorzystanie ograniczonych możliwości przesyłu danych do Odyssey. Czy chodzi tutaj o analogiczną metodę? Do planowania ekspozycji lepszy będzie przecież zestaw kilku szerokich zdjęć z NavCam a nie wiele zdjęć z MastCam wielkości znaczka pocztowego.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Listopad 26, 2011, 20:46
No imamy separację sondy!

I oklaski

Wow! Tego niestety już nie widziałem  :-\
Bardzo piękna fotka.

To pora zobaczyć ;)
Na Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=9oOkezcPg3Q


Cały start do MECO 1 w HD:

http://www.youtube.com/watch?v=VUzvGGqvZLA
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 26, 2011, 21:22
Lądowanie w gęstej atmosferze jest znacznie łatwiejsze niż w rzadkiej, takiej jak na Marsie, bo wszystko dzieje się wolniej i są dłuższe marginesy czasowe dla poszczególnych operacji.
Dokladnie, no i oczywiscie ladowanie w warunkach mikro-grawitacji (np. Fobos) jest tez znacznie latwiejsze.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Alferek w Listopad 26, 2011, 22:39
Dziś na TVN24 był reportaż ze startu Curiosity. Niestety redaktorzy przeszli samych siebie. Redaktor w studio zapytał: "przecież mamy już 2 sondy na Marsie, czy więc możliwe jest, że ta nowa się z nimi zderzy(!!!) ?"
Poza tym raz było o tym, że sonda ląduje w kraterze, a po 30 sekundach redaktor stwierdził, że sonda po wylądowaniu będzie schodziła do krateru, po czym drugi sprostował, że jednak nie będzie schodziła.  Był jeszcze kontynuowany wątek o dwóch "działających" MERach, jakby zapominając, że Spirit wyzionął ducha.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: alnitak w Listopad 26, 2011, 22:50
Dziś na TVN24 był reportaż ze startu Curiosity. Niestety redaktorzy przeszli samych siebie. Redaktor w studio zapytał: "przecież mamy już 2 sondy na Marsie, czy więc możliwe jest, że ta nowa się z nimi zderzy(!!!) ?"
Poza tym raz było o tym, że sonda ląduje w kraterze, a po 30 sekundach redaktor stwierdził, że sonda po wylądowaniu będzie schodziła do krateru, po czym drugi sprostował, że jednak nie będzie schodziła.  Był jeszcze kontynuowany wątek o dwóch "działających" MERach, jakby zapominając, że Spirit wyzionął ducha.
Nie wymagaj zbyt wiele od redaktorzyn z tefałenu.Niedawno przy okazji reportażu o otwarciu Spaceport America dowiedziałem się że założycielem Virgin Galactic jest Charles Bronson...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Listopad 26, 2011, 23:18
Ja juz praktycznie w ogole przestalem ogladac ta stacje, bo chcac miec zdrowe nerwy - nie da sie.
Jest albo sieczka polityczna albo wlasnie tak merytorycznie i zgodnie z faktami przedstawione wydarzenia.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 27, 2011, 07:23
Witam, czy człon główny Atlasa wszedł już w atmosferę i wiadomo gdzie?
On chyba tak naprawde nigdy z niej nie wyszedl... ;D
Zeby nie bylo ze ciebie strasznie zbylem ....
Sprawdzilem i glowny czlon Atlasa odpada na wysokosci okolo 150 km a wiec naprawde wyjatkowo wysoko, technicznie wiec jest to juz poza atmosfera (granice sie uznaje jako jakies 120 km). Ale predkosc jest ciagle grubo ponizej predkosci orbitalnej, glowny czlon Atlasa jest tak naprawde jakby interkontynentalnym pociskiem balistycznym - wykonuje wiec taki sub-orbitalny lot i wpada zapewne do oceanu indyjskiego lub zachodniego pacyfiku. Z uwagi na ta suborbitalnosc unikalbym dlatego pojecia wejscia w atmosfere.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Listopad 27, 2011, 09:28
A mnie ciekawi czy ktoś z płd. Afryki i Madagaskaru widział na niebie MSL zwłaszcza gdy był włączony silnik rakiety.

(http://spaceflightnow.com/atlas/av028/images/track598.jpg) (http://spaceflightnow.com/atlas/av028/images/track_full.jpg)
http://spaceflightnow.com/atlas/av028/images/track_full.jpg

źródło: http://spaceflightnow.com/atlas/av028/groundtrack.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Listopad 27, 2011, 09:30
Niezła fota na spaceflight.com

(http://spaceflightnow.com/atlas/av028/gallery/01a.jpg)

http://spaceflightnow.com/atlas/av028/gallery/
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Listopad 27, 2011, 10:43
Dziś o 17:51 UTC sonda znajdzie się już 1 LD od centrum Ziemi (tj. 384 000 km)
 ~~ wg. JPL HORIZONS


Nieźle pomyka!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 27, 2011, 11:13
Sprawdzilem i glowny czlon Atlasa odpada na wysokosci okolo 150 km a wiec naprawde wyjatkowo wysoko, technicznie wiec jest to juz poza atmosfera (granice sie uznaje jako jakies 120 km). Ale predkosc jest ciagle grubo ponizej predkosci orbitalnej, glowny czlon Atlasa jest tak naprawde jakby interkontynentalnym pociskiem balistycznym - wykonuje wiec taki sub-orbitalny lot i wpada zapewne do oceanu indyjskiego lub zachodniego pacyfiku. Z uwagi na ta suborbitalnosc unikalbym dlatego pojecia wejscia w atmosfere.

To jest bazowane na jakiś konkretnych informacjach czy "tak myślę"? Moje szybkie tak myślę mówi mi trochę co innego, oczywiście booster dalej jest suborbitalny, ale 150 km to wcale nie jest wysoko a 4km/s z hakiem to wcale nie jest prędko na taki lot - z ICBM-em ma to niewiele wspólnego. Musiałoby się rozpędzić stosunkowo blisko orbitalnej jak prawdziwe ICBM lub... wszystkim znany External Tank (pamiętamy gdzie spadał w różnych wersjach). Tak myślę, stary Atlas to inna historia a ten spada pewnie dalej do Atlantyku.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Hermes w Listopad 27, 2011, 11:32

(...) Sprawdzilem i glowny czlon Atlasa odpada na wysokosci okolo 150 km a wiec naprawde wyjatkowo wysoko, technicznie wiec jest to juz poza atmosfera (granice sie uznaje jako jakies 120 km).  (...)

  Na wysokości ok. 100 km. znajduje się tzw. linia Karmana, powyżej której jest praktycznie kosmos (niemal próżnia).
  Jednak atmosfera Ziemi sięga znacznie wyżej - najwyższą strefą jest egzosfera, która sięga do wysokości ponad 1000 km (niektóre źródła podają nawet 2000 km).

  Gdyby takie stacje, jak MIR czy ISS, latające na wysokości do 400km znajdowały się już praktycznie w próżni, wtedy na swojej orbicie znajdowały by się przez dziesięciolecia (a tak - ciągle trzeba podwyższać orbitę stacji).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Karol Wójcicki w Listopad 27, 2011, 13:35
A mnie ciekawi czy ktoś z płd. Afryki i Madagaskaru widział na niebie MSL zwłaszcza gdy był włączony silnik rakiety.

Okazuje się, że tak :)
http://spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Duncan-Waldron-Curiosity-Lepus-and-M42---IMG_1341_1322352578.jpg (http://spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Duncan-Waldron-Curiosity-Lepus-and-M42---IMG_1341_1322352578.jpg)

Pozdrawiam,
Karol
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Listopad 27, 2011, 13:57
Okazuje się, że tak :)
http://spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Duncan-Waldron-Curiosity-Lepus-and-M42---IMG_1341_1322352578.jpg (http://spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Duncan-Waldron-Curiosity-Lepus-and-M42---IMG_1341_1322352578.jpg)
Pozdrawiam,
Karol

Tylko pozazdrościć takich obserwacji, zwłaszcza w towarzystwie tak pięknego gwiazdozbioru jakim jest Orion  ::) Ale przynajmniej ktoś udokumentował przelot Curiosity z członem Centaur  :)
A nam przychodzi czekać na sierpień, na żniwa, jak mam nadzieje nie tylko na te rolne ale i marsjańskie  ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Listopad 27, 2011, 13:59
A mnie ciekawi czy ktoś z płd. Afryki i Madagaskaru widział na niebie MSL zwłaszcza gdy był włączony silnik rakiety.

Okazuje się, że tak :)
http://spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Duncan-Waldron-Curiosity-Lepus-and-M42---IMG_1341_1322352578.jpg (http://spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Duncan-Waldron-Curiosity-Lepus-and-M42---IMG_1341_1322352578.jpg)

Pozdrawiam,
Karol

Świetne!

Z Hiszpani też ustrzelono MSL i rakietę
http://spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Scott-Ferguson-MSLanimationweb1_1322373670.gif (http://spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Scott-Ferguson-MSLanimationweb1_1322373670.gif)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 27, 2011, 19:18
To jest bazowane na jakiś konkretnych informacjach czy "tak myślę"? Moje szybkie tak myślę mówi mi trochę co innego, oczywiście booster dalej jest suborbitalny, ale 150 km to wcale nie jest wysoko
Nie "tak mysle", predzej "inni mysla". Bazuje na danych ze Space Shuttle. 400 tys. stop ( a wiec 120 km) to byl dokladnie 'entry interface' i od tego momentu uznawano ze nastapilo wejscie w atmosfere,, orbiter zaczal 'czuc' atmosfere.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 27, 2011, 19:25
  Gdyby takie stacje, jak MIR czy ISS, latające na wysokości do 400km znajdowały się już praktycznie w próżni, wtedy na swojej orbicie znajdowały by się przez dziesięciolecia (a tak - ciągle trzeba podwyższać orbitę stacji).
Mowa jest o tym gdzie praktycznie uznaje sie granice atmosfery a nie jak wysoko znajdziesz molekuly atmosfery. Dlatego jak wyzej pisze w przypadku STS byla to jasno zdefiniowana wyrazna granica. Poniewaz STS byl pojazdem wybitnie prozniowo-atmosferycznym wiec uwazam szczegolnie dobrze nadaje sie tutaj jako miarka.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 27, 2011, 19:37
To jest bazowane na jakiś konkretnych informacjach czy "tak myślę"? Moje szybkie tak myślę mówi mi trochę co innego, oczywiście booster dalej jest suborbitalny, ale 150 km to wcale nie jest wysoko
Nie "tak mysle", predzej "inni mysla". Bazuje na danych ze Space Shuttle. 400 tys. stop ( a wiec 120 km) to byl dokladnie 'entry interface' i od tego momentu uznawano ze nastapilowejscie w atmosfere,, orbiter zaczal 'czuc' atmosfere.
Tyle, że to akurat jest związane marginalnie z moją wypowiedzią.

Mowa jest o tym gdzie praktycznie uznaje sie granice atmosfery
Proponuje się już nie kłócić co do definicji atmosfery, nie ma wyraźnej granicy między nią a "kosmosem" o czym wszyscy wiemy. Bo widzisz, jeśli chodzi o praktykę można by się zaczepić chociażby wspomnianych wcześniej 150 km jako okolic BECO ale i odrzucenia osłony, czego moment jest bezpośrednio związany z wymaganiami termicznymi ładunku wymagającego ochrony przed "atmosferą". Tak można by wymyślać... do poniedziałku. :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 27, 2011, 19:45
Tyle, że to akurat jest związane marginalnie z moją wypowiedzią.
Raczej bardzo duzo zwiazane bo chodzilo o twoje 'kto mysli'. A wogole to potworne czepialstwo, moja odpowiedz byla skierowana do kolegi ktory zapytal sie o czlon Atlasa (i dostosowalem sie do jego pojecia wejscia w atm.) nie miala to byc rozprawa naukowa na temat granicy atmosfery, trzymajmy troche dystansu do tematu bo z tego forum zrobia sie zawody w czepianie sie za slowka albo pokazowka patrzcie ile to ja wiedzy encyklopedycznej nabylem. :o
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 27, 2011, 19:57
Tyle, że to akurat jest związane marginalnie z moją wypowiedzią.
Raczej bardzo duzo zwiazane bo chodzilo o twoje 'kto mysli'. A wogole to potworne czepialstwo, moja odpowiedz byla skierowana do kolegi ktory zapytal sie o czlon Atlasa, nie miala to byc rozprawa naukowana temat granicy atmosfery, trzymajmy troche dystansu do tematu bo z tego forum zrobia sie zawody w czepianie sie za slowka albo pokazowka patrzcie ile to ja wiedzy encyklopedycznej nabylem. :o

Weź jeszcze raz przeczytaj o co mi chodzi, ok? Spoiler: Ja właśnie pytam o Atlasa. Zapytałem czy twierdzenie, że pierwszy człon Atlasa wpada do Oceanu Indyjskiego/Spokojnego jest to na czymś rzetelnym bazowane. Takie twierdzenie wydaje mi się (a liczyć mi się nie chce, o matko, nie w Niedzielę...) błędem rzeczowym a Ty mówisz coś o atmosferze, własnej jej definicji, zarzucasz mi czepialstwo a na pytanie nie odpowiadasz. ::)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Listopad 27, 2011, 20:10
Jak nastepnym razem bede w Polsce pogadamy przy piwie - napewno dojdziemy do porozumienia  ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Jake_Suly w Listopad 27, 2011, 21:22
teraz pozostało trzymać kciuki za MSL-a a szczególnie moment wejścia w atmosfere  :)na szczęście to Amerykańska misja a nie Rosyjska  :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Listopad 27, 2011, 21:27
teraz pozostało trzymać kciuki za MSL-a a szczególnie moment wejścia w atmosfere  :)na szczęście to Amerykańska misja a nie Rosyjska  :P
Rosyjska wejdzie w atmosferę nawet szybciej ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Jake_Suly w Listopad 27, 2011, 21:33
heh fakt chyba jedynie mogą być dumni z Sojuzów za które i tak przypłacili krwią ludzi. :-[ i znów zwrot do US nie moge sie doczekać Oriona :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Listopad 30, 2011, 02:09
Fajne zdjęcia/film wykonał Gerhard Dangl:
http://www.dangl.at/2011/msl/msl.avi
http://www.dangl.at/2011/msl/msl.htm
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: alnitak w Listopad 30, 2011, 07:20
Fajne zdjęcia/film wykonał Gerhard Dangl:
http://www.dangl.at/2011/msl/msl.avi
http://www.dangl.at/2011/msl/msl.htm
Super!uwielbiam takie ujęcia.Istnieje jakaś strona gdzie można by śledzić aktualną pozycje MSL i odległość od Ziemii?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Listopad 30, 2011, 08:01
Super!uwielbiam takie ujęcia.Istnieje jakaś strona gdzie można by śledzić aktualną pozycje MSL i odległość od Ziemii?

Jest jest :)

Eyes of Solar System NASA

http://solarsystem.nasa.gov/eyes/player/index.html


-----
Animacja rzeczywiście bardzo ciekawa! Fajne czasy mamy.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: alnitak w Listopad 30, 2011, 10:05
Super!uwielbiam takie ujęcia.Istnieje jakaś strona gdzie można by śledzić aktualną pozycje MSL i odległość od Ziemii?

Jest jest :)

Eyes of Solar System NASA

http://solarsystem.nasa.gov/eyes/player/index.html


-----
Animacja rzeczywiście bardzo ciekawa! Fajne czasy mamy.
Dzięki wielkie!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: stan w Listopad 30, 2011, 10:33
Koledzy, mam problemy z odtworzeniem misji MSL  na Eyes of Solar System. Jakieś 2 tyg. wcześniej bez problemu  śledziłem misję JUNO. Teraz też nie mogę. Jaki minimalny sprzęt jest niezbędny....
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Listopad 30, 2011, 15:18
Koledzy, mam problemy z odtworzeniem misji MSL  na Eyes of Solar System. Jakieś 2 tyg. wcześniej bez problemu  śledziłem misję JUNO. Teraz też nie mogę. Jaki minimalny sprzęt jest niezbędny....

czy strona się tobie uruchamia ?

Do poprawnego działania potrzebna jest wtyczka
Unity Web Player
http://unity3d.com/webplayer/

Zerknij też tu:
http://solarsystem.nasa.gov/eyes/notes.html

poniżej kod całej strony głównej, może to jakoś pomoże..

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Eyes on the Solar System</title>

<style type="text/css">
<!--
body {
margin: 0px 0px 0px 0px;
margin-top: 0px;
margin-right: 0px;
margin-bottom: 0px;
margin-left: 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
padding-top: 0px;
padding-right: 0px;
padding-bottom: 0px;
padding-left: 0px;
background-color: #000000;
}
div.content {
margin: 0px 0px 0px 0px;
margin-top: 0px;
margin-right: 0px;
margin-bottom: 0px;
margin-left: 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
padding-top: 0px;
padding-right: 0px;
padding-bottom: 0px;
padding-left: 0px;
width: 990px;
}
div.missing {
margin: auto;
position: relative;
top: 50%;
width: 193px;
}
div.missing a {
height: 63px;
position: relative;
top: -31px;
}
div.missing img {
border-width: 0px;
}
div#unityPlayer {
cursor: default;
width: 990px;
height: 680px;
}
-->
</style>

<script type="text/javascript" src="http://webplayer.unity3d.com/download_webplayer-3.x/3.0/uo/UnityObject.js"></script>

<script type="text/javascript">
<!--
function GetUnity() {
if( typeof unityObject != "undefined" )
{
return unityObject.getObjectById("unityPlayer");
}

return null;
}
if( typeof unityObject != "undefined" )
{
var params = {
backgroundcolor:"000000",
bordercolor: "000000",
textcolor: "FFFFFF",
logoimage: "loading_logo.png",
disableContextMenu: true
};
unityObject.embedUnity("unityPlayer", "explorer.unity3d", 990, 680, params);
}
-->
</script>

<script type="text/javascript" language="javascript">
<!--
var queryString = new Array();

// initial values to ensure that these aren't undefined
// makes checking them easier since we don't have to check
// for existence in keys first because we'll be checking
// for these anyway. also lets us define web pages with
// default values
queryString.server = null;
queryString.animation = null;
queryString.scene = null;
queryString.interface = null;
queryString.document = null;
queryString.openonlywhenready = null;
queryString.startwithtour = null;
queryString.maxdownloads = null;
queryString.custommousemovement = null;
queryString.lookspeed = null;
queryString.scrollspeed = null;
queryString.starminimum = null;

{
var query = window.location.search.substring(1);
var parms = query.split('&');
for( var i = 0; i < parms.length; i++ )
{
var pos = parms[i].indexOf('=');
if( pos > 0 )
{
var key = parms[i].substring(0, pos);
var val = parms[i].substring(pos + 1);
queryString[key] = val;
}
}
}

function InitializeExplorer(arg)
{
var unityInstance = GetUnity();

if( queryString.server )
{
unityInstance.SendMessage("ExplorerApplication", "SetServerUrl", queryString.server);
}
delete queryString.server;

if( queryString.animation )
{
unityInstance.SendMessage("ExplorerApplication", "SetAnimationUrl", queryString.animation);
}
delete queryString.animation;

if( queryString.scene )
{
unityInstance.SendMessage("ExplorerApplication", "SetSceneDefinition", queryString.scene);
}
delete queryString.scene;

if( queryString.interface )
{
unityInstance.SendMessage("ExplorerApplication", "SetInterface", queryString.interface);
}
delete queryString.interface;

if( queryString.document )
{
unityInstance.SendMessage("ExplorerApplication", "SetDocument", queryString.document);
}
delete queryString.document;

if( queryString.openonlywhenready == 1 )
{
unityInstance.SendMessage("ExplorerApplication", "SetOpenOnlyWhenReady", "");
}
delete queryString.openonlywhenready;

if( queryString.startwithtour == 1 )
{
unityInstance.SendMessage("ExplorerApplication", "SetStartWithTour", "");
}
delete queryString.startwithtour;

if( queryString.maxdownloads )
{
unityInstance.SendMessage("ExplorerApplication", "SetMaxDownloads", queryString.maxdownloads);
}
delete queryString.maxdownloads;

if( queryString.custommousemovement == 1 )
{
unityInstance.SendMessage("ExplorerApplication", "SetCustomMouseMovement", "");
}
delete queryString.custommousemovement;

if( queryString.lookspeed )
{
unityInstance.SendMessage("ExplorerApplication", "SetLookSpeed", queryString.lookspeed);
}
delete queryString.lookspeed;

if( queryString.scrollspeed )
{
unityInstance.SendMessage("ExplorerApplication", "SetScrollSpeed", queryString.scrollspeed);
}
delete queryString.scrollspeed;

if( queryString.starminimum )
{
unityInstance.SendMessage("ExplorerApplication", "SetMinimumStarBrightness", queryString.starminimum);
}
delete queryString.starminimum;

unityInstance.SendMessage("ExplorerApplication", "SetInitialDesktopResolution", screen.width + ',' + screen.height);

unityInstance.SendMessage("ExplorerApplication", "SetCurrentBrowserAgent", navigator.userAgent);

unityInstance.SendMessage("ExplorerApplication", "InitializationDone", "");

// send all query string parameters to explorer so that they
// may be included as global variables in the document-to-load
// environment

queryStringKeys = Object.keys(queryString);
for( var i = 0; i < queryStringKeys.length; i++ )
{
unityInstance.SendMessage("ExplorerApplication", "AddDocumentGlobalVariable", queryStringKeys[i] + '=' + queryString[queryStringKeys[i]]);
}
}

function OpenWindow(arg)
{
window.open(arg);
}

function SendToOmniture(arg)
{
s.tl(s.pageURL,'o',arg);
}

window.onblur = function() { GetUnity().SendMessage("ExplorerApplication", "OnApplicationFocus", "false"); }
window.onfocus = function() { GetUnity().SendMessage("ExplorerApplication", "OnApplicationFocus", "true"); }
-->
</script>

</head>

<body>

<table width="100%" height="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td align="center" valign="middle">
<div class="content">
<div id="unityPlayer">
<div class="missing">
<a href="http://unity3d.com/webplayer/" title="Unity Web Player. Install now!">
<img alt="Unity Web Player. Install now!" src="http://webplayer.unity3d.com/installation/getunity.png" width="193" height="63" />
</a>
</div>
</div>
</div>
</td></tr></table>

<div id="analyticsElement" style="display:none"></div>

<script type="text/javascript" language="javascript">
<!--
var analyticsElement = document.getElementById('analyticsElement');

var scriptElement;

scriptElement = document.createElement('script');
scriptElement.setAttribute('src', 'http://solarsystem.nasa.gov/js/omniture.js');
scriptElement.setAttribute('onLoad', 's.pageName = "Eyes on the Solar System: Player"; s.channel="eyes"; var s_code = s.t(); if( s_code ) { document.write(s_code); }');
analyticsElement.appendChild(scriptElement);

//scriptElement = document.createElement('script');
//scriptElement.setAttribute('type', 'text/javascript');
//scriptElement.setAttribute('language', 'javascript');
//scriptElement.innerHTML = 'var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src=\'" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js\' type=\'text/javascript\'%3E%3C/script%3E"));';
//analyticsElement.appendChild(scriptElement);
//
//scriptElement = document.createElement('script');
//scriptElement.setAttribute('type', 'text/javascript');
//scriptElement.setAttribute('language', 'javascript');
//scriptElement.innerHTML = 'try{ var pageTracker = _gat._getTracker("UA-4391123-16"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}';
//analyticsElement.appendChild(scriptElement);
-->
</script>

</body>

</html>
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Grudzień 01, 2011, 18:32
Zajrzałem na stronkę:
http://lk.astronautilus.pl/sondy/msl.htm
i według niej Curiosity ma lądować na Marsie 6 sierpnia o godzinie 5 - 5:30. Czyli podobnie jak to było z MERami jak wszystko pójdzie dobrze będzie nas czekać wczesne wstawanie z łóżka  ;) Tyle, że tym razem w sierpniu to już widny ranek  8)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Grudzień 01, 2011, 20:02
Zajrzałem na stronkę:
http://lk.astronautilus.pl/sondy/msl.htm
i według niej Curiosity ma lądować na Marsie 6 sierpnia o godzinie 5 - 5:30. Czyli podobnie jak to było z MERami jak wszystko pójdzie dobrze będzie nas czekać wczesne wstawanie z łóżka  ;) Tyle, że tym razem w sierpniu to już widny ranek  8)

Czyli o 7.00-7.30 CEST :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Grudzień 01, 2011, 20:23
To będzie raczej całonocne siedzenie i czekanie na wejście w atmosferę ;) Ależ będą emocje!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KP w Grudzień 01, 2011, 20:50
Czy mamy mieć jakieś atrakcje video z lądowania, takie jakie mieliśmy mieć przy Phoenix-ie? Miejmy nadzieję, że jeżeli tak to nie będzie jak przy lądowaniu Phoenix Mars Landera. Wtedy spece z NASA znaleźli jakiś błąd w oprogramowaniu i nie zaryzykowali włączenia kamerki pokazującej lądowanie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Hermes w Grudzień 01, 2011, 21:14
Witam,

  z okazji lotu MSL, w dziale "Coś śmiesznego" umieściłem link o przebiegu kolejnej wyprawy sondy na Marsa... ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Grudzień 01, 2011, 21:29
A mnie zastanawia ta grafika: http://lk.astronautilus.pl/sondy/msl.jpg
czy to jakaś bardzo bardzo stara rozważana koncepcja lądowania MSL'a?


EDIT

Cytat: KP
Czy mamy mieć jakieś atrakcje video z lądowania, takie jakie mieliśmy mieć przy Phoenix-ie? Miejmy nadzieję, że jeżeli tak to nie będzie jak przy lądowaniu Phoenix Mars Landera. Wtedy spece z NASA znaleźli jakiś błąd w oprogramowaniu i nie zaryzykowali włączenia kamerki pokazującej lądowanie.
Tak
http://www.msss.com/all_projects/msl-mardi.php

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Prometeusz w Grudzień 01, 2011, 21:37
Znajdzie Życie to powiedzą, że MSL przytargał to z Ziemi:

http://www.rmf24.pl/nauka/news-niewysterylizowana-ciekawosc,nId,416478
http://www.space.com/13783-nasa-msl-curiosity-mars-rover-planetary-protection.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Grudzień 01, 2011, 21:59
To będzie raczej całonocne siedzenie i czekanie na wejście w atmosferę ;) Ależ będą emocje!

Jak to w poniedziałek?! Rozumiem, w sobotę, no - w niedzielę rano. Ale poniedziałek?  ;)

A teraz, po lekturze w/w strony zadam kilka pytań.
Co to za dziwny Skycrane (http://lk.astronautilus.pl/sondy/msl.jpg) na pierwszej fotce?
Czemu w 2007 roku zrezygnowano z wyposażenia kamery do wielospektralnej stereofotografii oraz filmowania z wysoką rozdzielczością w zoom?
Dlaczego nie zamontowano kamery do fotografowania i filmowania z wysoką rozdzielczością w fazie opadania i lądowania? I czy na pewno nie?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Grudzień 01, 2011, 22:52
O wlasnie... o tego typu platformie myslalem w zastepstwie ostatecznie wybranego skycrane'a i bardzo mnie ciekawi co przesadzilo o takim, a nie innym wyborze.

Z wad takiego rozwiazania przychodzi mi na mysl tylko rozklad masy/srodek ciezkosci. Ale jednoczesnie mysle ze nie jest to jakims wielkim problemem dla dzisiejszej elektroniki, a poza tym dysze zawsze mozna wyprowadzic nieco wyzej
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KP w Grudzień 01, 2011, 22:57

EDIT

Cytat: KP
Czy mamy mieć jakieś atrakcje video z lądowania, takie jakie mieliśmy mieć przy Phoenix-ie? Miejmy nadzieję, że jeżeli tak to nie będzie jak przy lądowaniu Phoenix Mars Landera. Wtedy spece z NASA znaleźli jakiś błąd w oprogramowaniu i nie zaryzykowali włączenia kamerki pokazującej lądowanie.
Tak
http://www.msss.com/all_projects/msl-mardi.php

Całkiem podobna maszyna do tej feralnej z Phoenix-a.

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Grudzień 02, 2011, 02:21
Zajrzałem na stronkę:
http://lk.astronautilus.pl/sondy/msl.htm
i według niej Curiosity ma lądować na Marsie 6 sierpnia o godzinie 5 - 5:30.
Chyba lekka nadgorliwosc zalozycieli tej stronki.
Sama NASA moze nie znac w tym momencie tak dokladnego czasu ladowania (czy kontroluja szybkosc/polozenie z dokladnoscia do 1/10 promila?, watpie naprawde), jedynie co podaja to ze bedzie to wieczor 5.VIII czasu PDT (Pasadena) i 6.VIII czasu uniwersalnego (UTC).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Grudzień 02, 2011, 08:48
Zajrzałem na stronkę:
http://lk.astronautilus.pl/sondy/msl.htm
i według niej Curiosity ma lądować na Marsie 6 sierpnia o godzinie 5 - 5:30.
Chyba lekka nadgorliwosc zalozycieli tej stronki.
Sama NASA moze nie znac w tym momencie tak dokladnego czasu ladowania (czy kontroluja szybkosc/polozenie z dokladnoscia do 1/10 promila?, watpie naprawde), jedynie co podaja to ze bedzie to wieczor 5.VIII czasu PDT (Pasadena) i 6.VIII czasu uniwersalnego (UTC).

JPL HORIZONS podaje takie info:

MARS LANDING:
  Time: 2012-Aug-6, 06:00-15:30 UTC
  Site: 4.5 degrees south latitude, 137.4 degrees east longitude,
        inside Gale Crater

natomiast sama efemeryda generowana jest do
2012-08-06 06:28:16.2700 CT
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Grudzień 02, 2011, 09:36
Najciekawsze 34 zdjęcia dotyczące misji MSL (wg. theatlantic.com)
http://www.theatlantic.com/infocus/2011/11/nasa-prepares-to-launch-curiosity/100195/
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Grudzień 02, 2011, 09:51
Unikalna kolekcja zdjec!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Grudzień 02, 2011, 09:56
Całkiem podobna maszyna do tej feralnej z Phoenix-a.

Bo to ta sama konstrukcja.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Grudzień 02, 2011, 09:57
Najbardziej podoba mi się zdjęcie nr 8  :D Może w takiej kapsule wysłać by człowieka na ,,Czerwonego "  ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Grudzień 02, 2011, 18:07
Najbardziej podoba mi się zdjęcie nr 8  :D Może w takiej kapsule wysłać by człowieka na ,,Czerwonego "  ;D

http://www.youtube.com/watch?v=4K8zz9eI4-8

...no i jak widać skycrane wcale nie był nową technologią...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Grudzień 07, 2011, 23:38
Koledzy, mam problemy z odtworzeniem misji MSL  na Eyes of Solar System. Jakieś 2 tyg. wcześniej bez problemu  śledziłem misję JUNO. Teraz też nie mogę. Jaki minimalny sprzęt jest niezbędny....

Od niedawna MSL można śledzić też na
NASA/JPL Solar System Simulator
http://space.jpl.nasa.gov
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Grudzień 08, 2011, 11:31
^^probuje i jakos mi nie wychodzi...
Czy da sie tak ustawic ten symulator alby widok obejmowal zarowno orbite ziemska jak i marsjanskiej?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Grudzień 08, 2011, 11:37
^^probuje i jakos mi nie wychodzi...
Czy da sie tak ustawic ten symulator alby widok obejmowal zarowno orbite ziemska jak i marsjanskiej?

Jedynie widok z Marsa na Ziemię da taki pogląd, ale nie o to chyba Tobie chodziło
http://space.jpl.nasa.gov/cgi-bin/wspace?tbody=399&vbody=499&month=12&day=8&year=2011&hour=00&minute=00&fovmul=1&rfov=120&bfov=1&porbs=1&showsc=1&showac=1 (http://space.jpl.nasa.gov/cgi-bin/wspace?tbody=399&vbody=499&month=12&day=8&year=2011&hour=00&minute=00&fovmul=1&rfov=120&bfov=1&porbs=1&showsc=1&showac=1)


I jeszcze widok na MSL z sondy Juno
http://space.jpl.nasa.gov/cgi-bin/wspace?tbody=-76&vbody=-61&month=12&day=8&year=2011&hour=00&minute=00&fovmul=1&rfov=90&bfov=30&porbs=1&showsc=1&showac=1 (http://space.jpl.nasa.gov/cgi-bin/wspace?tbody=-76&vbody=-61&month=12&day=8&year=2011&hour=00&minute=00&fovmul=1&rfov=90&bfov=30&porbs=1&showsc=1&showac=1)

MSL z Rossety
http://space.jpl.nasa.gov/cgi-bin/wspace?tbody=-76&vbody=-226&month=12&day=8&year=2011&hour=00&minute=00&fovmul=1&rfov=30&bfov=30&porbs=1&showsc=1&showac=1 (http://space.jpl.nasa.gov/cgi-bin/wspace?tbody=-76&vbody=-226&month=12&day=8&year=2011&hour=00&minute=00&fovmul=1&rfov=30&bfov=30&porbs=1&showsc=1&showac=1)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Grudzień 08, 2011, 13:15
Dzieki za linki, ale jak mowisz... nie zupelnie o to mi chodzilo :)
Bo jednak w kazdym z tych przypadkow to widok z punktu mniej lub bardziej znajdujacego sie na plaszczyznie ekliptyki.

A chodzilo mi o plansze gdzie moglbym sledzic postepy MSL-a na drodze w kierunku Marsa.

Pozdr.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Grudzień 08, 2011, 17:59
A chodzilo mi o plansze gdzie moglbym sledzic postepy MSL-a na drodze w kierunku Marsa.
Takie coś?
http://space.jpl.nasa.gov/cgi-bin/wspace?tbody=1000&vbody=1001&month=12&day=8&year=2011&hour=00&minute=00&fovmul=1&rfov=2&bfov=1&porbs=1&showsc=1&showac=1
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Grudzień 08, 2011, 20:30
Dokladnie!
Gdzie/jak to mozna wygenerowac? Jest jakas inna metoda niz modyfikacja parametrow zawartych w adresie? :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Grudzień 08, 2011, 20:46
Dokladnie!
Gdzie/jak to mozna wygenerowac? Jest jakas inna metoda niz modyfikacja parametrow zawartych w adresie? :)
Tak poprzez ten formularz: http://space.jpl.nasa.gov/  :P

Ustaw tylko "show me=the solar system", "above", "field of view=2" :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Grudzień 08, 2011, 21:51
Ups... no jakos nie wpadlem zeby zmienic MSL na cos innego ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Grudzień 12, 2011, 22:37
Podobnie jak to miało miejsce w przypadku lądowania Phoenixa także podczas lądowania MSL'a zespół odpowiedzialny za sondę MRO będzie starał się wykonać zdjęcie Curiosity podczas lądowania:
http://www.universetoday.com/91674/mars-orbiters-will-attempt-to-take-pictures-of-the-curiosity-rover-as-it-lands/#more-91674
Oprócz kamery HiRISE chcą także wykorzystać kamerę CTX.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Grudzień 14, 2011, 17:29
Curiosity teraz w czasie podróży na Marsa. Ale nie znaczy to, że łazik śpi czy leniuchuje. Wręcz odwrotnie. ma teraz ważną sprawę do zrobienia i właśnie zaczyna to robić. Otóż rozpoczął pomiary poziomu radiacji w kosmosie:
http://www.marsdaily.com/reports/Mars_Bound_Rover_Begins_Research_in_Space_999.html
A jak wiemy, jest to gardłowa sprawa dla przyszłych wypraw załogowych na Czerwoną Planetę  :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Grudzień 14, 2011, 23:41
Przydatny link: http://mars.jpl.nasa.gov/msl/mission/whereistherovernow/
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Grudzień 15, 2011, 00:37
O ile sie orientuje MSL jest ciagle na trasie ktora (jesli niezmieniona) doprowadzilaby do miniecia Marsa o okolo 60 tys. km a to dlatego aby "brudny" Centaur nie uderzyl w planete. W polowie stycznia maja dokonac pierwszej korekty ktora poprowadzi MSL w bezposrednie sasiedztwo planety, potrzebny burn nie bedzie wiekszy niz 4 m/s. Zrezygnowano z korekty ktora byla poczatkowo planowana na polowe grudnia. Zmniejszono tez szybkosc rotacji - z 2.5/min na 2.05. Ogniwa sloneczne dostarczaja okolo 800 W.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KP w Grudzień 15, 2011, 10:02
Ogniwa sloneczne dostarczaja okolo 800 W.

No ładnie, te 800 W to małe żelazko.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Grudzień 15, 2011, 10:27
MSL oddala się jednocześnie od Centaura?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jaro738 w Grudzień 15, 2011, 15:31
skoro nie było żadnych korekt, to oczywiścię że tak
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Grudzień 15, 2011, 21:55
MSL oddala się jednocześnie od Centaura?
Tak, Centaur po odlaczeniu MSL dokonal jakiejs tam malej korekty aby nie "wpasc" na MSL. Wystarczy ze sie oddalaja powoli ale napewno oddalaja a po nastepnej korekcie MSL beda sie oddalac jeszcze wiecej.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Grudzień 16, 2011, 10:05
MSL oddala się jednocześnie od Centaura?

Nie znam się tam na niebieskich mechanikach  ;) ale myślę, czy w przeciągu dłuższego czasu nie istnieje niezerowe prawdopodobieństwo upadku ,,brudnego"  Centaura na powierzchnię Marsa?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Grudzień 16, 2011, 15:15
MSL oddala się jednocześnie od Centaura?

Oczywiście, przecież to próżnia. Po pierwsze Centaur ma wejść na orbitę wokółsłoneczną, więc już niejako z definicji odległość będzie się zmieniać względem MSL. Po drugie po separacji pojawia się różnica prędkości.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Grudzień 16, 2011, 20:43
ale myślę, czy w przeciągu dłuższego czasu nie istnieje niezerowe prawdopodobieństwo upadku ,,brudnego"  Centaura na powierzchnię Marsa?
Moze nie dokladnie matematyczne zero ale praktycznie zero. Moze tylko trzeba poczekac te kilkadziesiat milionow lat ...  :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Grudzień 17, 2011, 19:06
Po drugie po separacji pojawia się różnica prędkości.

Bardziej mi o to właśnie chodziło. Ile ona wyniosła? Jak daleko jest już sonda od Centaura?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Grudzień 17, 2011, 19:36
Bardziej mi o to właśnie chodziło. Ile ona wyniosła? Jak daleko jest już sonda od Centaura?
A nie laska samemu oszacowac?
Na video z seperacji jaka byla roznica szybkosci - tak na oko z 1 m/s. A ile sekund uplynelo od seperacji? Wyjdzie tego z 1500 km separacji do dzis. To oczywiscie zaklada ze Centaur dalej nie odpalil ale daje dolne oszacowanie na ta odleglosc.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Grudzień 18, 2011, 13:48
Bardziej mi o to właśnie chodziło. Ile ona wyniosła? Jak daleko jest już sonda od Centaura?

Tyle ile dał system mechaniczny + ewentualne odpalenie Centaura. Nie pamiętam ile to jest ale to mała wartość - ważniejszy jest fakt, że z każdą sekundą dystans się zmienia zgodnie z różnicą prędkości, więc ostatecznie po przeleceniu milionów km w czasie 8 miesięcy odległość ta będzie znaczna.

Powiedzmy, że różnica prędkości wynosi 1 m/s, wtedy 8 miesięcy lotu to mniej więcej 8*30*24*60*60 sekund co daje 20,736,000 sekund, czyli 20,736 kilometrów.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Grudzień 18, 2011, 16:35
Z presskita:
Cytuj
Atlas release the spacecraft with a separation velocity (relative to the launch vehicle) of 0.6 miles per hour (0.27 meters per second) and a spin rate of about 2.5 rotations per minute.

oraz

Cytuj
Shortly after that, the separated Centaur performs  its last task, an avoidance maneuver taking itself out  of the spacecraft’s flight path to avoid hitting either the  spacecraft or Mars.


Jest tam też grafika, która sugeruje, że separacja nastąpiła w kierunku prostopadłym do trajektorii natomiast avoidance maneuver Centaura wzdłuż trajektorii.


Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Styczeń 10, 2012, 21:47
Na jutro na godzinę 6 p.m. EST (czyli u nas będzie to już 12.01) planowany jest pierwszy manewr korekcyjny:
http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1199
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-004

MSL cały czas się obraca z prędkością ~2 obrotów na minutę więc manewr będzie składał się z sekwencji pojedynczych odpaleń. Całość potrwa 175 minut, dV=5.5 m/s.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: deska w Styczeń 10, 2012, 22:15
MSL cały czas się obraca z prędkością ~2 obrotów na minutę więc manewr będzie składał się z sekwencji pojedynczych odpaleń. Całość potrwa 175 minut, dV=5.5 m/s.
To te odpalenia są wykonywane podczas rotacji? Myślałem, że przed korektami rotacja jest wytracana za pomocą silników korekcyjnych... ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Styczeń 10, 2012, 22:37
Mi sie osobiscie wydaje ze rotacja nic nie ma tutaj do rzeczy. Silniczki odpala i beda wytwarzaly ciag bez wzgledu na taka rotacje, rotacja jest korzystna bo stabilizuje pojazd wiec niby dlaczego ja redukowac. Oczywiscie dlugosc calej procedury jest zapewne spowodowana bardzo mala moca tych zapewne miniaturowych silniczkow. Rotacja bedzie dopiero zatrzymana tuz przed wejsciem w atmosfere Marsa.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Styczeń 10, 2012, 22:51
Cruise stage ma dwa klastery silniczków po przeciwnych stronach. Na poniższym zdjęciu zakryte są czerwonymi osłonami. Każdy klaster zawiera 4 silniczki.
http://www.jpl.nasa.gov/images/msl/20111110/pia15026-43.jpg

To te odpalenia są wykonywane podczas rotacji? Myślałem, że przed korektami rotacja jest wytracana za pomocą silników korekcyjnych... ;)
Tak, mniej więcej tak jak w tym fragmencie:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=P4boyXQuUIw#t=41s
Osoba współtworząca tę  animację (jest na forum unmanned) pisała, że powyższy fragment animacji w oryginale był dłuższy aby pokazać także odpalenie przeciwległego klastra silniczków po obrocie o kąt 180 stopni w tym samym punkcie co poprzednie odpalenie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Styczeń 11, 2012, 01:44
Cruise stage ma dwa klastery silniczków po przeciwnych stronach. Na poniższym zdjęciu zakryte są czerwonymi osłonami. Każdy klaster zawiera 4 silniczki.
http://www.jpl.nasa.gov/images/msl/20111110/pia15026-43.jpg
Z tego by wynikalo ze silniki beda wytwarzac ciag prostopadle do osi dysku - ciekawe, nie wiedzialem o tym. Teraz jasne dlaczego te odpaly musza byc pulsacyjnie synchronizowane.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Styczeń 12, 2012, 00:55
Na jutro na godzinę 6 p.m. EST (czyli u nas będzie to już 12.01) planowany jest pierwszy manewr korekcyjny
Jest potwierdzenie z JPL ze manewr sie rozpoczal...
..
i wlasnie (pisze jakies 3 godziny pozniej) sie zakonczyl.

Byl to najwiekszy z planowanych manewrow korekcyjnych.

Szansa na nastepny bedzie 26.III ale w skali wielkosci bedzie to nie wiecej niz 1/6 dzisiejszego manewru.

Co ciekawe co moze zainteresowac kolegow z Polski ktorzy obawiali sie bardzo wczesnych godzin rannych ladowania w sierpniu - dzisiejszy manewr przyspieszyl ladowanie o 14 godzin (co bylo potrzebne z uwagi na faze rotacji Marsa i pozycje krateru Gale). Role sie odwrocily i dla odmiany dla mnie nagle zrobily sie poranne godziny...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Styczeń 12, 2012, 10:04
Manewr zakończony sukcesem! Trajektoria po korekcji kursu została zbliżona o jakieś 40 tyś. km bliżej Marsa... I tak, jak napisał olasek, następny manewr przewidziany jest na 26 marca.

http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1200

I jeszcze artykuł z Kosmonauty:

http://www.kosmonauta.net/index.php/Misje-bezzalogowe/Uklad-Sloneczny/11-01-2012msl.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Styczeń 12, 2012, 11:37
Co ciekawe co moze zainteresowac kolegow z Polski ktorzy obawiali sie bardzo wczesnych godzin rannych ladowania w sierpniu - dzisiejszy manewr przyspieszyl ladowanie o 14 godzin (co bylo potrzebne z uwagi na faze rotacji Marsa i pozycje krateru Gale). Role sie odwrocily i dla odmiany dla mnie nagle zrobily sie poranne godziny...

To w końcu którego sierpnia ma być lądowanie? 5 czy 6? Ja kocham wieczorne lądowania, wzorem Pathfindera z 4 lipca 1997 roku. Cały dzień czekam na takie wydarzenie a na końcu dnia (jak dobrze pójdzie) deser w postaci lądowania a potem pierwsze zdjęcia. Jeśli są poranne lądowania to człowiek źle śpi bo myśli, ano może już zaraz, mimo, że budzik (a nawet dwa  ;D ) czuwają  ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Styczeń 12, 2012, 12:34
Co ciekawe co moze zainteresowac kolegow z Polski ktorzy obawiali sie bardzo wczesnych godzin rannych ladowania w sierpniu - dzisiejszy manewr przyspieszyl ladowanie o 14 godzin (co bylo potrzebne z uwagi na faze rotacji Marsa i pozycje krateru Gale). Role sie odwrocily i dla odmiany dla mnie nagle zrobily sie poranne godziny...

To w końcu którego sierpnia ma być lądowanie? 5 czy 6? Ja kocham wieczorne lądowania, wzorem Pathfindera z 4 lipca 1997 roku. Cały dzień czekam na takie wydarzenie a na końcu dnia (jak dobrze pójdzie) deser w postaci lądowania a potem pierwsze zdjęcia. Jeśli są poranne lądowania to człowiek źle śpi bo myśli, ano może już zaraz, mimo, że budzik (a nawet dwa  ;D ) czuwają  ;D

Może warto by było zainteresować (już teraz) lądowaniem TVP? Tym bardziej, że to naprawdę wyjątkowe wydarzenie - to na razie ostatnia sonda, jaka ma badać powierzchnię Marsa, a zakres badań i rozmiar pojazdu też jest wyjątkowy. Pamiętam, że jak lądował maluszek Pathfinder, to telewizja poświęciła temu wydarzeniu cały wieczór.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: astropl w Styczeń 12, 2012, 13:42

Co ciekawe co moze zainteresowac kolegow z Polski ktorzy obawiali sie bardzo wczesnych godzin rannych ladowania w sierpniu - dzisiejszy manewr przyspieszyl ladowanie o 14 godzin (co bylo potrzebne z uwagi na faze rotacji Marsa i pozycje krateru Gale). Role sie odwrocily i dla odmiany dla mnie nagle zrobily sie poranne godziny...

O ile wiem, to pora lądowanie nie zmieniła się - nadal ma być ono wykonane 6 sierpnia pomiędzy 05:00 a 05:30 GMT, czyli 07:00 a 07:30 CEST, czyli 01:00-01:30 (a. m.) EDT. Różnica 14 godzin dotyczy trajektorii dotychczasowej i po manewrze.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Styczeń 12, 2012, 18:54
Ciekawie wygląda dokładny proces całego manewru. Wyglądało to tak (statek cały czas się obracał):
Cytuj
The Mars Science Laboratory spacecraft rotates in flight at about two revolutions per minute. Today’s maneuver included two different components: one that changed velocity in the direction of the axis of the spacecraft's rotation, and one that changed velocity in a direction perpendicular to that.
 
The maneuver used the eight thruster engines on the cruise stage of the spacecraft, grouped into two sets of four. It began with a thrust lasting about 19 minutes, using just one thruster in each set and affecting velocity along the direction of the axis of rotation. Then, to affect velocity perpendicular to that line, each set of thrusters was fired for 5 seconds when the rotation put that set facing the proper direction. These 5-second bursts were repeated more than 200 times during a period of about two hours for a total of about 40 minutes.

czyli
1. Zmieniono prędkość w kierunku zgodnym z osią obrotu. Do tego celu na 19 minut jednocześnie włączono po jednym silniczku z każdego klastra. Na poniższym rysunku widać zbliżenie na te silniczki, które są odchylone pod pewnym kątem (czerwone elementy).
http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/images/large/2011-7310.jpg
2. Zmiana prędkości w kierunku prostopadłym do wspomnianej osi obrotu. Tutaj na 5 sek uruchamiano cztery silniczki danego klastra gdy ten znajdował się w odpowiednim punkcie. Łącznie wykonano ponad 200 takich odpaleń.


Podobnie jak astropl jestem zdania, że godzina lądowania się nie zmieniła. W artykule jest takie zdanie:
Cytuj
Engineers had planned today’s three-hour series of thruster-engine firings to accomplish two aims: to put the spacecraft's trajectory about 25,000 miles (about 40,000 kilometers) closer to encountering Mars and to advance the time of the encounter by about 14 hours, compared with the trajectory following the mission's Nov. 26, 2011, launch.
czyli, że odpalenie przyśpieszyło zbliżenie do Marsa o 14h w porównaniu do trajektorii po jakiej poruszał się MSL wkrótce po starcie.


Przy okazji porównywałem sobie poniższą grafikę odpaleń korekcyjnych, które można znaleźć w press kicie. Jeśli dobrze rozumiem obecną sytuację, to:
-w pewnym sensie TCM-1 został właściwie opóźniony i wykonano go dopiero wczoraj.
-TCM-2 zostanie wykonany nie 24 marca jak podaje grafika lecz 26 marca.
-press kit podaje, że dopiero TCM-3 ma skierować MSL'a na trajektorię prowadzącą do spotkania z atmosferą Marsa.

(http://83.238.216.20/index.php?action=dlattach;topic=150.0;attach=18421;image)

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Styczeń 12, 2012, 20:41
O ile wiem, to pora lądowanie nie zmieniła się - nadal ma być ono wykonane 6 sierpnia pomiędzy 05:00 a 05:30 GMT, czyli 07:00 a 07:30 CEST, czyli 01:00-01:30 (a. m.) EDT. Różnica 14 godzin dotyczy trajektorii dotychczasowej i po manewrze.
Faktycznie tak moze byc.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Styczeń 13, 2012, 10:17
O ile wiem, to pora lądowanie nie zmieniła się - nadal ma być ono wykonane 6 sierpnia pomiędzy 05:00 a 05:30 GMT, czyli 07:00 a 07:30 CEST, czyli 01:00-01:30 (a. m.) EDT. Różnica 14 godzin dotyczy trajektorii dotychczasowej i po manewrze.

6 sierpnia 2012 to poniedziałek  ::) .......................... Mam nadzieję, jednak że uda mi się obejrzeć lądowanie. Jaka szkoda, że to nie niedziela albo sobota  :-\
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Styczeń 13, 2012, 20:14
Krótki materiał omawiający niedawny manewr korekcyjny:
http://www.youtube.com/watch?v=MDD9pAkMqR8
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Styczeń 14, 2012, 10:11
Poznajecie Boba Manninga? Ja go pamiętam od czasów Pathfindera  :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Styczeń 23, 2012, 10:23
Może trochę NTW ale jednak coś wspólnego z nim ma. Otóż zajrzyjcie na ten obrazek:
http://www.jpl.nasa.gov/images/mer/2012-01-18/pia15280-full.jpg
Sympatyczna ta nasza rodzinka robotów, prawda?  8)
Artykuł o tym:
http://www.marsdaily.com/reports/Three_Generations_of_Rovers_with_Crouching_Engineers_999.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Luty 06, 2012, 23:08
RAD mierzy promieniowanie słoneczne (http://www.kosmonauta.net/index.php/Misje-bezzalogowe/Uklad-Sloneczny/rad-curiosity-06-02-2012.html)

"Instrument RAD łazika Curiosity już pracuje – pomimo tego, że robot odbywa teraz podróż w przestrzeni kosmicznej.

RAD (Radiation Assessment Detector) jest sensorem opracowanym w Southwest Research Institute na potrzeby misji Mars Science Laboratory (MSL). Jest niewielki, ma wielkość filiżanki do kawy, ale rozmiar nie świadczy o jego użyteczności. RAD ma niebagatelne znaczenie jeśli chodzi o przyszłość załogowych lotów kosmicznych na Marsa. Jego nadrzędnym zadaniem jest badanie promieniowania docierającego na Czerwoną Planetę (wysokoenergetyczne cząstki promieniowania kosmicznego lub słonecznego, neutrony i promieniowanie gamma z atmosfery Marsa oraz stopień napromieniowania gruntu). Mimo tego został uruchomiony już teraz, w trakcie lotu na czwartą planetę Układu Słonecznego, by mierzyć promieniowanie słoneczne i kosmiczne w trakcie dziewięciomiesięcznej podróży w "pustej" przestrzeni."
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Luty 06, 2012, 23:12
Może trochę NTW ale jednak coś wspólnego z nim ma. Otóż zajrzyjcie na ten obrazek:
http://www.jpl.nasa.gov/images/mer/2012-01-18/pia15280-full.jpg

Sporaśny ten Curiosity :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Luty 07, 2012, 00:02
Miejmy nadzieję, że w XXV wieku będzie to jeden z najpopularniejszych eksponatów muzealnych na Marsie. :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Luty 15, 2012, 20:50
Inzynierowie rozwiazali w koncu problem resetu ktory sie wydarzyl na sondzie 3 dni po starcie.
Problem podobno polegal na konfiguracji Memory Management Unit.
Tutaj krotki techniczny opis przyczyny resetu:
The cause has been identified as a previously unknown design idiosyncrasy in the memory management unit of the Mars Science Laboratory computer processor. In rare sets of circumstances unique to how this mission uses the processor, cache access errors could occur, resulting in instructions not being executed properly. This is what happened on the spacecraft on Nov. 29.

Miliardy razy sprawdzano poprawke na testowym komputerze na Ziemi i problem z resetem sie nie powtorzyl.
Poprawka byla owocem wielotygodniowej wspolpracy pomiedzy JPL i producentem komputera pokladowego.
Ostatecznie wprowadzono poprawke do oprogramowania sondy pod koniec stycznia. 

Od tego czasu sonda dziala normalnie, 26 stycznia przeprowadzono alignment i sensory gwiaz/Slonca po raz pierwszy zauwazyly Marsa - cel swojej podrozy.
Wytwarzana energia na pokladzie - 704 waty, obecna szybkosc wzgledem Ziemi - 28600 km/g.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Luty 15, 2012, 21:56
Dzięki za raport Olasku. Zatem do końca stycznia sonda leciała tak jakby na ślepo, interesujący fakt.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Luty 15, 2012, 23:33
Zatem do końca stycznia sonda leciała tak jakby na ślepo, interesujący fakt.
No raczej nie, nie ma zadnych przeslanek ze poprzednio sonda nie dziala normalnie, po prostu reset jej teoretycznie grozil ktory sam w sobie nie jest wada uniemozliwiajaca dzialanie systemow (w koncu caly manewr korekcji przeprowadzano normalnie). Jak napisalem "od tego czasu sonda dziala normalnie" ktos to mogl blednie zinterpretowac jak "do tamtego czasu sonda nie dziala normalnie".  ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Luty 29, 2012, 13:41
A Curiosity znajduje się obecnie...

(http://solarsystem.nasa.gov/eyes/screenshots/latest_msl_over_thumb_673.png?0.20338466683209233)
http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/news/WhereIsCuriosity.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Luty 29, 2012, 20:22
Jeszcze bliżej naszego podwórka ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Luty 29, 2012, 20:38
Jeszcze bliżej naszego podwórka ;)

Jakby nie było. To już kawał drogi, a wiosna na północnej półkuli Ziemi coraz bliżej, a potem tylko lato i lądowanie  ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Marzec 01, 2012, 23:01
Jakiś czas temu jeden z użytkowników forum unmanned wykonał animację w PovRay'u wejścia w atmosferę MSL'a:
http://www.youtube.com/watch?v=JM3m6zMFhgw

Symulowane dane pochodzą ze strony NASA (http://ftp://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/MSL/kernels/spk/). Tutaj te same dane ale przekonwertowane:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=24473

Tutaj jeszcze wykresy:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=24472
jak widać max przyśpieszenie podczas hamowania to około 120m/s^2 co daje ~12g.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Marzec 08, 2012, 21:52
Pojawił się filmik z ćwiczeń ekipy naziemnej symulowanego lądowania MSL'a:
http://www.youtube.com/watch?v=lbOrlhzUcrk

Dodatkowo rozpoczął się proces zmian orbit sond MRO i Mars Odyssey tak aby podczas lądowania były w polu widzenia MSL'a. Podobnie jak to było w przypadku lądowania Phoenixa, Mars Odyssey będzie pełnił rolę przekaźnika transmitując od razu całą telemetrię. Natomiast MRO prześle zarejestrowane dane około 1h po lądowaniu:
http://spaceflightnow.com/news/n1203/06marsorbiters/
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Marzec 13, 2012, 11:41
Dodatkowo rozpoczął się proces zmian orbit sond MRO i Mars Odyssey tak aby podczas lądowania były w polu widzenia MSL'a. Podobnie jak to było w przypadku lądowania Phoenixa, Mars Odyssey będzie pełnił rolę przekaźnika transmitując od razu całą telemetrię. Natomiast MRO prześle zarejestrowane dane około 1h po lądowaniu:
http://spaceflightnow.com/news/n1203/06marsorbiters/

Więcej o tym w artykule na Kosmo (http://www.kosmonauta.net/index.php/Misje-bezzalogowe/Uklad-Sloneczny/2012-03-13-mro-odyssey-przesuniecie.html) - zatem przygotowania idą pełną parą! Warto dodać, że lądowaniu będzie się także "przyglądał" europejski Mars Express.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Marzec 27, 2012, 23:41
W poniedziałek miał miejsce kolejny manewr korekcyjny. Tym razem trwał on 9 minut. Podobnie jak poprzedni także ten podzielony był na dwie części:
-Zmiana prędkości wzdłuż osi obrotu. Odpalenie trwające 3 minuty przy użyciu po jednym silniku z każdego klastra silników manewrowych.
-Zmiana prędkości w kierunku prostopadłym do osi obrotu. Ponad 60 pięciu sekundowych odpaleń danego klastra.
http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1211
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Marzec 30, 2012, 09:24
Jeszcze Curiosity nie wylądował, a już ma zaplanowaną trasę  ;D

(http://i.space.com/images/i/16287/i02/mount-sharp-mars-rover-curiosity.jpg?1333054184)

http://www.space.com/15097-mars-mountain-sharp-curiosity-rover.html

He he Jak wszystko pójdzie dobrze to będziemy czym mieli się ekscytować. Nie ma to jak wędrówki po górach. A ponadto, ostatnio centralnej górze krateru Gale nadano imię od Roberta Sharpa - pioniera planetologii. Czyli odtąd ta góra będzie się nazywać Mount Sharp  :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Marzec 31, 2012, 00:55
Ta zaznaczona trasa to tak na pierwszy rok eksploracji.  ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Kwiecień 02, 2012, 15:37
Curiosity pokonał już połowę drogi na Marsa:

http://www.universetoday.com/94332/curiosity-halfway-to-red-planet-touchdown/

Jak ten czas leci!!!! Jeszcze cztery miesiące i dwa dni i będziemy czekać na lądowanie!!!!  8)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: velo w Kwiecień 02, 2012, 16:52
Już wyobrażam sobie szaleństwo, jakie będzie się działo na forum :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Kwiecień 02, 2012, 17:21
I tak zacznie się od długiego badania warstw skalnych metr po metrze.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Kwiecień 02, 2012, 21:52
I tak zacznie się od długiego badania warstw skalnych metr po metrze.

Oby Obyś miał rację Scorusie. Bo ja pamiętam 2 grudnia 1999, i dni nieco późniejsze.... Pamiętam też lądowania w styczniu 2004  :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Kwiecień 02, 2012, 23:27
Niech się zacznie jakkolwiek! Byleby w ogóle się zaczęło :). Ciągle siedzi mi w głowie animacja lądowania MSL. Strach się bać ;).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: astropl w Kwiecień 02, 2012, 23:36
Już wyobrażam sobie szaleństwo, jakie będzie się działo na forum :D

Jakie szaleństwo? Część na wakacjach (sierpień), część w pracy (poniedziałek), część w łóżkach (wcześnie rano). Na forum będzie zaledwie kilkudziesięciu stałych "szaleńców", plus kilku z doskoku...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Kwiecień 05, 2012, 02:20
Już wyobrażam sobie szaleństwo, jakie będzie się działo na forum :D

Jakie szaleństwo? Część na wakacjach (sierpień), część w pracy (poniedziałek), część w łóżkach (wcześnie rano). Na forum będzie zaledwie kilkudziesięciu stałych "szaleńców", plus kilku z doskoku...

Obstawiam obłożeniem ludem w wysokości co najmniej kilkudziesięciu ludzi. Akurat z lądowaniami na Marsie jest tak, że w mediach coś jednak o tym mówią (pamiętam lądujący bliźniaki aczkolwiek media nie były wtedy na takim dnie, na jakim są teraz :P). W każdym razie jeżeli ktoś gdzieś podrzuci na jakieś forum onetu link do PFA, no to niech Wszechmogący ma w opiece serwer, na którym forum stoi ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Kwiecień 14, 2012, 01:39
W poniedziałek miał miejsce kolejny manewr korekcyjny. Tym razem trwał on 9 minut. Podobnie jak poprzedni także ten podzielony był na dwie części:
-Zmiana prędkości wzdłuż osi obrotu. Odpalenie trwające 3 minuty przy użyciu po jednym silniku z każdego klastra silników manewrowych.
-Zmiana prędkości w kierunku prostopadłym do osi obrotu. Ponad 60 pięciu sekundowych odpaleń danego klastra.
http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1211

W tym samym czasie zakończone zostały także testy instrumentów, wszystko okej.

Misja MSL na Marsa po drugiej korekcie kursu (http://www.kosmonauta.net/index.php/Misje-bezzalogowe/Uklad-Sloneczny/2012-04-13-msl-polowa-drogi.html)

"Pod koniec marca przeprowadzona została kolejna korekta kursu łazika MSL (Mars Science Laboratory) Curiosity. Do osiągnięcia Czerwonej Planety pozostało sto piętnaście dni.

Pod koniec zeszłego miesiąca przeprowadzone zostały testy instrumentów naukowych, które będą wykorzystywane po wylądowaniu łazika w kraterze Gale na Marsie. MSL będzie badać teraźniejsze środowisko Czerwonej Planety oraz dostarczy danych nt. możliwości występowania potencjalnych warunków do życia w przeszłości.

Drugi manewr korygujący trajektorię lotu misji został przeprowadzony 27 marca. Silniki zostały uruchomione na prawie 9 minut. Kontrolerzy niedługo później otrzymali informację o pełnym sukcesie tego manewru. Kilka dni później, 1 kwietnia, minęła połowa lotu pod względem czasowym. Misja rozpoczęła się 26 listopada w zeszłym roku, natomiast lądowanie na Marsie przewidziane jest na 6 sierpnia polskiego czasu.

Kontrolerzy lotu nie tracą czasu i obecnie zbierane są dane z jednego z 10 instrumentów łazika – detektora promieniowania RAD (Radiation Assessment Detector), który włączony jest już od przeszło trzech miesięcy. W czasie lotu poprzez przestrzeń kosmiczną RAD zbiera informacje o promieniowaniu słonecznym, wzbogacając tym samym naszą wiedzę o warunkach, na jakie będą wystawieni astronauci wysyłani w głęboki kosmos.

Pozostałe instrumenty naukowe zostały po raz pierwszy od czasu przed startem włączone i przetestowane. Wszystkie działają poprawnie. Obecny okres wykorzystany został także do wstępnej kalibracji niektórych instrumentów. Wykonane zostały m.in. ciemne zdjęcia (tzw. darki) oraz skalibrowany został czujnik ciśnienia pogodowej stacji łazika, poprzez odczyt zerowego ciśnienia w próżni kosmicznej.

Miejsce lądowania łazika Curiosity znajduje się w pobliżu centralnego wzniesienia wewnątrz krateru Gale, w pobliżu marsjańskiego równika. Kontrolerzy planują wykorzystać robota do zbadania warstw pobliskich wzniesień, które mogą przechowywać dowody na istnienie mokrego epizodu w historii Marsa.

Wraz z sondą w kierunku Czerwonej Planety podąża również zużyty ostatni człon nosiciela – stopień Centaur. Ponieważ naukowcy nie chcą dokonać „zanieczyszczenia” obcego świata ewentualnymi mikrobami z Ziemi, początkowa trajektoria obu obiektów została zaprojektowana w taki sposób, by minęły Marsa w sporej, bo liczącej aż 61 000 km odległości. Tą drogą podąży jedynie górny człon Atlasa. Sama sonda natomiast musi wykonać niezbędne poprawki swojego kursu, za pomocą zainstalowanych w module przelotowym ośmiu silniczków korekcyjnych.

Pierwszy, największy manewr TCM (Target Correction Maneuver) wykonany został 11 stycznia. Gdyby to na nim zakończyło się korygowanie trajektorii lotu, to sonda przeleciała by w odległości 5000 km od Marsa, minąwszy o 20 minut moment wejścia w atmosferę planety.

Lądowanie łazika MSL Curiosity będzie podwójnie emocjonujące, gdyż wykorzystana zostanie nowa technika lądowania, w której użyty zostanie tzw. „latający dźwig”. Dzięki temu urządzeniu możliwe będzie znacznie dokładniejsze wybranie miejsca posadzenia łazika, który przy tym jest dużo cięższy niż ładunki umieszczane we wcześniejszych misjach na powierzchniach różnych ciał w Układzie Słonecznym."
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Alferek w Kwiecień 14, 2012, 07:47
A tak przy okazji zapytam a propos korekt kursu:
Czy te korekcje wynikają z tego, że sprzęt na sondzie ma swoją tolerancję dokładności działania (siła ciągu silników, precyzja ustawienia kierunku ciągu), czy też wynikają z tego, że orbita Marsa, choć ogólnie znana to jeszcze na entym miejscu po przecinku jest nieznana (i wnosi się do niej poprawki, tak jak się od czasu do czasu aktualizuje orbity asteroid)? A może jeszcze coś innego?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jaro738 w Kwiecień 14, 2012, 09:13
na pewno chodzi o skierowanie msl na marsa w ogóle. W tekście powyżej pisze, że specjalnie wybrana została taka trajektoria, żeby centaur minął planetę, więc teraz trzeba przesunąć sondę. Ale jakieś małe nie dokładności też przy tym mogą być niwelowane
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Kwiecień 14, 2012, 11:59
na pewno chodzi o skierowanie msl na marsa w ogóle. W tekście powyżej pisze, że specjalnie wybrana została taka trajektoria, żeby centaur minął planetę, więc teraz trzeba przesunąć sondę. Ale jakieś małe nie dokładności też przy tym mogą być niwelowane

Dokładnie. Centaur minie Marsa w odległości tych ponad 60 tys. km. MSL także by przeleciał w podobnej odległości gdyby nie manewry TCM. Jakiś czas po starcie zrezygnowano z jednej korekty kursu, gdyż wystrzelenie z Ziemi było bardzo celne.

Jeśli sonda ma wejść w określone miejsce, o określonym czasie w atmosferę Czerwonej Planety, to bardzo ciężko byłoby precyzyjnie sondę wystrzelić z Ziemi i dalej nic nie robić. Co do orbity Marsa to myślę, że jest znana bardzo dobrze. Bardziej rozchodzi się o dokładny czas osiągnięcia planowanego miejsca wejścia w atmosferę. Czy jakieś czynniki mogą jeszcze wpływać na sondę w czasie jej podróży? Kwestie fluktuacji grawitacyjnych można chyba pominąć, podobnie wszelkiego rodzaju promieniowanie (niestety nie mamy tam żagla na wiatr słoneczny :)).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Kwiecień 14, 2012, 19:10
A tak przy okazji zapytam a propos korekt kursu:
Czy te korekcje wynikają z tego, że sprzęt na sondzie ma swoją tolerancję dokładności działania (siła ciągu silników, precyzja ustawienia kierunku ciągu),
Dosc duzy blad to niepewnosc co do aktualnego polozenia sondy.
Wogole jest tu sporo czynnikow i zagadnienie jest wysoce matematyczne.
Polecam tak na dzien dobry to 70-stronicowe opracowanie, z roku 1968 ale matematyka sie od tego czasu nie zmienila  :D

http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19680012285_1968012285.pdf (http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19680012285_1968012285.pdf)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Kwiecień 15, 2012, 00:27
A tak wogole to nie trzeba znac wyzszej matematyki aby oszacowac z jaka dokladnosci musialby funkcjonowac caly ten mechaniczno-chemiczno-elektroniczny uklad (Centaur/MSL) aby wcelowac dokladnie w nakreslona elipsoide w kraterze Gail bez potrzeby zadnej posredniej korekty - okolo 1 na 50 milionow. Pokaz mi jakikolwiek system mechaniczny zbudowany przez czlowieka ktory by byl w stanie funkcjonowac z taka precyzja. Chyba do tej pory najwieksza precyzje osiagnieto polerujac zyroskopy w satelicie Gravity-Probe-B ktore byly wypolerowane z dokladnoscia do lepiej niz 1:milion. Podobna precyzja byla osiagnieta prze polerowaniu zwierciadla Hubbla.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Maj 03, 2012, 21:17
Kilka dni temu przekroczyliśmy granicę 100 dni do lądowania :)

Sonda znajdowała się wtedy około 190 mln km od swojego celu, zbliżając się do niego z prędkością około 21 tyś km/h.

Wcześniej zakończyły się testy operacyjności instrumentów łazika, oczywiście pomyślnie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Maj 04, 2012, 16:19
Wykonano pierwsze zdjęcia w czasie misji przy użyciu instrumentu MAHLI (http://83.238.216.20/index.php/topic,606.msg19241.html#msg19241).

Obraz jest nieostry ponieważ na czas startu i lądowania system ustawiania ostrości jest wyłączony:
http://www.msss.com/science-images/mahli-acquires-test-image-en-route-to-mars.php
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Maj 12, 2012, 11:06
Ostatnio testowano model zawieszenia MSL'a w warunkach pustynnych. Wyniki prób przydadzą się w planowaniu trasy łazika w kraterze Gale.
http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1222

Tutaj sporo zdjęć:
http://spaceflightnow.com/news/n1205/10rovertest/


Przy okazji. Poniżej znajduje się odnośnik do ciekawego wykładu. Matt Golombek omawia misję MSL, wybór miejsca do lądowania oraz warunki panujące w kraterze Gale. Można się np: dowiedzieć dlaczego MSL raczej nigdy nie wjedzie na szczyt centralnego wzniesienia Mt. Sharp.
http://www.ustream.tv/recorded/21799427
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Maj 12, 2012, 11:36
Kurcze, na pierwszy rzut oka myślałem, że to jakaś cadowska ilustracja :P.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MaDeR Levap w Maj 12, 2012, 23:58
Nie dziwię się, tło nie pomaga - generyczny krajobraz pustynny. :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Maj 13, 2012, 00:42
Ktoś wie co to za drugi, mniejszy łazik w tle? :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Maj 14, 2012, 12:14
Ktoś wie co to za drugi, mniejszy łazik w tle? :)

Pewnie model MER dla porównania.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 04, 2012, 00:38
Krótki filmik z testów pobierania próbek gleby:
http://www.youtube.com/watch?v=mjEgTuCFLU4
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Czerwiec 06, 2012, 09:23
Pozostały dwa miesiące do lądowania! 6 sierpnia o tej porze Curiosity powinien być już w kraterze Gale :)

Tymczasem na czerwiec zapowiadany jest kolejny z manewrów korekcyjnych. Chyba jeszcze nie podano dokładnej daty?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Czerwiec 07, 2012, 01:36
Tylko 2 miesiące :). Oj będzie się działo.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 07, 2012, 22:45
11 czerwca, czyli w poniedziałek odbędzie się telekonferencja omawiająca status misji MSL:
http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1229
Początek godz 9 a.m. PDT (noon EDT), czyli u nas 18-ta.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Czerwiec 11, 2012, 07:09
Czyli spdziewany moment ladowania to bedzie 7:31 rano polskiego czasu, 6 sierpnia.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Czerwiec 11, 2012, 12:41
Za około 6 godzin konferencja. Zobaczymy co tam słychać u łazika :) Jesteśmy już prawie u kresu podróży.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 11, 2012, 19:04
Kilka informacji, które wydobyłem z telekonferencji (trudno się słucha oglądając jednocześnie mecz :P):
-obecnie planowana elipsa lądowania ma wymiary 20x7km i co najważniejsze jest położona blisko Mt Sharp. Poniżej porównanie ze starą:
http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/multimedia/pia15685.html
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA15686.jpg
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA15687.jpg
-jeśli dobrze usłyszałem to kolejny manewr korekcyjny odbędzie się pod koniec czerwca
-podczas lądowania ze względu na położenie względem Ziemi utracony zostanie komunikacja MSL-Ziemia na paśmie X-band mniej więcej wtedy gdy MSL otworzy spadochron. Oczywiście cały czas dane będzie transmitować Mars Odyssey. MRO będzie rejestrować dane, natomiast backupem jest Mars Express, lecz w tym wypadku można liczyć tylko na carrier signal.
-są około 30% szanse, że MRO wykona zdjęcie na  którym zarejestrowany zostanie MSL opadający na spadochronie i prawdopodobnie fotkę MSL'a na Marsie w ciągu kilku następnych dni. 
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Czerwiec 13, 2012, 00:55
Zatem do przodu :) Dzięki za update AirQ!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Czerwiec 13, 2012, 01:03
Duża poprawa "celności" w elipsie. Bardzo ładny wynik! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Czerwiec 13, 2012, 01:08
-obecnie planowana elipsa lądowania ma wymiary 20x7km i co najważniejsze jest położona blisko Mt Sharp.
Fajnie, znaczy ze jakos wiedza ze potrafia jeszcze celniej wyladowac i ze wobec tego z mety beda blizej punktu docelowego.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Czerwiec 18, 2012, 14:44
Lokalizacja aktualnej elipsy lądowania. W ilustracji wykorzystano mozaikę z MRO/CTX, dane topograficzne z Mars Express/HRSC i mozaikę barwną z Viking/ISS.
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA15687
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA15687
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA15685
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA15688

Ponoć Mars Express w nadchodzącym czasie dostarczy obserwacji multispektralnych krateru. Jak do tej pory wykonał obserwacje stereoskopowe:
http://www.dlr.de/dlr/en/Portaldata/1/Resources/bilder/missionen/mars/Gale_Crater_nd.tiff
http://www.dlr.de/dlr/en/Portaldata/1/Resources/bilder/missionen/mars/Gale_Crater_ht.tiff
http://www.dlr.de/dlr/en/Portaldata/1/Resources/bilder/missionen/mars/Gale_Crater_3d1.tiff
http://www.dlr.de/dlr/en/Portaldata/1/Resources/bilder/missionen/mars/Gale_Crater_3d2.tiff

Zresztą obecnie prace z HRSC zmierzają do zapełnienia braków w obrazowaniu i uzyskania globalnej mapy barwnej Marsa.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: LooZ^ w Czerwiec 23, 2012, 12:06
http://youtu.be/pzqdoXwLBT8

Tak się powinno robić filmy promujące podbój kosmosu ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Romek63 w Czerwiec 23, 2012, 12:49
Filmik rzeczywiście bardzo dobry aczkolwiek określenie podbój raczej nie jest trafnym określeniem  :D Znacznie lepiej pisać eksploracja  :)  Tak się tylko zastanawiam odnośnie misji Mars Science Laboratory - po opuszczeniu łazika za powierzchnię Marsa lądownik ma odlecieć na bezpieczną odległość. Ale zastanawiam się co się z nim stanie dalej. Czy to znaczy że rozbije się o powierzchnię Marsa ? A jeśli tak to czy nie lepiej by było zamontować na nim jakieś instrumenty badawcze i łączności i doprowadzić do miękkiego lądowania w pewnej odległości ? Tak mi się wydaje, że szkoda nie wykorzystać takiego lądownika skoro już przedostał się przez atmosferę. Ale może przewidziano jakieś jego wykorzystanie tylko ja o tym nie wiem ?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jaro738 w Czerwiec 23, 2012, 12:54
instrumenty naukowe i do łączności waża, tak samo jak większa ilość paliwa, potrzebna na wykonanie w sumie dwóch miękkich lądowań, bo posadzenie łazika też takim miękkim lądowaniem będzie, tylko, że z silnikami na wysokości x metrów
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Czerwiec 23, 2012, 13:27
Generalnie najpierw stwierdza się co chcemy badać, co te badania miałby by dać, jakie są potrzebne do tego instrumenty, o jakich parametrach, i tak dalej, i tak dalej, aż gdzieś na końcu mamy 900 kg łazika dostarczanego na powierzchnię Marsa przez skycrane. Zaczynanie od końca "mamy skycrane - przyklejmy tam jakieś instrumenty, może zadziała i może nawet uzyskamy jakieś dane" to taka trochę "rosyjska eksploracja" jeśli chodzi o efekty.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Czerwiec 23, 2012, 18:45
jmvh - niby racja, ale pytanie Romka jest zasadne. Ja nie znam dalszych losów ramy z silnikami (poza przypuszczeniem, że po prostu poleci gdzieś w bok i się rozbije), ale może faktycznie można było coś tam tanim kosztem umieścić. Może umieszczono nawet, tylko o tym nie wiemy (mało prawdopodobne).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Czerwiec 23, 2012, 19:47
jmvh - niby racja, ale pytanie Romka jest zasadne. Ja nie znam dalszych losów ramy z silnikami (poza przypuszczeniem, że po prostu poleci gdzieś w bok i się rozbije),
Tak, poleci gdzieś w bok po czym spadnie i rozbije się dalej niż 100m od łazika (gdzieś czytałem o widełkach 0,5 - 1 km).

ale może faktycznie można było coś tam tanim kosztem umieścić. Może umieszczono nawet, tylko o tym nie wiemy (mało prawdopodobne).
A ja pomijając nawet problemy techniczne oraz komplikowanie już i tak skomplikowanego i krytycznego urządzenia niezbyt rozumiem ten pomysł, wszakże niżej mamy payload z systemami komunikacji czy długoczasowego zasilania. Jeśli coś umieszczać, to właśnie tam.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Czerwiec 23, 2012, 22:03
Ja swego czasu żałowałem, że na lądowniku z ,,płatkami" w którym lądowały MERy (sprawa bliższa temu wątkowi niż skycrane  ;) ) nie umieszczono jakiś urządzeń, a przynajmniej kamery. Taki lądownik wyposażony w płatki z bateriami słonecznymi mógłby sobie działać i działać robiąc badania podobnie jak Pathfinder. Tyle, że z perspektywy czasu widząc sukces długożywotności MERów mój pomysł wydaje się już mniej zasadny. Bo trzeba by oddzielnie odbierać sygnały od obu sond będących blisko siebie na powierzchni (blisko zwłaszcza z perspektywy odległości międzyplanetarnych), a to z kolei generowałoby niepotrzebne koszty...
Ja myślę, że skycrane po potrzebie ulegnie po prostu rozbiciu. A my może doczekamy jego zdjęć podobnie jak oglądaliśmy fotki po osłonach z kapsuły w której lądowały łaziki MER  8)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Czerwiec 23, 2012, 23:01
A jeśli tak to czy nie lepiej by było zamontować na nim jakieś instrumenty badawcze i łączności i doprowadzić do miękkiego lądowania w pewnej odległości ? Tak mi się wydaje, że szkoda nie wykorzystać takiego lądownika skoro już przedostał się przez atmosferę. Ale może przewidziano jakieś jego wykorzystanie tylko ja o tym nie wiem ?
Równie dobrze MSL zamiast odrzucania elementów balastowych przed i po wejściu w atmosferę mógłby wyrzucać jakieś małe penetratory lub coś podobnego.  Niestety realizacja takich pomysłów wymaga dodatkowych kosztów i czasu na opracowanie misji. Myślę, że lepiej wysłać dobrze przetestowany hardware o mniejszych możliwościach niż zbyt ambitną misję podobną do Mars-96 czy Fobos-Grunt.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Czerwiec 23, 2012, 23:31
jmvh - niby racja, ale pytanie Romka jest zasadne. Ja nie znam dalszych losów ramy z silnikami (poza przypuszczeniem, że po prostu poleci gdzieś w bok i się rozbije),
Tak, poleci gdzieś w bok po czym spadnie i rozbije się dalej niż 100m od łazika (gdzieś czytałem o widełkach 0,5 - 1 km).

Dokładnie tak. I tak już system sky-crane jest bardzo skomplikowany - dodanie misji tej ramy oznaczałoby dodatkowy stopień komplikacji i być może trudnych do spełnienia zadań (np. przesyłka danych na Ziemię), że mogłoby to znacząco podnieść ryzyko głównej misji.   
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Czerwiec 26, 2012, 20:46
A jeśli tak to czy nie lepiej by było zamontować na nim jakieś instrumenty badawcze i łączności i doprowadzić do miękkiego lądowania w pewnej odległości ?
Nie widze w tym pomysle zadnego sensu i z punktu widzenia technicznego i nauki. Od tego masz MSL ze zgromadziles na nim wszystko co chcesz do badania powierzchni, MSL poza tym wszedzie dojedzie, nawet tam gdzie sky-crane moglby ladowac. Inzynieryjnie jest to tez kiepski pomysl bo zaczynasz kolosalnie komplikowac sky-crane narazjac na powodzenie jego glowna misje.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Czerwiec 27, 2012, 09:26
http://www.youtube.com/watch?v=Ki_Af_o9Q9s
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Czerwiec 27, 2012, 16:36
Trzeci, 40-sekundowy manewr korygujący trajektorię lotu sondy został wykonany wczoraj.

http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/news/msl20120626.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MaDeR Levap w Czerwiec 30, 2012, 21:36
A jeśli tak to czy nie lepiej by było zamontować na nim jakieś instrumenty badawcze i łączności i doprowadzić do miękkiego lądowania w pewnej odległości?
Nie, nie byłoby lepiej. Dodatkowe koszta, czas, ryzyko. Wiesz, nie wystarczy przykleić taśmą klejącą szkolnego mikroskopu i parę kabelków do bateryjki "paluszka". No kto by pomyślał.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 03, 2012, 19:52
Niżej dwa filmiki.

Krótki materiał z testów łazika Scarecrow, czyli ziemskiego odpowiednika MSL'a, którego masa została dobrana tak aby ciężar odpowiadał takiej samej wartości jak ciężar prawdziwego MSL'a na Marsie:
http://www.youtube.com/watch?v=AVqsV4rQ4bE

Drugi to symulacja jaką wykonał jeden z użytkowników forum unmanned, która wykorzystuje przewidywane położenie sondy (SPICE kernel) MRO podczas lądowania MSL'a:
http://www.youtube.com/watch?v=-f0BDnJNW-8


Btw. w piątek zostanie już tylko miesiąc do lądowania :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Lipiec 04, 2012, 07:28
Btw. w piątek zostanie już tylko miesiąc do lądowania :P

Air Q a dlaczego Twoja minka taka markotna, na miesiąc przed lądowaniem?  ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Lipiec 05, 2012, 17:08
Świetne filmiki :) Liczę na to, że MRO zdoła ustrzelić MSL'a tak jak udało się dostrzec Feniksa ;)

Za miesiąc przewiduję, że będzie niesamowicie gorąco w tym wątku!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Lipiec 06, 2012, 13:30
Hmm to już miesiąc. Czy będzie jakaś transmisja na żywo z centrum kontroli? Muszę wcześniej załatwić sobie dostęp do szybkiego internetu dlatego pytam :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Lipiec 06, 2012, 13:42
Hmm to już miesiąc. Czy będzie jakaś transmisja na żywo z centrum kontroli? Muszę wcześniej załatwić sobie dostęp do szybkiego internetu dlatego pytam :D

Myślę, że napewno. Ostatnio takie emocje mieliśmy przy okazji lądowania Phoenixa w 2008 roku :) Wtedy transmisja była, zatem teraz nie może być inaczej :)
Będzie to poniedziałkowy poranek, 6 sierpnia.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Lipiec 06, 2012, 14:02
Liczę na to, że MRO zdoła ustrzelić MSL'a tak jak udało się dostrzec Feniksa ;)

Niestety szanse na to są mniejsze, bo geometria jest mniej korzystna. W czasie lądowania Phoenixa MRO patrzył na teren bardziej "z ukosa" niż to będzie możliwe w czasie lądowania MSL. Przez to obejmie mniejszy teren i szansa, że w polu widzenia znajdzie się MSL będzie mniejsza.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Juzek w Lipiec 14, 2012, 09:49
http://itunes.apple.com/us/app/spacecraft-3d/id541089908?mt=8 (http://itunes.apple.com/us/app/spacecraft-3d/id541089908?mt=8)


Jeżeli ktoś ma możliwość pobawić się tą aplikacją to naprawdę polecam. Prezentuje się świetnie  :)

Pozdrawiam
M
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Pavlik71 w Lipiec 14, 2012, 22:13
Trzymam kciuki za powodzenie misji. Ale cos mi się wydaje, że po sukcesach dwóch łazików, JPL poszła trochę za daleko. Bardzo odważny projekt i bardzo skomplikwane lądowanie. Widziałem filmy z symulacji, gdzie łazik spadał na linach i wstrząsał "rakietowym dźwigiem". Dla mnie za dużo działań przy lądowaniu.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 14, 2012, 23:33
Trzymam kciuki za powodzenie misji. Ale cos mi się wydaje, że po sukcesach dwóch łazików, JPL poszła trochę za daleko. Bardzo odważny projekt i bardzo skomplikwane lądowanie. Widziałem filmy z symulacji, gdzie łazik spadał na linach i wstrząsał "rakietowym dźwigiem". Dla mnie za dużo działań przy lądowaniu.
W 1997 r. podobnie oceniano lądowanie Pathfindera. Zresztą warto przeanalizować ile elementów musiało zadziałać aby lądowanie MERów mogło zostać uznane za udane!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Lipiec 16, 2012, 07:35
W 1997 r. podobnie oceniano lądowanie Pathfindera. Zresztą warto przeanalizować ile elementów musiało zadziałać aby lądowanie MERów mogło zostać uznane za udane!

Muszę się przyznać, że w 1997 roku poduszki powietrzne wydawały mi się strasznie ryzykowne, tak jak teraz sky crane. Chciałbym i teraz się pomylić  ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 16, 2012, 17:08
Muszę się przyznać, że w 1997 roku poduszki powietrzne wydawały mi się strasznie ryzykowne, tak jak teraz sky crane. Chciałbym i teraz się pomylić  ;)
Warto też zauważyć, że w przypadku MSL'a miejsce lądowania jest znane z bardzo dobrą rozdzielczością. W przypadku MERów było jednak więcej niewiadomych.


Prawie przegapiliśmy: http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1246

Dzisiaj tj. 16.07 o 10 a.m. PDT (1 p.m. EDT) czyli wychodzi, że o 19 naszego czasu będzie miała miejsce konferencja dotycząca misji MSL.
Link: http://www.ustream.tv/nasajpl
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 16, 2012, 22:54
Zapis konferencji nadal dostępny jest na ustreamie:
http://www.ustream.tv/nasajpl

Wspomniano o problemach sondy Mars Odyssey. Obecnie trwają jeszcze analizy ale może się nie udać odpowiednio zmodyfikować orbitę sondy. W konsekwencji może to wpłynąć negatywnie na możliwość bezpośredniego przekazu telemetrii z MSL'a podczas lądowania.

W załączniku ciekawa grafika pokazywana na konferencji porównująca elipsy lądowania różnych misji marsjańskich oraz poniżej link do dokładniejszej mapki nowej elipsy lądowania MSL'a:
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/Grotzinger-1PIA15690-br2.jpg
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Lipiec 17, 2012, 00:04
W konsekwencji może to wpłynąć negatywnie na możliwość bezpośredniego przekazu telemetrii z MSL'a podczas lądowania.
Jak sytuacja sie nie zmieni to pewnie ogladanie ladowania "na zywo" przestanie miec sens.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Lipiec 17, 2012, 01:12
Byłaby to wielka strata. Ale jeszcze trochę czasu zostało..
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: byko w Lipiec 17, 2012, 09:24
W 1997 r. podobnie oceniano lądowanie Pathfindera. Zresztą warto przeanalizować ile elementów musiało zadziałać aby lądowanie MERów mogło zostać uznane za udane!

Muszę się przyznać, że w 1997 roku poduszki powietrzne wydawały mi się strasznie ryzykowne, tak jak teraz sky crane. Chciałbym i teraz się pomylić  ;)

Mimo wszystko poduszki wydawały mi się mniejszym ryzykiem - były efektem protego wniosku że w rozrzedznej atmosferze Marsa nie da sie po prostu miekko przyziemnić lądownika z wystarczająco dużym prawdopodobieństwem (a w każdym razie jest to loteria) dlatego okropnie boję się lądowania tego cacuszka toż ono ma się zatrzymać 5 m. przed powierzchnią która będzie się zbliżać bardzo szybko (chyba że ta wielka kapsuła opadając wytworzy trochę siły nośnej?)
Ta misja jezeli się powiedzie (a jak przetrwa lądowanie to dalej z górki) będzie przełomem nie tylko technologicznym ale i naukowym - ja szczególnie liczę na pomierzenie stosunków izotopowych 12C/13C w metanie marsjańskim bo to właściwie rozstrzygnie kwestię marsjańskiej biosfery 9raczej się jej nie spodziewam - ale na razie pewności nie mam jak usłyszałem że w atmosferze Marsa odkryli metan to uznałem to za żart boi to było akurat 1.IV.2004 ;)). 
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 17, 2012, 18:02
Mimo wszystko poduszki wydawały mi się mniejszym ryzykiem - były efektem protego wniosku że w rozrzedznej atmosferze Marsa nie da sie po prostu miekko przyziemnić lądownika z wystarczająco dużym prawdopodobieństwem (a w każdym razie jest to loteria) dlatego okropnie boję się lądowania tego cacuszka toż ono ma się zatrzymać 5 m. przed powierzchnią która będzie się zbliżać bardzo szybko (chyba że ta wielka kapsuła opadając wytworzy trochę siły nośnej?)
W przypadku poduszek należy też pamiętać, że samo lądowanie na powierzchni to jeszcze nie jest całkowity sukces. Konieczne jest jeszcze: zorientowanie lądownika, otwarcie osłon, rozłożenie paneli słonecznych łazika, rozłożenie kół, odłączenie pojazdu od lądownika i jego zjazd na powierzchnię. Teoretycznie każdy z tych punktów może oznaczać niepowodzenie misji.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ansmann w Lipiec 18, 2012, 22:52
Choć do lądowania zostało jeszcze niespełna 18 dni, to już teraz można własnoręcznie posadzić Curiosity na powierzchni czerwonej planety. NASA wydała darmową grę na platformę Xbox 360: Mars Rover Landing (http://marketplace.xbox.com/en-CA/Product/Mars-Rover-Landing/66acd000-77fe-1000-9115-d80258480836).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Lipiec 18, 2012, 23:04
Mega! :) Niech nikt nie psioczy na to, że NASA dostaje dużo kasy na edukację. Fajne rzeczy robią :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Borys w Lipiec 18, 2012, 23:24
Choć do lądowania zostało jeszcze niespełna 18 dni, to już teraz można własnoręcznie posadzić Curiosity na powierzchni czerwonej planety. NASA wydała darmową grę na platformę Xbox 360: Mars Rover Landing (http://marketplace.xbox.com/en-CA/Product/Mars-Rover-Landing/66acd000-77fe-1000-9115-d80258480836).

Kiedy toto wydano? Jakieś dwa tygodnie temu widziałem coś bardzo podobnego w bremeńskim DLR (http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10255/).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ansmann w Lipiec 19, 2012, 17:29
Kiedy toto wydano? Jakieś dwa tygodnie temu widziałem coś bardzo podobnego w bremeńskim DLR (http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10255/).

Data wydania: 2012-07-16
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 22, 2012, 22:33
Dwa tygodnie do lądowania ;) Warto teraz śledzić stronę MSL'a, gdyż co jakiś czas pojawiają się informacje dotyczące przygotowań do lądowania. Niżej list z ostatniego tygodnia:
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1262
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Lipiec 22, 2012, 23:17
Bardzo fajne te dzienne notki. Rzeczywiście warto zaglądać :).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Lipiec 22, 2012, 23:49
Też mam sporo obaw co do całego procesu lądowania, ale jest on jak najbardziej możliwy do zrealizowania i tego się trzymam.
Gdyby to była jedna z np. 30 (czy tam nawet pięciu) misji wysyłanych na Marsa, to ewentualne niepowodzenie byłoby możliwe do zaakceptowania, w sytuacji gdy jest to JEDYNA misja lecąca na Marsa, a żadnych nowych się nie planuje, to udane lądowanie urasta do wagi światowej.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Lipiec 23, 2012, 00:09
Obawy mniej zorientowanych może trochę uspokoją te dwa obrazki z sekwencją lądowania - do "Rover separation" jest to pi razy oko to samo co wyprawiały Vikingi (bo to de facto w dużym stopni jest technologia opracowana na potrzeby programu Viking).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Lipiec 23, 2012, 07:37
Obawy mniej zorientowanych może trochę uspokoją te dwa obrazki z sekwencją lądowania - do "Rover separation" jest to pi razy oko to samo co wyprawiały Vikingi (bo to de facto w dużym stopni jest technologia opracowana na potrzeby programu Viking).

Coś sobie nie przypominam, żeby Vikingi ,,skakały" na powierzchnię na Marsa na linie  ;) A tego fragmentu lądowania najbardziej się obawiam. Ale spokojnie, już za dwa tygodnie będziemy może wszystko wiedzieli!!!  ::)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Lipiec 23, 2012, 07:41
jest to pi razy oko to samo co wyprawiały Vikingi
Lekko naciagane porownanie. Tutaj mamy to spuszczanie jednego pojazdu z drugiego (Sky Crane) - tego nie bylo dotad w zadnej formie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Lipiec 23, 2012, 08:01
Obawy mniej zorientowanych może trochę uspokoją te dwa obrazki z sekwencją lądowania - do "Rover separation" jest to pi razy oko to samo co wyprawiały Vikingi (bo to de facto w dużym stopni jest technologia opracowana na potrzeby programu Viking).

Coś sobie nie przypominam, żeby Vikingi ,,skakały" na powierzchnię na Marsa na linie  ;) A tego fragmentu lądowania najbardziej się obawiam. Ale spokojnie, już za dwa tygodnie będziemy może wszystko wiedzieli!!!  ::)

jest to pi razy oko to samo co wyprawiały Vikingi
Lekko naciagane porownanie. Tutaj mamy to spuszczanie jednego pojazdu z drugiego (Sky Crane) - tego nie bylo dotad w zadnej formie.

A może byście tak raczyli spojrzeć na drugi obrazek i zobaczyć co się dzieje przed "Rover separation"? ::) Bo nic tam nie skacze ani się nie spuszcza.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Lipiec 23, 2012, 08:38
No fajnie ale co mnie obchodzi porownanie i bawienie sie w podobienstwa "do rover seperation", jak wedlug mnie najtrudniejsze wlasnie jest "po" rover seperation.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 25, 2012, 16:53
Bardzo dobra wiadomość. Udało się skorygować orbitę sondy Mars Odyssey tak aby była w stanie transmitować dane z lądującego MSL'a:
http://mars.jpl.nasa.gov/odyssey/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1265
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Lipiec 25, 2012, 22:49
Rzeczywiscie dobra wiadmosc, z innej beczki dodam ze zaczeto ladowac do pelna baterie na Curiosity.

Today, Curiosity's two lithium ion rechargeable batteries are being recharged to 100 percent of capacity in preparation for entry, descent and landing. The batteries, which have been maintained at a 70-percent state of charge during the cruise to Mars, are being recharged using power from Mars Science Laboratory's cruise-stage solar array. The batteries enable Curiosity's power subsystem to meet peak power demands of rover activities when the demand temporarily exceeds the onboard multi-mission radioisotope thermoelectric generator (MMRTG) steady output level. With a capacity of about 42 amp-hours each, the batteries are expected to go through multiple charge-discharge cycles per Martian day.

 
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Lipiec 26, 2012, 07:50
Bardzo dobra wiadomość. Udało się skorygować orbitę sondy Mars Odyssey tak aby była w stanie transmitować dane z lądującego MSL'a:
http://mars.jpl.nasa.gov/odyssey/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1265

Super! A w jakim czasie możemy oczekiwać na Ziemi pierwszych sygnałów o ewentualnym lądowaniu Curiosity na Marsie?

A poza tym pytanie jeszcze z tej beczki. Pamiętając poprzednie lądowania, były podawane komunikaty, np. że Phoenix wszedł w atmosferę, potem odrzucanie osłon i lądowanie. Czy dotyczy to odbieranych i dochodzących sygnałów do Ziemi? Jeśli tak to sobie myślę, że w czasie rzeczywistym sonda na Marsie już siedzi albo leży  :P a w NASA dopiero odbierają pierwsze info o manewrze wejścia w atmosferę Czerwonej Planety...... Pełnia nerwów w NASA (i nie tylko) a i tak już los sondy się dokonał, ino o tym jeszcze nie wiemy  ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Lipiec 26, 2012, 09:13
Czy dotyczy to odbieranych i dochodzących sygnałów do Ziemi?
Mam nadzieje ze pytanie retoryczne, ile razy tu byla mowa ze tych 7-10 minut opoznienia w komunikacji z Marsem ze wzgledu na predkosc swiatla nie przeskoczysz.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Lipiec 26, 2012, 09:50
O 7:17 MSL powinien być już na Marsie, około ~14min później sygnał potwierdzający miejmy nadzieję udane lądowanie (7:31) powinien dotrzeć na Ziemię. Poniżej krótka animacja jednego z użytkowników forum unmanned przygotowana na podstawie danych SPICE kernel:
http://www.youtube.com/watch?v=C5G-VhHocVM
widać od jakiej strony będzie patrzył MRO podczas lądowania MSL'a.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Lipiec 26, 2012, 15:24
Mam nadzieje ze pytanie retoryczne, ile razy tu byla mowa ze tych 7-10 minut opoznienia w komunikacji z Marsem ze wzgledu na predkosc swiatla nie przeskoczysz.

Nie całkiem ;-) Jeśliby Mars znajdował się nad linią ziemskiego horyzontu a łazik lądował po stronie od której widać (radiowo) Ziemię wówczas możliwy jest kontakt bezpośredni Curiosity z Ziemią. Ale podczas tego lądowania Mars ma się znajdować (z tego co wiem) pod linią ziemskiego horyzontu. Poza tym w przypadku braku bezpośredniego kontaktu łazika z Centralą Kontroli Lotów ważny jest czas przelotu Orbitera nad kraterem Gale, który może nam przekazać wiadomości od łazika będącego po ,,odwrotnej" dla Ziemi strony planety.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jaro738 w Lipiec 26, 2012, 16:07
Ale podczas tego lądowania Mars ma się znajdować (z tego co wiem) pod linią ziemskiego horyzontu.

A nie odwrotnie? To Ziemia będzie poniżej horyzontu Marsa? Bo to co napisałeś to jest niemożliwe* :P. Mars jest zawsze widoczny z jakiegoś punktu ziemi przecież*, Więc jak nie antena w USA, to w Australii, UK, czy w RPA zawsze marsa widzi.

*(nie licząc zasłonięcia przez trzecie ciało niebieskie)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Lipiec 26, 2012, 18:22
Czy wiadomo która z dwóch wersji trasy jazdy jest bardziej prawdopodobna?

Warto ponownie obejrzeć animację zrobioną rok temu. Miejsce lądowania jest niesamowite.
http://www.youtube.com/watch?v=rvXHu-U02UE&list=UUSz3VZiGSShOHI0CD02lfig&index=3&feature=plcp
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Lipiec 27, 2012, 09:36
Czy wiadomo która z dwóch wersji trasy jazdy jest bardziej prawdopodobna?
Ta zaznaczona elipsoida jest juz nie aktualna a wiec byc moze zadna z tych dwoch tras, wszystko chyba bedzie w koncu zalezalo od prawdziwego miejsca ladowania. W kazdym razie ta nowa elipsa na oko wydaje sie duzo lepiej "pasowac" do prawej trasy niz do lewej.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Lipiec 27, 2012, 10:34
Jeszcze mam jedno pytanko odnośnie lądowania. Odpowiedź mi jest ważna dla rozplanowania dnia 6 sierpnia  ;D
W jakim czasie od ewentualnego lądowania możemy oczekiwać przesłania przez Curiosity zdjęć na Ziemię?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Lipiec 27, 2012, 12:03
Jeszcze mam jedno pytanko odnośnie lądowania. Odpowiedź mi jest ważna dla rozplanowania dnia 6 sierpnia  ;D
W jakim czasie od ewentualnego lądowania możemy oczekiwać przesłania przez Curiosity zdjęć na Ziemię?

Też mnie to ciekawi. Ponoć mają być już w Sol 0, o której godzinie jak do tej pory nie słyszałem. Ale zapewne będzie to HazCam, maszt kamer może zostać rozłożony nawet po kilku dniach od lądowania.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Lipiec 27, 2012, 12:05
Ta zaznaczona elipsoida jest juz nie aktualna a wiec byc moze zadna z tych dwoch tras, wszystko chyba bedzie w koncu zalezalo od prawdziwego miejsca ladowania. W kazdym razie ta nowa elipsa na oko wydaje sie duzo lepiej "pasowac" do prawej trasy niz do lewej.

Elipsa przesunęła się bliżej wzgórza. Tak czy siak aby badań warstwy na wzgórzu zapewne trzeba będzie pojechać którymś ze żlebów. A te dwa są najbliższe miejscu lądowania. Przy prawym jest chyba więcej dużych odsłonięć skalnych, gdzie warstwy można badać metr po metrze.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Lipiec 27, 2012, 13:17
Elipsa przesunęła się bliżej wzgórza. Tak czy siak aby badań warstwy na wzgórzu zapewne trzeba będzie pojechać którymś ze żlebów. A te dwa są najbliższe miejscu lądowania. Przy prawym jest chyba więcej dużych odsłonięć skalnych, gdzie warstwy można badać metr po metrze.

HMM a te żleby kamieniste są? Ja zabawki za parę miliardów dolców po kamolach bym nie puszczał  :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Lipiec 27, 2012, 13:39
Jeszcze mam jedno pytanko odnośnie lądowania. Odpowiedź mi jest ważna dla rozplanowania dnia 6 sierpnia  ;D
W jakim czasie od ewentualnego lądowania możemy oczekiwać przesłania przez Curiosity zdjęć na Ziemię?
Pierwsze zdjęcie (miniaturka z przedniego HazCam szerokości 128 pikseli) może być przesłana już w trakcie pierwszej sesji łączności, zaraz po lądowaniu. Kolejna okazja do przesłania zdjęcia (silnie skompresowanej pełnej klatki z przedniego HazCam) pojawi się w trakcie następnej sesji. W czasie Sol 1 przesłane zostaną zdjęcia z przedniego i tylnego HazCam oraz być może kilka miniaturek z MARDI.
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2012/07231608-curiosity-first-images.html

HMM a te żleby kamieniste są? Ja zabawki za parę miliardów dolców po kamolach bym nie puszczał  :P
Wystarczy, że koła wytrzymają 2 lata. Spirit jeździł po silnie kamienistym terenie bez większych problemów przez kilka lat.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: pogrzex w Lipiec 27, 2012, 14:06
Czyli w końcu jak to będzie? Oni będą nadawać komunikaty w czasie rzeczywistym (czyli jedynie to co teoretycznie się stało) czy będą mówić na bieżąco czy spadochron się otworzył itd. po dostaniu sygnałów? Czy to i to? :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Lipiec 27, 2012, 14:30
Przy Phoenixie mówili na bieżąco.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Lipiec 27, 2012, 15:08
Trasa nominalna to teraz ta prawa. Tak więc łazik będzie meandrował wokół dużych odsłonięć. Mapka pokazująca topografię:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27123

Oraz stromość zboczy:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27124

I jeszcze cały krater - widok 3D z modelu DEM Mars Express/HRSC:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27121
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Karol Wójcicki w Lipiec 28, 2012, 21:20
Koledzy,

chciałbym zwrócić się do Was z pytaniem.
Podczas lądowania sondy Pheonix, w sieci można było obejrzeć animację pokazującą sekundę po sekundę proces lądowania (wejście w atmosferę, hamowanie, spadochron, touchdown). Do tego były podane (przewidywane) dane takie jak wysokość, prędkość itp.

BARDZO przydałoby mi się coś takiego ale o MSL.
W poniedziałek 6 sierpnia będziemy oglądali na żywo lądowanie w Niebie Kopernika (wstęp wolny) i przydałoby mi się to do przygotowania imprezy.

Czy ktoś z Was widział gdzieś taką animację?

Pozdrawiam,
Karol
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Lipiec 28, 2012, 21:56
Koledzy,

chciałbym zwrócić się do Was z pytaniem.
Podczas lądowania sondy Pheonix, w sieci można było obejrzeć animację pokazującą sekundę po sekundę proces lądowania (wejście w atmosferę, hamowanie, spadochron, touchdown). Do tego były podane (przewidywane) dane takie jak wysokość, prędkość itp.

BARDZO przydałoby mi się coś takiego ale o MSL.
W poniedziałek 6 sierpnia będziemy oglądali na żywo lądowanie w Niebie Kopernika (wstęp wolny) i przydałoby mi się to do przygotowania imprezy.

Czy ktoś z Was widział gdzieś taką animację?

Pozdrawiam,
Karol

samych animacji jest masa na YT ale nie widziałem wcześniej ani nie mogę znaleźć teraz nic gdzie byłyby dane z lądowania jednocześnie podawane. Ewentualnie ktoś po angielsku opowiada co się dzieje w kolejnych etapach itd, ale to chyba się nie nada?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Lipiec 28, 2012, 23:00
Podczas lądowania sondy Pheonix, w sieci można było obejrzeć animację pokazującą sekundę po sekundę proces lądowania (wejście w atmosferę, hamowanie, spadochron, touchdown). Do tego były podane (przewidywane) dane takie jak wysokość, prędkość itp.
Nie byla to doslownie sekunda po sekundzie, raportowali najwazniejsze etapy jak otwarcie spadochronu, itp, potem na samym juz koncu podawali wysokosci. W tym czasie zadna animacja nie leciala, JPL nie nadawal animacji (pokazywali centrum JPL i ludzi przy monitorach) ale jak kolega powiedzial, bardzo dobrych animacji z ladowania MSL znajdziesz sporo juz dzis.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Lipiec 29, 2012, 00:14
Jak pamiętam* lądowanie Pathfindera, telewizja polska poświęciła mu nie tylko kilka, czy kilkanaście minut, ale całą noc.
Za kilka dni ląduje łazik (w jakimś sensie) porównywalny z tamtym: Choć dużo bardziej zaawansowany, choć "któryś z kolei".
Choć iększy, ale "cóż z tego, skoro tyle przed nim było" (cytat ze znajomego) itp.
Ale - według mnie - najważniejszy, ostatni z planowanych i zrealizowanych. Nic więcej już na Marsa nie leci i w kilkudziesięciu latach** i nie poleci.
A to nasz najbliższy Miniwszechświat (US) i najbliższa nam planeta...
Dlatego tak kibicuję temu programowi.

* - a pamiętam dobrze - z żoną siedziałem całą noc (trochę bez sensu, bo prawie nic nie pokazali).
** - tak sądzę. I nie bezpodstawnie... :( a nawet :( :(
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ktos w Lipiec 29, 2012, 13:09
http://www.youtube.com/watch?v=C5G-VhHocVM&feature=player_embedded przewidywany
czas , predkosc, wysokosc , pozycja widziana z sondy MRO
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Lipiec 29, 2012, 18:04

Czy ktoś z Was widział gdzieś taką animację?


Podejrzewam, ze chodzi Ci o cos bardziej precyzyjnego i to co ponizej juz widziales, ale dla wszystkiego podlinkuje:

1. Ladowanie z komentarzem czyli krotkim omowieniem poszczegolnych etapow i problemow z nimi zwiazanych + muzyczka ;)
http://www.youtube.com/watch?v=ISmWAyQxqqs

2. Tu wszystkie etapy, jednym ciagiem:
http://www.youtube.com/watch?v=P4boyXQuUIw
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Lipiec 29, 2012, 20:35
2. Tu wszystkie etapy, jednym ciagiem:
To moja ulubiona animacja, szukalem jej aby ja ponownie zobaczyc, dzieki za link.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Karol Wójcicki w Lipiec 29, 2012, 22:42
Panowie,

te animacje są powszechnie dostępne i nie o to mi chodzi.
Szukam czegoś, co będzie pokazywało przebieg lądowania dosłownie sekunda po sekundzie. Nie musi być takie ładne jak powyższe animacje. Wystarczy prost schemat z czasówką.

K
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Lipiec 29, 2012, 23:09
Panowie,

te animacje są powszechnie dostępne i nie o to mi chodzi.
Szukam czegoś, co będzie pokazywało przebieg lądowania dosłownie sekunda po sekundzie. Nie musi być takie ładne jak powyższe animacje. Wystarczy prost schemat z czasówką.

K

Wydaje mi się, że taka animacja po prostu nie istnieje;) Ktoś z odrobiną umiejętności w edycji video mógłby coś w tym stylu stworzyć wykorzystując którąś z powyższych animacji i na przykład te dane: http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/multimedia/gallery/pia13282.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Lipiec 29, 2012, 23:54
To tez nie jest dokladnie to czego szukasz, ale pare stron temu Air Q zapostowal cos takiego:

Jakiś czas temu jeden z użytkowników forum unmanned wykonał animację w PovRay'u wejścia w atmosferę MSL'a:
http://www.youtube.com/watch?v=JM3m6zMFhgw

Symulowane dane pochodzą ze strony NASA (http://ftp://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/MSL/kernels/spk/). Tutaj te same dane ale przekonwertowane:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=24473

Tutaj jeszcze wykresy:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=24472
jak widać max przyśpieszenie podczas hamowania to około 120m/s^2 co daje ~12g.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Karol Wójcicki w Lipiec 30, 2012, 00:05
To jest super! Dokładnie to o co mi chodziło!
Szkoda, że nie jest do końca :(

Czy czasy poszczególnych zdarzeń (odrzucenie osłony termicznej, otwarcie spadochronu, wyrzucenie SkyCrane) są dokładnie określone czy będą płynne? Jeśli to drugie to o ile mogą ulec zmianie? 10s? 20s?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Lipiec 30, 2012, 00:50
Czy czasy poszczególnych zdarzeń (odrzucenie osłony termicznej, otwarcie spadochronu, wyrzucenie SkyCrane) są dokładnie określone czy będą płynne? Jeśli to drugie to o ile mogą ulec zmianie? 10s? 20s?
Oczywiscie nie trudno zgadnac ze nie tykajacy zegar bedzie dyktowac poszczegolne kluczowe fazy ale inne parametry jak wysokosc, szybkosc, itp. A dokument NASA do ktorego link ci podano wyzej wyraznie mowi ze ze wzgledu na wariacje atmosfery Marsa sam moment ladowania moze sie odbyc wewnatrz 90 sek. okienka a wiec wszystkie najwazniejsze etapy tez moga miec proporcjonalnie duze przesuniecia. 90 sek jest pewnie ekstremum i wartosci 10-30 sek sa duzo bardziej realne.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Lipiec 30, 2012, 11:21
Nic więcej już na Marsa nie leci i w kilkudziesięciu latach** i nie poleci.

** - tak sądzę. I nie bezpodstawnie... :( a nawet :( :(
GEMS pewnie poleci. A potem obecnej administracji szkodników już nie będzie.

W poniedziałek 6 sierpnia będziemy oglądali na żywo lądowanie w Niebie Kopernika (wstęp wolny) i przydałoby mi się to do przygotowania imprezy.
http://www.niebokopernika.pl/artykul/stan-na-marsie-razem-z-lazikiem-curiosity

O której będzie się to zaczynało? Chętnie bym wpadł.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Lipiec 30, 2012, 16:09
Nic więcej już na Marsa nie leci i w kilkudziesięciu latach** i nie poleci.

** - tak sądzę. I nie bezpodstawnie... :( a nawet :( :(
GEMS pewnie poleci. A potem obecnej administracji szkodników już nie będzie.
MAVEN poleci :). GEMS to raczej nie :P.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Lipiec 30, 2012, 16:26
Nic więcej już na Marsa nie leci i w kilkudziesięciu latach** i nie poleci.

** - tak sądzę. I nie bezpodstawnie... :( a nawet :( :(
GEMS pewnie poleci. A potem obecnej administracji szkodników już nie będzie.
MAVEN poleci :). GEMS to raczej nie :P.

Ha, tylko że jest GEMS i... GEMS ;) Ten, który nie poleci to Gravity and Extreme Magnetism. Scorusowi z pewnością chodziło o Geophysical Monitoring Station ;)
To lądownik tej samej klasy co Phoenix. Jest jedną z trzech rozważanych misji w ramach następnej wyprawy programu NASA Discovery. Konkurentami są próbnik komety i lądownik Tytana.

A do lądowania Curiosity: 6 dni, 14 godzin, 58 minut...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Lipiec 30, 2012, 19:07
Ha, tylko że jest GEMS i... GEMS ;) Ten, który nie poleci to Gravity and Extreme Magnetism. Scorusowi z pewnością chodziło o Geophysical Monitoring Station ;)
To lądownik tej samej klasy co Phoenix. Jest jedną z trzech rozważanych misji w ramach następnej wyprawy programu NASA Discovery. Konkurentami są próbnik komety i lądownik Tytana.
Zapomniało mi się o tym lądowniku :)!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Lubański Robert w Lipiec 31, 2012, 01:43
Z tego co pamiętam to na jakimś kanale można było oglądać lądowanie Phoenixa w czasie rzeczywistym przygotowane w symulatorze lotów kosmicznych Orbiter. Oglądało się to bardzo dobrze. Cały przebieg lądowania z wszystkimi parametrami lotu.  Z NASA napływały tylko suche komunikaty dotyczące kolejnych faz lądowania a w Orbiterze można było je obejrzeć i to bez kilkunastominutowego opóźnienia. Nie wiem tylko jaka była rozbieżność między symulacją a  rzeczywistym przebiegiem lądowania. Być może podobna symulacja została przygotowana dla MSL.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Lipiec 31, 2012, 08:12
  Z NASA napływały tylko suche komunikaty dotyczące kolejnych faz lądowania a w Orbiterze można było je obejrzeć i to bez kilkunastominutowego opóźnienia.
Cos sie tu kupy nie trzyma, jak mozna to ogladac bez opoznienia, innymi slowy wiedziec ze cos sie stalo zanim informacja o tym dotrze do Ziemi. A z innej beczki to kwestia gustu co kto woli ogladac ale dla mnie duzo ciekawsze jest wnetrze kontroli w JPL z minami i grymasami prawdziwych kontrolerow (w czasie 'rzeczywistym') niz jakies animacje/symulacje ktorych do tej pory widzialo sie tuziny.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Lipiec 31, 2012, 12:12
A z innej beczki to kwestia gustu co kto woli ogladac ale dla mnie duzo ciekawsze jest wnetrze kontroli w JPL z minami i grymasami prawdziwych kontrolerow (w czasie 'rzeczywistym') niz jakies animacje/symulacje ktorych do tej pory widzialo sie tuziny.

Zgadzam się - również chętniej oglądałbym wnętrze kontroli w JPL niż animację, którą mogę zobaczyć wcześniej.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Lipiec 31, 2012, 12:51
Koledzy,

chciałbym zwrócić się do Was z pytaniem.
Podczas lądowania sondy Pheonix, w sieci można było obejrzeć animację pokazującą sekundę po sekundę proces lądowania (wejście w atmosferę, hamowanie, spadochron, touchdown). Do tego były podane (przewidywane) dane takie jak wysokość, prędkość itp.

BARDZO przydałoby mi się coś takiego ale o MSL.
W poniedziałek 6 sierpnia będziemy oglądali na żywo lądowanie w Niebie Kopernika (wstęp wolny) i przydałoby mi się to do przygotowania imprezy.

Czy ktoś z Was widział gdzieś taką animację?

Pozdrawiam,
Karol

Karol, zobacz wizualizację na
http://eyes.nasa.gov

Jest bardzo dobra i szczegółowa. Ma tryb LIVE oraz symulacji. Właśnie ją przejrzałem i jestem pod wrażeniem :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Lipiec 31, 2012, 15:56
W najnowszym Świecie Nauki (sierpniowym) jest krótki art o misji Mars Science Laboratory.
http://www.swiatnauki.pl/swiat_nauki.php?id=15
Autorami są zarządzający tą misją:
John P. Grotzinger i Ashwin Vasavada . Nie wspominałbym o tym, gdyby nie to, że napisano iż pierwszych zdjęć z powierzchni Marsa wykonanych przez MSL można się spodziewać w ciągu 1 godziny po umarsowieniu  :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Lipiec 31, 2012, 16:27
Nie wspominałbym o tym, gdyby nie to, że napisano iż pierwszych zdjęć z powierzchni Marsa wykonanych przez MSL można się spodziewać w ciągu 1 godziny po umarsowieniu  :)
Świetnie! Pozostało 5 dni i 15 godzin do lądowania :).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Lipiec 31, 2012, 21:12
Nie wspominałbym o tym, gdyby nie to, że napisano iż pierwszych zdjęć z powierzchni Marsa wykonanych przez MSL można się spodziewać w ciągu 1 godziny po umarsowieniu  :)
Świetnie! Pozostało 5 dni i 15 godzin do lądowania :).

Pierwsza fotka godzinę po umarsowieniu to bardzo pozytywna wiadomość. 
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Lipiec 31, 2012, 22:09
Pierwsza fotka godzinę po umarsowieniu to bardzo pozytywna wiadomość.
Ale chyba nie bedzie pochodzic z kamer zamontowanych na maszcie gdyz sam maszt ma byc postawiony dopiero (okolo) 24 godziny po ladowaniu, byla o tym tutaj mowa poprzednio, a wiec na naprawde panoramiczne i ostre zdjecia trzeba bedzie poczekac. Wiadomo natomiast ze beda jakies zdjecia powierzchni zrobione w ostatniej fazie ladowania aby pomoc dokladnie okreslic samo polozenie ladowania w kraterze. Tutaj wiecej:

I'd like to point out that during the last news conference, Pete Thiesinger mentioned that the first color picture's will be from the MAHLI on the end of the arm. Not sure when that will be. Gax63: MARDI is attached to the bottom of the rover looking down during decent. Thing's it'll see will be heat sheild seperation and it falling away, and the mobility system deployment which will show the left-front wheel drop into the field of view of the camera. Other notable things are moments of shakeyness from events such as the desent stage droping out of the aeroshell, the rover lowering from the decent stage, and vibrations from the engines. Engine exhaust and dust being kicked up just prior to landing maybe be visible aswell :).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Karol Wójcicki w Lipiec 31, 2012, 23:27
Karol, zobacz wizualizację na
http://eyes.nasa.gov

Jest bardzo dobra i szczegółowa. Ma tryb LIVE oraz symulacji. Właśnie ją przejrzałem i jestem pod wrażeniem :)

Adam! Jak zawsze można na Ciebie liczyć! :)))
To jest absolutna rewelacja, bardzo Ci dziękuję za ten link! Użyjemy go podczas imprezy w Koperniku. To DOKŁADNIE to czego mi było trzeba. Dzięki! :)

Karol
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 01, 2012, 11:14
Ale chyba nie bedzie pochodzic z kamer zamontowanych na maszcie gdyz sam maszt ma byc postawiony dopiero (okolo) 24 godziny po ladowaniu, byla o tym tutaj mowa poprzednio, a wiec na naprawde panoramiczne i ostre zdjecia trzeba bedzie poczekac. Wiadomo natomiast ze beda jakies zdjecia powierzchni zrobione w ostatniej fazie ladowania aby pomoc dokladnie okreslic samo polozenie ladowania w kraterze.

Sprawa pierwszych zdjęć została opisana już 2 dni temu:
http://www.astronautyka.org/index.php/topic,150.msg42690.html#msg42690
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 02, 2012, 11:07
Na str. 22 › Landing Press Kit (5.4 Mb) (http://"http://www.jpl.nasa.gov/news/press_kits/MSLLanding.pdf") piszą, że mają być obrazy na żywo z lądowania


"Mars Descent Imager (MARDI)

During the final few minutes of Curiosity’s flight to the
surface of Mars, the Mars Descent Imager, or MARDI,
will record a full-color video of the ground below. This
will provide the Mars Science Laboratory team with in-
formation about the landing site and its surroundings, to
aid interpretation of the rover’s ground-level views and
planning of initial drives. Hundreds of the images taken
by the camera will show features smaller than what can
be discerned in images taken from orbit.

The video will also give fans worldwide an unprecedent-
ed sense of riding a spacecraft to a landing on Mars.

MARDI will record the video on its own 8-gigabyte flash
memory at about four frames per second and close to
1,600 by 1,200 pixels per frame. Thumbnails and a few
samples of full-resolution frames will be transmitted to
Earth in the first few days after landing. The nested set
of images from higher altitude to ground level will enable
pinpointing of Curiosity’s location. The pace of sending
the rest of the frames for full-resolution video will de-
pend on sharing priority with data from the rover’s other
investigations.

The full video — available first from the thumbnails in
YouTube-like resolution and later in full detail — will
begin with a glimpse of the heat shield falling away from
beneath the rover. The first views of the ground will
cover an area several kilometers (a few miles) across.
Successive frames taken as the vehicle descends will
close in and cover successively smaller areas."
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 02, 2012, 11:11
ups. nie doczytałem, że dane będą na Ziemi dopiero po kilku dniach

"Thumbnails and a few
samples of full-resolution frames will be transmitted to
Earth in the first few days after landing."

więc nie będzie LIVE view ..
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 02, 2012, 11:53
Pełne wideo może być przesłane dopiero po roku od lądowania. MARDI ma własną elektronikę. Po lądowaniu będzie używany raczej tylko okazyjnie, więc dane z lądowania mogą tam leżeć bezterminowo zwłaszcza, że pełne wideo jest raczej sprawą mało priorytetową.

Opis tej kamery jest w kompendium od bardzo dawna.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 02, 2012, 12:12
Wczoraj wykonano testy pamięci oprogramowania używanego do kontroli elementów mechanicznych systemu napędowego stopnia lądowania, skonfigurowano statek do wejścia w atmosferę, oraz odbezpieczono systemy pirotechniczne.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Sierpień 02, 2012, 13:13
Wczoraj wykonano testy pamięci oprogramowania używanego do kontroli elementów mechanicznych systemu napędowego stopnia lądowania, skonfigurowano statek do wejścia w atmosferę, oraz odbezpieczono systemy pirotechniczne.

ładny zestaw prac przygotowawczych! Czy jest może jakaś rozpiska prac i przygotowań do 6 sierpnia?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: sebastiansz w Sierpień 02, 2012, 17:15
Orientuję się ktoś czy zdjęcia RAW z MSL będą ogólnodostępne dla publiki tak jak Spirit i Opportunity http://qt.exploratorium.edu/mars/opportunity and http://qt.exploratorium.edu/mars/spirit Dzieki za odpowiedź.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 03, 2012, 17:47
Niesetny nie znalazłem rozpiski działań na najbliższe 3 dni. Dzisiaj nic ciekawego nie robili.

Rawy będą na pewno. Mam nadzieję, że szybko zrobią program automatycznie ściągający zdjęcia.


Terminarz działań Mars Express w czasie lądowania:
http://blogs.esa.int/mex/2012/08/03/mars-express-timline-for-msl-support/

Rysunek trajektorii podczas lądowania i orbity MRO:
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?ImageID=4085

Mozaika całej elipsy lądowania (HiRISE na CTX):
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA15957

Mozaiki zdjęć z HiRISE w dużej rozdzielczości:
http://mslfan.com/2012/07/25/hirise-mosaic-of-the-msl-landing-area/
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Sierpień 03, 2012, 18:32
Mozaika całej elipsy lądowania (HiRISE na CTX):
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA15957

Mozaiki zdjęć z HiRISE w dużej rozdzielczości:
http://mslfan.com/2012/07/25/hirise-mosaic-of-the-msl-landing-area/

Polecam wszystkim przyjrzeć się tym mozaikom. Świetny i różnorodny teren w elipsie lądowania! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 03, 2012, 23:41
Od jakiegoś czasu wiemy, że Odyssey będzie sprawna i gotowa do podjęcia obserwacji wpadającego w atmosferę Marsa łazika MSL Curiosity. Gotowość została także potwierdzona przez Europejczyków (na prośbę agencji NASA) odnośnie sondy Mars Express, która od grudnia 2003 roku znajduje się na orbicie Czerwonej Planety. Dane zebrane przez europejską sondę mogą okazać się przydatne w momencie gdy (odpukać w niemalowane) coś by poszło nie tak.

Przygotowania do odpowiedniego zorientowania sondy na właściwej orbicie zostały podjęte już kilka miesięcy temu.

Mars Express rozpocznie nasłuch w poniedziałek od godziny 7:10 CEST, poprzez przewidywany czas lądowania o 7:17 do godziny 7:38 CEST. O lądowaniu w rzeczywistości dowiemy się około 7:31 CEST, sygnał o przebiegu procesu wysłany przez sondę Odyssey będzie potrzebował niecałych 14 minut na dotarcie do nas. Następnie sonda Mars Expres zwrócona zostanie w kierunku Ziemi i rozpocznie wysyłkę sygnałów, które odebrane zostaną przez stację nasłuchu New Norcia w Australii przez antenę o średnicy 35 metrów. Dane przekazane zostaną do ESOC, a następnie około 8:40 CEST wprost do NASA.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 03, 2012, 23:44
Temat pierwszych zdjęć był ostatnio już poruszany. Niżej link do opisu na stronie JPL (warto też odwiedzić linki "Related Videos"):
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1279

Tak jak pisano w tym wątku pierwsze zdjęcia będą miniaturkami z kamer hazcam 64x64px. Dodatkowo 6.08 oprócz minaturek z MARDI jest szansa na jedną klatkę full res z tego instrumentu. 7.08 są szanse na zdjęcia z MAHLI. Niżej ładne porównanie zdjęć z kamer: navcam, mastcam i mahli:
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/malin-6cameraFOVs-br2.jpg

Dzisiaj zrezygnowano z TCM-5, nie był potrzebny  :)
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1280


Pojawiły się też wykresy pokazujące poziom promieniowania zmierzonego przez instrument Radiation Assessment Detector (RAD):
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?ImageID=4076
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?ImageID=4075Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 03, 2012, 23:48
Odnośnie powyższego dodam jeszcze, że sama sonda MSL będzie także nadawała bezpośrednio na Ziemię (pasmo X). Będą to krótkie sygnały, na dodatek przekaz będzie możliwy jedynie do momentu, w którym Ziemia nie schowa się pod marsjańskim horyzontem z perspektywy lądującego łazika. Operatorzy przewidują, że bezpośredni kontakt zerwany zostanie w okolicach pomiędzy rozwinięciem spadochronu a separacją osłony termicznej. Mimo tego, będzie już wtedy wiadomo po ewentualnej zmianie prędkości sondy, że spadochron pomyślnie się otworzył.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 03, 2012, 23:51
Dzisiaj zrezygnowano z TCM-5, nie był potrzebny  :)
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1280

Dobra wiadomość! Ostatnia szansa na poprawkę trajektorii zdaje się, że będzie miała miejsce około 9 godzin przed wejściem w atmosferę.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 04, 2012, 00:05
Może warto też przypomnieć tego pdf'a LINK (http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fforum.nasaspaceflight.com%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3D27414.0%3Battach%3D342152&ei=EkscUM-SA6nc4QTKpoGQAg&usg=AFQjCNFKEo8DDzyBgNBcpdnJsZGq91vK3w&sig2=0bJO5gmo2ViphKwtmWHL7g) gdzie bardzo szczegółowo opisano EDL MSL'a.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 04, 2012, 17:25
1 dzień i 14 godzin do lądowania! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: PWeclewski w Sierpień 04, 2012, 19:41
Czy NASA udostępnia dane inżynieryje misji bezpośrednio po otrzymaniu czy po jakimś czasie? Znalazłem na stronie http://pds.jpl.nasa.gov/ (http://pds.jpl.nasa.gov/) szczegółowe dane z MER-ów i zastanawiam się czy trafiały tam na bierząco czy zostały opublikowane później?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 04, 2012, 21:34
Czy NASA udostępnia dane inżynieryje misji bezpośrednio po otrzymaniu czy po jakimś czasie? Znalazłem na stronie http://pds.jpl.nasa.gov/ (http://pds.jpl.nasa.gov/) szczegółowe dane z MER-ów i zastanawiam się czy trafiały tam na bierząco czy zostały opublikowane później?
O ile mi wiadomo zdjęcia w formacie PDS pojawiają się tam z dużym opóźnieniem.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: esastro w Sierpień 04, 2012, 22:11
Odliczanie do wejścia, zejścia i lądowanie: 1 dzień 9 godzin.
Pierwsza misja na marsa był amerykański mariner 3. To wystąpił błąd podczas uruchamiania i nigdy nie dotarł do marsa.
Aktualny odległość od ziemi: 246.58 milionów kilometrów (153.22M Miles) = 1.648 jednostek astronomicznych.

 
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Sierpień 04, 2012, 22:16
Lista potencjalnych pierwszych obrazków przesłanych przez MSL. Pierwsze mają mieć rozdzielczość 50x50 pix. :)

A druga grafika to "długoterminowy" plan prac nad MSL. Pierwsze jazdy możliwe na początku września.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: esastro w Sierpień 04, 2012, 22:21
kanarkusmaximus:

Warszawa: 7:30 godzina. Łądowanie : )

http://timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=NASA+Curiosity+Mars+Rover+Landing&iso=20120805T2230&p1=137

zobacz godzina
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Sierpień 04, 2012, 22:26
kanarkusmaximus:

Warszawa: 7:30 godzina. Łądowanie : )

http://timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=NASA+Curiosity+Mars+Rover+Landing&iso=20120805T2230&p1=137

zobacz godzina

Nie. :) Lądowanie na Marsie o 07:17 CEST, ale sygnał na Ziemię dotrze dopiero o 07:30. :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: esastro w Sierpień 04, 2012, 22:30
Nie. :) Lądowanie na Marsie o 07:17 CEST, ale sygnał na Ziemię dotrze dopiero o 07:30. :)

Jesteś pewno, z góry dziękuję kanarkusmaximus w porządku :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Romek63 w Sierpień 04, 2012, 23:26
Karol, zobacz wizualizację na
http://eyes.nasa.gov
Jest bardzo dobra i szczegółowa. Ma tryb LIVE oraz symulacji. Właśnie ją przejrzałem i jestem pod wrażeniem :)
Rzeczywiście super jest ta komputerowa symulacja lądowania i jednocześnie relacja bezpośrednia z lotu i lądowania :o http://eyes.nasa.gov/launch2.html?document=$SERVERURL/content/documents/msl/edl.xml (http://eyes.nasa.gov/launch2.html?document=$SERVERURL/content/documents/msl/edl.xml)
A tu znalazłem fajny opis wyposażenia łazika Curiosity
http://nauka.gadzetomania.pl/2012/08/04/calkiem-fajny-rower-czyli-mars-rover-curiosity-i-jego-niezwykle-wyposazenie (http://nauka.gadzetomania.pl/2012/08/04/calkiem-fajny-rower-czyli-mars-rover-curiosity-i-jego-niezwykle-wyposazenie)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 05, 2012, 01:15
Kiedy będziemy mieli potwierdzenie z Curiosity, że lądowanie przebiegło pomyślnie (lub nie, ale o to nie pytam :) )?
Pamiętam jak przy lądowaniu MER-ów w JPL czekali z napięciem na sygnał od Spirita, było to "na żywo", czyli sygnał, że łazik jest na Marsie i elektronika działa został przesłany kilka minut po lądowaniu.
Lądowanie mamy o 7:17 (+ minuty na podróż sygnału) czyli około 7:30. Kiedy możemy spodziewać się pierwszej informacji z samego MSL-a (najpewniej poprzez orbitery marsjańskie)?
PS. nie chodzi mi o dane obserwacyjne o przebiegu lądowania wysłane przez sondę Odyssey, a o sygnał od samego łazika.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: sebastiansz w Sierpień 05, 2012, 01:25
MSL/ Mission Status and Entry, Descent and Landing Overview
http://www.youtube.com/watch?v=7yB9-oMj2ew

PS. o której wstajecie?  ;D Pewnie już śpicie...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Sierpień 05, 2012, 07:52
Ladowanie 7:30 a transmisja z Pasadeny od ktorej?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Sierpień 05, 2012, 09:57
Ladowanie 7:30 a transmisja z Pasadeny od ktorej?

A czy Ktosik będzie nagrywać samą transmisję lądowania Curiosity z Centrum Kontroli Lotów w Pasadenie? Jakimi sposobami można coś takiego nagrać?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 05, 2012, 10:10
Kiedy będziemy mieli potwierdzenie z Curiosity, że lądowanie przebiegło pomyślnie (lub nie, ale o to nie pytam :) )?
Pamiętam jak przy lądowaniu MER-ów w JPL czekali z napięciem na sygnał od Spirita, było to "na żywo", czyli sygnał, że łazik jest na Marsie i elektronika działa został przesłany kilka minut po lądowaniu.
Lądowanie mamy o 7:17 (+ minuty na podróż sygnału) czyli około 7:30. Kiedy możemy spodziewać się pierwszej informacji z samego MSL-a (najpewniej poprzez orbitery marsjańskie)?
PS. nie chodzi mi o dane obserwacyjne o przebiegu lądowania wysłane przez sondę Odyssey, a o sygnał od samego łazika.
Jeśli sonda Odyssey będzie przekazywać dane tak jak trzeba to o powodzeniu lądowania będziemy wiedzieć właśnie około 7:30. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku Phoenixa. Mało tego na konferencji wspominali o wizualizacji, którą mają pokazywać i która ma być aktualizowana danymi wysyłanymi z MSL'a poprzez sondę Mars Odyssey. W przypadku MER'ów podczas lądowania odbierano chyba tylko tony na paśmie X-band (komunikacja bezpośrednia) więc o żadnych danych telemetrycznych nie było mowy.

Symulacja strategi komunikacji była przedstawiona na ostatniej konferencji. Filmik podlinkowany przez sebastiansza w 0:11:16.


@ekoplaneta myślę, że zapis z lądowania może się pojawić tutaj:
http://www.ustream.tv/nasajpl
podobnie jak zapisy wcześniejszych konferencji.

Edit:
...i może też tutaj:
http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Sierpień 05, 2012, 10:33
A tu znalazłem fajny opis wyposażenia łazika Curiosity
http://nauka.gadzetomania.pl/2012/08/04/calkiem-fajny-rower-czyli-mars-rover-curiosity-i-jego-niezwykle-wyposazenie (http://nauka.gadzetomania.pl/2012/08/04/calkiem-fajny-rower-czyli-mars-rover-curiosity-i-jego-niezwykle-wyposazenie)
Tu jest jeszcze lepszy:
http://www.astronautyka.org/index.php/topic,606.0.html

:)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: hanysiak w Sierpień 05, 2012, 11:58
Jak to zrobić żeby przed pracą obejrzeć ladowanie/ wysłuchać relacji..? Już ja coś wymyślę:)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: sebastiansz w Sierpień 05, 2012, 12:11
Miles O'Brien raportuje...

http://www.youtube.com/watch?v=_ogl_q-xD5g


PS.  Może zamiast tego banner'a na górze astronautyka.org dodać NASA-TV ustream na czas lądowania MSL? byśmy nie musieli otwierać innych tabów, wszystko by się działo tutaj, no i przypadkowi goście byliby zadowoleni 8)

<iframe src="http://www.ustream.tv/embed/6540154" width="864" height="512" scrolling="no" frameborder="0" style="border: 0px none transparent;"></iframe><br /><a href="http://www.ustream.tv/everywhere" style="padding: 2px 0px 4px; width: 400px; background: #ffffff; display: block; color: #000000; font-weight: normal; font-size: 10px; text-decoration: underline; text-align: center;" target="_blank">Live video for mobile from Ustream</a>
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 05, 2012, 12:16
Przydatna rzecz, czasy wydarzeń podczas EDL:
http://www.spaceflight101.com/msl-edl-timeline.html
jest tam też link do pdf'a z czasami naszej strefy czasowej.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Sierpień 05, 2012, 13:30
Nie wiem czy ta informacja tu była, nie widziałem jej wcześniej,  a nie mam sił przegrzebywać się teraz przez cały topik:)

Na łaziku jest detektor/y podczerwieni wyprodukowany przez polska firmę Vigo Systems (http://www.vigo.com.pl/index.php/pl), która uzyskała status oficjalnego dostawcy podzespołów dla NASA.
Swoją droga ciekawe ile polskich firm ma taki status, z tego co pamiętam przy misji Phoenix była tez taka firma produkująca sprężyny.
I do poczytania: http://www.tvn24.pl/internet-hi-tech-media,40/lazik-z-polska-dusza-poszuka-zycia-na-marsie,268913.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 05, 2012, 16:07
Przydatna rzecz, czasy wydarzeń podczas EDL:
http://www.spaceflight101.com/msl-edl-timeline.html
jest tam też link do pdf'a z czasami naszej strefy czasowej.
Bardzo bardzo fajne! Dzięki :). Ostatnie 7 minut będzie naprawdę bardzo długie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 05, 2012, 18:17
Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie czeka na jutro:
(http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/msa20120804-full-hpfeat2.jpg)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 05, 2012, 22:09
Właśnie obejżałem sobie ostatnią konferencję dostępną tutaj:
http://www.ustream.tv/nasajpl

Kilka informacji:
-Obecna trajektoria MSL'a wygląda dobrze i zrezygnowano z manewru korekcyjnego TCM-6.
-Pierwsze zdjęcie zostanie wykonane tylną kamerą hazcam i w ciągu około 4 min po wylądowaniu będzie gotowe do wysłania jako miniaturka poprzez sondę Odyssey. Tak jak było wspominane wcześniej nie ma pewności czy uda się je wysłać gdyż wtedy sonda będzie znikała z pola widzenia MSL'a. Fotka będzie wykonana przez filtr przeciw pyłowy i będzie takiej jakości jak te próbne zdjęcie:
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?ImageID=4198
-2h po lądowaniu podczas przelotu Mars Odyssey można się spodziewać zdjęć z przedniego hazcam tym razem w rozdzielczości 512x512 czyli 2x mniej niż docelowe 1024x1024. Wtedy filtry na kamerach hazcam powinny być już zdjęte.

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: LooZ^ w Sierpień 05, 2012, 22:17
Maksymalnych rozmiarów fotka uzyskana z Curiosity będzie miała rozdzielczość 1024x1024? Ktoś wie, jakiej jakości były wcześniejsze zdjęcia?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 05, 2012, 22:25
Maksymalnych rozmiarów fotka uzyskana z Curiosity będzie miała rozdzielczość 1024x1024? Ktoś wie, jakiej jakości były wcześniejsze zdjęcia?
1024x1024 dotyczy kamer hazcam. MARDI, MAHLI i MASTCAM mają 1600x1200. Niżej przykładowe zdjęcia:
http://www.msss.com/science/msl-mastcam-pre-launch-images.php
http://www.msss.com/science/msl-mahli-pre-launch-images.php
http://www.msss.com/science/msl-mardi-pre-launch-images.phpTytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Masiek w Sierpień 05, 2012, 22:36
Witajcie koledzy...  I'm back!
Bez względu na brak czasu przez ostatni rok nie mogłem przegapić lądowania MSL... Postaram się jutro rano być również na forum  ;)
Do usłyszenia rano...  8)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 05, 2012, 22:57
http://www.youtube.com/watch?v=SCHjKecA6cI
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 06, 2012, 00:02
O cześć Masiek ! Kopę lat :D


I ja oczywiście będę śledził lądowanie. Pobudka ok. 5:30
Szybko zleciało, tzn. czas od startu do lądowania na Marsie ...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 00:37
Kurde, czuć atmosferę dziania się czegoś wyjątkowego, skoro nawet Masiek się pojawił ;D

I ja oczywiście będę śledził lądowanie. Pobudka ok. 5:30
Szybko zleciało, tzn. czas od startu do lądowania na Marsie ...

Niesamowicie szybko zleciało. Mam wrażenie jakbym wczoraj oglądał jeszcze zabawy inżynierów nad łazikiem w momencie gdy ten jeszcze nie był kompletnie zbudowany :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 00:39
6 i pół godziny do separacji modułu przelotowego!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 06, 2012, 00:46
Podaje to jako ciekawostkę bo zapewne i tak większość woli http://eyes.nasa.gov  :)

Niżej nieoficjalna kolejna wersja symulacji EDL wykonana na podstawie danych NASA. Tym razem użytkownik przygotował wersje ze skycranem:
http://www.youtube.com/watch?v=vfOvPgeLDew

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: skynet w Sierpień 06, 2012, 00:52
Takiego wydarzenia i ja nie przegapie:).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 01:12
Budzik już nastawiony, MB u tymczasowego operatora netu wykupione, tylko jeszcze 5 godzin snu i  hmmm... sam nie wiem czy nie lepiej byłoby jutro zaspać i obudzić się np. o 9.00?  ;) Wtedy łazik już będzie przesyłał pierwsze zdjęcia i będzie już na 100% wiadomo, że skomplikowana operacja lądowania w innym świecie przebiegła pomyślnie. A tak człowiek się tylko będzie denerwował nie mając żadnego wpływu na to co się tam dzieje.

P.S. godzina 1:20 i ponad 20 osób przegląda ten wątek. Co to się będzie dziś o 7:30 działo!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Pavlik71 w Sierpień 06, 2012, 01:23
6 godzin do lądowania. I pomysleć, że przez 5:53 nic się nie dzieje. Ostatnie 7 min jest niesamowite. A leciała 8 miesięcy!
Jak ja się boję...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: predator w Sierpień 06, 2012, 01:40
Więc i ja rano się budzę i będę przeżywał to epickie lądowanie razem z wami. ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 02:26
A ja tam nie będę spał w ogóle. Raz na parę lat jest usprawiedliwioną sytuacją ;)

Czas na raport pogodowy! ;D

Godzina 02:25 CEST (06.08.2012)
Przez ostatni czas naukowcy pilnie śledzili także pogodę na Czerwonej Planecie. W chwili obecnej stan atmosfery w rejonie krateru Gale jest zadowalający i zgodny z symulacjami, wg których weryfikowano możliwość przeprowadzenia operacji lądowania łazika Curiosity na powierzchni. Burza pyłowa, po raz pierwszy zaobserwowana 31 lipca, znajduje się w bezpiecznej odległości na południowy zachód od miejsca lądowania. 2 sierpnia osłabła ona do poziomu chmury pyłowej. Inne burze pyłowe szaleją obecnie po drugiej stronie planety (po lewej na poniższym zdjęciu).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Stazx w Sierpień 06, 2012, 02:30
Ja też nie śpię w ogóle. Mógłbym nie wstać, a takiej okazji nie mogę sobie przepuścić. Także jest nas dwóch :)

Ciekawią mnie te symulacje pogody na Marsie, nie wiedziałem że już się czegoś takiego dorobili... To będzie super ciekawe jak już kiedyś powstanie kolonia na Marsie, mam nadzieję że jeszcze za mojego życia.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 02:32
6 godzin do lądowania. I pomysleć, że przez 5:53 nic się nie dzieje. Ostatnie 7 min jest niesamowite. A leciała 8 miesięcy!
Jak ja się boję...

To jak już trzymamy się ósemek to w 2004 wybrano 8 z 10 instrumentów tej misji. Tak, trochę wody (nie-marsjańskiej!) upłynęło..
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Sierpień 06, 2012, 03:06
Też  już jestem na stanowisku! 4 godziny i 6 minut do lądowania! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: GiladPallaeon w Sierpień 06, 2012, 03:38
Zdaje się, że to mój pierwszy post na forum choć odwiedzam je systematycznie od ok. roku:) Tak samo jak wy czekam niecierpliwie na to czy nasza "ciekawość" zostanie zaspokojona:). Oby wieści za parę godzin były tak samo sprzyjające jak chociażby po lądowaniu Pathfindera w 1997r.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Sierpień 06, 2012, 05:10
Mamy już podgląd na centrum kontroli misji. :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 05:22
Mhem... Dzień, dobry? Akurat wstałem aby powalczyć z jawą...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Sierpień 06, 2012, 05:35
Przez zupelny zbieg okolicznosci (przysiegam) jestem dzis w Pasadenie (czy to dobry omen czy zly ?), zona dodatkowo zauwazyla kosciol do ktorego mnie zaciagnela na wieczorna msze, no to oczywiscie zmowilem zdrowaske za MSL, potem obiad w jednej z licznych restauracji w Pasadenie i cala butelka ciezkiego kalifornijskiego wina. Ale nie widze limuzyny z JPL ani czerwonego dywanu a wiec bede ogladal demokratycznie jak wszyscy inni.  :o
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 05:37
Witam Wszystkich!! Wow... rzadko wstaje z własnej woli o tej porze :P.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 05:42
O rzeczywiście trzeba się pobawić javą :P.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 05:46
O rzeczywiście trzeba się pobawić javą :P.

http://eyes.nasa.gov/ chyba javy używa tylko do ściągnięcia, zakaszowania i odpalenia programu opartego na Unity3D?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 05:47
Wszystko działa :)! Już lecę.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 05:54
Ciekawa zabawka :). Ktoś posiada taki sprzęcior aby to sprawdzić?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 06:11
Godzina do separacji modułu przelotowego! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 06:14
19 minut temu sonda MSL przekroczyła już orbitę Deimosa!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 06:19
Godzina do wejścia w atmosferę!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 06:22
Ledwo ponad 16 tys. km do celu. Prędkość zbliżania wynosi 15250 km/h. MSL nieustannie przyspiesza - grawitacja Marsa ściąga go coraz mocniej ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 06:23
Kto lubi kółka?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: PWeclewski w Sierpień 06, 2012, 06:24
Ciekawa zabawka :). Ktoś posiada taki sprzęcior aby to sprawdzić?
Ja czekam na prawdziwą, analogową... :) ale jedyne co znalazłem to to że zamierzają to wypuścić do sklepów po lądowaniu...
Nie widziałem żeby ktoś wspominał, ale łazik leci już zupełnie samodzielnie - wyłączono już kanał komend...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 06:24
Bardzo fajne porównanie kółek :).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Sierpień 06, 2012, 06:25
Na stanowisku. Dziś wolne w pracy - specjalnie na tą wyjątkową okazję.

19 minut temu sonda MSL przekroczyła już orbitę Deimosa!

No to już na "marsjańskim podwórku" ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Sierpień 06, 2012, 06:25
Te kółka (tzn elipsy) są jeszcze lepsze! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 06:26
Tak jest, łazik jest już zdany tylko na samego siebie. Pełen automatyzm :)

Zdjęcia z kółkami niesamowite! :P

Wrzucam aktualny podgląd z symulatora:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 06:27
Te kółka (tzn elipsy) są jeszcze lepsze! :)
O tak! Te są znacznie ważniejsze :).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 06:29
Już za godzinę będzie wszystko jasne - 58 minut do dotarcia sygnału o lądowaniu!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 06:31
Potwierdzono, że sonda MRO jest gotowa do rejestracji danych, a Mars Odyssey do przekazu sygnału na żywo. Komitet powitalny na Marsie zwarty i gotowy!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 06:34
Jesteśmy już wewnątrz orbity Fobosa! Prędkość sondy wzrasta i obecnie wynosi 4,5 km/s.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 06:35
W momencie lądowania w kraterze Gale będzie to lokalnie godzina 3 po marsjańskim południu :) Jednocześnie można powiedzieć, że mamy lądowanie w czasie późnej zimy w tym rejonie Marsa.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Sierpień 06, 2012, 06:36
Przeszli teraz przez wszystkie mozliwe warianty utraty lacznosci w czasie ladowania, takich momentow utraty lacznosci moze byc kilka.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 06:37
Jesteśmy już wewnątrz orbity Fobosa!
Chyba jeszcze chwila dzieli nas od tej orbity.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Adzio w Sierpień 06, 2012, 06:38
7 minut terroru się zbliża... tylko 41 minut :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 06:39
Teraz już na pewno bliżej niż Fobos ^^.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 06:39
Jesteśmy już wewnątrz orbity Fobosa!
Chyba jeszcze chwila dzieli nas od tej orbity.

Patrzę wg swojego czasu na komputerze, zegar forumowy to nam się wciąż rozjeżdża :P Orbita Fobosa przekroczona została o 6:37.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: PWeclewski w Sierpień 06, 2012, 06:41
O będzie kilka fajnych zabawek teraz przy prezentacji :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 06:42
Patrzę wg swojego czasu na komputerze, zegar forumowy to nam się wciąż rozjeżdża :P Orbita Fobosa przekroczona została o 6:37.
Ja z kolei odnosiłem się do odległości od Marsa wg Eyes on the Solar System :P.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 06:44
25 minut do separacji modułu przelotowego i 35 minut do wejścia w atmosferę.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: hanysiak w Sierpień 06, 2012, 06:45
Najbardziej nerwowe golenie w historii! No chyba że przed pierwszą randką było bardziej nerwowo:)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Sierpień 06, 2012, 06:46
25 minut do separacji modułu przelotowego i 35 minut do wejścia w atmosferę.

Hmm... a nie 10? Eyes... nadaje chyba z opóźnieniem potrzebnym na dotarcie telemetrii na Ziemię.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 06:47
25 minut do separacji modułu przelotowego i 35 minut do wejścia w atmosferę.

Hmm... a nie 10? Eyes... nadaje chyba z opóźnieniem potrzebnym na dotarcie telemetrii na Ziemię.
Dokładnie! To już minuty! Ja też się zamieszałem z tym Fobosem.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Endeavour w Sierpień 06, 2012, 06:48
Witam wszystkich :). Ja natomiast musiałem walczyć z komputerem który nie chciał odpalić, typowa złość rzeczy martwych.

Miło będzie z wami oglądać relację :).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 06:49
25 minut do separacji modułu przelotowego i 35 minut do wejścia w atmosferę.

Hmm... a nie 10? Eyes... nadaje chyba z opóźnieniem potrzebnym na dotarcie telemetrii na Ziemię.

Tak jest, w rzeczywistości separacja dokona się o 7:00:47, czyli za 6 minut :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: PWeclewski w Sierpień 06, 2012, 06:50
Aktualnie trwa kontrola wszystkich systemów...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 06:50
Włączono grzałki kamery MARDI, która będzie nagrywać całą procedurą lądowania z perspektywy łazika :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 06:51
Robi się głośno :).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: skynet w Sierpień 06, 2012, 06:51
Włączono grzałki kamery MARDI, która będzie nagrywać całą procedurą lądowania z perspektywy łazika :)
To może fajnie wyglądac:) , fajną maja chłopaki prace.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Dawid w Sierpień 06, 2012, 06:51
Za 4 minuty przelecimy 3600km od Phobosa.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: PWeclewski w Sierpień 06, 2012, 06:52
Wszystkie systemy sprawdzone i gotowe :) wszystko gra :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 06:52
Podziękowania lecą dla ekipy, która była odpowiedzialna za prowadzenie lotu międzyplanetarnego. Zaraz zaczynamy etap lądowania (EDL)!

Robi się naprawdę gorąco!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Sierpień 06, 2012, 06:54
7 rano... W tym momencie odrzucono człon podróżny MSL?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 06:54
Czerwona Planeta już bardzo blisko - nieco ponad 8000 km do celu!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: skynet w Sierpień 06, 2012, 06:54
good luck :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jaro738 w Sierpień 06, 2012, 06:55
cukierki przeciwstresowe?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 06, 2012, 06:55
7 rano... W tym momencie odrzucono człon podróżny MSL?
Zobaczymy za 14min czy tak się stało :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Sierpień 06, 2012, 06:55
7 rano... W tym momencie odrzucono człon podróżny MSL?

Dokładnie. Ta rozpiska już była, ale podam ją raz jeszcze:

http://www.spaceflight101.com/msl-edl-timeline.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: PWeclewski w Sierpień 06, 2012, 06:55
Następuje dzielenie się szczęśliwymi orzeszkami... to musi już za się zaczynać :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 06:55
Powinno być już po separacji!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 06:56
7 rano... W tym momencie odrzucono człon podróżny MSL?

Tak jest, moduł przelotowy odrzucony. Na potwierdzenie musimy poczekać jeszcze 13 minut.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 06:56
A więc za 17 minut będzie po robocie, a potwierdzenie nastąpi 13.8 minuty później.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 06:59
Ilość użytkowników forum rośnie w podobnym tempie co prędkość sondy hehe :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: skynet w Sierpień 06, 2012, 07:00
cukierki przeciwstresowe?
Orzeszki:)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:01
Za 5 minut nasłuch rozpocznie sonda Mars Express.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 06, 2012, 07:01
Silniczki korekcyjne członu lądującego powinny w tym momencie wytłumić prędkość obrotową. Entry Interface rozpocznie się o 7:10.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 07:01
Ilość użytkowników forum rośnie w podobnym tempie co prędkość sondy hehe :P
Już ponad 60 osób na raz czyta forum!
I ja również, OCZYWIŚCIE.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:03
Odrzucone zostały dwa balasty. Przekaz powinien iść przez Odyssey (przepustowość 8kbps).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 07:04
Z tego co widziałem w rozpisce to chyba naprawdę mamy już Entry Interface!

P.S Nasa TV mi nie działa...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:04
MSL przyspiesza do 5800 m/s. Odległość od Marsa to zaledwie 2500 km! Wysokość nad powierzchnią już poniżej 1000 km!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Sierpień 06, 2012, 07:05
Właśnie w tym momencie MSL powinien wchodzić w marsjańską atmosferę.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 07:05
Na Marsie zaczyna się 7 minut terroru.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:06
No to wchodzimy w atmosferę! Bilet tylko w jedną stronę!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 07:06
Wiem że było, ale nie mam czasu teraz szukać - gdzie jest przekaz z JPL?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jaro738 w Sierpień 06, 2012, 07:06
http://www.ustream.tv/nasajpl
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Endeavour w Sierpień 06, 2012, 07:07
Wiem że było, ale nie mam czasu teraz szukać - gdzie jest przekaz z JPL?
http://www.nasa.gov/externalflash/mars/curiosity_news3.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:07
Moment maksymalnego rozgrzania osłony - do 2100 stopni Celsjusza!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 07:08
Zaraz będzie jasne czy separacja się powiodła!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:08
MSL manewruje już z prędkościami hipersonicznymi!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 07:09
Wiem że było, ale nie mam czasu teraz szukać - gdzie jest przekaz z JPL?
"Mobilny" stream: http://www.ustream.tv/channel/nasa-jsc-mobile
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:09
Eliminacja offsetu środka ciężkości.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: PWeclewski w Sierpień 06, 2012, 07:09
Potwierdzenie oddzielenia modułu rejsowego!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 07:09
Dzięki za namiary.

Jak widzę na razie chyba wszystko w porządku, ale... jak dla nas to on jeszcze nie dotknął atmosfery...
A pewnie już siedzi na planecie.

Kurka, jakie to światło wolne.  :o
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Sierpień 06, 2012, 07:10
Teraz powinien opadać na spadochronie...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 06, 2012, 07:10
Hej, piszcie o aktualnych realnych danych czyli z czasu z czasu jaki jest na Ziemi a nie na sondzie.

Curise Stage odzidzielony !
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:10
Powinniśmy już mieć rozłożone spadochrony.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 07:11
Na Marsie do lądowania jeszcze 2 minuty.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:11
Osłona termiczna także odrzucona (powinna!) :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 07:11
Powinniśmy już mieć rozłożone spadochrony.

Spadochron jeden.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 07:12
Widać podekscytowanie w JPL:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Hermes w Sierpień 06, 2012, 07:12
Witam wszystkich !! ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:12
W tej chwili odbywa się demonstracja skycrane.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 06, 2012, 07:13
Obecny! Mowie to w chwili kiedy lazik juz spokojnie spoczywa na marsjanskiej ziemi !  ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 06, 2012, 07:13
Potwierdzenie zmniejszenia prędkości obrotowej i odrzucenia balastu. Tymczasem na Marsie MSL jest na powierzchni żywy lub martwy.

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:13
I już po wszystkim. Teraz czekamy się w rzeczywistości udało.

Ma ktoś podgląd na aktualną sytuację w Gale? :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 06, 2012, 07:13
Ja oglądam na https://new.livestream.com/planetarysociety/planetfest
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 07:13
W kraterze Gale już opada pył. Teraz tylko trzeba czekać na potwierdzenia.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Masiek w Sierpień 06, 2012, 07:13
Kurde, czuć atmosferę dziania się czegoś wyjątkowego, skoro nawet Masiek się pojawił ;D

No pięknie powiedziane ;-)

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 07:14
Nerwy są. 5 minut do potwierdzenia wejścia w atmosferę.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Sierpień 06, 2012, 07:15
W kraterze Gale już opada pył. Teraz tylko trzeba czekać na potwierdzenia.
Zgadam się ze Scorusem. Te ograniczenia prędkości światła są naprawdę irytujące! :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:15
Widać niesamowite podekscytowanie w JPL :)

4 minuty do otrzymania sygnału o wejściu w atmosferę.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Stazx w Sierpień 06, 2012, 07:16
Kurde, ale ten czas się dłużyyy....
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:17
Dla nas jeszcze 10 minut niepewności.

Tymczasem na Marsie .. po szoł!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: LooZ^ w Sierpień 06, 2012, 07:18
Też jestem! :)

Mogliby w końcu coś zrobić z tym światłem, ciągle leci tak samo jak w latach 60! Żadnego postępu!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:18
Minuta do otrzymania sygnału o wejściu w atmosferę.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 06, 2012, 07:18
Ta symulacja LIVE z Eyes of Solar System się posypała Widać to na screenach na NASA TV

A więc czekamy na potwierdzenie
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 07:19
Jest potwierdzenie wejścia w atmosferę. Dla nas zaczyna się najbardziej krytyczne 7 minut całego lotu! (który już się zakończył...) To jak oglądanie filmu, który już jest nakręcony, a my nie znamy zakończenia.
Uhhh
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 07:20
A nas tu ponad setka!


Radek68, KonradL, jmvh, LooZ^, bender, alnitak, Scorus, Rafal Reszelewski, Matias, Juzek, jaro738, Air Q, skynet, Limax7, eRKa, mateuszs, Endeavour, Adzio, skrzyp, PWeclewski, eshweedo, ansmann, Stazx, Hermes, hanysiak, Szaniu, Masiek, olasek, Romek63, Dawid, sp3uca, wini, zbignieww, deska, Prometeusz, Maquis, norton_fm, robinson, Mikkael, fish26 i 81 Gości przegląda ten wątek.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:20
Noo.. na symulatorze jest ładnie zaznaczone to wejście w atmosferę.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Masiek w Sierpień 06, 2012, 07:20
Jeszcze parę minutek tylko... Uff...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 07:20
Nerwów kulminacja!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 07:21
To jak oglądanie filmu, który już jest nakręcony, a my nie znamy zakończenia.

Może kiedyś wymyślą usługę klasy MOD - Mars On Demand
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Sierpień 06, 2012, 07:21
No i masz ci los! Kosmonauta padł! Musiałem zrobić reset serwera!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: skynet w Sierpień 06, 2012, 07:21
Narazie okej:):)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 06, 2012, 07:21
BRAWOOOO ! Pomyślnie wylądowała !

MSL jest na marsie :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Masiek w Sierpień 06, 2012, 07:22
Wciąż w atmosferze... Jest połaczenie
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 07:22
Ody przekazuje telemetrię!!!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 07:22
Kolejne etapy idą pomyslne! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 07:22
BRAWOOOO ! Pomyślnie wylądowała !

MSL jest na marsie :)

Jeszcze nie wiadomo...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:23
Przetrwała wejście w atmosferę - to wiemy! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Masiek w Sierpień 06, 2012, 07:23
Na TVN24leci live to samo co na Ustream...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: PWeclewski w Sierpień 06, 2012, 07:24
Przyspieszenia 11-12g, grzanie się osłony, wg. planu!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Masiek w Sierpień 06, 2012, 07:24
Jest spadochron!! 1 km do celu
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 07:24
Zbliża się czas działania scycrane...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:24
Zwalnia!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 07:24
Przetrwała wejście w atmosferę - to wiemy! :)

To i Mars 3 potrafił.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 07:25
Mamy spadochron!  Zwalniamy ostro!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 07:25
.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Hermes w Sierpień 06, 2012, 07:25
Nagrywam TVN-24
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 07:25
Spadochron działa. czas na SkyCrane!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:26
Koniec przekazu z MSL - zachód Ziemi.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Masiek w Sierpień 06, 2012, 07:26
500m, osłona odleciała
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 06, 2012, 07:26
Moje slabe serce, jestesmy na dzwigu!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: skynet w Sierpień 06, 2012, 07:26
mniej niz 500 m
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 07:26
.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 07:27
UDAŁO SIĘ!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Masiek w Sierpień 06, 2012, 07:27
TOUCHDOWN!!!!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:27
This is NASA!

Tak to się robi!!!!!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 07:28
I wszystko zadziałało elegancko.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Prometeusz w Sierpień 06, 2012, 07:28
MSL Wylądował !!!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 07:29
Czekamy na zdjęcia!!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 07:29
.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:29
Dostają telemetrię z powierchni!

Matko, ale czuć ponad setkę osób na tym wątku.

JEst pierwsze zdjęcie!!!!!! :D

Jeeeeeeee!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Masiek w Sierpień 06, 2012, 07:30
Jest pierwsza fotka!!!!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 06, 2012, 07:30
Jest fotka!!! :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 07:30
BRAWO!
No po prostu wielkie BRAWO.

Te zdjęcia mówią same za siebie:

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: skynet w Sierpień 06, 2012, 07:30
Łazik na czerwonej planecie:):).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Stazx w Sierpień 06, 2012, 07:31
Hurra!!! Potwierdzenie że wszystko ok!!! Pierwsze zdjęcie!!!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Prometeusz w Sierpień 06, 2012, 07:31
Jest Zdjęcie
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 07:31
.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Sierpień 06, 2012, 07:31
UDAŁO SIĘ I JEST PIERWSZY OBRAZ!!! :)

NASA ma dwa funkcjonujące łaziki na Marsie :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 06, 2012, 07:31
Potwierdzenie lądowania, zdjęcia podobno już w drodze.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 07:32
Jest zdjęcie z HazCam. Trochę ciemne, ale teren jest całkiem równy i łazik nie jest przechylony.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 06, 2012, 07:32
Super :)

Pierwsze zdjęcie z MSL na Marsie
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Masiek w Sierpień 06, 2012, 07:32
Jest lepsza rozdzielczosc - widac kamyczki!!! KOlejna fotka doszła!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: skynet w Sierpień 06, 2012, 07:33
Łazik na czerwonej planecie:):).
I pierwsza czarnobiała fota jest.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 07:33
Wysłanie załacznika graniczy z cudem..
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 07:34
Jeszcze raz BRAWO!


Zdjęcia z Marsa:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 07:35
7 miejsce na Marsie odwiedzone :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Masiek w Sierpień 06, 2012, 07:35
KOlejna fotka z drugiej kamerki pokazująca cień łazika! POjazd stoi więc ladnie zaparkowany. Wsio super ludziska!!!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Prometeusz w Sierpień 06, 2012, 07:35
Cień Curiosity
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: skrzyp w Sierpień 06, 2012, 07:36
O zatkało forum ;)
Cień MSL
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 07:36
.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: skynet w Sierpień 06, 2012, 07:37
Pierwsze dwie foty:
koło łazika i cień. Gładki teren, bez kamieni jak widać.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 07:37
Ja Cię kręcę!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Sierpień 06, 2012, 07:38
Przez chwile myślałem, że się nie uda:) pozostaje pogratulować wszystkim dzięki którym to się udało!!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:39
Demonstracja nowego systemu lądowania - pomyślna! To jest postęp! Jedna tona łazika osadzona pięknie na powierzchni!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 07:41
Jest to 40 lądowanie poza Ziemią w którym sonda działa dłużej niż kilkadziesiąt sekund na powierzchni.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 07:42
Ewolucja zdjęcia :).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 07:44
29 misja z której są zdjęcia z powierzchni innego ciała niebieskiego...

(z Łuny 16 nic nie opublikowano, czy dostarczyła zdjęć mówi się różnie)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:45
Świetne staty Scorus :)

A forum muli jak poranny Nesquike na śniadanie :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: alnitak w Sierpień 06, 2012, 07:45
Co by o NASA nie mówić to kolejny raz udowadnia że nikt tej agencji do pięt nie dorasta.Brawo!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Masiek w Sierpień 06, 2012, 07:45
Kolejny sukces ludziska. Czekamy zatem na kolejne dane i fotki.
Ja za chwilę do roboty wyruszam, będę na forum za jakiś czas.  8)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Hermes w Sierpień 06, 2012, 07:46
Jakieś 150 osób śledzi ten wątek !!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 07:46
Naprawdę ciesze się, że tyle osób się tu zeszło aby oglądać lądowanie :).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: LooZ^ w Sierpień 06, 2012, 07:47
Po jakim żarcie się tak wszyscy zaśmiali? ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 06, 2012, 07:47
Ewolucja zdjęcia :).

Cale szczescie, ze sa te oslonki na kamerach. Jednak podmuch silnikow mocno nabrudzil bo pylu jest wiecej niz po kilku latach jezdzenia po Marsie :)

PS. cale szczescie ze nie musimy polegac na ogniwach slonecznych  ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 07:47
Miałem w poprzednim poście, ale post zniknął:
Po obróbce:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Romek63 w Sierpień 06, 2012, 07:48
No to teraz tylko już czekamy na bardziej ciekawe fotki  :)
Wcześniej nic nie mogłem napisać bo forum mi się blokowało chyba od tego że aż tyle osób pisze jednocześnie   :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: skynet w Sierpień 06, 2012, 07:48
Na tvn24 rozmowa tel. z Markiem Tuszyńskim.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Jake_Suly w Sierpień 06, 2012, 07:49
cos pięknego, gratulacje!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 07:50
Po jakim żarcie się tak wszyscy zaśmiali? ;)

Koleś podał czas w edt, po czym się zorientował, że wymagany jest w utc, więc powiedział "you can do the conversion" ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:50
Ewolucja zdjęcia :).

Cale szczescie, ze sa te oslonki na kamerach. Jednak podmuch silnikow mocno nabrudzil bo pylu jest wiecej niz po kilku latach jezdzenia po Marsie :)

PS. cale szczescie ze nie musimy polegac na ogniwach slonecznych  ;D

Tak w ogóle to teraz łazik leci na bateriach chyba jeszcze czy już na generatorze?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 07:50
Jakieś 150 osób śledzi ten wątek !!
Tak. Ciekawe czy to jest powodem dla którego co chwila mam taki komunikat:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 07:51
Następna sesja łączności za 2 godziny.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 06, 2012, 07:52
Patrząc na zdjęcie raczej nie widać w okolicy jakichś większych kamulców. Ciekawe, czy to wina pyłu, czy faktycznie ich nie ma.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: sebastiansz w Sierpień 06, 2012, 07:52
RAWy http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Sierpień 06, 2012, 07:53
To co zlapalem -
Szybkosc ladowania 0,6 m/s
Pochylenie wzgledem pionu - 4,3 stopnie
I podawali wiele innych parametrow ktorych nie zlapalem - jak ile paliwa zostalo w skycrane w momencie ladowania
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 07:53
Patrząc na zdjęcie raczej nie widać w okolicy jakichś większych kamulców. Ciekawe, czy to wina pyłu, czy faktycznie ich nie ma.
Rzeczywiście wygląda na pustkowie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 07:53
Podobno łazik wylądował w odległości 2,279 km od centrum elipsy lądowania, niemniej jednak trzeba poczekać na potwierdzenie tego wyniku. Pozostało także nie wykorzystane 140 kg paliwa (chyba chodzi o skycrane) ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 07:55
Jeszcze dzisiaj (ale pewnie już w Sol 1 a nie 0) rozłożona zostanie antena HGA. We wtorek podniesiony zostanie maszt kamer. W środę rozpoczęte zostaną testy instrumentów i wykonywanie panoramy (pewnie z NavCam). W czwartek przesłane zostanie uaktualnione oprogramowanie do pracy na powierzchni.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 07:55
RAWy http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/
Wygląda, że strona przezywa te same problemy co forum ;)
HTTP Error 504: Gateway Timeout
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 06, 2012, 07:56
Patrząc na zdjęcie raczej nie widać w okolicy jakichś większych kamulców. Ciekawe, czy to wina pyłu, czy faktycznie ich nie ma.

Zalezy jak rozumiesz okolice :) Bo trzeba pamietac, ze to ultra szerokokatny obiektyw typu rybie oko, a wiec mocno zaklamuje perspektywe "zmniejszajac" wszystko co jest choc troche dalej.
Mam nadzieje, ze po postawieniu masztu okaze sie, ze okoliczny teren jest jednak bardziej zroznicowany   ::)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 07:58
Skoro wiadomo ile zostało paliwa, to można oszacować ile SkyCrane przebywał w powietrzu i jak daleko od łazika się rozwalił, co mnie bardzo interesuje.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Sierpień 06, 2012, 07:58
Cytat: KonradL link=topic=150.msg43226#msg43226
Mam nadzieje, ze po postawieniu masztu okaze sie, ze okoliczny teren jest jednak bardziej zroznicowany   ::)
Dokladnie, panorama terenu da zupelnie inny obraz.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Hermes w Sierpień 06, 2012, 07:59
To co zlapalem -
Szybkosc ladowania 0,6 m/s
Pochylenie wzgledem pionu - 4,3 stopnie
I podawali wiele innych parametrow ktorych nie zlapalem - jak ile paliwa zostalo w skycrane w momencie ladowania

  zapisywałem te dane na dyktafonie - może wyszło...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Sierpień 06, 2012, 08:00
Skoro wiadomo ile zostało paliwa, to można oszacować ile SkyCrane przebywał w powietrzu i jak daleko od łazika się rozwalił, co mnie bardzo interesuje.
Mowili o polozeniu gdzie sie rozwalil, zbyt szybko aby to wylapac.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 06, 2012, 08:00
Zalezy jak rozumiesz okolice :) Bo trzeba pamietac, ze to ultra szerokokatny obiektyw typu rybie oko, a wiec mocno zaklamuje perspektywe "zmniejszajac" wszystko co jest choc troche dalej.
Mam nadzieje, ze po postawieniu masztu okaze sie, ze okoliczny teren jest jednak bardziej zroznicowany   ::)

Tak jak mogę, czyli tyle na ile okolica mieści sięw definicji HazCama.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 08:01
.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 08:01
Cytat: KonradL link=topic=150.msg43226#msg43226
Mam nadzieje, ze po postawieniu masztu okaze sie, ze okoliczny teren jest jednak bardziej zroznicowany   ::)

I tak łazik będzie jechał na wzgórze po stożku napływowym.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 06, 2012, 08:04
Podobno łazik wylądował w odległości 2,279 km od centrum elipsy lądowania, niemniej jednak trzeba poczekać na potwierdzenie tego wyniku.

A wiadomo w ktora strone? Blizej tych wypietrzen czy dalej?

Pozostało także nie wykorzystane 140 kg paliwa (chyba chodzi o skycrane) ;)

Niby troche szkoda, ze zamiast takiego zapasu palia nie zabrano dodatkowych 140 KG wyposażenia naukowego... ;) ale jednak nawet tak duzy margines bezpieczenstwa jest najważniejszy, tym bardziej przy pierwszym tego typu lądowaniu.

PS. Musze jeszcze raz wyrazic uznanie dla inzynierow Nasa, bo dopiero teraz moge sie przyznac... , ze do konca mialem baaaardzo powazne watpliwosci czy to sie powiedzie. Widac ludzie tam pracujacy przekroczyli grancie mojej wyobrazni  :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Hermes w Sierpień 06, 2012, 08:04
Czasami przez kilka minut nie mogłem wysłać posta z powodu takich komunikatów powtarzanych "w kółko"... ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 06, 2012, 08:05
Troszkę podrasowałem te pierwsze fotki z MSL
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 08:06
Troszkę podrasowałem te pierwsze fotki z MSL
Dobra robota Limax!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 08:06
Swoją drogą na SkyCrane były osobne anteny UHF i X. Ciekawe, czy kończyły transmisję po oddzieleniu lin czy też działały do samego końca na częstotliwościach trochę innych niż anteny na łaziku.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 06, 2012, 08:07
te 140 kg paliwa nie przelicza się liniowo na 140 kg wyposażenia naukowego ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Hermes w Sierpień 06, 2012, 08:08
Bez komentarza...  ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 06, 2012, 08:08
Czasami przez kilka minut nie mogłem wysłać posta z powodu takich komunikatów powtarzanych "w kółko"... ;D

Oj chyba nie Ty jeden...
tym bardziej, ze zamulone forum rzucało jeszcze swoje klody pod nogi :)

te 140 kg paliwa nie przelicza się liniowo na 140 kg wyposażenia naukowego ;)

Toc wiadomo, ze sprawa jest bardziej skomplikowana, pisalem z przymruzeniem oka :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: sp3uca w Sierpień 06, 2012, 08:09
Czasami przez kilka minut nie mogłem wysłać posta z powodu takich komunikatów powtarzanych "w kółko"... ;D

He he moje emocje też wielokrotnie odbijały się od tego. No ale grunt marsjański że się udało.

Andrzej
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Sierpień 06, 2012, 08:09
te 140 kg paliwa nie przelicza się liniowo na 140 kg wyposażenia naukowego ;)
A na stopień bezpieczeństwa - prawdopodobnie wykładniczo! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 08:10
Czasami przez kilka minut nie mogłem wysłać posta z powodu takich komunikatów powtarzanych "w kółko"... ;D
To akurat można (i zrobiłem to już pierwszego dnia działania forum ;) ) wyłączyć w opcjach (w profilu).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: alnitak w Sierpień 06, 2012, 08:12
Kiedy będzie wiadomo czy MRO "ustrzelił" moment lądowania?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 08:13
Konferencja się zaczyna.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: LooZ^ w Sierpień 06, 2012, 08:15
(http://i.imgur.com/B8mDT.gif) ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 08:16
Haha! Świetne Looz :).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 08:17
Haha! Świetne Looz :).

Przydałby się też taki przyśpieszony z Steltznerem chodzącym w kółko ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 06, 2012, 08:17
Wyglądałem podobnie ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: eRKa w Sierpień 06, 2012, 08:18
Skycrane odlatując musiał zużyć cały zapas paliwa, czy po porostu poleciał o paraboli i po rozbiciu coś tam w nim jeszcze zostało (i tym samym mamy mały CPN) ? :) Nawiasem mówiąc gdyby nie odleciał bardzo daleko w drugim kierunku od przewidzianej trasy fajnie by go było "obakać" z bliska.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 08:19
Skoro jest taki duży odchył od środka elipsy, to szanse na sfotografowanie łazika przez MRO pewnie znacznie spadły. Z Phoenixem też tak było, ale wtedy MRO obserwował teren bardziej ukośnie widząc w perspektywie większy obszar niż teraz.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: eRKa w Sierpień 06, 2012, 08:24
Czyli przy takim zapasie paliwa odleciał raczej daleko  :/
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 08:24
Skoro jest taki duży odchył od środka elipsy, to szanse na sfotografowanie łazika przez MRO pewnie znacznie spadły. Z Phoenixem też tak było, ale wtedy MRO obserwował teren bardziej ukośnie widząc w perspektywie większy obszar niż teraz.

Kontrolerzy z kolei przekazują, że jest duża szansa, iż zdjęcie lądującego MSL zostało pomyślnie wykonane! :)
Dla porównania jak to wyglądało z Phoenixem -link (http://phoenix.lpl.arizona.edu/images/hirise_parachute.jpg).

Poprawiłem link
Radek68
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 08:24
Ależ tam radości na konferencji :).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 08:27
Czyli przy takim zapasie paliwa odleciał raczej daleko  :/

Podobna ta ilość paliwa to zbyt dużo i musieli źle podać, bardziej prawdopodobną wartością będzie 1,4 kg! ;)
Dlatego trzeba poczekać na tekstowe potwierdzenie :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 08:27
Wiadomo kiedy MRO ma sesję łączności i kiedy będzie przynajmniej potwierdzenie, że zdjęcia zostały zrobione?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 08:28
Czyli przy takim zapasie paliwa odleciał raczej daleko  :/

Podobna ta ilość paliwa to zbyt dużo i musieli źle podać, bardziej prawdopodobną wartością będzie 1,4 kg! ;)

W sensie MSL będzie robił za środek transportu dla skycrane siedzącego na dachu? ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Sierpień 06, 2012, 08:29
Skoro jest taki duży odchył od środka elipsy,
Ja bym raczej to nazwal wyjatkowo malym odchyleniem, to niespelna 10% dluzszej osi elipsy.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 08:31
"pliz ewrybady ken we get kłajet!" "pliz ewrybady ken we get kłajet!" "pliz ewrybady ken we get kłajet!"
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: sp3uca w Sierpień 06, 2012, 08:32
No nic trzeba wracać do obowiązków... 8) Myślę że do popołudnia będzie więcej fotek.
Kanarku wydzielisz wątek z samymi fotkami i danymi w miarę jak będą napływać ?

Pozdrawiam mających urlopy  :-\.
Andrzej
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 08:34
Kanarku wydzielisz wątek z samymi fotkami i danymi w miarę jak będą napływać ?
Ale jaki to ma sens :)?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 08:35
Czyli przy takim zapasie paliwa odleciał raczej daleko  :/

Podobna ta ilość paliwa to zbyt dużo i musieli źle podać, bardziej prawdopodobną wartością będzie 1,4 kg! ;)

W sensie MSL będzie robił za środek transportu dla skycrane siedzącego na dachu? ;)

Z drugiej strony 140 kg odpowiadałoby podobno pracy silników w czasie 10 sekund. Może się to mieścić w górnej części marginesu ilości paliwa jaka mogła pozostać niewykorzystana.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 06, 2012, 08:37
Będe miał dziś wyjątkowo dobry dzień :P

Jeśli chodzi o zużycie paliwa to polecam zerknąć na przewidywane zużycie paliwa w poszczególnych etapach EDL oraz na planowany margines (przewinąć w dół do EDL Propellant Budget):
http://www.spaceflight101.com/msl-landing-special.html

Na fotce z przedniego hazcam (prawe):
http://www.astronautyka.org/index.php?action=dlattach;topic=150.0;attach=23824;image
widać wzniesienie, czy mi się wydaje?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 06, 2012, 08:39
Czyli przy takim zapasie paliwa odleciał raczej daleko  :/

Podobna ta ilość paliwa to zbyt dużo i musieli źle podać, bardziej prawdopodobną wartością będzie 1,4 kg! ;)

W sensie MSL będzie robił za środek transportu dla skycrane siedzącego na dachu? ;)

Z drugiej strony 140 kg odpowiadałoby podobno pracy silników w czasie 10 sekund. Może się to mieścić w górnej części marginesu ilości paliwa jaka mogła pozostać niewykorzystana.

Ahh no i podobno 140 kg to było w momencie uwalniania łazika, zatem skycrane mógł przelecieć 10 sekund gdzieś w pobliże - hmm coś wydaje mi się to zbyt małym dystansem :) Zobaczymy.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 08:43
Przybliżone miejsce lądowania:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27243

Rzeczywiście odchył nie jest duży, Phoenix wyglądał niedaleko brzegu elipsy.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: LooZ^ w Sierpień 06, 2012, 08:53
Teraz gdzieś napisali, że Curiosity może działać dużo dłużej niż 2 lata... I teraz się pogubiłem, bo wydawało mi się, że nie ma takiej możliwości. To jak z tym jest?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 06, 2012, 08:54
Zależy co rozumiesz przez "działać".
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 08:55
2 lata to tylko czas trwania misji podstawowej. Ograniczenia zasilania mogą wystąpić gdzieś po 10 latach.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: LooZ^ w Sierpień 06, 2012, 08:56
Prowadzić badania dużo dłużej niż planowano, tak jak Opportunity. Wydawało mi się, że używany tam napęd nie daje możliwości na dłuższe działanie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 08:58
Po 10 latach pewnie SAM i CheMin wpadną z użycia. Inne instrumenty nie pobierają dużej ilości energii.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: LooZ^ w Sierpień 06, 2012, 09:04
(http://bi.gazeta.pl/im/71/12/bb/z12259953X.jpg)

Tłumy na Times Square śledziły na żywo moment lądowania. NASA znowu rozpala marzenia ludzi :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Sierpień 06, 2012, 09:05
Jedynym ograniczeniem w misji rozszerzonej to będzie sprawność napędu, bo MSL jest świetny do typowej eksploracji.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Sierpień 06, 2012, 09:10
Coś cudownego, lądowanie poszło chyba jeszcze bardziej gładko niż w przypadku Phoenix'a. jednocześnie szkoda, że nie szykuje się żadna kolejna misja z udziałem łazika...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 09:11
Warto zauważyć, że właśnie nastąpiła wiekopomna chwila w której na powierzchni Marsa znalazł się rosyjski instrument (DAN).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Dawid w Sierpień 06, 2012, 09:13
Mars Odyssey wlasnie przelatuje na tle zachodzacego Slonca
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Sierpień 06, 2012, 09:20
jednocześnie szkoda, że nie szykuje się żadna kolejna misja z udziałem łazika...

Jeśli przez najbliższy czas potwierdzą, że wszystko jest w porządku, platforma na której został zbudowany i wysłany MSL jest świetna, niezawodna itp, to może wrócą do pomysłu serii łazików, które będą tańsze niż prototyp.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 09:23
W kwestii nomenklatury, wzgórze w środku krateru nazywa się oficjalnie Aeolis Mons:
http://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/15000
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 09:24
Jeśli przez najbliższy czas potwierdzą, że wszystko jest w porządku, platforma na której został zbudowany i wysłany MSL jest świetna, niezawodna itp, to może wrócą do pomysłu serii łazików, które będą tańsze niż prototyp.

Cassini też jest świetny i niezawodny.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Sierpień 06, 2012, 09:30
Cassini też jest świetny i niezawodny.

Ja się tylko odnoszę do tego, że zapewne jest sporo aparatury, którą można wysłać na Marsa. A sugestie o serii łazików były na samym początku (zapewne w ramach hurraoptymizmu). Miał być przecież MER-C. Poza tym kwestia skali, zamiast budować kolejne inne łaziki to skrzyknąć się, zebrać kasę na platformę MSL i załadować własny sprzęt. To przecież prostsze niż wymyślać od nowa napęd, zasilanie, metodę lądowania, itp. Ale ja laik pewnie tego nie zrozumiem ;).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 06, 2012, 09:33
Analizator metanu pod kątem zawartości deuteru. To jest ważne.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 06, 2012, 09:36
Taka mała ciekawostka policzona w Guide ze współrzędnych (http://"http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Mars_Science_Laboratory&params=4_35_31_S_137_26_25_E_globe:mars")

Słońce na Marsie wschodzi ok. 22:10 naszego czasu a zachodzi ok. 9:40 naszego czasu więc dzień trwa 11h 30min
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Andrew w Sierpień 06, 2012, 09:38
Dodałem klimatycznego koloru :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: esastro w Sierpień 06, 2012, 09:40
Gratulacja MSL jest dobry robota :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 09:42
Wiadomo jak się dekoduje nazwy zdjęć? Dla przykładu: RLA_397502188EDR_T0010000AUT_04096M
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: grzesiek58 w Sierpień 06, 2012, 09:43
Cześć :)

widzę, że dla dla prawdziwych zapaleńców godzina 5, 6 czy 7 rano nie są przeszkodą ;) Gratulacje za wytrwałość ;D

Gratulacje dla NASA za wzorcowe oprogramowanie całej procedury lądowania :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 09:44
Ja jeszcze musiałem pociągiem dojechać :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 09:47
Jest łączność przez Odyssey.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 06, 2012, 09:47
Odbieraja dane z kolejnej sesji komunikacyjnej!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 09:47
Napływają zdjęcia.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 06, 2012, 09:50
Nie wiem czy dobrze zrozumialem... ale chyba nawet po odrzuceniu oslony kamery, soczewka jest troszke zapylona.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: deska w Sierpień 06, 2012, 09:58
Czy oprócz strony NASA, ktoś gdzieś umieszcza zdjęcia z nowej sesji komunikacyjnej? Na NASA nie idzie za nic czegokolwiek wczytać  :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 09:58
Pokazują wzniesienia.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Andrew w Sierpień 06, 2012, 10:00
Tak
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 06, 2012, 10:02
Tylni hazcam patrzy w kierunku zachodzacego slonca, ponizej ktorego wyraznie odcina sie (prawdopodobnie) krawedz krateru Gale.

(Edit: o jest juz zdjecie, wiec i opis zbedny :) )

Swoja droga... Niezla rozpietosc tonalna maja te zdjecia... Fotka wykonana na wprost slonca, a zarowno w cieniach jak i w jasnych partiach sporo widac.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: esastro w Sierpień 06, 2012, 10:04
Tak wygłada słońca być może mars jest ziemno, MSL ma kamera HD i kolory teraz widzę czarna : D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 06, 2012, 10:05
Swoja droga... Niezla rozpietosc tonalna maja te zdjecia... Fotka wykonana na wprost slonca, a zarowno w cieniach jak i w jasnych partiach sporo widac.

Szerokokątne obiektywy tak mają
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 06, 2012, 10:58
Przepraszam, musiałem usunąć ostatnie trzy wiadomości, ponieważ serwer z niejasnych powodów postanowił się zresetować i wprowadził błędny czas.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 06, 2012, 11:00
Ostatnia fotka.

(http://www.nasa.gov/images/content/673560main_msl5_full.jpg)

Szkoda, ze w przycietej dynamice, mozna by zlozyc cos HDR-o podobnego.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 11:07
Na następnej konferencji ma być pokazane zdjęcie z HIRISE.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 11:11
Na następnej konferencji ma być pokazane zdjęcie z HIRISE.
A kiedy się jej spodziewać :)? Byłem nieobecny 1,5 i mam braki.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 11:12
Ponoć o 18.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Andrew w Sierpień 06, 2012, 11:26
Pięknie się prezentuje Mars :)

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 06, 2012, 11:28
Ciekawe, na tych lepszych zdjęciach nadal wydaje się, że w bezpośredniej okolicy łazika nie ma dużych głazów.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 06, 2012, 11:33
Warto zacytowac szczegolowe podsumowanie dotyczace powyzszego zdjecia:

"(...) It was taken through a "fisheye" wide-angle lens on the left "eye" of a stereo pair of Hazard-Avoidance cameras on the left-rear side of the rover. The image is one-half of full resolution. The clear dust cover that protected the camera during landing has been sprung open. Part of the spring that released the dust cover can be seen at the bottom right, near the rover's wheel.

On the top left, part of the rover's power supply is visible.
Some dust appears on the lens even with the dust cover off.

The cameras are looking directly into the sun, so the top of the image is saturated. Looking straight into the sun does not harm the cameras. The lines across the top are an artifact called "blooming" that occurs in the camera's detector because of the saturation. (...)"

A tu wypunktowane konkrety:

- zdjecie zostalo wykonane lewym-tylnym hazcamem
- zdjecie jest w polowie rozdzielczosci
- czesc sprezyny, ktora sluzyla od odrzucenia oslonki kamery jest widoczna na dole, po prawej stronie w poblizu kola lazika
- na gorze, po lewej stronie widoczny jest fragment zrodla energii
- pewna ilosc pyłu jest obecna na obiektywie nawet pomimo odrzucenia oslonki
- kamera patrzy bezposrednio "pod slonce" dlatego gorna czesc obrazka jest "?nasycona/przesycona?" czyli chyba po prostu przeswietlona.
- "patrzenie" przez kamere wprost w strone slonca jej nie uszkodzi, powoduje jedynie tymczasowe artefakty pod postacia widocznych poziomych linii, jest to efekt uboczny wspomnianego "przesycenia"
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 11:34
Piękne to nowe zdjęcie. Fajnie, że widać już jakieś szczegóły powierzchni. A zwrócił ktoś uwagę na tą dziwaczną plamkę na pierwszym zdjęciu (na horyzoncie, tuż pod Słońcem)? To kurz się tak ładnie zgromadził?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 06, 2012, 11:37
Zwrocilem uwage... na poczatku, przez chwile dopatrywalem sie tam jakiejs odleglej formacji skalnej :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Andrew w Sierpień 06, 2012, 11:37
Piękne to nowe zdjęcie. Fajnie, że widać już jakieś szczegóły powierzchni. A zwrócił ktoś uwagę na tą dziwaczną plamkę na pierwszym zdjęciu (na horyzoncie, tuż pod Słońcem)? To kurz się tak ładnie zgromadził?

To chyba ta osłona?

PS: Chyba w lepszej rozdzielczości te zdjęcia.

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Adzio w Sierpień 06, 2012, 11:54
Zna ktoś może jakieś opracowania na temat silników skycrane? :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 06, 2012, 13:23
Jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca MRO i łazika MSL

Mianowicie, 28243 to numer orbity od której należy szukać zdjęć z MRO (perygeum o 2012 AUG 05 04:05:12 UTC , a apogeum o 2012 AUG 05 05:00:41 UTC)
na podstawie danych z ftp://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/MRO/kernels/spk/
pliki (.norb)


A szukać należało by prawdopodobnie tutaj:
http://hirise.lpl.arizona.edu/PDS/RDR/ESP/

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 06, 2012, 13:38
Jeśli chodzi o Mars Odyssey to od orbity 47219 (perygeum 2012 AUG 06 05:18:14  UTC , apogeum  2012 AUG 06 06:16:50 UTC)
http://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/M01/kernels/spk

pliki (.norb)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 14:38
A szukać należało by prawdopodobnie tutaj:
http://hirise.lpl.arizona.edu/PDS/RDR/ESP/

To jest Reduced Data Record i jak widać ma tygodniowe opóźnienie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 06, 2012, 15:08
A szukać należało by prawdopodobnie tutaj:
http://hirise.lpl.arizona.edu/PDS/RDR/ESP/

To jest Reduced Data Record i jak widać ma tygodniowe opóźnienie.

Innego źródła "surówek" nie znam.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Sierpień 06, 2012, 16:22
Witam!!!
Mi dziś w odróżnieniu od Curiosity, szczęście nie dopisało. Otóż gdy przybiegłem do kompa z internetem, okazuje się, że net nie działa  >:( Dzwoniłem i smsowałem po znajomych, w tym do Jarka oraz Kanarkusa jak wyszło z lądowaniem Curiosity. Na szczęście się udało, choć byłem przygotowany na to, że ,,Podniebny Dźwig" zawiedzie na całej linii  ::) Zresztą swoje wątpliwości wylewałem tu na Forum. Jak internet wrócił to było grubo po imprezie. Przynajmniej wreszcie zobaczyłem pierwsze zdjęcia. Jakże mi przypominają fotki okolic lądowiska Spirita, ino brakuje poduszek powietrznych  ;D Ciekawe jak wyjdzie panoramka lądowiska, nie mogę się doczekać by zobaczyć co jest poza horyzontem widzenia Rear i Haz Cam..... Mam nadzieję, że jutro zobaczę resztę okolicy. Jak wynika z dostępnych informacji łazik wylądował tuż przy wzgórzu centralnym (niestety zapomniałem jego nazwy). Swego czasu obawiałem się by nie wylądował w piachach widocznych w jednym z brzegów elipsy  ;) żebyśmy nie mieli powtórki przygód Spirita na samym początku misji. Ale by była klapa z sukcesem w jednym  :P

Przy wertowaniu internetu natknąłem się na informacje, dotyczące udziału Polaków (ale nie Polski) w misji MSL. Czy mogę prosić o ich zweryfikowanie i sprostowanie? Oto one:

W spektrometrach sondy zamontowane są detektory podczerwieni wyprodukowane dla NASA przez polską firmę VIGO System S.A. z Ożarowa Mazowieckiego.
http://wiadomosci.onet.pl/nauka/nasa-nasze-przywodztwo-sprawi-ze-ten-swiat-stanie-,1,5209568,wiadomosc.html

W komentarzach na Kosmonaucie:
http://www.kosmonauta.net/index.php/Misje-bezzalogowe/Uklad-Sloneczny/2012-08-04-msl.html
było info iż kierownikiem odpowiedzialnym za opracowanie programu komputerowego dla MSL (nie pamiętam już jakiego) był Polak. Niestety ta informacja jest dla mnie niewidoczna na stronie. Może ktoś z adminów Kosmonauty. net ją wydobędzie  ;)

Jeśli ktoś by chciał zgrać plik z przebiegu transmisji lądowania Curiosity to można stąd:
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=149933921Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 06, 2012, 16:23
na Spaceflight.com piszą że uchwycono wejście w atmosferę przez MRO

Zrobiłem więc animację by zobaczyć jak to mogło wyglądać :)

http://www.youtube.com/watch?v=1JPHUhRuwrk

http://www.youtube.com/watch?v=1JPHUhRuwrk (http://www.youtube.com/watch?v=1JPHUhRuwrk)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ktos w Sierpień 06, 2012, 16:39
Teraz gdzieś napisali, że Curiosity może działać dużo dłużej niż 2 lata... I teraz się pogubiłem, bo wydawało mi się, że nie ma takiej możliwości. To jak z tym jest?

Z tej fotki
http://i.space.com/images/i/19963/i02/curiosity-mars-investigations-120726d-02.jpg
wynika, ze poweru starczy az na 14lat...

Ogolnie rowniez nie moge wyjsc z podziwu, ze sie cala procedura udala.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 16:41
U mnie fotki raw już działają.
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Sierpień 06, 2012, 16:49
Podczas transmisji z lądowania widać ,,stare znajome twarze" z lądowań MERów oraz Phoenixa. Z moich ,,znajomych" widziałem Charlesa Elachi, Petea Thesingera, Boba Manninga i chyba Eda Weilera (tu nie jestem na 100% pewny). Widać też dużo nowych twarzy. Zastanawiam się tylko, czemu nie było Boldena. Podczas poprzednich lądowań bywali szefowie NASA zarówno O'Keefe jak i Griffin....? Jutro do NASA wybiera się Obama. Warto by ktoś zadał mu pytanie o przyszłość finansową programu marsjańskiego NASA  :P Przy okazji wszyscy powinni mu pokazać języki w uznaniu za jego poparcie dla programu marsjańskiego, zwłaszcza te finansowe .....  :P
Niestety panowie z NASA jednak tak nie zrobią, będą się musieli uśmiechać przy Preziu  :(
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 16:51
Zastanawiam się tylko, czemu nie było Boldena.

Był przecież.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 16:51
Zastanawiam się tylko, czemu nie było Boldena.
Ależ był :).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 06, 2012, 16:56
Steve'a nie było ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Sierpień 06, 2012, 17:01
Zastanawiam się tylko, czemu nie było Boldena.
Ależ był :).

Hmm Może nie widziałem. Ale jak się wszyscy ściskali i skakali do góry to go nie widziałem.... Dopiero jak wygłaszał przemówienie .... Zresztą ja oglądam tylko to co w NASA dostępne post factum, a to jest pofragmentowane. Może dlatego go nie dostrzegłem... Czy Charles siedział w Centrum Kontroli Lotów gdy wszyscy czekali na tzw. ,,złoty sygnał" udanego lądowania?

A czemu Steva nie było? Przecie to inny uniwerek chyba. Czy puścili by go gdyby zechciał przyjść?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Romek63 w Sierpień 06, 2012, 17:01
Teraz gdzieś napisali, że Curiosity może działać dużo dłużej niż 2 lata... I teraz się pogubiłem, bo wydawało mi się, że nie ma takiej możliwości. To jak z tym jest?
Z tej fotki
http://i.space.com/images/i/19963/i02/curiosity-mars-investigations-120726d-02.jpg
wynika, ze poweru starczy az na 14lat...
Z tego co wiem to ten zamontowany na nim radioizotopowy generator termoelektryczny od czasu jego zbudowania rzeczywiście mógłby zasilać Curiosity przez 14 lat. Problem jest jednak w tym że zanim ten generator wysłano na Marsa to spędził on kilka lat w magazynach NASA przez ten czas ciągle się rozładowując bo wydzielanego się promieniowania nie da się zatrzymać. Termin misji ciągle odwlekano. Tak więc nie wykluczone że teraz jest już 100% gwarancja tylko na 2 lata. No ale na niskim zasilaniu też może jeszcze później nieco podziałać.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 06, 2012, 17:02
Miał lecieć w 2009, więc teoretycznie odliczając trzy lata to mógłby pracować jeszcze przez 11. Więcej jeśli nie będzie się poruszał.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Romek63 w Sierpień 06, 2012, 17:11
Niby tak by z tego wychodziło, ale ponoć zanim zbudowali generator to jeszcze sam dostarczony NASA pluton parę lat w magazynach odleżał...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 17:13
Miał lecieć w 2009, więc teoretycznie odliczając trzy lata to mógłby pracować jeszcze przez 11. Więcej jeśli nie będzie się poruszał.
Jazdy chyba nie mają tu nic do rzeczy. RTG i tak działa nieprzerwanie i ładuje baterie.

Większość misji z RTG nawet nie potrzebuje baterii. Tutaj były konieczne, bo pobór mocy w czasie lądowania oraz użytkowania SAM i CheMin przekracza wydajność RTG.

Niby tak by z tego wychodziło, ale ponoć zanim zbudowali generator to jeszcze sam dostarczony NASA pluton parę lat w magazynach odleżał...
Raczej parędziesiąt. Najpierw chyba izotop oczyszcza się w wirówkach.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Sierpień 06, 2012, 17:14
A propos udziału Polaków w misji, ściągawka z Kosmonauty net:

W misji pojazdu "Curiosity" aktywny udział wzięli także Polacy - szefem zespołu odpowiedzialnego na oprogramowanie lotu jest pracujący w Laboratorium Napędu Odrzutowego w Pasadenie, inżynier Marek Tuszyński. Zespół ten odpowiedzialny był za stworzenie programu kontrolującego lot oraz lądowanie pojazdu na powierzchni Marsa.

Polacy mają także udział w budowie samych podzespołów łazika, choć w stosunkowo niewielkim stopniu. Pojazd został bowiem wyposażony w wyprodukowane w Polsce detektory podczerwieni, które nie wymagają warunków kriogenicznych (chłodzenia do bardzo niskich temperatur) do poprawnego funkcjonowania. Zbudowano je w firmie VIGO S.A. znajdującej się w Ożarowie Mazowieckim i firma ta obecnie jest jedną z niewielu w Polsce, posiadających status dostawcy podzespołów dla NASA. W przyszłości detektory te mogą także znaleźć zastosowanie w europejskich misjach kosmicznych w ramach programów realizowanych przez ESA.

http://www.kosmonauta.net/index.php/Misje-bezzalogowe/Uklad-Sloneczny/2012-08-04-msl.html

Jeśli tak, to czemu Polska nie ma oficjalnego statusu członka w tej misji? Dlatego, że Polacy wykonywali prace na zlecenie NASA i za pieniądze Amerykanów? Jeśli tak, to przynajmniej mamy doświadczenie w spektrometrach podczerwieni, co możemy wykorzystać np. w planowanej misji Exo Mars  :)

Myślę, że Pana Marka Tuszyńskiego warto zaprosić do naszego Forum, by podzielił się z nami informacjami na temat swej pracy w NASA i przy tak prestiżowym projekcie  8)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 06, 2012, 17:17
Ciekaw jestem tych zdjęć z MRO. Jak podaje spacelightnow:
Cytuj
The next event will be a 12 noon EDT news briefing to update the status since landing. And a definite highlight will be the unveiling of an image taken by the Mars Reconnaissance Orbiter looking down at Curiosity's descent before touchdown.

"Yes, we do have an image of Curiosity's descent. Wow. Can't wait for all to see!" the MRO HiRISE camera team tweeted this morning.
oraz twitter: https://twitter.com/HiRISE
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 06, 2012, 17:21
Zapewne Polski nie ma z tego samego powodu dla którego nie ma jej w Misji Mars Express. Byliśmy niejako podwykonawcą podwykonawcy.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Sierpień 06, 2012, 17:23
Zapewne Polski nie ma z tego samego powodu dla którego nie ma jej w Misji Mars Express. Byliśmy niejako podwykonawcą podwykonawcy.

Jednak dobrze mi się wydawało.... Tak czy inaczej nasza kadra narodowa się szkoli. Oby tak dalej, ale już żby to było pod naszymi barwami narodowymi w ESA czy NASA  ;)
Tylko czy nasz rząd zechce na to dać pieniążków?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 06, 2012, 17:27
Nieoficjalne zdjęcie z lądowania już wygrzebane ;)
Wrzucone na kosmo.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 17:34
Zapewne Polski nie ma z tego samego powodu dla którego nie ma jej w Misji Mars Express. Byliśmy niejako podwykonawcą podwykonawcy.

Po prostu kupili detektor tak jak kupują najlepsze rzeczy w Niemczech, we Francji, we Włoszech i w Japonii.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ktos w Sierpień 06, 2012, 17:39
Przed 9 byl wywiad na tvn24 z szefem tej firmy. Stwierdzil, ze Nasa nie robila nawet przetargu dajac im zamowienie. Wybieraja po prostu najlepszych.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 06, 2012, 17:48
No i co? Nikomu nie chce się komentować tego zdjęcia? Lenie ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 06, 2012, 17:52
No i co? Nikomu nie chce się komentować tego zdjęcia? Lenie ;)
Wygląda super...o wiele lepiej niż lądowanie phoenixa! Wkrótce zobaczymy czy to nie fake ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 17:54
Wygląda lepiej, bo spadochron był większy, a w czasie fotografowania był w pełni napełniony.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 06, 2012, 17:55
Mam potwierdzenie. To nie fake, choć tylko fragment większego zdjęcia.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 06, 2012, 17:55
Zaraz konferencja: http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 17:56
Ciekawe, czy lądownik złapał się na detektorach z filtrami. Phoenix się  z nimi rozminął, ale niewiele brakowało i barwnie został sfotografowany kawałek krateru w tle.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 17:57
Wygląda naprawdę nieziemsko! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Sierpień 06, 2012, 17:58
Zdjęcie lądującego MSLa - poezja... :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 06, 2012, 18:01
Oooo
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27269
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 18:01
Zaczęło się.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Sierpień 06, 2012, 18:05
A'propos tego co mowil Eko odnosnie "starszyzny plemiennej JPL" ;) Bardzo sympatyczny Robert Manning to stary wyga przede wszystkim w zakresie sprawnego "celowania" lazikami w Czerwony Glob. To on byl odpowiedzialny za faze lotu i przede wszystkim precyzyjnego przymierzenia ladownikami w powierzchnie. Mam pelen szacunek dla tego czlowieka juz od 1997, ale nie zabieram go wobec calej ekipy, ktora swoim doswiadczeniem i wiedza w zakresie inzynierii "miedzyplanetarnej" - jesli taki skrot myslowy wezmiemy pod uwage - doprowadzila do kolejnego 100% sukcesu, przynajmniej pod wzgledem ladowania.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 18:06
Ktoś zrobił zdjęcie z palcem ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 18:10
.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 18:10
Niewiele brakowało, żeby wdepnął w wydmy pod wzgórzem.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 18:15
6 minut po entry, z odległości 340 km
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Sierpień 06, 2012, 18:27
Czyli - idac za konferencja - zapylone fotki to kwestia odrzucenia oslon, przez ktore zostaly zrobione...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Sierpień 06, 2012, 18:30
Tak sobie słucham i sobie wymyśliłem, że zamiast szukać sky-crane wpierw lepiej poszukać spadochronu, gdzieś tam musi być ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 18:31
Miał być w odległości co najmniej 130 km od łazika.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 18:33
To co MSL "myśli" o twardości lądowania: dV ~0.75 m/s wertykalnie, dV 0.04 m/s horyzontalnie przy touchdown
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Sierpień 06, 2012, 18:34
Miał być w odległości co najmniej 130 km od łazika.

Zdjęcie wysokiej rozdzielczości z orbity będzie genialne!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 06, 2012, 18:35
Niesamowite, że wszystko przebiegło perfekcyjnie, nawet fotografowanie z MRO.

Ja niestety muszę uciekać.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 06, 2012, 18:42
Ciekawe, czy lądownik złapał się na detektorach z filtrami. Phoenix się  z nimi rozminął, ale niewiele brakowało i barwnie został sfotografowany kawałek krateru w tle.
Pojawiła sie oficjalna notka dotycząca zdjęcia MSL'a na stronach Hirise:
http://hirise.lpl.arizona.edu/releases/msl-descent.php

Napisali tam:
Cytuj
This view is one product from an observation made by HiRISE targeted to the expected location of MSL about 1 minute prior to landing. It was captured in HiRISE CCD RED1, near the eastern edge of the swath width (there is a RED0 at the very edge)
czyli biorąc pod uwagę załączona grafikę CCD kamery hirise wynika, że MSL nie zalapał się na przetwornikach z filtrami.

Btw. rozdzielczość zdjęcia to: 33.6 cm/pix

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 18:47
Ew. fotki z MARDI najwcześniej za ~2 h.

Zasypiam teraz po tym poranku...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Sierpień 06, 2012, 18:50
Miał być w odległości co najmniej 130 km od łazika.
Ta liczba wydaje mi sie podejrzanie duza, do tej pory byly to odleglosci rzedu paru km.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 06, 2012, 18:59
Większa wersja mapki z zaznaczonym miejscem lądowania:
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/SanMartin-1-full.jpg
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 06, 2012, 19:00
Miał być w odległości co najmniej 130 km od łazika.
Ta liczba wydaje mi sie podejrzanie duza, do tej pory byly to odleglosci rzedu paru km.

A to nie dlatego, że odrzucany jest stosunkowo wysoko (Skycrane i powered descent, czego nie było wcześniej) i dodatkowo jest bardzo duży?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Sierpień 06, 2012, 19:16
Oddzielenie od spadochronu nastepuje cos troche ponad minute przed ladowaniem (nie chce mi sie szukac dokladnej liczby) i zupelnie nie miesci mi sie w glowie jak z takiej minuty, no moze dwoch 130 km moze urosnac. Nota bene byla ciekawostka - spadochron dotknal powierzchni przed MSL.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Sierpień 06, 2012, 19:23
Odnosnie miejsca ladowania - miejsce znakomite, bezposrednie sasiedztwo warstw aluwialnych i niewielka odleglosc do pierwszych wyniesien wchodzacych w sklad masywu centralnego, w kazdym badz razie miejsce duzo ciekawsze od np. Takiego znajdujacego sie w lewej czesci elipsy.

Co do miejsca upadku spadochronu, te 130 km tez wydaje mi sie mocno zawyzone, analizujac ten lot zalozylbym gdzies max 50 / 60 km.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 06, 2012, 19:24
Oddzielenie od spadochronu nastepuje cos troche ponad minute przed ladowaniem (nie chce mi sie szukac dokladnej liczby) i zupelnie nie miesci mi sie w glowie jak z takiej minuty, no moze dwoch 130 km moze urosnac. Nota bene byla ciekawostka - spadochron dotknal powierzchni przed MSL.

07:28:39 CEST - otworzenie spadochronu - wysokość 11.5 km
07:29:08 CEST - odrzucenie osłony termicznej - wysokość 9.6 km
07:30:22 CEST - moduł z łazikiem odłącza się i na własnym napędzie obniża dalej lot - wysokość 1.6 km

Więc odłączenie spadochronu na wysokości 1.6 km
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 06, 2012, 19:26
Ee, jak 1,6 km to raczej wątpię, żeby to było 130 km. Raczej 13. W porywach.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Sierpień 06, 2012, 19:27
Więc odłączenie spadochronu na wysokości 1.6 km
No wlasnie, jest to nisko, z tego w poziomie nigdy sie nie zrobia dziesiatki km, stawiam na maksimum 5 km.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: predator w Sierpień 06, 2012, 19:30
A ja mam pytanko. Niedługo przelot MRO nad miejscem lądowania Curiosity. Czy mimo panującej nocy na Marsie będą podjęte jakieś działania związane z łazikiem i orbiterem? Bo chyba ominąłem tą kwestię na konferencji. ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 19:32
Mniejsza o samą wysokość, na etapie separacji spadochronu z backshelem prędkość jest już zdominowana przez składową wertykalną.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 06, 2012, 19:51
Wystarczy porównać gdzie spadł spadochron phoenixa. MSL odłączył się od spadochronu na tylko nieco większej wysokości + wykonał 300m manewr unikowy aby się nie zderzyć lub wylądować na spadochronie.

Edit:
Może scorus miał na myśli min 130m?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Romek63 w Sierpień 06, 2012, 20:04
To chyba jeszcze nie zamieszczona a interesująca informacja:
http://www.kosmonauta.net/index.php/Misje-bezzalogowe/Uklad-Sloneczny/2012-08-04-msl.html
Cytuj
W przypadku jeśli dostępne będą nowe zdjęcia, zostaną one przedstawione na dodatkowej konferencji prasowej, która odbędzie się za sześć godzin, o pierwszej nad ranem, siódmego sierpnia czasu CEST. Prawdopodobnie do konferencji tej dojdzie ponieważ na godzinę 20:30 zaplanowana jest kolejna sesja łączności pomiędzy łazikiem a sondą Odyssey.
Tylko ta pierwsza nad ranem  :D Zawsze myślałem że to środek nocy  ;D Nie wstanę  :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 21:24
Też dziś (jutro) o 1:00 chyba będę spał. To jednak nie to samo co lądowanie. A odespać trzeba. :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 06, 2012, 21:25
 ;D

(http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/proj/msl/redops/ods/surface/sol/00000/opgs/edr/fcam/FRA_397506083EDR_F0010008AUT_04096M_.JPG)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: sp3uca w Sierpień 06, 2012, 21:30
]Tylko ta pierwsza nad ranem  :D Zawsze myślałem że to środek nocy  ;D Nie wstanę  :P

1:00 ? To wieczór. Środek nocy to około 5'tej. Rano 11:00.   ;D
(dlatego wstając do pracy na 7'mą mówię że w nocy....na szczęście było przywyknąć; 2 lata w służbie ojczyzny zmiana była wieczorem o 2:00)
Andrzej.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 06, 2012, 21:40
;D


Heh, chyba znowu muszę pouczyć się programów graficznych ::)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: JSz w Sierpień 06, 2012, 22:09
Wygląda to na zdjęciu tak, jakby wyasfaltowali lądowisko dla Curiosity...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 06, 2012, 22:26
i coś dla okularowców anaglifowców :D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 06, 2012, 22:33
Dobrze ja widze, ze mamy jakis spory pagorek po prawej?

A poza tym... te oslonki hazcamow to jednak porazka... mam nadzieje, ze kamery na maszcie sa lepiej chronione  :D
Jeszcze co do hazcamow, moze jak ruszymy, to co nieco opadnie z soczewek.

Edit:
W zalaczniku pokolorowany i nieco rozjasniony obrazek.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MaDeR Levap w Sierpień 06, 2012, 22:43
Na nasaspaceflight jest cała epoeja (http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=29612.msg938852#msg938852) o tych osłonkach... :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 06, 2012, 22:48
Dobrze ja widze, ze mamy jakis spory pagorek po prawej?
Pagórek to mało powiedziane. To jest Mt. Sharp, centralne 5km wzniesienie wewnątrz krateru Gale. Wygląda niepozornie na tych szerokich ujęciach:
http://en.wikipedia.org/wiki/Aeolis_Mons

Ciekawe jak bardzo przybrudził sie MSL podczas tego lądowania...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 06, 2012, 23:15
No wlasnie... balem sie napisac "gora" ze wzgledu na fakt, ze to fish eye. Dlatego w koncu postawilem na bardzo nieodległa faldke :)
...ale skoro na zdjeciu z rybiego oka jest to takie wyrazne to strach sie bac co za gorzysko ujrzymy po postawieniu masztu.


MaDeR Levap - dzieki za bardzo ciekawy link z informacjami z samego zrodla :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 06, 2012, 23:22
Na unmanned cały czas bawią się w "prostowanie" obrazów z hazcamów więc góra wygląda na tych przerobionych zdjęciach na większą:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/D50iI2efOCU_WqQ14yxaUtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27291

Na tym drugim widać, że nasypało trochę do lewego koła co ładnie pasuje do postu linkowanego przez MaDeR Levap powyżej.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 06, 2012, 23:26
A tu naciagana panorama 360 stopni  8)

http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27292
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Sierpień 06, 2012, 23:40
Ta gora jest faktycznie gigantyczna. Wspaniale prezentuje sie na tej plaskej "podlodze" krateru, a po przeciwleglej stronie duzo nizsze polnocne waly krateru Gale. Tak patrzac teraz widac, ze curiosity zostal "postawiony" bokiem wzgledem wspomnianych formacji.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 06, 2012, 23:42
Nie od rzeczy będzie podlinkowanie filmiku:

http://www.youtube.com/watch?v=N9hXqzkH7YA
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Sierpień 06, 2012, 23:50
w tej symulacji nawet ujecie lazika na tle Mt.Sharp jest identyczne jak na zdjeciach. Niebywale ale prawdziwe.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 06, 2012, 23:58
A tu naciagana panorama 360 stopni  8)

http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27292
Jednak faktycznie pustkowie :).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 07, 2012, 00:50
To jest super porównanie: http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27296

Chyba o 1:00 czyli za chwilę ma być brefing.

Edit:
Konferencja dotyczy dnia Sol-1, właśnie się rozpoczęła.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 07, 2012, 01:02
Konferencja powinna się już zacząć.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: PWeclewski w Sierpień 07, 2012, 01:04
To jest super porównanie: http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27296

Chyba o 1:00 czyli za chwilę ma być brefing.
No to wydaje się że znamy dokładne położenie i orientację :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 07, 2012, 01:05
I rozpoczęło się :)

Zaczyna się niebawem Sol 1 - łazik obudzi się i rozpocznie się jego pierwszy dzień na MArsie :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 07, 2012, 01:06
Chyba mają coś fajnego do pokazania :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 07, 2012, 01:08
Główne plany na Sol 1 to sprawdzenie ułożenia anteny wysokiego zysku (HGA) - chyba chodzi o jej odbezpieczenie. Drugim taskiem będą health testy instrumentów pokładowych.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 07, 2012, 01:10
W Sol 1 zweryfikowana zostanie zdolność anteny HGA do śledzenia Ziemi na marsjańskim niebie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 07, 2012, 01:11
Wykonają też fotkę za pomocą MAHLI. Jest skierowana na północ mniej więcej.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 07, 2012, 01:12
Plan na Sol 1 (będą robione m.in. zdjęcia za pomocą MAHLI):
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 07, 2012, 01:14
Na zdjeciu z opadajacym na spadochronie MSL-em doszukali sie takze oslony cieplnej ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 07, 2012, 01:14
To prawdopodobnie osłona termiczna! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 07, 2012, 01:15
Pokazują fotkę z MARDI, widać osłone termiczną. Fotka super :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 07, 2012, 01:16
Pokazują fotkę z MARDI, widać osłone termiczną. Fotka super :)

Absolutnie fenomenalne!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 07, 2012, 01:19
I kolejne fotki z MARDI (mocno skompresowane). Pierwsza podjęta 76 sekund przed lądowanie. Druga z wysokości 20 metrów :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 07, 2012, 01:22
Pokazali animację z MARDI. Krótką i silnie skompresowaną ale i tak robi wrażenie :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 07, 2012, 01:22
Pokazali poklatkowy filmik z MARDI. Urwało mi tylną część ciała! Odrzucenie osłony cieplnej, potem zejście w dół, a przed samym "touchdown" widać wzburzony pył marsjański!
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: predator w Sierpień 07, 2012, 01:25
Animacja... miażdży! :O
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 07, 2012, 01:28
Ta fotka zapewne już się tutaj pojawiła (nie miałem czasu obejrzeć całego wątku, bo lewo co do domu wpadłem to inne zadania) - ujęcie na wzniesienie centralne w kraterze Gale - Mount Sharp, które jest oddalone bodajże o 6,5 km.

Na pierwszej grafice pole widzenia kamerek HazCam. Drugie zdjęcie przedstawia ujęcie z tej kamerki nawigacyjnej. Krótki komentarz - łazik ma wolną drogę do przodu, jak i do tyłu.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 07, 2012, 01:30
Pytanie z widowni odnośnie nierealnie pomyślnie przebiegu misji jak do tej pory - czy ma/miało miejsce jakieś negatywne wydarzenie jak do tej pory? Odpowiedź to krótkie "No." ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 07, 2012, 01:37
Padło pytanie odnośnie zapylenia widocznego na optyce HazCam'ów. Tak jak w przypadku łazików MER kontrolerzy przewidują, że z czasem na skutek działania podmuchów i elektrostatyki, ulegną jeszcze przeczyszczeniu.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: predator w Sierpień 07, 2012, 01:42
W sumie ciekawe kiedy optyka się zakurzyła i z jakiego powodu. Czy podczas lądowania przez nieszczelne osłony, czy też w czasie opuszczenia osłon?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: LooZ^ w Sierpień 07, 2012, 01:45
Gdzie ta animacja? ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 07, 2012, 01:47
Inne wyłapane informacje:
- nie spodziewają się natrafić w rejonie lądowania na te hematytowe kuleczki (blueberries), które widział/y MER/y
- trwa ładowanie baterii łazika, w nocy energia z rozpadu pokładowego Plutonu-238 przeznaczana jest na ogrzewanie niektórych modułów łazika
- może minąć kilka miesięcy zanim dojdzie do pierwszego użycia pokładowego wiertła
- jeśli dobrze usłyszałem to codziennie będą miały miejsce konferencje prasowe, takie jak ta obecnie, gdzie przedstawiany będzie status misji. Godzina to 19:00 CEST.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ktos w Sierpień 07, 2012, 01:48
Rowwniez poogladalbym to teraz jeszcze raz:) Pewnie po konferencji bedzie dostepna
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 07, 2012, 01:51
W sumie ciekawe kiedy optyka się zakurzyła i z jakiego powodu. Czy podczas lądowania przez nieszczelne osłony, czy też w czasie opuszczenia osłon?

Tak to bywa z tymi kamerami przy gruncie :)

Dodam jeszcze informację, że w przeciągu następnych dni MRO dokładnie sfoci całą okolicę lądowania MSL (w poszukiwaniu potencjalnych elementów, które w sposób zamierzony odpadły w czasie lądowania ;) były tam na przykład jakieś balasty).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Matias w Sierpień 07, 2012, 01:53
Rowwniez poogladalbym to teraz jeszcze raz:) Pewnie po konferencji bedzie dostepna

Właśnie ją pokazali ponownie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 07, 2012, 01:56
Gdzie ta animacja? ;)
Proszę bardzo :)
http://www.youtube.com/watch?v=UcGMDXy-Y1I
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ktos w Sierpień 07, 2012, 01:57
Tak. Rowniez zapowiedziano kolejna konferencje. 1p edt to zdaje sie jest 18 naszego czasu
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Sierpień 07, 2012, 07:45
6 minut po entry, z odległości 340 km

Te zdjęcia wykonane przez Orbitera są przepiękne. Wielkie ukłony dla zespołu MRO  :) To niesamowite, że dziś umiemy fotografować obiekty w ruchu z orbity Marsa i lądować na podniebnym dźwigu  8) Oby więcej było takich wydarzeń w przyszłości  ::)

Gdzie ta animacja? ;)
Proszę bardzo :)
........

Fajna animacja. A ta odpadająca osłona termiczna jest fenomenalna. Wreszcie jakiś konkretny filmik z Marsa, tak jak kiedyś obiecywano w związku z tą misją  8) Dla mnie jest to zapowiedź emocji związanych z lądowaniem załogowym. Ale zastanawiam się czemu zdjęcia są tak mocno skompresowane. Problem z rozdzielczością kamery, transferem danych czy też ochrona praw autorskich a propos ewentualnego odkrycia na fotkach jakiś ciekawych detali np. formacji geologicznych? Czy jest szansa, że pokażą nam ten filmik w większej rozdzielczości?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Sierpień 07, 2012, 08:02
no to ładny poranek:) ta animacja z lądowania genialna;) MARDI chyba trochę lepszej jakości zdjęcia mogłaby wykonać? może po prostu chcieli ściągnąć nagranie jak najszybciej, a nie było możliwości odebrania większej ilości danych.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Romek63 w Sierpień 07, 2012, 08:57
Wreszcie jakiś konkretny filmik z Marsa, tak jak kiedyś obiecywano w związku z tą misją  8) Dla mnie jest to zapowiedź emocji związanych z lądowaniem załogowym.
Też mi się marzy filmik z załogowego lotu  :D Mam nadzieję że za niezbyt długo taki zobaczę. W końcu to udane lądowanie udowodniło że potrafimy już posadzić na Marsie na silnikach urządzenie o masie 1 tony. Teraz tylko rozwinąć tę technologię no i przeznaczyć na to więcej funduszy. No ale z tym zawsze największy problem  :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 07, 2012, 09:25
Tak. Rowniez zapowiedziano kolejna konferencje. 1p edt to zdaje sie jest 18 naszego czasu

20:00 naszego czasu

http://www.endmemo.com/timezone/easterndaylightlondon.php
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 07, 2012, 09:30
Ale zastanawiam się czemu zdjęcia są tak mocno skompresowane. Problem z rozdzielczością kamery, transferem danych czy też ochrona praw autorskich a propos ewentualnego odkrycia na fotkach jakiś ciekawych detali np. formacji geologicznych? Czy jest szansa, że pokażą nam ten filmik w większej rozdzielczości?

hej, zobacz co napisałem wcześniej i co jest w press kit

Na str. 22 › Landing Press Kit (5.4 Mb) (http://"http://www.jpl.nasa.gov/news/press_kits/MSLLanding.pdf") piszą, że mają być obrazy na żywo z lądowania


"Mars Descent Imager (MARDI)

During the final few minutes of Curiosity’s flight to the
surface of Mars, the Mars Descent Imager, or MARDI,
will record a full-color video of the ground below. This
will provide the Mars Science Laboratory team with in-
formation about the landing site and its surroundings, to
aid interpretation of the rover’s ground-level views and
planning of initial drives. Hundreds of the images taken
by the camera will show features smaller than what can
be discerned in images taken from orbit.

The video will also give fans worldwide an unprecedent-
ed sense of riding a spacecraft to a landing on Mars.

MARDI will record the video on its own 8-gigabyte flash
memory at about four frames per second and close to
1,600 by 1,200 pixels per frame. Thumbnails and a few
samples of full-resolution frames will be transmitted to
Earth in the first few days after landing. The nested set
of images from higher altitude to ground level will enable
pinpointing of Curiosity’s location. The pace of sending
the rest of the frames for full-resolution video will de-
pend on sharing priority with data from the rover’s other
investigations.

The full video — available first from the thumbnails in
YouTube-like resolution and later in full detail — will
begin with a glimpse of the heat shield falling away from
beneath the rover. The first views of the ground will
cover an area several kilometers (a few miles) across.
Successive frames taken as the vehicle descends will
close in and cover successively smaller areas."

zwłaszcza to
"The full video — available first from the thumbnails in
YouTube-like resolution and later in full detail"
:) :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Sierpień 07, 2012, 09:35
Czy jest szansa, że pokażą nam ten filmik w większej rozdzielczości?
Tak. Ale jak narazie to ma niski priorytet, swego czasu bedzie calosc dostepna w duzo lepszej rozdzielczosci ale jak gdzies czytalem to moze zabrac dlugie tygodnie. Nie widzialem ze mozna nawet wymyslic tak idiotyczna teorie ze chodzi o jakies prawa autorskie i odkrycie nowych formacji geologicznych  :o
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ktos w Sierpień 07, 2012, 09:41
Tak. Rowniez zapowiedziano kolejna konferencje. 1p edt to zdaje sie jest 18 naszego czasu

20:00 naszego czasu

http://www.endmemo.com/timezone/easterndaylightlondon.php
Roznica wynosi 6h miedzy czasem edt a cest (naszym), a wiec kolejna konferencja bedzie o 19:)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Mikkael w Sierpień 07, 2012, 10:05
Pierwsza kolorowa fotka wykonana przez MAHLI w trakcie Sol 1.

(http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/PIA15691-first-MAHLI-br.jpg)

http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?ImageID=4282
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: sp3uca w Sierpień 07, 2012, 10:12
MAHLI to zdaje się do mikroskopowych fotek jest...CCD Kodaka a łosoś jak zwykle...
Ja czekam na niebo i grunt z MARDI ciekawe czy kolory będą jak dotychczas przez kolorowe filtry.  8)

Andrzej
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 07, 2012, 10:18
Ale zastanawiam się czemu zdjęcia są tak mocno skompresowane. Problem z rozdzielczością kamery, transferem danych czy też ochrona praw autorskich a propos ewentualnego odkrycia na fotkach jakiś ciekawych detali np. formacji geologicznych? Czy jest szansa, że pokażą nam ten filmik w większej rozdzielczości?
Transfer UHF poprzez sondę ma prędkość jeśli sie nie mylę ~8kbps, X-band jest dużo wolniejszy. Wyobraź sobie, że masz połączenie internetowe o tej prędkości dostępne np: dwa razy dziennie przez kilka-kilkanaście minut (czas widoczności sondy). Najpierw ściągałbyś mało zdjęć Full Res czy dużo tych o mniejszej rozdzielczości? Teren który sfotografował MARDI jest dobrze obfotografowany przez Hirise w dodatku powstało też sporo map wysokościowych z tych zdjęć, więc teren jest bardzo dobrze znany.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 07, 2012, 10:24
Tak. Rowniez zapowiedziano kolejna konferencje. 1p edt to zdaje sie jest 18 naszego czasu

20:00 naszego czasu

http://www.endmemo.com/timezone/easterndaylightlondon.php
Roznica wynosi 6h miedzy czasem edt a cest (naszym), a wiec kolejna konferencja bedzie o 19:)

Zgadza się. O 19:00
Strona podana przeze mnie jest jakaś lipna..
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Sierpień 07, 2012, 10:28
moment lądowania uchwycony przez MARDI przypomina mi niektóre filmy z lądowań Apollo, jest to zresztą pierwszy w historii "film" a raczej animacja z lądowania sondy marsjańskiej. Ujęcia są powalające, jak na razie misja przebiega wzorcowo, Czerwony Potwór chyba zasnął na dobre ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 07, 2012, 10:51
To zdjecie z MAHLI wyglada jak by bylo wykonane podczas burzy piaskowej.
Domyslalm sie, ze to za sprawa oslonki przeciwpylowej i troche wezszego pola widzenia?

Chociaz 35 stopni to nie jakos szczegolnie wasko, bo odpowiada  60-70 mm obiektywowi zamontowanemu na pelnoklatkowej lustrzance.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 07, 2012, 10:54
Niesamowite! Teraz dopiero mogę odczuć jak bardzo zaawansowany jest Curiosity :).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 07, 2012, 11:01
Domyslalm sie, ze to za sprawa oslonki przeciwpylowej i troche wezszego pola widzenia?
Tak osłona przeciwpyłowa zakrywała obiektyw.

Są też już pierwsze zdjęcia z Mastcamu. Ale i tak nic nie widać bo maszt jest jeszcze złożony:
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 07, 2012, 11:25
Ktoś chce półgigowego tifa z HiRISE o wiadomej zawartości?
http://www.uahirise.org/releases/msl-descent.php
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 07, 2012, 11:32
Film z MARDI wymiata :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 07, 2012, 11:44
Hmm, chyba nikt nie dał jeszcze to wrzucam też tu:
http://www.youtube.com/watch?v=UcGMDXy-Y1I
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Andrew w Sierpień 07, 2012, 11:50
Maquis na 80 stronie jest ten film.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 07, 2012, 11:54
Maquis na 80 stronie jest ten film.

A, ok. Nie zauważyłem :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 07, 2012, 12:04
A tak, spadochron miał być ponad 130 metrów od łazika.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 07, 2012, 12:23
Przeglądam symulację Eyes on the Solar System i raportuję  ::)

Orbity MRO i Odyssey są tak ułożone, że pół orbity sond jest w cieniu a pół w słońcu co jest oczywiste dla orbit polarnych.

Fotografowanie miejsca lądowania możliwe jest gdy MRO i Odyssey będą przelatywały nad miejscem lądowania, pytanie tylko jak często to jest. Pewnie da się to jakoś obliczyć bo znamy doskonale czasy obiegu MRO, Odyssey i obrotu i obiegu Marsa.

Z powyższego możemy sporo czasu poczekać na zdjęcia łazika na Marsie.

Pomęczę jeszcze aplikację i zobaczę kiedy będzie korzystna sytuacja do sfocenia miejsca lądowania...

PS. edytowałem gdyż godziny były zmienne
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Sierpień 07, 2012, 12:30

Orbity MRO i Odyssey są tak ułożone, że pół orbity sond jest w cieniu a pół w słońcu co jest oczywiste dla orbit polarnych.


Tak na marginesie - nie wszystkich. Są pewne orbity polarne, w których satelita non stop jest oświetlony. ;) No i przepraszam za OT, który kończę.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 07, 2012, 12:44
MRO będzie miał dobre warunki 17 sierpnia

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 07, 2012, 13:04
Ciekawe, czy podczas wykonywania zdjęcia ze spadochronem działał też CTX. Kiedyś mówili, że miał wtedy pracować.

Obrazowani barwne w czasie lądowania Phoenixa wyglądało tak jak w załączeniu. Chociaż lądownik znowu nie złapał się na filtrach ciekawe jak to wyglądało teraz.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 07, 2012, 13:46
Ciekawe, czy podczas wykonywania zdjęcia ze spadochronem działał też CTX. Kiedyś mówili, że miał wtedy pracować.
Zrezygnowano z użycia CTX:
http://www.universetoday.com/96576/hirise-camera-to-attempt-imaging-curiositys-descent-to-mars/
ale nie wiem dlaczego.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 07, 2012, 14:03
Króciutkie ale ciekawe wideo ukazujace otwierajace sie oslonki hazcamow.
http://mars.jpl.nasa.gov/multimedia/videos/movies/hazcamatlo20120803/hazcamatlo20120803-1280.mov

Wcale nie jest to takie rachityczne jak myslalem, pewnie ten pyl na kamerze to skutek uboczny samego(dosyc gwaltownego) otwarcia, a nie nieszczelnosci oslon.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 07, 2012, 14:30
Księżyc przerzuciłem do "coś śmiesznego".

Zdjęcie z MAHLI zgubie połączone z HazCam:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27324

Perspektywa przypomina trochę reprojektowane zdjęcia z Wener na Wenus :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Romek63 w Sierpień 07, 2012, 14:31
Ta fotka już co prawda była umieszczana ale w znacznie gorszej jakości. Tu jest w lepszej rozdzielczości:

Powiększony fragment jednej z klatek w niskiej rozdzielczości, uzyskanych przez kamerę MARDI.
Obiekt na zdjęciu to odrzucona osłona termiczna.


A tutaj Animacja przedstawiają otwarcie osłon kamer HazCam

http://www.youtube.com/watch?v=zABEhP1Fybw
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 07, 2012, 14:38
Biały trapez to cel kalibracyjny dla MARDI. Na zdjęciu z HiRISE też wyraźnie się błyszczy. Ciekawe jak bardzo osłona termiczna się rozwaliła. W przypadku Phenixa leżała w całości, a w przypadku Opportunity rozpadła się na kilka części. U Spirita wyglądała na pogniecioną.

Podobno można już podnieść maszt kamer. Wszystko zgodnie z planem.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: zbignieww w Sierpień 07, 2012, 15:24
Może to już gdzieś jest, ale pytanie: jak doszło do synchronizacji przelotu MRO z opadaniem Curiosity na spadochronie ?

http://technet.idnes.cz/curiosity-na-padaku-048-/tec_vesmir.aspx?c=A120806_213512_tec_vesmir_kuz

 :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Sierpień 07, 2012, 15:38
Dla mnie byłoby to oczywiste, ale czy ktoś widział/słyszał o planach podjechania i sprawdzenia stanu  spadochronu i skycrane (o ile będzie znane ich położenie)? Zżera mnie ciekawość jak to wygląda po spełnieniu swojej roli, mam nadzieje, że w NASA myślą podobnie;P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: eRKa w Sierpień 07, 2012, 15:53
Dla mnie byłoby to oczywiste, ale czy ktoś widział/słyszał o planach podjechania i sprawdzenia stanu  spadochronu i skycrane (o ile będzie znane ich położenie)? Zżera mnie ciekawość jak to wygląda po spełnieniu swojej roli, mam nadzieje, że w NASA myślą podobnie;P

Spadochrony są za daleko, ale cały czas mam nadzieję, że na żurawia się skuszą :) było by super zobaczyć z bliska co z niego zostało  ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 07, 2012, 16:04
Spadochrony są za daleko, ale cały czas mam nadzieję, że na żurawia się skuszą :) było by super zobaczyć z bliska co z niego zostało  ;)
Na pewno nie podjadą pod skycrana ze względu na możliwość zanieczyszczenia instrumentów naukowych. Dlatego też flyaway wykonany został w kierunku północnym czyli przeciwnym do obszaru badań.

Może uda się coś zobaczyć przez Mastcam100?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: eRKa w Sierpień 07, 2012, 16:18
podjechania i sprawdzenia stanu  spadochronu

Do tego spadochrony latają jak wiatr powieje. Curiosity nie robił by nic innego tylko całą swoją misje je gonił  ;D


Na pewno nie podjadą pod skycrana ze względu na możliwość zanieczyszczenia instrumentów naukowych. Dlatego też flyaway wykonany został w kierunku północnym czyli przeciwnym do obszaru badań.

Może uda się coś zobaczyć przez Mastcam100?

No niestety trasę ma przewidzianą w drugą stronę czyli na południe a żurawik odleciał w kierunku północnym. Nijak to nie po drodze  :(
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 07, 2012, 16:21
Może uda się coś zobaczyć przez Mastcam100?

ChemCam/RMI nada się do tego jeszcze lepiej.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 07, 2012, 16:26
Ale zastanawiam się czemu zdjęcia są tak mocno skompresowane. Problem z rozdzielczością kamery, transferem danych czy też ochrona praw autorskich a propos ewentualnego odkrycia na fotkach jakiś ciekawych detali np. formacji geologicznych? Czy jest szansa, że pokażą nam ten filmik w większej rozdzielczości?

W Sol 0 łazik przesłał 10 megabitów danych, a w Sol 1 - 40 megabitów. Najważniejsze i tak były dane inżynieryjne.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: eRKa w Sierpień 07, 2012, 17:10
Może uda się coś zobaczyć przez Mastcam100?

ChemCam/RMI nada się do tego jeszcze lepiej.

Hmmm... MastCam ma większa rozdzielczość i jest w kolorze.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 07, 2012, 17:15
A po co kolor? Mi dziwnym trafem podobają się czarno-białe fotki (nie widać na nich mchu ;) (http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA15689.jpg)).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Sierpień 07, 2012, 18:28
A tak, spadochron miał być ponad 130 metrów od łazika.
Cos podejrzewalem ze z metrow niechcacy zrobily sie km.  ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 07, 2012, 18:56
.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 07, 2012, 19:11
.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 07, 2012, 19:11
(MSL)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 07, 2012, 19:12
.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 07, 2012, 19:14
(heatshield)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 07, 2012, 19:14
(skycrane)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 07, 2012, 19:16
Wyglada na to, ze Sky Crane niezle przeoral marsjanska glebe bo slad jest bardzo wyrazny.

No i rozklad szczatkow/wzruszonej gleby fajnie obrazuje kierunek oraz predkosc uderzenia.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: skrzyp w Sierpień 07, 2012, 19:19
Właśnie padło pytanie i odpowiedź że Curiosity nie pojedzie do skycrane, który jest 650m od Curiosity.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 07, 2012, 19:21
Jeszcze co do tego zdjęcia z MAHLI (północna ściana krateru, odległa o 20-25 km):
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 07, 2012, 19:39
Zdjęcie z HiRISE w lepszej jakości: http://www.uahirise.org/releases/msl-descent.php Rozdzielczość to 39 cm/pixel.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Sierpień 07, 2012, 19:58
Była taka wypowiedź, że byłoby fajnie znaleźć i podjechać do odrzuconych balastów (od nich nie grozi zakażenie), ale jest to niemal niemożliwe.

Popełniono zatem jeden błąd ;). Należało kilka dni przed lądowaniem zbombardować Marsa w pobliżu miejsca lądowania, żeby Curiosity mógł zbadać nowiutki kraterek.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Sierpień 07, 2012, 20:00
Właśnie padło pytanie i odpowiedź że Curiosity nie pojedzie do skycrane, który jest 650m od Curiosity.

szkoda;/ jeżeli boją się zanieczyszczeń to mogliby podjechać chociaż pod osłonę. Tam chyba nie powinno nic zagrażać pojazdowi a ciekawe byłoby przebadanie odsłoniętego gruntu (darmowy penetrator;P)

edit: perian odpisał w międzyczasie; własnie o czymś takim myślałem, odnalezienie miejsca uderzenia czegoś pozwoliłoby zerknąć pod " świeżą" powierzchnię.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 07, 2012, 20:15
Nie ma to jak kreatywne strony HTTP 404
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Sierpień 07, 2012, 20:36
Zdjęcie z HiRISE w lepszej jakości: http://www.uahirise.org/releases/msl-descent.php Rozdzielczość to 39 cm/pixel.

po prostu niesamowite! :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 07, 2012, 21:23
Wracając do dyskusji dotyczącej odległości MSL'a od spadochronu. Ze zdjęć wynika, że wynosi ona około 500m. Zrobiłem porównanie z googleearth w załączniku. W ogóle warto sobie odpalić googleearth gdyż dodano sporo zdjęć hirise okolic Mt Sharp.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Sierpień 07, 2012, 21:30
Czy spadochron może być odwiedzony przez MSL? Czy też obawiają się zanieczyszczeń, np od pirotechniki?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: PWeclewski w Sierpień 07, 2012, 21:43
Podejrzewam że mogą się skusić tylko na cele które naprawdę będą im po drodze... tak jak to określili SkyCrane i tak jest zupełnie w innym kierunku - jak zamierzali. Wydaje mi się, że na ostatniej konferencji padło pytanie czy mają zamiar odwiedzić jakikolwiek z elementów i padła stanowcza odpowiedź: "no". Ale nie kojarzę czy w kontekście nie był sam SkyCrane.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Sierpień 07, 2012, 21:58
Wracając do dyskusji dotyczącej odległości MSL'a od spadochronu. Ze zdjęć wynika, że wynosi ona około 500m. Zrobiłem porównanie z googleearth w załączniku. W ogóle warto sobie odpalić googleearth gdyż dodano sporo zdjęć hirise okolic Mt Sharp.
To drugie zdjecie jest genialne bo ze skala widac jak blisko wyladowali ciekawego terenu.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: SQ2KL w Sierpień 07, 2012, 22:19
Ciekawy raport "NASA's Curiosity Sol 2 Update

http://www.youtube.com/watch?v=m5YtXtp5WAc

Rozbawił mnie początek prezentacji Mike Watkinsa (Mission Manager) gdzie na makiecie Curiosity pokazywał HiGain Antenna :)

Jako ciekawostkę podam nadaje na 401MHz zaś marsjańska "sonda telekomunikacyjna"  Mars Reconnaissance Orbiter nadaje "zwrotnie" do MSL na częstotliwości 437 Mhz. Tutaj na ziemi to pasma krótkofalowców, na Marsie ziemkie prawo nie obowiazuje :)))

Więcej szczegółów o łączności misji marsjańskich http://descanso.jpl.nasa.gov/DPSummary/MRO_092106.pdf  (patrzeć od 34 strony)


Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 07, 2012, 23:04
To drugie zdjecie jest genialne bo ze skala widac jak blisko wyladowali ciekawego terenu.
Do miejsca rozważanych badań (okolice channel fill, załącznik) jest kilka kilometrów.

Plany na Sol-2 to:
-Rozstawienie masztu. Link do filmiku z testów:
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=150011301
-Wykonanie zdjęć celu kalibracyjnego kamerami Mastcam
-Wykonanie panoramy 360 stopni przy pomocy Navcamów, głównie ma być fotografowany łazik

Ciekawa animacja pokazująca miejsce lądowania:
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?media_id=149961231
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Sierpień 08, 2012, 03:01
Do miejsca rozważanych badań (okolice channel fill, załącznik) jest kilka kilometrów.
Ale zanim dotra do channel fill napewno maja kupe miejsc do eksploracji, te czarne koryta sa zaledwie kilkaset metrow od MSL.

A z innej beczki to przejrzalem jeszcze raz film z ladowania i widac ze na tym forum umknely nam na zywo zasadnicze etapy naprzyklad rozpoczecie lotu na silniczkach lub opuszczenie MSL, wiele faz bylo wyraznie oznajmionych ale nam to w tej zawierusze umknelo.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 08, 2012, 03:29
Połączenie zdjęć HiRISE z tymi wykonanymi przez MARDI:

http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/Malin_Location_1_cropped-pia16008-br2.jpg

http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/Malin-location2-cropped_pia15995-br2.jpg

Już się zgubiłem czy było ale na wszelki wypadek..na zdjęciu z opadającym spadochronem widoczna jest też przednia osłona termiczna:
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/images/?ImageID=4280

Ciekawe gdzie spadły elementy balastowe odrzucone przed otwarciem spadochronu? Biorąc pod uwagę, że znają składowe prędkości, położenie i wysokość odrzucenia to powinni dosyć dobrze określić rejon upadku, zwłaszcza, że te elementy cechowały się małą powierzchnią czołową i dużą masą. Pewnie spadły daleko na wschód od miejsca lądowania.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 08, 2012, 07:13
W raw images MSL z Sol 0 http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=0
pojawiły się nowe zdjęcia w tym te z Mars Descent Imager (MARDI) z 2012-08-06 05:15:39 UTC

http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?rawid=0000MD9999000072E1_DXXX&s=0
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 08, 2012, 09:15
Ciekawe czy ta czarna kropeczka po prawej od opadającej oslony to jest cos (co?) czy po prostu bad pixel?

A swoja droga genialne zdjecie!

EDIT!

Maszt juz stoi! Ponizej obrazek z Lewego (A) Navcam'u.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 08, 2012, 12:12
Ooooo... Spojrzcie na te zbocza, jak ladnie sie odcinaja poszczegolne stoki podswietlone przez slonce... bajka  :P (Navcam: Left A)

W ogole mamy prawdziwy wysyp rawow z Navcama, kilka w pelnej wielkosci ale w wiekszosci morze minaturek:
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=2
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 08, 2012, 12:12
Hmmm... MastCam ma większa rozdzielczość i jest w kolorze.

W sensie rozmiaru detektora, w sensie rozdzielczości kątowej nie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Hermes w Sierpień 08, 2012, 12:20
Trochę poprawiłem te fotkę NASA...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 08, 2012, 12:23
Hmmm... MastCam ma większa rozdzielczość i jest w kolorze.

W sensie rozmiaru detektora, w sensie rozdzielczości kątowej nie.
Wczoraj się nad tym też zastanawiałem. Podają, że Mastcam100 ma 150 mikrometrów/px z odległości 2m. Dla takiej samej odległości RMI ma 200. Ja rozumiem to tak, że obiektyw RMI ma lepszą rozdzielczość kątową ale na skutek zamontowania mniejszego (w sensie pixeli) CCD to efektywnie wychodzi te 200 mikrometrów. Mastcam ma 1600x1200, RMI 1024x1024.

Ciekawe mogą być łączenia obrazów aby uzyskać kolor np: Mastcam + RMI podobnie jak to było z kamerą mikorskopową MER'ów i kamerą pancam.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 08, 2012, 12:25
Barwny obraz z HIRISE, z tej samej obserwacji co lądownik na spadochronie:
http://www.uahirise.org/images/2012/details/cut/mt-sharp-oblique.jpg

Warto zauważyć, że zdjęcia sprzętu na powierzchni były wykonane przy obrocie MRO o 41 stopni od nadiru (normalnie limit to 30 stopni). Przez to sonda patrzyła przez większą niż normalnie część atmosfery. Rejestrowała więc więcej rozproszonego światła, co zmniejszyło kontrast zdjęcia. Zdjęcia uzyskane w lepszych warunkach będą lepszej jakości.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 08, 2012, 12:31
Złożylem mala panoramke z 2 fotek z Lewego Navcama, dodatkowo pokolorowalem calosc i pobawilem sie lokalnym kontrastem, zeby wydobyc wzgorza:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: sp3uca w Sierpień 08, 2012, 12:44
dodatkowo pokolorowalem calosc

Wg mojej opinii całkiem niepotrzebnie ten "fałszywy" kolor. Dopuki nie skalibrują balansu bieli na wzorcu ja bym sobie darował.
Dodatkowo pojechałeś gradientem po MSL także.

Andrzej
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 08, 2012, 12:51
Hej, jakie jest (tutaj) ustawienie Navcam Left A i Navcam Right A względem silników Skycrane, albo inaczej, czy jest ono takie jak myślę:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Hermes w Sierpień 08, 2012, 12:56
Dodam skontrastowane miejsce działania silników...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 08, 2012, 12:56
dodatkowo pokolorowalem calosc

Wg mojej opinii całkiem niepotrzebnie ten "fałszywy" kolor. Dopuki nie skalibrują balansu bieli na wzorcu ja bym sobie darował.
Dodatkowo pojechałeś gradientem po MSL także.

Andrzej

No ale chyba dla wszystkich tu jest jasne, ze kolorowanie na tym etapie to bardziej w ramach zabawy, a nie jakis naukowych celow...
Co do gradientu na MSL-u, nie wiem dokladnie o czym mowisz, ale moze to byc spowodowane korekcja roznicy jasnosci tych dwoch klatek (prawa byla wyraznie jasniejsza).

No ale dla wszystkiego, ponizej panoramka bez lokalnego poprawiania kontrastu - tylko globalne zmiany krzywa.

Dodam skontrastowane miejsce działania silników...

<pol zartem pol serio> Boja sie podjechac pod spadochron czy oslone, tlumaczac to strachem przed skazeniem... a  tu tak bezczynnie tkwia...? Bo skoro tak to IMO prostowac kolka i w nogi... :P</pol zartem pol serio>


Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Hermes w Sierpień 08, 2012, 13:06
A jak patrzę na dolną część zdjęcia z fragmentem Curiosity to mam wrażenie, że fragment jakiegoś "super-motocykla", z błyszczącymi cylindrami i rurami wydechowymi... ;D
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 08, 2012, 13:08
Dlatego gdy łazik się rozrusza, pierwsze co zrobią to wyjadą z miejsca działania SkyCrane.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 08, 2012, 13:10
Pojazd lądował w ten sposób, żeby uciekający SkyCrane nie uderzył go strumieniem gazów - tłumaczył to San Martin na konferencji. Dlatego SkyCrane uciekł na północ (a przynajmniej miał), a łazik jest zorientowany w linii wschód-zachód. Odrzut powinien być zatem po zachodniej i po wschodniej stronie łazika, bo tylko wtedy ucieczka nie powoduje przejścia strumienia nad łazikiem.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 08, 2012, 13:11
Ja bym do spadochronu ani crane'a nie jechał. Zysk naukowy minimalny, ale jest ryzyko wjechania w linki, które przecież gdzieś tam są.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 08, 2012, 13:19
Ja bym do spadochronu ani crane'a nie jechał. Zysk naukowy minimalny, ale jest ryzyko wjechania w linki, które przecież gdzieś tam są.

Do crane'a nawet nie proponuje, co do spadochronu po Twoim argumencie tez mam watpliwosci, ale do oslony cieplnej mozna by sie pofatygowac. Wyjalowiona, jak nic innego ;), swoja mase pewnie tez ma wiec mogla zadzialac jak "darmowy" impactor. Jedyny IMO problem to dystans...

EDIT:
Na stronie http://www.nivnac.co.uk/mer/index.php pojawil sie panoramowy anaglif:
(http://www.nivnac.co.uk/mer/images/sol2_2navcam_anaglyph_full.jpg)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 08, 2012, 14:26
Ja bym do spadochronu ani crane'a nie jechał. Zysk naukowy minimalny, ale jest ryzyko wjechania w linki, które przecież gdzieś tam są.
Chyba nawet nie chodzi o zaplątanie. Wiadomo, że skcrane stanowi zagrożenie zanieczyszczeniem materiałami organicznymi. Znalazłem dokument w którym napisali, że może to dotyczyć również osłony termicznej:
Cytuj
Exposure of spacecraft materials to smoke, smog and associated particles can introduce polycyclic aromatic hydrocarbons and tars. Ablation of the entry heat shield and propulsion chemicals may introduce additional levels of contamination to the spacecraft during landing.
http://mepag.nasa.gov/reports/OCSSG_final_report_Nov_2004.pdf
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: byko w Sierpień 08, 2012, 14:42
Ja bym do spadochronu ani crane'a nie jechał. Zysk naukowy minimalny, ale jest ryzyko wjechania w linki, które przecież gdzieś tam są.
Chyba nawet nie chodzi o zaplątanie. Wiadomo, że skcrane stanowi zagrożenie zanieczyszczeniem materiałami organicznymi. Znalazłem dokument w którym napisali, że może to dotyczyć również osłony termicznej:
Cytuj
Exposure of spacecraft materials to smoke, smog and associated particles can introduce polycyclic aromatic hydrocarbons and tars. Ablation of the entry heat shield and propulsion chemicals may introduce additional levels of contamination to the spacecraft during landing.
http://mepag.nasa.gov/reports/OCSSG_final_report_Nov_2004.pdf

A ja myślę że w czasie misji głównej to z powyższych powodów mowy nie ma o odwiedzaniu tego śmiecia - co innego kiedy pojazd spenetruje juz górkę centralną i zapadnie decyzja o tym żeby jechać do wału górskiego krateru - w kilka lat po lądowaniu - wtedy to co innego tyle że spadochron uważam za zdecydowanie zbyt niebezpieczny jeszcze by spętał nam Curiosity, ale zaliczyć mijankę skycrane z dystansu np. 100 - 200 m. to miodzio:) wcale tm się blisko pchac nie trzeba - no ale to (o ile wogóle) za kilka lat dopiero ale tu wszyscy do czekania raczej przyzwyczajeni:)
Pozdrawiam wszystkich i skrycie powiem że podobnie jak Ekoplaneta nie wierzyłem że ten Skycrane zadziała - jestem OSZOŁOMIONY że poszło tak sprawnie - słyszałem też że MSL ma pierwszy miesiąc stać niemal w miejscu - kalibracja instrumentów/wybór trasy,te sprawy.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Scorus w Sierpień 08, 2012, 15:05
Z najwyższym obrzydzeniem napomnę tylko, że w przypadku Phobos-Grunt ruscy tymi sprawami w ogóle się nie interesowali, chociaż program naukowy zawierał poszukiwania związków organicznych za pomocą GAP. Ale w czasie przygotowań do startu nikt tam o nadmierną czystość nie dbał. A w czasie lądowania silniki zanieczyściłyby obszar roboczy manipulatorów. Ale to oczywiście była tylko atrapa misji.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Romek63 w Sierpień 08, 2012, 15:12
Chyba nawet nie chodzi o zaplątanie. Wiadomo, że skcrane stanowi zagrożenie zanieczyszczeniem materiałami organicznymi. Znalazłem dokument w którym napisali, że może to dotyczyć również osłony termicznej:
A ja tam nie rozumiem tych obaw o zanieczyszczenie materiałami organicznymi. Przecież Curiosity nie musi do tych części podjeżdżać na odległość pół metra czy metr. Starczyłoby jakby zrobił fotki z odległości 10-15 metrów. Jakoś nie wyobrażam sobie by w takiej odległości rozprzestrzeniły się jakieś ziemskie bakterie  :o Poza tym promieniowanie kosmiczne i tak szybko by zabiło te znajdujące się na powierzchni przedmiotów i marsjańskiego gruntu. Czyżbym się mylił...?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 08, 2012, 15:16
Czyżbym się mylił...?

W rozróżnieniu "materiałów organicznych" i "bakterii"? Tak sądzę.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 08, 2012, 17:00
Ciekawe wydaje się, że rear hazcam zarejestrował chmurę pyłu spowodowaną przywaleniem skycrana o marsjański grunt:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27363

oraz ciekawy, chyba odłamek zaznaczony w kwadracie:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27360
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 08, 2012, 17:08
Ciekawe wydaje się, że rear hazcam zarejestrował chmurę pyłu spowodowaną przywaleniem skycrana o marsjański grunt:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27363

Nałożyłem kawałki R. i L. redukując nieco brud.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 08, 2012, 17:09
Hmm, no nie wiem.
A czas się zgadza?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 08, 2012, 18:24
Joe (jmknapp) na swoim blogu opublikował kalendarz z rozpiską przelotów MRO,Odyssey,MEX, i innych danych.
http://mslfan.com/author/jmknapp/

Oto rozpiska na jutrzejszy dzień marsjański Sol3 i Sol4 (czasy podane są w CEST)
Zielony kolor czcionki oznacza dzień na Marsie.

czw. 9 sie
     03:05    earth zenith
     04:42 – 07:50    MEX pass
     05:34    noon sol 3
     08:08 – 08:19    MRO pass
     08:23 – 08:28    ODY pass
     09:06    earthset
     09:59 – 10:10    MRO pass
     10:14 – 10:31    ODY pass
     11:40    sunset sol 3
     17:04 – 18:13    MEX pass
     17:53    midnight sol 4
     20:21 – 20:31    MRO pass
     21:06 – 21:18    ODY pass
     21:43    earthrise
     22:11 – 22:23    MRO pass
     23:01 – 23:17    ODY pass
pt. 10 sie
     00:07    sunrise sol 4
     01:52 – 05:02    MEX pass
     03:45    earth zenith
     06:13    noon sol 4
     08:29 – 08:36    MRO pass
     08:49 – 10:09    MEX pass
     09:47    earthset
     09:57 – 10:13    ODY pass
     10:17 – 10:30    MRO pass
     11:56 – 12:09    ODY pass
     12:19    sunset sol 4
     14:33 – 15:03    MEX pass
     18:33    midnight sol 5
     20:42 – 20:47    MRO pass
     22:23    earthrise
     22:29 – 22:42    MRO pass
     22:43 – 23:00    ODY pass
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 08, 2012, 18:46
Właśnie tego szukałem, dzięki.

Te czasy są wyznaczone względem lokalnej północy w miejscu lądowania, nie?

P.S. Witamy w Sol 3
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 08, 2012, 21:03
Znów nie było przez jakiś czas zasilania w serwerowni. Remont.
Za to zdjęcia, które schodzą z MSL naprawdę zapowiadają się świetnie.

Przy okazji, zauważyłem ciekawą rzecz. Otóż te ślady działania silników są ustawione mniej więcej na północny-wschód, południowy-zachód. Zatem lądowanie niezupełnie było w kierunku wschód-zachód (dla łazika), czyli SkyCrane nie poleciał tak jak zaplanowano na północ, tylko raczej na północny-zachód. Zgadza się to z obserwowanym miejscem upadku, jednak niezupełnie z wyjaśnieniem San Martina ;)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Radek68 w Sierpień 08, 2012, 21:03
Ja bym do spadochronu ani crane'a nie jechał. Zysk naukowy minimalny, ale jest ryzyko wjechania w linki, które przecież gdzieś tam są.

Też mówiłem o ryzyku zaplątania, przypomnę tylko, że Mars ma atmosferę (jaka by ona nie była) i istnieje ryzyko jakiegoś tam wiatru (w końcu coś te panele słoneczne MER-ów czyści), a spadochron z linkami na wietrze i Curiosity obok...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 08, 2012, 21:07
No to może trochę screenów z konferencji (MARDI, panorama z miniaturek, miniaturki w projekcji polarnej, dwie pełne klatki z nawcamów):
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 08, 2012, 21:10
(pierwsze dane co do promieniowania, 2&3 miejsca upadku sześciu 25 kg wolframowych balastów około 12 km od łazika, pełna klatka z MARDI)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 08, 2012, 21:13
(to co MARDI widzi teraz pod spodem)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 08, 2012, 21:15
Najważniejsze punkty z konferencji:
-Znaleziono balasty, które odpadły przed otworzeniem spadochronu. Niżej porównanie dwóch obrazów z kamery CTX:
http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/multimedia/pia16014.html
Po lewej widać miejsce lądowania, po prawej efekt uderzenia balastów. Tutaj zbliżenie:
http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/multimedia/pia16016.html
Trzeba uczciwie przyznać, że MSL nieźle nabrudził w kraterze Gale ;D

-No comments :P
http://www.nasa.gov/images/content/674789main_pia16021-full_full.jpg
dodatkowo pokazali kolejny fragment filmiku z MARDI. Tym razem moment odpadnięcia osłony termicznej
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/videos/index.cfm?v=65

-Fajne porównanie HiRISE oraz MARDI
http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/multimedia/pia16019.html
i jeszcze jedno z MARDi, tym razem na Marsie
http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/multimedia/pia16018.html

-Panorama z miniaturek Navcam
http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/multimedia/pia16012.html

Podano też czasy. Tutaj przepisuje z unmanned bo sobie nie zanotowałem:
Lądowanie: 05:17:57 UTC
Wykonanie pierwszej fotki hazcam: 05:18:38


Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 08, 2012, 21:28
Co mnie zaskoczylo.... w odpowiedzi na jakies pytanie z widowni wspomnieli, ze nie sa przesadnie zaniepokojeni mozliwoscia zanieczyszczenia i na powaznie rozwazaja dokladniejsze przebadanie miejsc (skał/skorupy) odslonietych przez silniki crane'a...  ???
Chyba, ze zle zrozumialem... Naprostuje ktos kto tez ogladal, bo az nie wierze?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 08, 2012, 21:28
Hmm, no nie wiem.
A czas się zgadza?

To było 41 sekund po lądowaniu.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: sebastiansz w Sierpień 08, 2012, 21:51
Dzień 3 na Marsie
http://www.youtube.com/watch?v=6f8HHQ2U2jg
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: PWeclewski w Sierpień 08, 2012, 23:38
Co mnie zaskoczylo.... w odpowiedzi na jakies pytanie z widowni wspomnieli, ze nie sa przesadnie zaniepokojeni mozliwoscia zanieczyszczenia i na powaznie rozwazaja dokladniejsze przebadanie miejsc (skał/skorupy) odslonietych przez silniki crane'a...  ???
Chyba, ze zle zrozumialem... Naprostuje ktos kto tez ogladal, bo az nie wierze?
Wydaje mi sie że koleś powiedział że właśnie dyskutują to w zespole i jeśli nawet zdecydują się to najpierw bezdotykowo - wydaje mi się że była mowa o ChemCam-ie - a ew. potem inaczej...
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 08, 2012, 23:50
Kamera MARDI robiła ~4 zdjęcia co sekundę. Nie jest to 30 czy nawet 25 fps, ale właściwie nie powinno być większego problemu aby interpolować brakujące klatki przy zastosowaniu odpowiedniego algorytmu. Niżej dwa przykłady z życia codziennego:
http://www.youtube.com/watch?v=oRqo3yxlBTw
http://www.youtube.com/watch?v=3d2eEhgDCaU
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 09, 2012, 02:30
Zauważyłem, że miniaturki z MARDI są wszystkie dostępne na serwerach NASA mimo, iż niektóre nie są podlinkowane na stronach. Pościągałem jakieś 700 i zrobiłem animację 5 kl/s od chwili przed rozłączeniem aż do odlotu skycrana.
http://www.youtube.com/watch?v=DDwbc1dXsj0

Na moje oko odłączenie od spadochronu jest w około ~1:23 chwile potem następuje manewr unikowy. W ~1:36 zmniejszana jest do minimum prędkość pozioma. Potem w około ~1:50
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Sierpień 09, 2012, 03:05
Air Q - ty jak zawsze po prostu niezawodny.  :-*
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 09, 2012, 08:47
Są już większe Navcamy. Panoramka:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27404

Widać, że Descent Stage nieźle nabrudził mimo sporej odległości.

Edit:
Także część pełnowymiarowych klatek z MARDI wydaje się być nie podlinkowana nigdzie na stronach JPL. To chyba na razie wszystkie dostępne:

http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00000/mrdi/0000MD9999000036E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00000/mrdi/0000MD9999000072E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00000/mrdi/0000MD9999000124E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00000/mrdi/0000MD9999000200E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00000/mrdi/0000MD9999000256E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00000/mrdi/0000MD9999000316E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00000/mrdi/0000MD9999000372E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00000/mrdi/0000MD9999000440E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00000/mrdi/0000MD9999000476E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00000/mrdi/0000MD9999000512E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00000/mrdi/0000MD9999000564E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00000/mrdi/0000MD9999000600E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00000/mrdi/0000MD9999000688E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00000/mrdi/0000MD9999000784E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00000/mrdi/0000MD9999000828E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00000/mrdi/0000MD9999000888E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00000/mrdi/0000MD9999000960E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00000/mrdi/0000MD9999001008E1_DXXX.jpg
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Sierpień 09, 2012, 09:53
Piękne zdjęcia z MARDI! Zarówno te wykonane w locie jak i te przedstawiające grunt marsjański, już po lądowaniu  8)
Oglądając pobieżnie fotki zauważyłem na pokładzie Curiosity panujący bałagan - jakieś okruchy podłoża. Poza tym w porównaniu z MERami pokład MSL wydaje mi się strasznie zagracony różnymi szpejami  ;D

Ciekawe po co są te różne okrągłe znaczki dookoła pokładu łazika? W tym celu by móc kalibrować kamery? Czy też po to też jest z przodu napis ,,Curiosity"?

Przy okazji zastanawiam się gdzie znajduje się płytka z wpisanymi nazwiskami ludzi z całego świata w ramach projektu ,,Send Your Name to Mars"?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: perian w Sierpień 09, 2012, 10:14
Mnie bardziej zastanawia dość chaotyczne ułożenie kółek, oby sobie czasem nóżek nie powykręcał(a) ;).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 09, 2012, 10:32
Co mnie zaskoczylo.... w odpowiedzi na jakies pytanie z widowni wspomnieli, ze nie sa przesadnie zaniepokojeni mozliwoscia zanieczyszczenia i na powaznie rozwazaja dokladniejsze przebadanie miejsc (skał/skorupy) odslonietych przez silniki crane'a...  ???
Chyba, ze zle zrozumialem... Naprostuje ktos kto tez ogladal, bo az nie wierze?
Wydaje mi sie że koleś powiedział że właśnie dyskutują to w zespole i jeśli nawet zdecydują się to najpierw bezdotykowo - wydaje mi się że była mowa o ChemCam-ie - a ew. potem inaczej...

Może sam wydech silników jest "czysty", tzn. przy tym paliwie składałby się tylko z amoniaku, wodoru i azotu, wszystkie w postaci gazowej, przy czym tylko ten pierwszy mógłby być rozważany jako mogący stanowić problem? Wie ktoś jaka jest sprawność irydowych złóż katalitycznych?


A to dla wielbicieli teorii spiskowych, oryginalna klatka i rozjaśniona ;D:
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 09, 2012, 10:33
Wydaje mi sie że koleś powiedział że właśnie dyskutują to w zespole i jeśli nawet zdecydują się to najpierw bezdotykowo - wydaje mi się że była mowa o ChemCam-ie - a ew. potem inaczej...

No wlasnie... mowil cos w takim duchu, ze dyskutuja na ten temat i coraz bardziej sklaniaja sie do zbadania tego obszaru.

A ponizej link do niekompletnej panoramki 360 stopni, niestety ktos nie wyrownal horyzontu:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27399
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 09, 2012, 10:35
A ponizej link do niekompletnej panoramki 360 stopni, niestety ktos nie wyrownal horyzontu:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27399

Mały dodatek ode mnie (dwie panoramy i program do ich oglądania)
Jedna panorama moja (xL Panorama.jpg) a druga to przekształcenie wykonane przeze mnie na panoramie zacytowanej niżej

Panoramy są 360°x180°

Panoramka:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27404

ZIP (2.52 MB)
http://ge.tt/9ReHrkL/v/0?c

Polecam projekcję Stereographic lub Fisheye (prawy przycisk myszy)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 09, 2012, 10:36
A to dla wielbicieli teorii spiskowych, oryginalna klatka i rozjaśniona ;D:

Atam... teoria spiskowa. Jest logiczne wyjasnienie - to "bad pixel" powstaly na skutek promieniowania wydobywajacego sie z generatora!   8)


EDIT:

Jakis dziwny ten Deval... raz sie uruchomil, a kolejny raz juz nie chce, mozna sobie klikac/przeciagac do woli.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 09, 2012, 10:50
EDIT:

Jakis dziwny ten Deval... raz sie uruchomil, a kolejny raz juz nie chce, mozna sobie klikac/przeciagac do woli.

Spróbuj może innej wersji np. Unicode
http://www.devalvr.com/paginas/productos/index.html
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: KonradL w Sierpień 09, 2012, 10:56
thx, ten juz dziala normlanie.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: deska w Sierpień 09, 2012, 11:02
Antena LGA jest używana? Czy początkowo tylko UHF było wykorzystywane do transmisji danych?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Sierpień 09, 2012, 11:26
AirQ, dałbyś radę potem zmontować wersję HIRES filmiku z MARDi ? Już ta pierwsza wersja z miniatur powala na kolana, de facto po montażu otrzymujemy pierwszy w historii film z Marsa..
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 09, 2012, 11:38
Przypominam, że dziś o 20:00 CEST konferencja, a jutro o 19:00 CEST
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 09, 2012, 12:30
Wszystkie anteny już używano. LGA, HGA i łączność przez UHF.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Dawid w Sierpień 09, 2012, 13:47
AirQ, dałbyś radę potem zmontować wersję HIRES filmiku z MARDi ? Już ta pierwsza wersja z miniatur powala na kolana, de facto po montażu otrzymujemy pierwszy w historii film z Marsa..
To nie będzie 1 film z Marsa.
Mamy już krótki film nakręcony 18.04.2005 przez Spirita, pokazujący trąbę powietrzną na Marsie:

(http://lk.astronautilus.pl/sondy/mera-f19.gif)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ekoplaneta w Sierpień 09, 2012, 13:55
To nie będzie 1 film z Marsa.
Mamy już krótki film nakręcony 18.04.2005 przez Spirita, pokazujący trąbę powietrzną na Marsie:

(http://lk.astronautilus.pl/sondy/mera-f19.gif)

He he To jest filmik, który zrobił Spirit. Zaś z lądowania Curiosity będziemy mieli film   ;D  8)
A propos różnych filmów, to kiedyś ogladałem w TV program ,,Encyklopedia Galactica", który leciał w latach 90-tych po ,,Kwancie". W odcinku poświęconym Marsowi był pokazany film (złożony z klatek zdjęć) pokazujący dzień sondy Viking na Marsie. Widać było na nim jak z przebiegiem doby marsjańskiej wschodzi Słońca, cienie zaczynają się z biegiem dnia skracać a po południu wydłużać. Film kończy się na zachodzie Słońca.  8) Ciekawe gdzie by go teraz można znaleźć?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 09, 2012, 14:43
Na http://hirise.lpl.arizona.edu/releases/msl-descent.php pojawiło się Update III a w nim wyostrzona wersja MSL opadającego na spadochronie.

Ja powiększyłem obraz jeszcze bardziej by zobaczyć więcej ;) (teoretycznie więcej)

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Sierpień 09, 2012, 15:18
A propos różnych filmów, to kiedyś ogladałem w TV program ,,Encyklopedia Galactica", który leciał w latach 90-tych po ,,Kwancie". W odcinku poświęconym Marsowi był pokazany film (złożony z klatek zdjęć) pokazujący dzień sondy Viking na Marsie. Widać było na nim jak z przebiegiem doby marsjańskiej wschodzi Słońca, cienie zaczynają się z biegiem dnia skracać a po południu wydłużać. Film kończy się na zachodzie Słońca.  8) Ciekawe gdzie by go teraz można znaleźć?
a to nie to? jak tak to na YT:)

http://www.youtube.com/watch?v=v6IQdFC1Dwk
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Maquis w Sierpień 09, 2012, 15:53
Tak swoją drogą czy ktoś wie jakie filtry były używane na kamerach Vikingów?
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 09, 2012, 18:09
AirQ, dałbyś radę potem zmontować wersję HIRES filmiku z MARDi ? Już ta pierwsza wersja z miniatur powala na kolana, de facto po montażu otrzymujemy pierwszy w historii film z Marsa..
Gdyby były wszystkie zdjęcia Full Res to dawno bym zrobił taki filmik.


Fajna identyfikacja widocznych elementów krawędzi krateru Gale:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27411

Tutaj ładnie widać efekt wywołany działaniem silników:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27414

Ładna panorama 360. Warto też odwiedzać poniższą stronę, gdyż autor tworzy ładne kompozycje:
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Curiosity/2012/Sol2_pano_full.jpg


Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 09, 2012, 18:50
Zmiana godziny konferencji z 20:00 na 19:00 CEST a więc za 8 min ! Czekamy na nowe wieści !
http://www.ustream.tv/nasahdtv

------------

Bardzo fajne symulacje są na http://mars.jpl.nasa.gov/explore/
POLECAM !
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 09, 2012, 18:56
Zmiana godziny konferencji z 20:00 na 19:00 CEST a więc za 8 min ! Czekamy na nowe wieści !
http://www.ustream.tv/nasahdtv
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 09, 2012, 19:02
Grudki na górze są bodaj "trochę niespodziewane"
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 09, 2012, 19:05
.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 09, 2012, 19:07
Mniej więcej "target area"
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 09, 2012, 19:08
Jest już na stronach NASA:
http://www.nasa.gov/images/content/675227main_pia16029-full_full.jpg
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 09, 2012, 19:09
.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 09, 2012, 19:14
.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 09, 2012, 20:17
Z konferencji wywnioskowałem, że

- w Sol 5 (w sobotę) nastąpi upgrade software'u łazika
- Curiosity skieruje się w stronę azymutu 190-200°
- naukowcy czekają na kolorowe zdjęcia z MRO HI-RISE by wywnioskować co ciekawego ma zwiedzić MSL
- za kilka dni ma być zwiększona prędkość przesyłu danych

Jeśli coś pokręciłem to mnie poprawcie ;)

Na konferencji oprócz nowych zdjęć (w tym kolorowych) zaprezentowano statystyki odwiedzin strony Eyes on the Solar System i pokazano w skrócie aplikację.


Kolorowa panorama bardzo ciekawa, zwłaszcza kolory. Podaję wersję equ... (proporcje 2:1)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Szaniu w Sierpień 09, 2012, 20:25
Panorama jest przepiękna. Wszystko widać niezwykle wyraźnie :).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Sierpień 09, 2012, 20:35
Niestety nie słuchałem konferencji, ale z tego co przeczytałem w sieci, to zmiana software nastąpi w trakcie Sol 4, Sol 5, Sol 6, Sol 7 i Sol 8. Czyli - musi to być bardzo delikatna operacja, wymagająca wielu pośrednich etapów.

Z konferencji wywnioskowałem, że

- w Sol 5 (w sobotę) nastąpi upgrade software'u łazika
- Curiosity skieruje się w stronę azymutu 190-200°
- naukowcy czekają na kolorowe zdjęcia z MRO HI-RISE by wywnioskować co ciekawego ma zwiedzić MSL
- za kilka dni ma być zwiększona prędkość przesyłu danych

Jeśli coś pokręciłem to mnie poprawcie ;)

Na konferencji oprócz nowych zdjęć (w tym kolorowych) zaprezentowano statystyki odwiedzin strony Eyes on the Solar System i pokazano w skrócie aplikację.


Kolorowa panorama bardzo ciekawa, zwłaszcza kolory. Podaję wersję equ... (proporcje 2:1)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Limax7 w Sierpień 09, 2012, 20:35
Jest już nagranie tej konferencji..
http://www.ustream.tv/recorded/24583949
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: station w Sierpień 09, 2012, 20:48
Kilka pytań:

- maszt NAVCAM - z tego co słyszałem na wczorajszej konferencji głowica z kamerami nawigacyjnymi skierowana jest pod pewnym kątem w kierunku gruntu czyli de facto ta panorama nie uwzględnia sporego (jeśli nie całego) masywu centralnego, a raczej powinna w przypadku gdy głowica będzie skierowana na widnokrąg pod kątem 90 st w stosunku do powierzchni

- czy wspomniana aplikacja jest dostępna na tablety? (system iOS)?

- nie dziwi mnie obecność wspomnianych grudek na "karoserii" MSL, w końcu tak mocno wznieciony pył + rozdrobiony regolit miał prawo opaść na łazik tuż po wylądowaniu, inżynierowie nie przewidzieli takiego scenariusza? Mam nadzieję, że to powstałe zanieczyszczenie nie będzie mieć wpływu na pobrane próbki, które potem powędrują do piecyków czy na tzw."prześwietlenie" spektroskopowe

- target area zgodny z tym, o czym była mowa dużo wcześniej, jeszcze na etapie symulacji po wyborze miejsca lądowania, czyli de facto rover przejedzie przez kilka odkrytych warstw, aluwialne, wydmowe, potem skała macierzysta na pierwszych pagórkach, wjazd w minidolinki pomiędzy spekaniami płaskowyżu należącego do spodniej części masywu centralnego Gale. Będzie co podziwiać.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: sp3uca w Sierpień 09, 2012, 20:51
...fotki

No no niebo zaczyna wyglądać normalnie. Precz z łososiem !   :D

(http://www.sp3uca.republika.pl/images/kolor.jpg)

Andrzej
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Romek63 w Sierpień 09, 2012, 21:08
Jest już podsumowanie Sol 3 na Kosmonauta.net  :)
http://www.kosmonauta.net/index.php/Misje-bezzalogowe/Uklad-Sloneczny/2012-08-09-msl-sol3.html
Cytuj
Wschód Słońca nad miejscem lądowania powinien nastąpić o godzinie 00:07 CEST.
Sol 4 i będą nowe fotki  :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: wini w Sierpień 09, 2012, 21:11
podsumowanie sol 4 na YT

http://www.youtube.com/watch?v=y_FH6PByZeY
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Air Q w Sierpień 09, 2012, 21:49
Ładnie sztucznie pokolorowana wersja MSL'a podczas EDL:
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=27424

Jutro na konferencji ma być EDL Team. Ciekawe co powiedzą na temat okruchów gruntu marsjańskiego, które leżą sobie teraz na MSLu.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Sierpień 09, 2012, 22:56
Jutro na konferencji ma być EDL Team.
Obiecuja podac najnowsze dane co do calego etapu ladowania.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: sebastiansz w Sierpień 09, 2012, 23:00
Wiecie ile będzie tych konferencji? Już były dla Sol 1, 2, 3... każdy nowy dzień na Marsie będzie mieć konferencje? ;) fajnie by było.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: MaDeR Levap w Sierpień 09, 2012, 23:22
Będzie, aż dziennikarzom się nie znudzi. Czyli szybko się skończą. :P
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Sierpień 09, 2012, 23:33
Będzie, aż dziennikarzom się nie znudzi. Czyli szybko się skończą. :P
Dokladnie, jak tylko widownia zacznie wygladac pustawo to bedzie koniec. Ale tak zgadujac to moze jeszcze potrwac przez pare tygodni, moze nawet do ruszenia z mejsca.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: LooZ^ w Sierpień 09, 2012, 23:43
Ja bym obstawiał, że konferencje będą jeszcze kilka tygodni, a potem codzienne publikacje prasowe o postępach.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: kanarkusmaximus w Sierpień 10, 2012, 00:24
Wiecie ile będzie tych konferencji? Już były dla Sol 1, 2, 3... każdy nowy dzień na Marsie będzie mieć konferencje? ;) fajnie by było.

Zakładam, że jutro jedna może być, ale potem to dopiero po wgraniu nowego softu (Sol 8?) raczej...Radek68
Sorry, że podczepię się pod post kanarkusa, ale swój musiałem przenieść do innego wątku, a duplikować postów się nie da.

Cytat z artykułu na kosmonaucie i mój komentarz:

"Źródło zasilania (generator termoelektryczny RTG) generuje 115 Watów energii, co stanowi wartość powyżej oczekiwań kontrolerów."
Szczerze mówiąc mocno się zdziwiłem. Toż nawet dziś RTG sond Voyager dostarczają ok. 250 W energii, czyli 2x więcej, a tu łazik i tylko 100 kilka watt?


Poruszę jeszcze sprawę sporej ilości balastów (każdy po 25 kg, wykonane z wolframu). Ciekawy jestem czemu aż tak ciężkie balasty jak na wyprawę na Marsa, gdzie każdy gram się liczy zostały użyte. I czemu wolframowe?
Oczywiście zdaję sobie świetnie sprawę z tego, że jeśli tak zostało to zrobione, to musi to mieć sens, ale ciekawy jestem jaki?
Kto wyjaśni ten wolfram w takiej wadze? I na 100% nie tylko mi, ale pewnie większości czytelników. :)
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: Dawid w Sierpień 10, 2012, 01:06
Wolfram zajmuje bardzo mało miejsca, jego gęstość jest o 70% większa od ołowiu i o 15% tylko mniejsza od najcięższego pierwiastka, który do tego celu jest zbyt drogi.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Sierpień 10, 2012, 01:53
Jako ciekawostka gestosc wolframu jest praktycznie identyczna do gestosci zlota.

Co do tych balastow to byly potrzebne w celu dokladnego trafienia w cel (mniejsza elipsa bledu) - wytworzenie odpowiedniego sterowania i sily nosnej w trakcie wchodzenia w atmosfere (metoda 1-y raz uzyta w ladowaniu na Marsie, SkyCrane nie byl tu jedyna nowoscia!!) ktore wymagalo aby srodek ciezkosci byl przesuniety wzgledem osi centralnej pojazdu-spodka. Faktycznie za balast placisz pewna cene ale dzieki temu kupujesz sobie mozliwosc ladowania w duzo trudniejszym terenie. Czy 150 kg balastu to duzo? To okolo 6% wagi pojazdu przy EDL, nie widze w tej liczbie nic podejrzanie wielkiego.

Co do RTG to Voyager mial ich 3 sztuki, kazda byc moze bardzo podobna do tego jednego RTG w Curiosity. Zgaduje ze zapotrzebowanie na energie w takim Voyager bylo wielokrotnie wieksze niz w Curiosity z uwagi na odleglosc od Ziemi (transmisja). Taki Cassini ma tych RTG w sumie na prawie 900 W. W koncu montujesz tyle RTG ile wydaje sie potrzebne na cele misji a nie wiecej. Nie ma zadnego powodu ze "lazik" musi miec automatycznie ich wiecej, zapotrzebowanie na  energie do wolnego poruszania sie w (nawet nieplaskim) terenie moze byc znacznie nizsze niz napedzanie nadajnikow w sondach daleko-planetarnych. Wydaje mi sie ze pierwszorzedne znaczenie ma tu okreslenie sredniej szybkosci z jaka chcemy sie poruszac w terenie - trudnosci w sterowaniu lazikiem na taka odleglosc, sprawy planowania trasy, wybrania celow naukowych, limity nalozone przez autonomiczne oprogramowanie na MSL pozwalajace omijac przeszkody, itp, te wszystkie czynniki wyznaczaja optymalna szybkosc poruszania sie w terenie a to dyktuje zapotrzebowanie na energie samego ruchu.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 10, 2012, 07:03
Co do tych balastow to byly potrzebne w celu dokladnego trafienia w cel (mniejsza elipsa bledu) - wytworzenie odpowiedniego sterowania i sily nosnej w trakcie wchodzenia w atmosfere (metoda 1-y raz uzyta w ladowaniu na Marsie, SkyCrane nie byl tu jedyna nowoscia!!) ktore wymagalo aby srodek ciezkosci byl przesuniety wzgledem osi centralnej pojazdu-spodka. Faktycznie za balast placisz pewna cene ale dzieki temu kupujesz sobie mozliwosc ladowania w duzo trudniejszym terenie. Czy 150 kg balastu to duzo? To okolo 6% wagi pojazdu przy EDL, nie widze w tej liczbie nic podejrzanie wielkiego.
Nie do końca - podczas startu środek ciężkości nie mógł być zbytnio przesunięty, zapewne bardziej osiowy środek ciężkości ułatwiał też operacje w przestrzeni międzyplanetarnej. Przy wejściu w atmosferę potrzebny był środek przesunięty - osiągnięto to odrzucając 150 kg balastu. Potem już do rozwinięcia spadochronu i dalszej fazy schodzenia potrzebny był znowu środek osiowy - co osiągnięto odrzucając te 6x 25 kg. W sumie balast to 300 kg + jeszcze trochę jako że nie wisiał on w próżni, ale miał konkretne systemu mocowania i odrzucania.

Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: ktos w Sierpień 10, 2012, 07:18
Jako programista zapytam... dlaczego potrzeba nowy soft wgrac? to takie dosc zamydlanie oczu dla wszystkich... Dla mnie program juz dawno jest tylko poprawki wprowadzaja,,, dosc dziwne manipulowanie jest w tym miejscu mediami... jak ktos zauwazyl poprawki zgrywane sa partiami... nie na raz. transfer z marsa pomimo uzycia az trzch anten i w trzy miejsca jest nadal cienki i taka animacje z mardi ktora maja w buforze przesyfac beda w hiresie 3 dni;p uznania dla programistow ktorzy szczatkowo wysylaja/przysylaja/odbeiraja te informacje.
prawa koloru i balansu bieli jest jeszcze glebsza....kiedy ktos w koncu powie..." tak to to co widzimy"
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: jmvh w Sierpień 10, 2012, 07:51
Jako programista zapytam... dlaczego potrzeba nowy soft wgrac? to takie dosc zamydlanie oczu dla wszystkich... Dla mnie program juz dawno jest tylko poprawki wprowadzaja,,, dosc dziwne manipulowanie jest w tym miejscu mediami...
Jest jeszcze coś takiego jak kwestia niestracenia ~900kg, 2.5 G$ łazika przez "hurraaa! nowa aktualizacja!". Skoro jesteś programistą to powinieneś wiedzieć, że: a) soft zawiera błędy, do których naprawy wydaje się aktualizacje; b) aktualizacje potrafią zepsuć więcej niż naprawić. To co teraz będą instalować, z tego co pamiętam siedzi już w pamięci kawałek czasu, i teraz mamy pierwszy taki okres w którym można się w spokoju tym zająć.

Prawidłowo skalibrowana kamera w tym pokoju także pokaże barwy zbliżone do ludzkiego oka. Zakłamie jeśli nie przestawisz balansu bieli.
Jest więcej czynników w równaniu, "pokaże barwy zbliżone do ludzkiego oka" - ale na czym? Na poprawnie skalibrowanym monitorze? Jakim monitorze, IPS czy TN, jakiej marki, którym modelu, co to jest "poprawna" kalibracja? Może niepoprawnie skalibrowana kamera pokaże zbliżone barwy na odpowiednio niepoprawnie skalibrowanym wyświetlaczu? Raczej należałoby się tu zastanowić na definicją "zbliżone" w tym konkretnym aspekcie, bo to łatwo powiedzieć, a co to potem oznacza? Że czerwony to czerwony? :) I jak to mierzyć? Jakoś nie widzę rozwiązania takiej dyskusji, a osobiście nie czaję czemu ona powraca.

Nawiasem mówiąc, czy takie kolorowe kamery z siatką filtrów nie są de facto krokiem wstecz? Wszakże czarno-biały sensor + filtry na kólku + cel kalibracyjny to taka "emulacja" Three-CCD camera (http://en.wikipedia.org/wiki/Three-CCD_camera).
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: olasek w Sierpień 10, 2012, 08:47
Jako programista zapytam... dlaczego potrzeba nowy soft wgrac?
Chyba sie czepiasz. Zalozmy ze wymienili tylko 25% softwaru, to co bedziesz mediom wspominac o procentach czy powiesz ze software zostal wymieniony? Nie widze manipulacji raczej uproszczenie. Poza tym jako programista pewnie wiesz ze jak wstawiasz duzo 'patches' to nastepuje w pewnym momencie punkt kiedy po prostu warto zrobic kompletnie nowa wersja i pelny 'reload' mimo ze obiektywnie niewielki procent jest zupelnie nowy. Jest jak najbardziej prawdopodobne ze jakkolwiek wersja softwaru tam byla byla nastawiona glownie na ladowanie a teraz wiedza ze sa na gruncie i moga skorzystac i wymazac niepotrzebne juz elementy i wladowac najnowsza wersje do eksploracji. Trzeba pamietac ze takie oprogramowanie lazika jest typu 'embedded', to nie sa gigabyty jak w jakims Windows. Systemem operacyjnym MSL jest VxWorks ktory pewnie nie zostal wymieniony, co wymienili to tylko aplikacje do badania terenu.
Tytuł: Odp: Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Wiadomość wysłana przez: skrzyp w Sierpień 10, 2012, 09:29